Hargita Megye Tanácsa
kedd, 2024. május 21., 12:30:50

Elnöki rendeletek

2020- as évben jóváhagyott Elnöki rendeletek listája

 

669/2020 -as Elnöki Rendelet a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések bevezetéséről a készenléti állapot alatt Hargita Megyei Tanács munkacsoportjában;

524/2020 -as Elnöki Rendelet  az 503/2020-as Elnöki Rendelet III. cikkelyének javítására mely mídosítja az 503/2020-as Elnöki Rendeletet a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések meghatározásáról Hargita Megye Tanácsának munkacsoportjában;

503/2020 -as Elnöki Rendelet  a 457/2020-as Elnöki Rendelet módosítására a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések meghatározásáról Hargita Megye Tanácsának munkacsoportjában;

457/2020 -as Elnöki RendeletCOVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések meghatározásáról Hargita Megye Tanácsának munkacsoportjában;

538/2019 - as Elnöki Rendelet  Paritásos bizottság megalakítása Hargita Megye Tanácsa saját aparátusának keretén belől

503/2019 - as Elnöki Rendelet  a 2019-es év megyei illetéki díj elfogadására, a kérelmezett dokumentumok másolása és sokszorosítására vonatkozólag, az 544/2201-es tövény előírásainak megfelelően;

485/2019 -es Elnöki Rendelet az orvosi szolgálati lakások elosztásáról és elosztási szempontok elbírálására kinevezett bizottság létrehozásáról szóló, utólagosan módosított, 1442/2010 –es számú Elnöki Rendelet módosításáról.

1409/2018-as Elnöki Rendelet a Csikszeredai Megyei Sürgösségi Kórház menedzseri pozicíójának, magánszemély betöltésére szervezett pályázat szervezési és működési szabályzata jóváhagyására, Hargita Megyei Tanácsa - alintézményénél;

938/2018-as Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsának saját apparátusában alkalmazott Magatartási kódex jóváhagyásáról.

719/2018-as Elnöki Rendelet a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház menedzseri pozicíójának (magánszemély) betöltésére szervezett pályázat szervezési és működési szabályzata jóváhagyására, Hargita Megyei Tanácsa - alintézményénél;

386/2018-as Elnöki Rendelet a Csikszeredai Megyei Sürgösségi Kórház menedzseri pozicíójának (magánszemély) betöltésére szervezett pályázat szervezési és működési szabályzata jóváhagyására, Hargita Megyei Tanácsa - alintézményénél;

301/2018-as Elnöki Rendeletmegyei adók mértékének jóváhagyására a 2018-as évre vonatkozóan, a másolási és sokszorosítási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az 544/2001 tövény értelbében;

1787/2017-es Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsának Belső rendszabályzata az 1393/2011-es Elnöki Rendelet 1. mellékletének módosítása és bővítése.

1406/2017-es Elnöki Rendelet a 2011/1236. számú Hargita Megye Tanácsa elnöki rendeletének 1. számú melléklete módosítására és kiegészítésére, a Hargita megye tulajdonában lévő és Hargita Megye Tanácsa adminisztrációja alatt álló szolgálati lakások elosztási kritériumának jóváhagyásáról.

1368/2017-es Elnöki Rendelet - Hargita Megye Tanácsa saját programjai keretében felmerülő kiadások finanszírozási módszertanának jóváhagyásása, a 2005/350-es és a 2000/69-es törvények, valamit az 1998/51-es kormányrendelet alapján vissza nem térítendő finanszírozást illetően.

693/2017 -es Elnöki rendelet   - Éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

589/2017-es Elnöki rendelet - Szabályzat a Hargita Megye Tanácsa informatikai és kommunikációs eszközözeinek és rendszereinek használatára vonatkozóan.

586/2017-es Elnöki rendelet - Rendelet a közpénzekből finanszírozott beruházási projektekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentációt jóváhagyó bizottság létrehozására, valamint a dokumentáció szervezeti és működési keretszabályozásának jóváhagyására

579/2017-es Elnöki rendelet - az orvosi szolgálati lakások elosztásáról és elosztási szempontok elbírálására kinevezett bizottság létrehozásáról szóló, utólagosan módosított, 1442/2010 –es számú Elnöki Rendelet módosításáról.

110/2016-os Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsának Belső rendszabályzata az 1393/2011-es Elnöki Rendelet módosítása.

57/2015-ös Elnöki Rendelet a különböző területek szakértőiből álló tanácsadó testületek létrehozására.

1424/2014 - Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal

1231/2014-es Elnöki Rendelet, az orvosi szolgálati lakások elosztásáról és elosztási szempontok elbírálására kinevezett bizottság létrehozásáról szóló, utólagosan módosított, 1442/2010 –es számú Elnöki Rendelet módosításáról. 

 472/2014-es Elnöki rendelet mely módosítja az 1413/2013-as számú Elnöki Rendeletet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

176/2014-es Elnöki rendelet mely módosítja az 1341/2013 – Elnöki Rendeletet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal;

1341/2013 - Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal

DISPOZIŢIA Nr. 709/2013 privind modificarea Dispoziţiei nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 888/2012 privind convocarea şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 311/2012 privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, respectiv acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor O.G. nr. 51/1998

Dispoziţia preşedintelui nr. 304/2012 privind aprobarea intrucţiunilor proprii nr. 13/2012 cu privire la stabilirea procedurii instruirii lucrătorilor din cadrul Consiliului Judeţean Harghita în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Dispoziţia preşedintelui nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spialele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, Bibliografie

Dispoziţia preşedintelui nr. 1339/2011 privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 1335/2011cu privire la modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 1329/2011 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

Metodologie de lucru a activităţii Compartimentelor de relaţii publice în zonele Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc