Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 04:17:41
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 21 decembrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 21 decembrie 2016

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 21 decembrie 2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMAȚIUNE

POLITICĂ

SEMNĂTURA

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

 

2

BARTI TIHAMER

UDMR

 

3

BECICA MIHAI

PSD

 

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

 

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

 

7

BORBOLY CSABA

UDMR

 

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

 

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

 

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

 

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

 

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

 

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

 

14

INCZE CSONGOR

UDMR

 

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

 

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

 

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

 

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

 

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

 

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

 

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

 

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

 

23

PROCA ION

PNL

 

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

 

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

 

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

 

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

 

30

SZENTES ANTAL

UDMR

 

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1243 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în în Căminul Cultural din comuna Praid, județul Harghita. Conform înțelegerii din ședința anterioară, consiliul s-a întrunit la o oră destul de matinală. Se apropie sfârșitul anului 2016, ședința ordinară din decembrie trebuia să fie convocată, și luată deciziile necesare pentru câteva puncte importante de pe ordinea de zi încă în acest an. Dânsul mulțumește domnului primar Bokor Sándor pentru invitație, și pentru inițiativa domnului consilier județean Derzsi Zoltán, ca ședința să se desfășoară aici. Mulțumește pentru prezența domnului episcop reformat Kántor Csaba, pentru prezență la ședință. Consideră, că este foarte importantă colaborarea consiliului județean cu reprezentanții cultelor. Așteaptă și restul reprezentanților cultelor la ședințele consiliului județean, pentru a semna contractele prin care consiliul județean sprijină activitatea acestor unități. Mai sunt numai două zile de lucru din această săptămână, și tot așa și săptămâna viitoare din cauza venirii sărbătorilor de crăciun și a sfârșitului anului. Se dorește, ca unde sunt lucrări foarte urgente, importante, șă fie acordate sumele necesare. De exemplu, lucrările de la biserica arsă din satul Atia, unde consiliul județean a avut un angajament, și unde se vor acorda bani, dacă se va vota favorabil în această ședință. Salută pe domnul Águs László, viceprimar, pe consilierii locali Bíró Zsolt, Nagy István, Moldován István, Vákár Judith, Sebestyén Dósa József, și Kopacz Sándor. Salută și pe directorii consiliului județean, reprezentanții unităților subordonate ale consiliului județean, și colegii prezenți. Sunt câteva puncte de pe Ordinea de zi, la care încă se așteaptă documente, de exemplu de la Municipiul Odorheiu Secuiesc, dar nu s-a vrut modificarea orei și locației, pentru că în această lună toată lumea este foarte ocupată. Speră ca până la sfârșitul ședinței să sosească documentele lipsă, și să poată fi acordate sumele  necesare tuturor solicitanților din fondul de rezervă a consiliului județean. Se va lucra numai cu respectarea  cadrului legal, și se vor lua decizii, care servesc beneficiul județului. Sunt colegi, care nu sunt la curent cu implicarea consiliului județean în  proiectele locale ale comunei Praid în mandatul anterior, cu privire la o decizie responsabilă în ceea ce privește Centrul balnear din Praid, dar și în alte proiecte importante ale comunei, la obiective, la drumuri comunale, care privesc dezvoltarea celor trei sate și a gospodăriilor retrase din regiune. Constată, că inițiativele duc această comună spre o dezvoltare vizibilă, în care de fiecare dată vine cu plăcere.  Roagă pe domnul primar, să împărtășească problemele comunității, la care consiliul județean poate veni în ajutor, și la ce să fier atenți cei, care nu cunosc problemele acestei comunități.

 

Domnul Bokor Sándor, primarul comunei Praid salută pe toți cei prezenți în centrul Regiunii Sării.  Mai ales de aceea se consideră Praidul centrul acestei regiuni, pentru că și în acest an deja au depășit 600.000 numărul turiștilor, care au vizitat Salina Praid și împrejurimile acestuia. Având în vedere numărul turiștilor, și a vizitatorilor, care revin în localitate pentru tratamente, comuna merită toată atenția. Deja vestitul oraș Sovata a fost  depășit în acest sens. Salina Praid este atracția de bază a Regiunii Sării. Dar nu numai Salina Praid, și ștrandurile din jurul acestuia, mai nou și Centrul Wellness proaspăt inaugurat, care este în proprietatea consiliului local, și la care a contribuit și Consiliul Județean Harghita, se dovedește la fel de atractivă. În consecință, comuna Praid are un potențial turistic enorm. Acum doi ani a fost organizată în incinta Centrului Wellness neterminat o altă ședință a consiliului județean, unde s-a decis asupra sprijinirii finalizării acestui centru. Consideră un gest apreciabil și consideră consiliul județean un partener de nădejde în inițiativele locale. Crede, că în acest parteneriat s-au născut rezultate, că și în viitor trebuie să fie la fel de fructuoasă acest parteneriat chiar dacă s-a reînnoit consiliul județean. Județul trebuie dezvoltat în întregime, nu numai anumite părți. Fie vorba despre Tușnad, sau Corund, sau Lupeni, toate localitățile trebuie sprijiniți în inițiativele de dezvoltare caracterizate de specificul local. Crede, că numai astfel va fi posibil construirea Ținutului Secuiesc, unde locuitorii, indiferent de naționalitate, își pot crea un mediu viabil acasă. Scopul este, ca oamenii să se simte bine acasă, să fie mândri de plaiul natal, și de realizările locale. În acest demers consiliile locale și județene au un rol foarte important. Ca și omul, care trebuie să aibă un rost în viață.  În ultimii 12 ani mai mult de 12 milioane de euro au fost investiți în comuna Praid. În perioada următoare se dorește exploatarea și mai intensă a potențialului turistic al Regiunii Sării. Sunt consilieri județeni, care cunosc localitatea Praid, dar sunt și care acum vor cunoaște. Roagă, ca acest parteneriat între consiliul județean și consiliul local să fie determinant pentru pașii, care se vor face, să caracterizeze rezultatele comune pentru Praid, dar nu numai, pentru tot județul Harghita. Casa de Cultură, în care se desfășoară ședința, care este denumit după poetul Petőfi Sándor, s-a construit în anul 1923 din grija composesoratului, și a fost donat comunității locuitorilor din Praid. Este de datoria consiliului local să păstreze într-o stare cât mai bună pentru generațiile viitoare. De aceea, prin Agenția națională de investiții s-a investit mai mult de  1.200.000 lei în reabilitarea acestuia. Totuși a mai rămas de realizat un lucru foarte important. Nu a fost prevăzut în documentul tehnic inițial sistemul de prevenire a incendiilor în acest obiectiv. Nu poate funcționa acest imobil impozant din aceast motiv. Costul acestei lucrări este în jur de 250-260 mii lei, și trebuie efectuat cât mai repede. Roagă consiliul județean să sprijine consiliul local din Praid în această inițiativă. Speră că rugămintea îi va fi ascultată, și consilierii județeni vor decide favorabil cu ocazia acordării votului, cum au procedat și în alte cazuri în cursul anilor. Cu ocazia aporpierii sfârșitului de an dorește tuturor crăciun fericit, sărbători fericite, și un an nou cu sănătate și împliniri.

