Hargita Megye Tanácsa
szombat, 2022. május 28., 04:50:25
Napirend tervezet - 2017.07.31.

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
MEGYEI TANÁCS

Napirend tervezet
Hargita Megye Tanácsa 2017. július 31-i soros ülésén megvitatásra és jóváhagyásra kerülő határozattervezetek

 

 

1. Határozattervezet Hargita megye költségvetésének 2017. június 30-ig történő végrehajtásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

2. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa 2016-os évi 110-es számú, a Járdaépítés Hargita megye településein program 2016-2018-as időszakra való jóváhagyására vonatkozó határozat módosítására
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

3. Határozattervezet a „Borszéki helyi fürdő” ingatlan Hargita megye részét képező 78,28%-ának megyei érdekeltségű besorolásból helyi érdekeltségű besorolásba való áthelyezése, valamint Hargita megye közvagyonából Borszék város közvagyonába való áthelyezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

4. Határozattervezet a „7 forrás sugárút” létesítmény Hargita megye részét képező 12,04%-ának megyei érdekeltségű besorolásból helyi érdekeltségű besorolásba való áthelyezése, valamint Hargita megye közvagyonából Borszék város közvagyonába való áthelyezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

5. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa 2014. évi 201-es számú határozatával jóváhagyott Hargita Megyei Nevelési Tanácsadási és Erőforrás Központ szervezeti felépítésének módosításáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

6. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa által a Hargita Megyéért Egyesületnek fizetendő 2017-os évi tagdíja elfogadásáról
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

7. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa által a Sóvidék-Hegyalja Kistérségi Egyesületnek fizetendő 2017-os évi tagdíja elfogadásáról
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

8. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa által a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulásnak fizetendő 2017-os évi tagdíja elfogadásáról
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

9. Határozattervezet a Csíkszentmárton község, Fő út 361/A alatti, telekkönyvi szám 50196, Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ, a 4139/2005-ös számú ingyenes használati szerződés alapján Csíkszentmárton község számára ingyenes használatra adott 81 négyzetméteres felület ingyenes használati jogának visszavonásának és a Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság részére ingyenes használatban adásának jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

10. Határozattervezet a Hargita megye köztulajdonában tartozó, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ügykezelésében lévő egyes helyiségek bérbeadásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

11. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa 2017. évi 25-ös számú, a Hargita Megye Tanácsa 2014. évi 184-es számú, Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának állásai számát, szerkezeti felépítését és tisztségjegyzékét jóváhagyó határozatának 1-es és 2-es számú mellékleteinek módosítására vonatkozó határozata 2-es számú mellékletének módosításáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

12. Határozattervezet a 2013. évi 28-as számú, utólagosan módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelettel valamint a 3288/2017.06.16. miniszteri rendelettel jóváhagyott OHFP keretében finanszírozott a „DJ 135-ös jelzésű megyei út rendszerének felújítása - 63+100 - 74+210 km, a DJ136B megyei úttól Kobátfalváig (DN13C), Hargita megye” beruházás társfinanszírozásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

13. Határozattervezet a köztisztviselői és szerződéses köztisztségek szakmai fokozati és tisztség szerint alapbér szintjének legalacsonyabb és legmagasabb szint közötti jóváhagyásáról, valamint a Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei szakapparátusára érvényes teljesítményi feltételek és az egyéni teljesítményértékelő jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

14. Határozattervezet Hargita megye 2017-es évi költségvetésének kiigazításáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

15. Határozattervezet a „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás Hargita Megye Tanácsa által fizetendő tagdíj megállapításához, Bara Zsolt, Hargita Megye Tanácsa képviselője által felvállalható kötelezettség vállalási szintjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

16. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa által a Felcsík Kistérségi Egyesületnek fizetendő 2017-os évi tagdíja elfogadásáról
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

17. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa 2004. évi 160-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság megszervezésére és működésére vonatkozó határozatának módosításáról és a Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság belső működési szabályzata és mellékletei, a szervezeti felépítés és tisztségjegyzék módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

18. Határozattervezet Hargita megye, Hargita Megye Tanácsa általi a Középcsík Önkormányzati Fejlesztési Társulásba történő belépéséről
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

19. Határozattervezet a 2012. évi 280-as számú, Hargita megye vagyonában és Hargita Megye Tanácsa ügykezelésében lévő homoródfürdői ingatlanok bérbeadásának szabályzata, bérleti díjak szintje és bérleti szerződés modellje jóváhagyására vonatkozó határozata módosításáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

20. Határozattervezet egy Nagyrét utcai autóbuszmegálló használatba adásáról a megyei személyi közszállítás számára
Előterjesztő: Biró Barna Botond alelnök

21. Határozattervezet a 2017. évi 77-es, a Hargita Megye Tanácsa közkapcsolatainak fejlesztése 2017-es évi programja és a programmal kapcsolatos költségek jóváhagyására vonatkozó határozata módosításáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

22. Határozattervezet a gázvezetékek védelmének jóváhagyásáról a „DJ 134A jelzésű megyei út útrendszerének korszerűsítése - DN13C - Kissolymos - Székelykeresztúr, 7+518 - 15+484 km” beruházás esetében
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

23. Határozattervezet a Csíkszereda municípium közterületén található Erdőalja utca korszerűsítési, karbantartás és aszfaltozási munkálatainak Csíkszereda Municípium területi-közigazgatási egységgel közösen történő megvalósítása jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

24. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa megyei tanácsosait megillető maximális havi illetményének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

25. Különfélék

 

A tanácsülés anyaga

Kiegészítések

 

Csíkszereda, 2017. július 25.


Borboly Csaba
elnök