Szakoktatás
kedd, 2021. november 30., 08:50:42

Háttéranyagok

 

2016. március - Pályaorientáció fejlesztése Hargita megyében

A fiatalok külföldi munkavállalása, a lesújtó érettségi eredmények a fiatalok munkanélküli arányának növekedése egyre aggasztóbb méreteket ölt megyénkben, így a fiatalokat célzó szakszerű pályaválasztási tanácsadás nagyobb prioritást kell, hogy élvezzen térségünkben.

 

2015. december - A Hargita Megyei Agrárkamara felnőttképzése

A Hargita Megyei Agrárkamara törekszik arra, hogy a képzéseit megvalósítva minél nagyobb hasznára váljon a résztvevőknek. Az a célunk, hogy az igényeknek megfelelő mezőgazdasági képzést nyújtsunk a mindenkori érdeklődők számára. Ennek érdekében a tanulni vágyó fiatalokban ki kell alakítani a jó gazdálkodó feladatainak elvégzéséhez szükséges készségeket. Fontosnak tartjuk, hogy minél több résztvevő váljon képessé az eredményes szakmai vizsga letételére, a követelmények teljesítésére.

 

2015. május - Szakképzés fejlesztése Hargita megyében

A fiatalok külföldi munkavállalása egyre aggasztóbb méreteket ölt egész Székelyföldön, a fiatalokat célzó munkahelyteremtés és a szakoktatás kérdésére nagyobb hangsúlyt kell fektessünk térségünkben.

 

2014. október - Milyen kilépési lehetőségeket biztosít a szakoktatás Hargita megyében? - A duális szakképzés lehetőségei az erdélyi szórványban; Konferencia

A szakképzés a rendszerváltás vesztesei közé tartozott, olyannyira, hogy abszurd helyzet alakult ki: a Hargita Megyei Agrárkamara igazgatója egy e heti konferencián elmondta, hogy a mostani lépések által azt remélik, a megyei mezőgazdasági szakképzést a ’89 előtti szintre lehet emelni.

 

2014. október - Fiatalok Hargita megyében – Helyzetkép és perspektívák - Beszéljünk a fiatalok itthon maradási lehetőségeiről! – Állásfoglalás

 

2014. október - A Hargita Megyei Művészeti Népiskola keretében működő szakképzés fejlesztésére irányuló programtervezet

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a 2014-2015-ös tanévtől kezdődően hangsúlyosabban törekszik olyan intézményi fejlesztési törekvéseket konceptualizálni és gyakorlati szinten is megvalósítani, amelyek révén egyre nagyobb mértékben járulhat hozzá a regionális szakképzési program érdembeli fejlesztéséhez és hatékony működéséhez.

 

2014. szeptember - A mezőgazdasági szakképzéssel kapcsolatos egyeztetések beszámolója

Az Agrárkamara követi a megyében levő mezőgazdasági szakok helyzetét.

 

2014. július - Szakképzés – A versenyképesség eszköze – Tusványos 2014

Míg Magyarországon a szakképzés reneszánsza már elkezdődni látszik, a határon túli, az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának megvalósítási célterületein működő magyar nyelvű szakoktatás továbbra is lefelé csúszik a lejtőn.

A határon túl legjelentősebb problémát a szakképzési rendszer alul-finanszírozottságából adódó minőségi lemaradás mellett a piaci igényekhez rendkívül rugalmatlanul alkalmazkodó képzési struktúra, a duális képzési módszerek hiánya, valamint a szakképzés alacsony társadalmi presztízse jelenti.

 

2014. április - A székelyföldi szakképzés fejlesztési lehetőségei

Hargita Megye Tanácsa kiemelt figyelmet fordít a szakoktatás és a felnőtt-oktatás területére megyénkben. Szeretnénk elérni, hogy a szakoktatási rendszerből kikerülő fiatalok tudása megfeleljen a piaci elvárásoknak. Az intézményes szakoktatás és felnőttképzés témakörben jelentős lépéseket indítottunk ezidáig, viszont az ágazat fejlesztése érdekében célzott programokra, tevékenységekre és szakpolitikák kidolgozására van szükség, valamint az ágazati szereplők és érintettek közötti együttműködés megfelelő formájának kidolgozására.