 

Protopopul ajutor unitarian binecuvântează lucrările ședinței consiliului județean.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru cuvintele frumoase rostite.

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, sunt prezenți 25 de consilieri județeni și președintele Consiliului Judeţean Harghita. Absentează : Lőrincz Csilla, Portik Erzsébet Edit, Sándor György, Sebestyén Csaba și Bende Sándor. Ședința este statutară.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că trebuie verificat de către Comisia de validare a Consiliului Județean Harghita dosarul depus de cei doi consilieri județeni, care vor veni în locul domnilor Bende Sándor și Sebestyén Csaba. Întreabă, dacă cineva are ceva de adăugat cu privire la Ordinea de zi comunicată. Menționează, că fracțiunea Partidului Civic Maghiar a trimis o adresă, prin care se solicită scoterea punctelor din capitolul Diverse al Ordinii de zi. Din acest motiv, a solicitat directorilor consiliului județean, să fie prezenți, și să dea explicațiile necesare, de ce sunt importante respectivele proiecte de hotărâri. După aceea, poate se va schimba poziția fracțiunii Partidului Civic Maghiar în această problemă.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán răspunde, că nu au obiecții față de intențiile de a veni în ajutor unde este nevoie. Problema constă în comunicarea în ultimul moment a mai multor proiecte de hotărâri aflate pe Ordinea de zi. Practic, s-a întâmplat, în repetate rânduri, ca să primească acestea în drum spre ședință. Nu au timp să citească, să cunoască materialele. Aceasta este problema fracțiunii. Nu susțin ideea de a fi scoase de pe Ordinea de zi proiectele de hotărâri pregătite, dar să se înțeleagă asupra modalităților de a primi în timp util materialele de ședință.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că nu poate promite, ca în viitor vor fi comunicate mai repede materialele de ședință. De exemplu, dacă astăzi se decide, că nu va fi supus votului cauza hocheiului din Municipiul Gheorgheni, sau sprijinul acordat cultelor, sau distribuirea sumelor din fondul de rezervă, sau cauza Spitalului Județean de Urgență, implică probleme multiple. De aceea au fost invitați și conducătorii direcțiilor, subunităților, să explice de ce nu au putut fi depuse în timp aceste proiecte de hotărâri. Eventual, s-ar fi putut ține ședința consiliului județean la o altă dată mai înaintată, de exemplu vineri. Întreabă fracțiunea PCM, dacă mai susține cele menționate în adresa trimisă. Dacă cele comunicate în adresă sunt valabile, se va vota asupra scoaterii de pe Ordinea de zi a proiectelor de hotărâri aflate la capitolul Diverse. Dacă nu, atunci va fi discutat aici fiecare punct, să se vadă importanța acestora.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán spune, că nu dorește scoaterea proiectelor de hotărâri din capitolul Diverse de pe Ordinea de zi de astăzi. A vrut să clarifice problema comunicărilor întârziate pentru viitor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba asigură, că și la ședințele viitoare vor veni reprezentanții direcțiilor în astfel de cazuri, ca să susțină proiectele de hotărâri ulterior depuse. Dacă nu poate convinge aparatul consiliului județean de importanța cauzei, atunci se va scoate de pe Ordinea de zi. Dacă întârzierea se datorează neglijenței unora, atunci aici se va da socoteală. Dar crede, că deciziile trebuie luate la problemele puse în discuție. Revine la prezentarea capitolului Diverse. Conține următoarele proiecte de hotărâri :

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2016, pentru acordarea unui ajutor de urgență comunei Siculeni și municipiului Odorheiu Secuiesc

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 62/60163/2009 pentru locuința situată în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 33, ap. 5

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

 

5.      Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 99/2016 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2016 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

7.      Proiect de hotărâre privind luarea de act de către Consiliul Județean Harghita privind prelungirea contractului de închiriere a sediului de către Biblioteca Județeană “ Kájoni János”

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán propune scoaterea de pe Ordinea de zi a punctului doi, pentru că nu a fost comunicat consilierilor județeni.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că încă nu s-a ajuns la punctul respectiv de pe Ordinea de zi. Când se va ajunge acolo, atunci va fi scos.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că el numai a răspuns la întrebarea cu privire la Ordinea de zi. Totodată menționează, că încă nu s-au aprobat procesele verbale ale ședințelor din 13 septembrie, 20 octombrie și 26 octombrie. Propune, ca punctul 21 de pe Ordinea de zi să fie penultimul, și 23 să fie ultimul. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că s-a comunicat modelul, și se așteaptă un răspuns. Roagă Cancelaria, să țină legătura cu Primăria din Municipiul Odorheiu Secuiesc. Dacă vin documentele prin email, să fie editate și distribuite consilierilor județeni.

Se va scoate de pe Ordinea de zi Punctul 2 - Procesul verbal al ședinței din 29 octombrie -  din motivul, că nu conține partea a doua a ședinței, care s-a desfășurat în satul Borzont. Altfel cum va rămâne în istoria comunei Joseni evenimentul organizat în satul Borzont, la care a participat și consiliul județean, dacă în procesul verbal al ședinței nu este amintit? Roagă Cancelaria să facă demersuri pentru reconstrucția celor discutate acolo, cu toate că nu s-a făcut o înregistrare electronică a discuției.

Se va scoate și punctul 13 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare - Dânsul a crezut, că s-a depus o variantă nouă, dar ulterior a aflat, că tot cea veche a fost comunicată. De atunci a fost luat și o decizie de principiu, care modifică aceea variantă. 

Se va scoate Punctul 20 -  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a SC Honline Media SRL în vederea reducerii capitalului social al societății comerciale și a aprobării modificării Actului Constritutiv al societății comerciale – juriștii spun, că nu este întru-totul clarificat situația. Poate că astfel se periclitează apariția ziarului. Problema editurii este, că rețeaua de distribuție trebuie asigurată de personal contractual, nu zilieri. SRL-ul ar trebui să se ocupe de angajări. Roagă colegii, să sune reprezentantul editurii SC Honline Media SRL, domnul Tókos Pál, nu cumva să fie pus în pericol funcționarea editurii.  Totuși, nu scoate deocamdată de pe Ordinea de zi, poate se rezolvă problemele, până se va ajunge la punctul respectiv. Este de acord, cu ordinea propusă de domnul consilier Zakariás Zoltán pe Ordinea de zi. 

