Megyezászló
kedd, 2024. május 21., 14:01:29
Csak Hargita megye zászlója zavar egyeseket

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke levélben fordult a megye polgármestereihez, iskolaigazgatóihoz, illetve más közintézmény-vezetőihez a megyezászló ügyében, miután tudomására jutott, hogy Ilie Şandru maroshévízi lakos levélben „értesíti” a Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2012. szeptember 26-i döntéséről azokat az intézményeket, amelyekre ki van tűzve a kék-arany lobogó. Az ítélőtábla az említett dátumon a megyei tanács 269/2009-es számú, Hargita megye hivatalos zászlajáról rendelkező határozata tárgyában hozott ítéletet. Ilie Şandru levelében kéri a vezetőket, hogy távolítsák el Hargita megye zászlaját az általuk vezetett intézményekről. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy az érvényben lévő 2004. évi 554-es számú közigazgatási bíráskodásról szóló törvény 23-as cikkelye alapján a bírósági ítélet érvénybelépésének feltétele, hogy azt közöljék, a bíróság kérésére, Románia vagy a megye hivatalos közlönyében. Erre mind a mai napig nem került sor, ezért az a fenyegetőző hadjárat, amit Ilie Şandru maroshévízi nyugalmazott tanár folytat, minden jogalapot nélkülöz. „A helyzet tisztázásáig minden vezető tud ebben az ügyben döntést hozni, nincs szükség Şandru úr jogi tanácsaira” – áll Borboly Csaba levelében. A tanácselnök ennek kapcsán azt nyilatkozta, Hargita Megye Tanácsának eltökélt szándéka, hogy a megyezászlót minden lehetséges jogi eszközzel, minden kompetens fórumon megvédje.
– Tekintettel arra, hogy a Marosvásárhelyi Ítélőtábla döntésének indoklását még nem ismerjük, a megyei tanács majd csak annak ismeretében határoz a következő lépésekről – jelentette ki Borboly Csaba, aki szerint az ítélőtábla döntésére hivatkozó levelek a román nacionalizmus székelyellenes támadásainak szerves részét képezik. Ennek ékes bizonyítéka, hogy számos más megye és város is rendelkezik saját zászlóval, azok mégsem csípik senki szemét, csak Hargita megye zászlaja körül alakult ki ilyen sajátos hercehurca.
A tanácselnök leveléhez mellékelte a Fehér, Máramaros és Temes megyei zászlót, illetve címert.

Csíkszereda, 2012. november 17.