Megyezászló
kedd, 2024. június 25., 06:10:24
Törvények
Az állampolgárok közti egyenlőség elve
Románia Alkotmánya szavatolja az állampolgárok szabad identitásválasztáshoz, identitásuk megőrzéséhez, valamint egyenlő bánásmódhoz való jogát, akárcsak a helyi autonómiát. (Lásd a 6., a 16. és a 120. cikkelyt.)
Az alkotmányrészlet megtekinthető itt.

 

A Helyi Autonómiák Európai Chartája
Románia az 1997. évi 199. számú törvénnyel ratifikálta a Helyi Autonómiák Európai Chartáját, amely szerint a helyi közösségeknek joguk van a helyi autonómiához. A 199-es törvény 4. cikkelyének 2. bekezdése kimondja, hogy a helyi hatóságoknak megvan a kapacitásuk helyi kezdeményezések gyakorlatba ültetéséhez, amennyiben azokat nem tiltja más törvény, vagy ha azok nem tartoznak más hatóság hatáskörébe. Ez a bekezdés egybecseng a 2001/215-ös számú, helyi közigazgatási törvény 5. cikkelyével és Románia Alkotmányának 120. cikkelyével.
A törvényrészletek megtekinthetők itt, és itt.

 

A területi-közigazgatási egységek keretszerződése
A 2002. évi 53-as számú kormányrendelet a területi-közigazgatási egységek keretszerződését foglalja jogi keretbe. 19. cikkelye engedélyezi a települések jelképeinek használatát.
A kormányrendelet-részlet megtekinthető itt.

 

A Kisebbségvédelmi Keretegyezmény
Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményéhez Románia is csatlakozott, az 1995. évi 33-as számú törvénnyel ratifikálta. A jogszabály 5. cikkelyének 1. bekezdése szerint a felek vállalják, hogy biztosítják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára annak feltételeit, hogy megőrizhessék és fejleszthessék kultúrájukat, valamint hogy megőrizhessék identitásuk meghatározó elemeit: nyelvüket, vallásukat, hagyományaikat és kulturális örökségüket.
A törvényrészlet megtekinthető itt.

 

A román–magyar alapszerződés
Az 1996. évi 113-as számú törvénnyel Románia ratifikálta a Magyarországgal kötött alapszerződését, amelyet az évben írtak alá a két ország kormányának képviselői. Az egyezmény 15. cikkelyének 9. bekezdésében a felek vállalják, hogy tartózkodnak minden olyan politikától vagy gyakorlattól, amelynek célja a kisebbségekhez tartozó személyek asszimilálása akaratuk ellenére, és megvédik ezeket a személyeket bármilyen asszimilációs törekvéstől. A felek ugyancsak tartózkodnak a kisebbségek által lakott területek etnikai arányának megváltoztatását célzó intézkedésektől.
A törvényrészlet megtekinthető itt.