                     

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi modificat:

 

1.                 Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 septembrie 2016

 

2.                 Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bende Sándor şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

 

3.                 Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sebestyén Csaba-István şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

 

4.                 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Rácz Árpád

 

5.                 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Sándor Barna

 

6.                 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind  declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita

 

7.                 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

 

8.                 Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I. S. C. pentru Inspectoratul Regional în Construcții Centru – Inspectoratul Județean în Construcții Harghita

 

9.                 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Locuinței protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia, precum și cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii

 

11.              Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărîrii nr. 361/2012 privind aprobarea Programului transport public județean de persoane prin curse regulate valabil de perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, la solicitarea publicului călător și a primăriilor

 

12.               Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017

 

13.              Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2017 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

 

14.              Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și județul Vas din Ungaria

 

15.              Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Școala Specială Ocland

 

16.              Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, mun. Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

17.             Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 290/2016 privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

 

18.             Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2016

 

19.             Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 62/60163/2009 pentru locuința situată în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 33, ap. 5

 

20.             Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

 

21.             Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 99/2016 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2016 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

22.             Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

23.             Proiect de hotărâre privind luarea de act de către Consiliul Județean Harghita privind prelungirea contractului de închiriere a sediului de către Biblioteca Județeană “ Kájoni János”

 

24.             Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a SC Honline Media SRL în vederea reducerii capitalului social al societății comerciale și a aprobării modificării Actului Constritutiv al societății comerciale

 

25.             Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2016, pentru acordarea unui ajutor de urgență comunei Siculeni și municipiului Odorheiu Secuiesc

 

26.             Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 septembrie 2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 septembrie 2016

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bende Sándor şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bende Sándor şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sebestyén Csaba-István şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

   

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sebestyén Csaba-István şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă comisia de validare, ca în timp cât mai redus să analizeze dosarele persoanle ale celor doi consilieri județeni, care trebuie validați, ca să poată participa la luarea deciziilor din această ședință.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár, președintele Comisiei de validare roagă pe domnu, președinte, să acorde comisiei  o pauză. de două minute.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba acordă cele două minute de pauză. Între timp, se adresează fracțiunilor politice din componența consiliului județean. Consideră, că au trecut peste o perioadă de campanie frumoasă de toamnă pentru alegerile parlamentare. Județul Harghita a câștigat mult din aceste alegeri, situându-se între fruntașii țării. Crede, că astfel va aveau un cuvânt în plus de spus cu ocazia deciziilor. Prezența în Parlamentul României a fost întărită, având în vedere, că grupurile Parlamentare ale UDMR-ului, atât la Senat, cât și în Camera Deputaților vor avea în componență mai mulți candidați aleși din județul Harghita, care vor lucra pentru dezvoltarea acestei zone, și pentru susținerea intereselor locuitorilor de aici. Domnul Korodi Attila a devenit conducătorul fracțiunii UDMR, domnul Tánczos Barna se pare că va intra în conducerea Senatului, domnul Verestoy Attila va desfășura mai departe activitatea de senator, vor fi acolo foștii colegi din consiliul județean, domnii Bende Sándor și Sebestyén Csaba, care sunt la curent cu problemele actuale ale administrației publice. Având un grup întărit, crede că lucrurile vor înainta mai bine. Este și un coleg nou, domnul Benedek Zakariás, venit din județul Sibiu, dar originar din comuna Căpâlnița, și cei din zona Odorheiu Secuiesc au acceptat ca reprezentant al județului Harghita. Consideră, că va avea efecte pozitive această alegere. În nacest moment se derulează procesul de validare a Parlamentului României. Din acest motiv cei doi foști consilieri județeni au anunțat, că nu pot participa la această ședință, dar au promis, că vor veni în vizită cu ocazia ședinței consiliului județean din ianuarie 2017. Crede, că rezultatul bun, obținut la alegerile Parlamentare se datorează tuturor din consiliul județean. Au avut un rol important și cultele religioase, și asociațiile civile partenere ale consiliului județean. Era o campanie pozitivă din toate punctele de vedere. Și Ungaria a susținut echipa UDMR, care a  candidat, colaborarea era foarte bună. Speră, că o astfel de colaborare se va realiza și cu ocazia alegerilor Europene. Este nevoie de răbdare și de renunțări din partea tuturor, pentru a avea o reprezentare cât mai accentuată în forurile decizionale ale țării, dar și ale Uniunii Europene, ca interesele județului să poată fi susținute. Mulțumește tuturor pentru efort. Salută totodată pe cei doi consilieri județeni, care revin în cadrul consiliului județean, pe domnii Rácz Árpád, și Sándor Barna. Domnul Sebestyén Csaba spunea, că din motive independente de dânsul, dar din păcate nu a putut duce până la capăt un mandat de consilier județean început până acum. Îi transmite, că acum este îmbucurător, că s-a întâmplat astfel. Felicită și pe domnul Proca Ion pentru campania bună, și regretă, că a rămas în urmă la calculele efectuate de calculator. Era cât pe ce, ca și o colegă din aparatul propriu al consiliului județean să obțină o poziție de deputat al UDMR din județul Tulcea. Dar la calculele finale a eșuat.                    

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár, președintele Comisiei de validare declară, că dosarele personale ale domnilor Rácz Árpád și Sándor Barna sunt complete și acceptate, cu mențiunea, că Direcția Generală de Administrație Publică Locală să obțină și să verifice în 15 zile Declarațiile de incompatibilitate ale noilor consilieri județeni.  

 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Rácz Árpád

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Rácz Árpád

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Sándor Barna

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Sándor Barna

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se derulează evenimentele de depunere a jurământului de către cei doi consilieri județeni validați.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul consilier județean Becze István anunță modificările propuse pentru componența comisiilor de specialitate, având în vedere, că aceste modificări privesc doar fracțiunea UDMR. Domnul Rácz Árpád va lua locul domnului Bende Sándor  în Comisia pentru cooperarea comunității locale, conviețuire româno-maghiară. În Comisia pentru dezvoltare rurală, agricultură s-a eliberat locul președintelui, funcție, care va fi ocupat de dânsul, iar locul lui din Comisia pentru protecția mediului, turism va fi ocupat de domnul Sándor Barna.  Roagă colegii, să sprijine această propunere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că ulterior în cadrul lucrărilor se vor alege președinții comisiilor dintre membri. Acum numai componența membrilor se va supune votului. Propune acceptarea acestor modificări la cele trei comisii menționate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I. S. C. pentru Inspectoratul Regional în Construcții Centru – Inspectoratul Județean în Construcții Harghita – variant modificată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că este o solicitare destul de veche din partea Inspectoratului Județean în Construcții Harghita darea în folosință a spațiului folosit pentru birouri. Direcția Generală Patrimoniu a reușit să soluționeze această solicitare. Mai ales, că și în viitor, cu ocazia reabilitării drumurilor județene va fi nevoie de colaborare cu această instituție. Are încredere, că astfel nu vor aștepta până la expirarea celor 30 de zile legale cu avizările solicitate de consiliul județean.  Acest vot solicită 2/3 din totalul voturilor consilierilor județeni.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán semnalează, că în Expunerea de motive al acestui proiect de hotărâre s-a trecut eronat faptul, că parcarea pentru autoturismele   instituției menționate se află la etajul trei al sediului Consiliului Județean Harghita. Solicită corectarea acestui pasaj.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru observație, și spune, că se va corecta Expunerea de motive. Cu această modificare supune la vot proiectul de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I. S. C. pentru Inspectoratul Regional în Construcții Centru – Inspectoratul Județean în Construcții Harghita – variant modificată

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul Birta Antal director general explică, că au fost casate câteva rezervoare de combustibil, și valoarea unui teren de achiziționat a fost modificat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Locuinței protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia, precum și cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării Locuinței protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia, precum și cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărîrii nr. 361/2012 privind aprobarea Programului transport public județean de persoane prin curse regulate valabil de perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, la solicitarea publicului călător și a primăriilor – varianta modificată

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă nu era nevoie de avizul  Comisiilor de specialitate, pentru că nu a fost niciunul trecut în preambulul proiectului de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Brezovszky Gheorghe Adam răspunde, că proiectul de hotărâre discutat are avizul favorabil al Comisiei economice, juridice.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se va trece ulterior în preambulul proiectului de hotărâre solicitarea avizului de la Comisia economică, juridică.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărîrii nr. 361/2012 privind aprobarea Programului transport public județean de persoane prin curse regulate valabil de perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, la solicitarea publicului călător și a primăriilor – varianta modificată

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul consilier județean Rácz Árpád anunță, că trebuie să plece înapoi la locul de muncă. Mulțumește pentru votul de validare acordat și solicită înțelegere din partea tuturor, dar nu va participa mai departe la această ședință.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere, că aceste prețuri trebuie să fie cât mai scăzute, având în vedere, că și impozitarea se va efectua conform acestora.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Salută sosirea domnului protopop unitarian Lőrincz Lajos.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2017 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita – varianta completată

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă nu era nevoie de avizul  Comisiilor de specialitate, pentru că nu a fost niciunul trecut în preambulul proiectului de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se va trece ulterior în preambulul proiectului de hotărâre solicitarea avizului de la Comisia economică, juridică.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2017 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita – varianta completată

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și județul Vas din Ungaria

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și județul Vas din Ungaria

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Școala Specială Ocland – varianta modificată

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că pe proiectul de hotărâre s-a trecut eronat la semnătura domnului Bíró Barna Botond denumirea de președinte în loc de vicepreședinte.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se va corecta proiectul de hotărâre ulterior conform observațiilor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Școala Specială Ocland – varianta modificată

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, mun. Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, mun. Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 290/2016 privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că este vorba despre revocarea hotărârii adoptate în ședința anterioară, când contrar celor semnalate în raportul juridic s-a aprobat mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita pentru o sumă mai mare ca cotizație din partea consiliului județean. Hotărârea a fost atacată de Prefectul județului Harghita, și trebuie revocată. Anunță, că la capitolul Diverse este pus pe Ordinea de zi un alt proiect de hotărâre cu suma de cotizație propusă în raportul juridic de atunci, 67.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 290/2016 privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2016 – varianta modificată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2016 – varianta modificată

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 62/60163/2009 pentru locuința situată în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 33, ap. 5 – varianta modificată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 62/60163/2009 pentru locuința situată în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 33, ap. 5 – varianta modificată

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că aici nu este vorba despre cotizație, ca sumă. Cei doi reprezentanți ai Consiliului Județean Harghita sunt mandatați, să participe la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás, și să accepte o sumă de 67.000 lei, ca cotizație.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 99/2016 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2016 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește domnului Lukács Levente și doamnei Zonda Erika, director general pentru efortul depus pentru a sprijini activitatea cultelor religioase cu respectarea prevederilor legale. Acest program nu este ușor, pentru că reprezentanții cultelor nu sunt economiști, contabili, ingineri, și mai ales nu sunt juriști, desfășoară o activitate preotească. În condițiile unor proceduri birocratice crescute, trebuie să fie atenți la foarte multe lucruri. Acum două zile a avut loc o evaluare cu conducătorii cultelor din județ. Cu toți au venit cu speranțe multiple, și concluzia a fost, ca în viitor trebuie procedat la fel, sprijinind inițiativele bune. În timpul toamnei s-au tot gândit la o soluție cu privire la sprijinirea refacerii bisericii arse din satul Atia. Trebuie să fie o posibilitate, ca în acest an să poată fi sprijinită lucrarea. Mai sunt și alte solicitări multiple. Domnul Lukács Levente a coordonat activitatea echipei, care a întocmit un studiu cu privire la proiectele de finanțare onorate de consiliul județean în anul 2016. Au fost depuse peste 40 de proiecte de finanțare, din care sunt sprijinite mai mult de 30. Se încearcă păstrarea proporționalității sumelor acordate în funcție de numărul enoriașilor a  diferitelor culte, dar sunt întâmplări nefericite, care influențează câteodată calculele. Crede, că totuși sprijinirea cultelor religioase în județ este echilibrată. Speră, că decizia luată astăzi va fi bună, și nu va fi obiectată de nimeni. La repartizarea propusă astăzi se va anexa și o completare, conform căreia fiecare biserică trebuie să depună și un angajament. Nu cumva cei, care vor primi alocări în acest an să-l folosească în anul următor, ceea ce ar stârni critici, sau întrebări de genul, că de ce nu se acordă atunci în anul viitor acel sprijin. Contractul de finanțare a fost completat cu această mențiune. De aceea au fost solicitați la această ședință domnii protopopi, arhidiaconi din județ, ca să semneze aceste contracte, ca banii să poată fi virați astăzi, sau cel târziu mâine. Să nu fie piedică în intențiile de a achiziționa materiale de construcții, sau în semnarea unor contracte, care sunt sub limita pragului de achiziție publică. De aici se poate deduce, că nu va fi greu cheltuirea acestor sume, dar măcar să înceapă lucrările. Roagă reprezentanții cultelor prezenți, ca în cazul în care nu se pot cheltui undeva banii alocați, să fie returnați în timp consiliului județean. Vrea, ca nimeni să nu aibă probleme cu ocazia verificărilor efectuate de Curtea de Conturi. Se știe, că și la ultima verificare cea mai analizată temă a fost sprijinul acordat cultelor. Din cei 200 de proiecte câștigătoare din anul trecut numai 7 au fost obiectate. Acele sume deja au fost returnate. Anunțul a fost pus astfel, ca unde există probleme mari, și necesită o intervenție rapidă, acele proiecte să fie depuse acum.

                    

Domnul Lukács Levente salută pe toți cei prezenți. Spune, că la 1 octombrie a fost pus anunțul, și termenul de depunere a fost 14 octombrie.  Au sosit 45 de proiecte de finanțare. Conform metodologiei, este o lună la dispoziție pentru evaluarea acestora, și pentru a completa documentația, unde este nevoie. Până la 14 noiembrie s-a putut completa materialul depus. Din cele 45 de solicitări. Comisia a găsit 14 documentații cu lipsuri. Restul au fost evaluate. Luând în calcul proporționalitatea enoriașilor, s-a încercat o distribuire cât mai justă. Cum s-a menționat, cea mai mare sumă va fi alocat pentru satul Atia. Și consiliul județean sprijină din fonduri proprii cu o sumă mai mare reconstruirea bisericii arse.

 

Domnul consilier județean Becze István constată, că pe Listă nu figurează nici o biserică din zona Ciucului. Poate nu au reușit să-și depună proiectele. Dar în orice caz, consideră, că trebuie votat acest proiect de hotărâre. Crede, că cauza bisericii arse din satul Atia chiar este prioritară. În viitor totuși trebuie avut în vedere, că sunt foarte multe proiecte începute și în zona Ciucului, unde ar fi fost binevenite ajutoare. La începutul anului viitor va mai fi anunț pentru posibilitatea depunerii proiectelor, și atunci poate și restul bisericilor vor fi mai atenți.           

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba a constatat că nu sunt de față reprezentanții bisericilor din zona Ciucului, dar acum înțelege care este cauza. În anul viitor va fi mai atent la acest aspect.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan-Ciprian are o recomandare pentru viitor. Dă un exemplu. Parohia ortodoxă din satul Călimănel ar avea o solicitare pentru sprijinirea lucrărilor de instalare a sistemului de încălzire centrală, și de renovare a băii la casa parohială. În titlul proiectului au avut o exprimare nefericită, pentru că acest preot a renunțat la casa parohială, și a transformat-o într-un  centru social. Acolo sunt în jur de 25 de copii nevoiași, care nu au unde să doarmă, să mănânce, sau să învețe. Din surse proprii, și din oferte de sponsorizări pe plan local le oferă o masă caldă zilnic, și un fel de școală-după școală, mai exact, face temele cu ei trei ore pe zi. Preotul ar dori, ca această casă parohială, la care a renunțat să fie transformat special pentru acești copii. Ține cursuri de pictură pentru încă 30 de copii și școală de instrumente muzicale pentru încă 40 de copii. În zona Călimănelului de pe lângă Municipiul Toplița, marea majoritate al copiilor nevoiași, și câțiva și din Toplița au șansă să aibă o activitate benefică acolo. Preotul a solicitat o sumă de 29.000 lei pentru sistemul de încălzire centrală. În momentul de față încălzește cu sobe rudimentare, și artizanale.

            Dorește, ca pentru viitor să se țină cont prioritar pentru activitățile cu caracter social, pe care le prestează parohiile, și după aceea să se orienteze către reparații de gard și de anexe. Sunt și acestea necesare, dar nu sunt prioritare. Oferind un loc cald unui copil de cinci ani, care îngheață de frig cu alți cinci copii într-o cocioabă, și cu încă doi bunici, și doi părinți, și nu are unde să învețe e mult mai important, decât un gard, sau o capelă. Bisericii din satul Călimănel îi cade tencuiala. Arată într-o stare deplorabilă. Dar acest părinte nu a cerut niciodată nici de la enoriași, nici de la instituții bani, să zugrăvească biserica. A solicitat ajutor pentru a investi în copii. Propune, ca să fie avantajate acele biserici, care au activitate cu caracter social. Restul, cu zugrăveli, și alte lucrări să vină numai după acestea. Dânsul este creștin-ortodox, nu are nimic cu cultele, cu nici o religie, dar părerea dânsului este, că așa s-ar proceda omenește.  Mulțumește pentru atenție.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că în acest an cea mai prioritară solicitare a  Bisericii ortodoxe a fost reînnoirea gardului de pe lângă Biserica ortodoxă din Miercurea Ciuc. Fiecare biserică trebuie să vină cu prioritizarea proprie. Se va încerca mereu medierea. Crede, că până la urmă s-au onorat toate solicitările, unde era nevoie. Dacă domnul consilier consideră, că în satul Călimănel este o problemă majoră, atunci consiliul județean va interveni cu o sumă mai mare cât mai repede. La începutul anului viitor, în primele luni consiliul județean va avea ocazia să aloce o sumă mai importantă. Deja de două zile parohiile pot să depună solicitările pentru anul 2017. A solicitat urgentarea acestui demers, pentru că în anul 2016 numai în luna aprilie s-a putut anunța programul. Speră, că la anul deja în luna martie se pot onora solicitările. După anunț 30 de zile se pot depune solicitările, în alți 30 de zile se evaluează acestea, și se fac completările. Cel puțin 60 de zile trebuie să treacă de la anunțarea posibilității de depunere. Atrage atenția și colegilor din zona Ciuc, că de două zile se pot depune solicitările. Fiecare să se uite în zona lui, dar se va ține cont și de prioritizarea, și de propunerea episcopilor, și al protopopilor. Nu se vrea finanțări duble, unde cineva câștigă sprijin din bani publici din două părți pentru aceeași lucrare. Sunt câteva biserici, care au păduri, proprietăți, terenuri, averi mai mari, care pot susține activitățile proprii. De aceea se va ghida și după părerile episcopilor, și protopopilor.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér întreabă, de ce nu figurează pe listă Biserica Catholică Sfântu Iosif din Municipiul Gheorgheni? După cunoștințele dânsului a fost depus solicitare pentru instalarea sistemului de încălzire centrală în parohia bisericii. Acolo funcționează și o grădiniță.

 

Domnul Lukács Levente răspunde, că inițial biserica a depus proiectul pentru sistemul de încălzire centrală, dar nu au avut la timp avizul de la Inspectoratul de construcții. De aceea, au solicitat o modificare. De fapt, au depus un proiect nou, dar deja termenul de depunere a fost depășit, și din acest motiv au fost respinși.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă este întocmit raportul juridic pentru acest proiect de hotărâre, pentru că nu au primit cu ocazia comunicării ?

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct răspunde, că numai ieri seara a fost primit acest material, și numai după aceea s-a putut întocmi raportul juridic, care este favorabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 99/2016 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2016 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță cu bucurie intenția mai multor medici specialiști tineri, care ar dori să lucreze la Spitalul Județean de Urgență. Este mare nevoie de ei. De aceea trebuie modificat statul de funcții, ca nu cumva să plece. De aceea este urgent acest proiect de hotărâre, care a fost depus ieri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind luarea de act de către Consiliul Județean Harghita privind prelungirea contractului de închiriere a sediului de către Biblioteca Județeană “ Kájoni János” – varianta modificată și completată

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct înștiințează consilierii, că ieri seara a fost finalizat raportul juridic pentru acest proiect de hotărâre, care a fost trimis  neînregistrat, nesemnat tot în seara anterioară de către directoarea Bibliotecii ”Kájoni János”. Deoarece, acel studiu, care a fost solicitat la o ocazie anterioară de către Direcția Generală de Administrație Publică Locală nu este pregătit nici acum, s-a trecut la obținerea unor informații cu privire la prețurile de piață a închirierilor.  De exemplu, în cazul farmaciilor din lanțul Richter, chiria este de 7 euro/mp. Față de aceasta, biblioteca plătește 6,3 euro/mp. Dacă se va semna un contract pentru 4 ani, atunci proprietarul este dispus să scadă chiria la 6 euro/mp. Dar aceste informații nu sunt de ajuns. Este necesar întocmirea unui studiu de piață. De aceea se propune completarea cu încă un articol cu numărul 3 la proiectul de hotărâre, conform căruia se însărcinează conducerea Bibliotecii ”Kájoni János”, împreună cu Direcția Generală Economică, și Direcția Generală Patrimoniu, să elaboreze un studiu de oportunitate cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractului de închiriere prelungit, conform celor din prezenta, în care să se analizeze situația actuală pe piața imobiliară, și să se stabilească dacă se justifică deținerea sediului cu titlu de chirie, ori dacă se impune asigurarea unui nou sediu într-o altă formă, sau vânzare-cumpărare, ori construire.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră, că este de ajuns, dacă studiul va fi întocmit de o entitate, nu se solicită colaborarea a două entități. Studiul să fie pregătit de bibliotecă. Direcția Generală Economică va aviza ulterior. Dacă nu va fi potrivită, nu se va accepta. Nu este bine, ca direcțiile să primească din mai multe părți sarcini. Dacă nu va fi bun, nu se va accepta.

 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér este de părere, că nu cu șase luni înainte de expirarea contractului trebuie întocmit acest studiu de oportunitate. Cel puțin cu un an înainte părțile trebuie anunțate. În șase luni nici Biblioteca nu se poate muta, și nu ar fi corect față de proprietarul imobilului, care trebuie să prevadă aceste modificări în planurile de afaceri viitoare. Propune, ca înainte cu un an să fie elaborat acest studiu de oportunitate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord cu modificările propuse, ca studiul să fie elaborat cu un an înainte de expirarea contractului, și că va fi realizat de bibliotecă.

 

Doamna Kopacz Katalin, directoarea Bibliotecii ”Kájoni János” menționează, că deja s-a întocmit un studiu de oportunitate în luna mai 2016, care conține exact prețurile imobiliare de piață în Municipiul Miercurea Ciuc. Totodată conține și posibilitățile, în ceea ce privește locațiile optime. De ce trebuie să fie realizate așa de des astfel de studii ? Situația este chiar așa de schimbătoare de la o lună la alta ?

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér crede, că este nevoie de refacerea studiului nou înainte de expirarea contractului, pentru că piața imobiliară este foarte schimbătoare. Acum se va vota supra unei prelungiri al unui contract în vigoare, care presupune încă patru ani, cum este menționat în proiectul de hotărâre. Ideea era, ca în cursul mandatului actual să nu fie aduse decizii, care leagă mâinile unui consiliu județean următor. Dar înainte de expirarea mandatului cu un an, să fie efectuat acel studiu. Multe se por schimba până atunci. Poate consiliul județean decide să construiască un imobil cu această destinație. Dacă se va decide astfel peste trei ani, sau patru ani, atunci și proprietarul să fie înștiințat la timp. Dacă studiul a fost realizat în mai 2016, peste trei ani nimic din ceea ce conține nu va mai fi de actualitate, deci trebuie refăcut.

 

Doamna Kopacz Katalin, directoarea Bibliotecii ”Kájoni János”  concluzionează, că primind vot favorabil din partea consiliului județean acum, se va prelungi contractul de închiriere la patru ani.    

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér adaugă, că mai exact cu trei ani și jumătate se va prelungi contractul, până la finalul mandatului actual al Consiliului Județean Harghita.

 

Doamna Kopacz Katalin, directoarea Bibliotecii ”Kájoni János”  explică, că proiectul de hotărâre a fost depus legal, cu semnăturile, și ștampilele necesare la registratura Consiliului Județean Harghita, dar dânsa numai ieri seara a fost anunțată, că va fi pe Ordinea de zi de astăzi.

 

Domnul Mihályfalvi Zoltán, proprietarul imobilului consideră un privilegiu, că au putut oferi locație pentru o instituție culturală, ca biblioteca. Dar nu sunt de acord cu prelungirea contractului pentru perioade scurte. Nu pot accepta, pentru că societate desfășoară o activitate de comerț, în care se prevăd perspectivele pentru 4-5 ani. Este mulțumit de faptul, că s-a acceptat o variantă, care de fapt a fost propus și de dânsul, că cel puțin cu un an să fie înștiințați de rezultatul unui studiu de oportunitate, în ceea ce privește intențiile cu privire la prezentul chiriaș. Crede, că au respectat obligațiile contractuale până acum, și merită să fie tratați cu respect, să știe din timp despre deciziile luate, care îi influețează afacerea.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că până la urmă s-a decis prelungirea contractului cu încă trei ani și jumătate. Înainte cu un an se va face studiul de oportunitate. Studiul trebuie să conțină și posibilitățile, nu numai prețurile. Supune la vot cu modificările propuse. Totodată, crede, că în țară nu mai există un astfel de bibliotecă, care desfășoară o astfel de activitate culturală intensă. Numărul cititorilor și vizitatorilor este enormă și este în continuă creștere. Locația este foarte potrivită, amenajarea este familială, cititorii își petrec cu plăcere timpul acolo.   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de către Consiliul Județean Harghita privind prelungirea contractului de închiriere a sediului de către Biblioteca Județeană “ Kájoni János” – varianta modificată și completată

 Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2016, pentru acordarea unui ajutor de urgență comunei Siculeni și municipiului Odorheiu Secuiesc – varianta modificată și completată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că inițial erau implicate trei localități, dar nu s-au adunat documentele necesare și după depunerea documentațiilor deja s-a văzut, că comuna Tușnad va rămâne afară. Astfel pentru domnii consilieri județeni Becze István și Kolozsvári Tibor, care reprezintă zona Ciucului de jos nu au succes astăzi nici în acest proiect de hotărâre, nici în celălalt, cu fondul de rezervă. La comuna Tușnad încă nu este dovedit includerea în contabilitate a sumei solicitate. Astfel rămân numai două localități în proiectul de hotărâre. Va fi scos din inițiere articolul 2. Va da explicații domnul consilier județean Szentes Antal, cum să fie întocmit din punct de vedere economic și juridic articolul proiectului de hotărâre referitoare la comuna Siculeni.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal  are o propunere de modificare. În materialul depus de consiliul local este menționat o sumă de 275.008 lei, care reprezintă arieratele, care au depășit 90 de zile. Suma s-a adunat din diferite proiecte Europene. Din materialul comunicat de consiliul județean solicită sprijin din trei capitole în sumă de 176.216,52 lei. Suma se compune dintr-o sumă de 105.000 lei, una de 68.000 lei, care privește școala Zöld Péter din localitate, și o sumă de 2.300 lei. Propunerea de modificare se referă la constatarea în raportul de specialitate a faptului, că factura pentru școala Zöld Péter se referă la investiții, care nu se încadrează în totalitate în lucrările sprijinite. În acest sens a depus o adresă, prin care renunță la acestă solicitare. În schimb solicită sprijin la o contribuție proprie la un proiect European, care intră în categoria arieratelor, care au depășit 90 de zile. Este vorba de o sumă de 64.423 lei. Toate documentele necesare sunt depuse. Astfel, în loc de suma inițială de 176.216,52 lei solicită o sumă de 172.628,08 lei. Aceasta este propunerea de modificare, pentru care sunt anexate toate documentele necesare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că în timpul interpelării domnului consilier a trimis câteva adrese către consilierii județeni, ca să fie la curent cu temele supuse votului. Roagă pe domnul consilier Szentes Antal, să transmită această propunere de modificare tuturor. Dar mai bine va trimite dânsul, împreună cu alte înștiințări. Urmează Municipiul Odorheiu Secuiesc. Întreabă pe domnul vicepreședinte, care este situația acolo ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond comunică, că Odorheiul în timpul ședinței a completat documentația. A discutat cu juriștii, că diferența dintre fondul de rezervă și valoarea facturii este suma, care ar trebui aprobată. Suma de 46.000 lei existent în fondul de rezervă al Municipiului Odorheiu Secuiesc va fi scăzută din valoarea facturii cu valoarea de 90.000 lei. Propunerea este 44.000 lei pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că articolul 2 al proiectului de hotărâre nu va mai fi. Articolul 3, referitor la Odorhei se va modifica la 44.000 lei în loc de 90.000 lei. În capitolul 1 la Siculeni, în loc de 176.000 lei va fi 172.000 lei.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal nu este de acord, ca suma să fie rotunjită în jos. Suma exactă este 172.628,08 lei. Atunci să fie rotunjit în sus.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atenționează, că prefectura va ataca hotărârea, dacă va fi acrdat mai mult. Mai bine să rămâne articolul 1 cu suma de 172.000 lei. Articolul 2 se revocă, și articolul trei va avea 44.000 lei. Dorește să discute despre o neînțelegere absolut inutilă, care circulă pe site-ul de socializare facebook. Din pornire, dânsul nu a intrat în polemică. Consideră, că îi este conștiința curată. Toate documentele atestă acest lucru. La sfârșitul lunii noiembrie, împreună cu restul localităților a primit adresa și Municipiul Odorhei Secuiesc, că se pot depune solicitări pentru rectificare de buget. A depus ulterior, după ședința consiliului județean. Crede, că scandalul stârnit în presă nu duce cauza la bun sfârșit. Până la urmă nu a reacționat  la cele vehiculate în presă, pentru că consiliul județean nu are de a face cu faptul, că cineva depune întârziat o adresă. Dar a fost transmis o adresă către domnul primar Gálfi Árpádmnul despre posibilitatea de a fi sprijinit Municipiul Odorheiu Secuiesc de către consiliul județean, intenție, care acum s-a materializat. Crede, că acesta este calea de urmat. Roagă, ca relațiile de colaborare să fie caracterizate de încredere și legalitate, nu de reacredință. Fobiile unora, sau atragerea atenției prin scandaluri artificiale vehiculate prin presă nu trebuie luate în serios și nu trebuie să afecteze deciziile bune. Chiar, dacă în cazul anterior nu a fost greșeala consiliului județean, se bucură, că până la urmă s-a reușit totuși sprijinirea Municipiului Odorheiu Secuiesc. Este convins, că de azi tema neînțelegerii între consiliul județean și orașe a luat sfârșit. Roagă fracțiunile politice să nu genereze tensiuni artificiale în viitor, la care nu dorește să fie partener în viitor. Consiliul județean va lucra și pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc în viitor, ca și mai înainte.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2016, pentru acordarea unui ajutor de urgență comunei Siculeni și municipiului Odorheiu Secuiesc – varianta modificată și completată

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre câteva modificări minurori, din cauza ajustării fondului de rezervă a instituției. Au sosit sume restituite de la unitățile de cult în urma celor constatate de Curtea de Conturi, amenzi, sau venituri, care au trecut în acest an. Se va acorda o sumă pentru Spitalul Județean de Urgență pentru decontarea lenjeriilor de pat achiziționate, care vor fi plătite din afara fondului de rezervă. Între timp salută pe domnul protopop Simó Sándor, care a venit să participe la ședință. Se poate vedea, că sumele vor fi luate din fondul de rezervă. Se va lucra mai departe la drumul spre satul Șoimușu Mic. Mai înainte s-a alocat 101.000 lei pentru protecția țevilor de gaz. Dar nu a fost executat lucrarea, pentru că nu s-a oferit un executant. Acum se oferă 140.000 lei, poate astfel va veni cineva, și la primăvară se va putea pune stratul de asfalt pe acel drum. A scăzut valoarea lucrărilor la podurile din Lunca de Jos. Acestea sunt modificările mai importante.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că din execuția bugetului reiese, că din amenzi s-a incasat o sumă mai mare cu 673.000 lei, față de cel prevăzut. Întreabă, de ce s-a trecut în buget numai suma de 273.000 lei la sold ?

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile spune, că în cei 673.000 lei mai intră și alte venituri, nu sunt numai amenzi.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune să fie contactat persoana, care a întocmit documentul, să vină cu clarificările necesare, și până atunci consiliul să continue lucrările. Întrerupe discutarea acestui punct, până se vor clarifica cele menționate .

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a SC Honline Media SRL în vederea reducerii capitalului social al societății comerciale și a aprobării modificării Actului Constritutiv al societății comerciale

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunt spune, că s-a depus târziu acest proiect de hotărâre. Nu era timp pentru clarificareat efectelor ieșirii asociației din această societate. Nu este concretizat, dacă va trebui dat înapoi suma, care a fost dată în capitalul social al societății.  De fapt, este vorba despre 60 de lei. Propune, ca numai în luna ianuarie 2017 să fie supus votului acest proiect de hotărâre.

 

Domnul Tókos Pál  explică, că procesul de distribuire a publicațiilor și de pregătire a  scurtmetrajelor de la Editura Harghita ar putea fi realizate de societatea Honline Media SRL. Despre aceasta era vorba în inițiere. Astfel s-ar realiza și simplificarea structurii societății. Cum nu a fost timp pentru o inițiere mai concretă, este de acord, să fie reluat tema la începutul lunii ianuarie.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă va pute fi amânată problema până ianuarie.

 

Domnul Tókos Pál  spune, că ar fi bine, dacă s-ar rezolva acum problema.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere, că schema este asemănător problemei hocheiului din Gheorgheni. Dacă se forțează problema nefundat, Prefectul atacă hotărârea, se va ajunge la proces și nu se va obține nimic.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond este de părere, că având îm vedere experiențele cu privire la hotărârea cu hocheiul din Gheorgheni, unde asociația riscă să piardă de tot cotizația de acest an primită de la consiliul județean, mai bine să fie depus un alt proiect de hotărâre mai bine fundamentat juridic în luna ianuarie. Altfel există pericolul, ca nici în luna martie să nu fie încă aprobat o hotărâre valabilă.   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a SC Honline Media SRL în vederea reducerii capitalului social al societății comerciale și a aprobării modificării Actului Constritutiv al societății comerciale

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe domnul protopop, care tocmai a sosit la ședință.

Întreabă pe domnul consilier județean Zakariás Zoltán, dacă a primit răspunsul la întrebare.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că a primit răspunsul de la Direcția generală economică, conform căreia, este adevărat, că s-au încasat 673.000 lei, dar s-a pus în buget numai suma, pentru care este solicitare și se poate cheltui. Practic acest plus se va reflecta și la sfârșit de an, influențând procentul de realizare a anului.

 

Se reia proiectul de hotărâre cu privire la :

 

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

 

Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că se va modifica punctul F din articolul 7, și articolul 4.  După 31 octombrie nu se mai poate modifica Lista de investiții, nu se poate regrupa, de accea, cum a menționat, pentru drumul spre satul Șoimușu Mic,  banii vor fi acordați din fondul de rezervă. De aceea era nevoie de acest Amendament de fond.

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că din cauza Amendamentului aprobat se modifică câteva articole.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér și domnul consilier județean Csillag Péter declară, că nu vor participa la votarea articolului referitor la sprijinirea cultelor din motive de incompatibilitate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că s-au epuizat punctele de pe Ordinea de zi, dar mai sunt câteva probleme de anunțat. Roagă persoanele împuternicite să pregătească contractul, care va fi semnat cu reprezentanții cultelor. Anunță, că în ziua de mâine, la ora șase sunt așteptați reprezentanții cultelor, împreună cu aparatul consiliului județean la o evaluarea anuală. Se vor colecta donații constând în alimente durabile pentru o doamnă din satul Cinod, care crește patru copii în condiții foarte grele. Crede, că cel mai mare ajutor ar fi asigurarea acestor tipuri de alimente. De aceea, dacă cineva vine mâine, să aducă astfel de alimente cu scop de donație. Pot fi făinoase, ulei, conserve. Familia trăiește într-o cocioabă amărâtă.

            În cursul dialogului avut cu conducerea cultelor, s-a vorbit și despre soarta drapelelor istorice din incinta Sălii festive a Consiliului Județean Harghita, pentru care deja s-a comunicat și Hotărârea judecătorească definitivă. Din acest motiv trebuie scos din sala de ședință a Consiliului Județean Harghita. Din acest motiv, se vor împuternicii reprezentanții celor patru culte tradiționale, ca să preia spre păstrare aceste patru drapele. Are încredere, că se va soluționa în timp problema, și județul Harghita poate avea, ca și celelalte județe ale țării un drapel propriu.

            Totodată, felicită comunitatea din Praid, mulțumește pentru invitație, și anunță, că se vor asuma eforturi comune pentru dezvoltarea localității. Cum a menționat și domnul primar, cu ocazia proiectelor pentru anul viitor se va avea în vedere și soarta Căminului cultural. Dar nu numai acest imobil, și bucătăria comunală din satul Ocna de Sus, dar și alte proiecte din satul Ocna de Jos. Acesta este un angajament din partea Consiliului Județean Harghita, și are încredere, că se vor onora. Cu această ocazia, felicită și conducerea Microregiunii Sării pentru activitatea desfășurată, la care domnul primar este președinte. Este singura Microregiune, care depășește granițele județului. Lucrurile merg foarte bine în această asociație. Pe lângă Microregiune mai funcționează și o asociație turistică, care se poate considera una dintre cele mai bune din țară.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond anunță, că a participat la o întrevedere cu conducerea județului Nógrad din Ungaria la data de 16 decembrie. A participat la o ședință de consiliu de acolo, unde a semnat un document de colaborare cu privire la înfrățirea județului Harghita cu acest județ din Ungaria. A invitat reprezentanții județului Nógrad din Ungaria la o vizită în județul Harghita, după ce se va putea depune un proiect de hotărâre în acest sens. Intenția de a colabora prin înfrățirea celor două județe a fost inițiat de domnul Baron Lipthay Antal, cel care a primit recent Premiul județului Harghita. Județul Nógrad din Ungaria are numai un singur județ înfrățit, și acela este din China, de aceea au fost foarte entuziasmați de acest proiect comun. Din cei 15 membri ai Adunării Generale de Autoguvernare din județul Nograd, 14 au fost imediat de acord cu această intenție. Mulțumește totodată pentru primirea călduroasă a locuitorilor și a consiliului local din comuna Praid. Din motivul, că din ziua de ieri este în concediu, crede, că nu va mai avea posibilitate să întâlnească cu colegii, astfel dorește tuturor sărbători fericite și La Mulți Ani.   

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér anunță, că a avut două deplasări în străinătate. A participat la Festivalul cașcavalului din Budapesta. Județul Pesta a desemnat ca cetățean de onoare pe domnul Szőcs Lajos, fondatorul și administratorul Muzeului Pălăriilor de paie din satul Crișeni, comuna Atid. A participat la festivitățile de acordare a premiului. În această zi se desfășoară în Municipiul Gheorgheni alegerea directorilor de școli. În două dintre ele, de la  Liceul Teoretic ”Salamon Ernő”, și la Școala Generală ”Kós Károly” s-au reales unanim directorii existenți, ceea ce crează o mică problemă. Propune, ca consiliul județean să semnaleze noului Guvern acest fapt. Și Comisia de învățământ, cultură prin domnul președinte Ferencz Salamon Alpár va sprijini acest demers. Prin această adresă se solicită rezolvarea situației create. Nu de alta, dar de exemplu Liceul Teoretic ”Salamon Ernő” este una din liceele din județul Harghita, unde media de admitere a bacalaureatului și în acest an a fost  99,3%.  Înseamnă, că în școală managementul se desfășoară la standarde ridicate, și ar trebui păstrat prezenta structură. Cu această ocazie s–ar putea solicita și regândirea metodologiei de desemnare a directorilor. Apelează la sprijinul  consilierilor județeni, dacă cineva poate interveni în soluționare.

 

Domnul Simó Sándor Protopop Unitarian mulțumește sprijinul și atenția Consiliului Județean Harghita la problemele cultelor, la activitatea acestora. Amintește de o discuție avută cu episcopul unitarian, conform căreia, având în vedere, că majoritatea imobilelor bisericești și al anexelor acestora sunt reabilitate, să se acorde în măsura posibilităților mai mulți bani programelor sociale. Dorește sărbători fericite tuturor celor prezenți.

 

Protopopul catholic împărtășește concluziile unei povestiri, conform cărora să avem grijă, și să fim atenți la cei din jurul nostru mai ales în jurul sărbătorilor de crăciun. Dorește de asemenea sărbători fericite și La Mulți Ani tuturor.

 

Domnul consilier județean Proca Ion este de acord cu domnul președinte cu privire la campania frumoasă înainte de alegerile parlamentare. Este convins că domnul deputat Sebestyén Csaba își va face datoria forte bine în Parlament. Nu are  resentimente față de dânsul. Fiind de față înaltele fețe bisericești, îi pare rău, că nu este de față și un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române. În calitate de președinte al Comisiei pentru cooperarea comunităților locale, conviețuire româno-maghiară, crede, că încrederea, și principalul loc, de la care se poate porni, este biserica. Apreciază enorm ce a spus domnul protopop la începutul ședinței, și crede că sumele acordate reprezintă de fapt un lucru mărunt pământean față de grija, pe care trebuie avut față de faptul că lumea se îndreaptă către o direcție proastă, zdruncinată de violențe și de intoleranță. Roagă să fie sprijinit comisia, în care desfășoară activitatea, și este bucuros, că este coleg iarăși cu domnii Sándor Barna și Rácz Árpád. Mulțumește domnului primar pentru găzduire, și fiind aproape sărbătorile, transmite tuturor gândurile de bine ale dânsului.

 

Domnul consilier județean Mezei János  se folosește de ocazie, și transmite tuturor Crăciun fericit și La Mulți Ani. În numele Partidului Civic Maghiar dorește pentru viitor perseverență, disponibilitate la compromis, și înțelegere în anul, care vine.

 

Domnul consilier județean  Sándor Barna mulțumește pentru încrederea colegilor. Speră, că în viitor va desfășura o activitate constructivă împreună cu colegii de consiliu în interesul județului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că deja se lucrează la bugetul anului viitor. Dacă cineva are ceva de adugat, poate să vină cu propuneri. Se pot solicita informații de la inițiatorii acestuia. Ar vrea, ca în anul viitor să poată continua proiectele axate pe schema acasă-familie-viitor, în colaborare cu localitățile județului. Poate, că pe lângă pregătirea profesională trebuie acordat o atenție mărită talentelor. Așteaptă propunerile fiecăruia, pentru că este mult mai ușor încorporarea unei idei la început, decât să fie ajustat ulterior o schemă pregătită.

          

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru invitația domnului primar, și a consiliului local, directorului Liceului ”Salamon Ernő” pentru asigurarea locației pentru ședință, și pentru participarea tuturor celor prezenți la ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita, şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 decembrie 2016 cu număr de înregistrare  nr. 1122  / 19.01.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, la  03 martie 2017

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter