Szakoktatás
péntek, 2022. december 02., 15:36:30
Tangazdaság

Tangazdaság leírása

 

Köztudott, hogy a romániai szakoktatási rendszer a rendszerváltást követően fokozatosan leépült, különösen igaz ez a magyar nyelvű szakiskolákra. Nem kivétel sajnos ebben az agrár/mezőgazdasági szakképzés sem. A legjelentősebb problémákat a szakképzési rendszer alulfinanszírozottságából adódó minőségi lemaradás mellett a  duális képzési módszerek hiánya, valamint a szakképzés alacsony társadalmi presztízse jelenti. Ugyanakkor a vállalkozások irányából erős igény mutatkozik a szakemberek iránt.

Tekintettel a térség specifikumára, a minőségi agrárszakoktatás/szakképzés biztosítása érdekében fontos lenne a mezőgazdasági profillal rendelkező szakközépiskolák fejlesztése, tangazdaságok kialakítása és fejlesztése. Úgy gondoljuk, hogy a  mezőgazdasági szakmai gyakorlati képzés elképzelhetetlen korszerű tangazdaság nélkül.

A székelyföldi agrárszakoktatás megreformálása érdekében Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének kezdeményezésére feltérképeztük azokat a problémákat, amelyek megakadályozzák, hogy a mezőgazdasági szakoktatás megfelelően töltse be szerepét és jól képzett humánerőforrással lássa el a székelyföldi hegyvidéki farmokat. Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete egy célszerűségi tanulmányt készíttetett a Hargita megyei mezőgazdasági szakiskolák fejlesztésének lehetőségeiről.

Az alábbi problémákat sikerült beazonosítani:

  • a (agrár/mezőgazdasági) szakiskolák rendszere fokozatosan leépült a rendszerváltást követően;
  • a még létező iskolákban nem létezik duális képzés, kevés gyakorlati tudást kapnak a diákok;
  • nem léteznek modern, felszerelt tangazdaságok, gyakorlati helyek;
  • a gazdálkodást választó fiatalok alulképzettek, nem rendelkeznek naprakész, korszerű ismeretekkel, versenyképes tudással;
  • kedvezőtlen az agrár/mezőgazdasági szakiskolák megítélése a fiatalok körében;
  • az agrár/mezőgazdasági iskolába járó diákok „jobb híján” választják ezeket az iskolákat, nem motiváltak a mezőgazdasági hivatás iránt, mert családjuk nem rendelkezik földterülettel sem;
  • a Székelyföldre jellemző kis- és közepes nagyságú hegyvidéki gazdaságok versenyképes működtettéséhez különösen fontos a legújabb speciális ismeretek elsajátítása, a jól informáltság és az innovatív szemlélet.

Mindezek a szakoktatás gyakorlati szemléletű, rendszerű továbbfejlesztésének igényét és a mezőgazdasági szakma presztízsének a visszaállítását körvonalazzák számunkra. A fejlesztés irányának tehát a tangazdaságok rendszerének kiépítése, modernizálása mutatkozik, amelyek, illeszkedve a térségi specifikumhoz, alkalmasak arra, hogy a kis- és közepes gazdaságok jövendő menedzsereinek alapul szolgáljanak a termelési technológia, a feldolgozás és az értékesítés elsajátítására, valamint a hatékony vállallatvezetési módszerek megtanulására is.

 

Rövid összefoglalót A székelyföldi agrárszakképzés fejlesztési lehetőségeiről, a Hargita megyei javaslatokról, programokról kezdeményezésekről, valamint a Hargita megyében létező agrár/mezőgazdasági szakterületen történő képzésekről idekattintva olvashatnak.

 

 


Hargita Megye Tanácsának eddigi lépései tangazdaságok létrehozására

Kronológiai áttekintés

 

2016. június 2.

A szakosztályok fellendítését szorgalmazta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a székelykeresztúri Zeyk Domokos szakközépiskola tangazdaságában, ahová június 2-án, csütörtökön látogatott. Rafai Emil polgármester régóta támogatója a hasonló kezdeményezéseknek, városvezetőként figyelme erre a területre is irányul. Szerinte a diákoknak rá kell jönniük, hogy van jövő a mezőgazdaságban is. Szeretné, ha nemcsak tanulásra, hanem pihenésre, kellemes időtöltésre is használnák a tankertet diákok és tanárok egyaránt, mondta.

http://hargitamegye.ro/hirek/vonzova-tennek-a-mezogazdasagot-a-gyermekek-szamara-szekelykereszturon.html

 

2016. május 26.

Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert látták vendégül Székelykeresztúron május 26-án, csütörtökön. A tárcavezető ellátogatott egy helyi családi vállalkozás által működtetett hajtatóházba, majd részt vett a székelykeresztúri gazdafórumon, amelyen ismertették a székelyföldi szövetkezeti mozgalmat, és a székely termékek magyarországi közös értékesítési lehetőségeiről beszélgettek a helyi gazdafórumon. A megyeelnök átadott egy dokumentumot, amelyben kérte a szövetkezeti tejfeldolgozók megfelelő működtetése érdekében a tárcavezető segítségét egy kedvező kamattámogatási konstrukció kidolgozásában, valamint a magyar kormány támogatását egy pilotprogram keretében egy tangazdaság finanszírozására osztrák mintára, annak az oktatási intézménynek, ahol a legjobb feltételek már biztosítottak.

http://hargitamegye.ro/hirek/szekelykereszturra-latogatott-fazekas-sandor-foldmuvelesugyi-miniszter.html

 

A székelyudvarhelyi Csicser Tangazdaságba látogatott Borboly Csaba és Arros Orsolya, Hargita Megye Tanácsának elnöke és az RMDSZ polgármesterjelöltje május 26-án, csütörtökön. A helyszínen aláírták a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületénél nyert pályázatok szerződését a lovarda egyesülete és a huszáregyesület képviselőivel, tíz-tízezer lej értékben. Borboly Csaba és Arros Orsolya szerint tovább kell erősíteni a lovaséletet a megyében, és ehhez megyei és helyi szinten is meg kell adni minden lehetséges támogatást.

http://hargitamegye.ro/hirek/tiz-tizezer-lej-tamogatas-az-udvarhelyi-lovardanak-es-huszaregyesuletnek.html

 

 

2016. május 4.

A szakképzés témájával tartottak megbeszélést a csíkszeredai megyeházán az ifjúság napi rendezvények részeként. A megyeelnök azt kérte a jelenlévőktől, hogy együtt dolgozzanak ki módosító javaslatot az oktalan, merev és túlnehezített szabályokra, az Iskola másként programra és számos olyan rendelkezésre, amely aberránsnak minősíthető.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozosen-dolgoznanak-ki-modosito-javaslatot-a-merev-oktatasi-szabalyokra.html

 

2016. április 23.

Programokkal erősítik Hargita és Békés megye kapcsolatát, ez irányban konkrét lépéseket terveznek, továbbá bevonnák a székelyföldi tangazdaságokba a békési partnereket.

http://hargitamegye.ro/hirek/programokkal-erositik-hargita-es-bekes-megye-kapcsolatat.html

 

2016. március 12.

A pályaválasztás segítéséről tartottak konferenciát Csíkszeredában, amely keretén belül a megyei tanácselnök a jövőbeni lépések, irányvonalak között megemlítette a pályaorientációs és munkaerőpiaci tanácsadás rendszerének létrehozását, fejlesztését, amelynek elkezdése ajánlott az általános iskola 7. és 8. osztályától. Ehhez fontos, hogy a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadási és Erőforrás Központ ráerősítsen a tanácsadó tanárok pályaorientációs tevékenységére workshopok szervezésével, tanműhely, tangazdaságok/üzem látogatásával, nyílt napok szervezésével, a jó példák bemutatásával, amelyek a társadalmi tudatformálást, mentalitásváltást segítik elő a szülők, diákok körében.

http://hargitamegye.ro/hirek/jo-munkahelyet-teremteni-sokkal-nagyobb-kihivas-mint-jo-munkahelyet-talalni.html

 

2016. február 22.

2016-ban is folytatódik a szakiskolás diákok számára elindított támogatási program, amely azokat a X–XI.-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak. A pályázat a havi juttatás mellett magában foglalja tanulmányutak megszervezését tangazdaságokban, vállalkozásoknál, ami a hallgató szakmai felkészültségét segíti, ugyanakkor gyakorlati képzéshez szükséges eszközök, szakkönyvek megvásárlását is.

http://hargitamegye.ro/hirek/hargita-megye-az-ifjusagert---osztondij-diakoknak.html

 

2016. február 16.

A Régiók Bizottságában folytatott tevékenységéről tájékoztatott Borboly Csaba, melyben kifejtette, hogy az ifjúságpolitikai jelentés fő célkitűzései Hargita megyében már a megvalósítás szakaszában vannak, ez látszik a megyei tanács ifjúsági és más, közösségépítést szolgáló tevékenységek támogatására kiírt pályázataiban, a szakoktatás és a tangazdaságok felkarolásában, a Kisfalu keretprogramban, egyszóval a fiatalok hazatérését elősegítő intézkedésekben.

http://hargitamegye.ro/hirek/kenyes-temak-kemenyen-fogalmazva.html

 

2016. január 27.

Összesen közel négymillió lejt osztott le Csík-térségi településeknek Hargita Megye Tanácsa döntéshozó testülete a január 22-i rendkívüli ülésén. Ebből Dánfalvának 165 ezer lej értékű támogatást nyújtottak az 578-as európai út melletti járda kiépítésére, valamint a közbeeső Erzsébet-kert nevű emlékmű és környéke rendezésére, illetve a tangazdaság fejlesztésére, Gyimesfelsőlok pedig 110 ezer lejt területvásárlásra (tangazdaság létrehozása céljából az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumban zajló szakoktatás számára).

http://hargitamegye.ro/hirek/kozel-negymillio-lejt-osztottak-le-csik-tersegi-telepuleseknek.html

 

2015. november 30.

Nemcsak képzési, hanem humánerőforrás-probléma is a szakképzés ügye, hangzott el azon a találkozón, amelyen gyergyói térségi iskolaigazgatók és vállalkozók vettek részt, és Gyergyószentmiklóson tartották Hargita Megye Tanácsa szervezésében, Görbe Péter főtanfelügyelő korábbi kérése alapján. A térségbeli vállalkozók képviseletében jelen volt Bajkó Tibor, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke is, a szervezet összesen mintegy háromezer munkahelyet biztosító cégeket tömörít.

A megyei tanács lehetőségei szerint támogatja a szakoktatást, kiemelt célja annak fejlesztése, a legutóbbi példa erre az, hogy a legutóbbi áfa-visszaosztásnál jelentős összegekkel támogatták a szakiskolákat. A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola szakoktatási tevékenységhez szükséges fejlesztéseihez 90 ezer lejjel járul hozzá Hargita Megye Tanácsa, a dánfalvi tangazdaság kiépítéséhez, a meglévő istálló feljavításához 100 ezer lejjel, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet líceum mellett működő tangazdaság létrehozását 46 ezer lejjel támogatja, a székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola szakoktatási tevékenységének fejlesztését pedig 35 ezer lejjel. A megyei tanács döntéshozó testülete a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont tangazdaságának kiépítésére 40 ezer lejt, a szentegyházi Gábor Áron Iskolaközpont szakoktatási tevékenységének megerősítéséhez, az étkezde felújítására 45 ezer lejt különített el.

http://hargitamegye.ro/hirek/novelni-kell-a-vallalkozoi-szellemet-a-szakiskolat-vegzett-fiatalok-koreben.html

 

2015. november 25.

A csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskolának nyújtott támogatást Hargita Megye Tanácsa az ifjúsági programja révén.

http://hargitamegye.ro/hirek/a-csikszentmartoni-szakkepzest-tamogatta-hargita-megye-tanacsa.html

 

2015. november 19.

Az áfavisszaosztásból kaptak támogatást a Hargita megyei önkormányzatok, a településeknek leosztott összegeket november 18-án ellenszavazat nélkül hagyta jóvá Hargita Megye Tanácsának testülete a Felsőboldogfalván megtartott rendkívüli ülésen.

A dánfalvi tangazdaság kerítésének javítását 100 ezer lejjel támogatja a megyei tanács, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet iskola tangazdaság létrehozására 6000 lejt, a szaktanterem felszerelésére 40 ezer lejt kapott, a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont tangazdasága szintén 40 ezer lejt.

http://hargitamegye.ro/hirek/a-megyei-tanacs-tamogatasa-az-onkormanyzatoknak.html

A Dánfalván létrehozott tangazdaság rövid leírása az alábbi linken érhető el:

Tangazdasag - Danfalva Leiras

 

2015. november 17.

A Tivai Nagy Imre Szakközépiskola keretében egy alcsíki tangazdaság kialakításának lehetőségéről értekeztek Csíkszentmártonban november 17-én.

A felek megegyeztek abban, hogy a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal pályázatot nyújt be egy növénytermesztési tangazdaság létrehozására, eszközökkel való felszerelésére, önerőből pedig vállalják egy tankonyha elkészítését, amely a vendéglátóipari szak diákjainak és oktatóinak nyújt gyakorlatozási lehetőséget.

http://hargitamegye.ro/hirek/alcsiki-tangazdasag-kialakitasanak-lehetosegerol-egyeztettek.html

 

2015. október 7.

Többször megfogalmazott igény alapján hívták össze október 6-án Csíkdánfalván azt a találkozót, amelyen terítékre került a helyi Petőfi Sándor Iskolaközpont szakképzési központtá, tangazdasággá való alakítása, az intézményben a térség és a megye kiváló szakembereit képeznék állattenyésztés, mezőgazdaság szakon és az ehhez kapcsolódó területeken. Az elképzelés egybevág Hargita Megye Tanácsának a szakképzés fellendítése érdekében tett többéves erőfeszítéseivel. Részt vettek a Felcsík Kistérségi Társulást alkotó önkormányzatok vezetői, köztük Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, a térség közbirtokosságainak vezetői, Görbe Péter főtanfelügyelő, az iskolaközpont vezetősége, valamint Becze István és Szentes Antal megyei tanácsos.

http://hargitamegye.ro/hirek/koncepciot-dolgoznak-ki-egy-felcsiki-szakkepzesi-kozpont-kialakitasara.html

 

2015. szeptember 9.

Háromnapos rendezvénnyel búcsúztatják a szünidőt és hangolódnak az új tanévre a pedagógusok Csíksomlyón. Szeptember 11–13. között a dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Hargita Megye Tanácsa szervezésében azért találkoznak, hogy lelkileg feltöltődve, új lendülettel kezdhessék a tanítást.

A megyei tanács nagy hangsúlyt fektetnek a szakoktatás presztízsének helyreállítására, erről már többször egyeztettek Böjte Csaba ferences szerzetessel, a Szent Ferenc Alapítvány vezetőjével, aki tangazdaságot működtet az alapítványa által működtetett rendszerben nevelkedő gyerekeknek. A megyei tanács oktatás érdekében tett másik lépése A székelység története és a Mezőgazdasági kisokos című oktatási segédanyag kiadása volt, ezek a tanulókat identitásukkal és hagyományaikkal ismertetik meg, ami nagyon fontos a szülőföldön maradás szempontjából.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/az-uj-tanevre-hangolodnak-a-pedagogusok-csiksomlyon.html

 

2015. július 22.

XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

A szakoktatás terén elindult egy folyamat, létrehozták a Duna Régió Szakképzési Klasztert, a másik kiindulópont a Sapientia, amely mostmár mindhárom székelyföldi megyeközpontban jelen van. Kisebb városokban és nagyobb falvakban létre kell hozni szakosított tangazdaságokat, tanműhelyeket, és szakembereket kell képezni, olyanokat, amelyre a gazdaságnak szüksége van. Ifjúságpolitikai szempontból is kiemelten fontos a regionális oktatás, jövőképet, lehetőséget, tisztes megélhetéshez való feltételeket kell biztosítani a fiataloknak, akik még itthon vannak, és azoknak is, akiket haza akarunk hozni. Valószínűleg újra kell gondolni az ifjúsági szervezetek céljait, tevékenységét, mert ebben a formában pusztán politikai pályán elhelyezkedni akaró ifjak tevékenykednek benne, ami jó, de kevés, mert egyféle politikai pálya előszobájának tekinthető.

http://hargitamegye.ro/hirek/borboly-csaba-nem-a-politikusoktol-kell-varni-a-megoldast-mindenkire-szukseg-van.html

 

2015. május 28.

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület 2014-ben létrehozta támogatási programját a 2014–2015-ös tanévre szakiskolás diákok számára. Az ösztöndíjprogram azokat a X–XI.-es szakiskolás diákokat célozta meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak. A pályázat magában foglalta tanulmányutak megszervezését tangazdaságokban, vállalkozásoknál, amelyek a hallgatók szakmai felkészültségét segítik. Ezeket a tanulmányutakat az egyesület a nyertes pályázóknak biztosította.

http://hargitamegye.ro/hirek/szakmai-tanulmanyut-szakiskolas-hallgatoknak.html

 

2015. május 20.

Szakképzés – gazdaság – társadalom címmel szervezett szakmai fórumsorozatot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), amely május 20-án csíkszeredai állomásához érkezett. A megyeelnök ismertette a Hargita megyei kezdeményezéseket. A gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumban agroturisztikai szakosztály indult, ahol a gyakorlati képzés lehetőségét szeretnék megteremteni tangazdaság kialakításával. A közös munka eredménye a csíkszentsimoni bázis, a tangazdaságokat pedig pályázatai révén támogatja a megyei tanács. A képzéseket a Hargita Megyei Agrárkamara és a Hargita Megyei Művészeti Népiskola bevonásával valósítják meg. A gyerekek mellett a felnőttek szakoktatása is fontos, ez olyan terület, amellyel közösen kell foglalkozni, emelte ki a megyeelnök.

http://hargitamegye.ro/hirek/novelni-kell-a-szakoktatas-presztizset.html

 

2015. április 28.

Az előttünk álló európai uniós támogatási időszakkal kapcsolatban tartottak előadásokat a csíkszeredai megyeházán április 28-án, kedden, Hargita Megye Tanácsa szervezésében.

http://hargitamegye.ro/hirek/rengeteg-penz-van-csak-tudni-kell-lehivni.html

 

2015. április 10.

A Hargita Megyei Agrárkamara a lovas értékek támogatását célzó projektje keretében bekapcsolódott a tanintézetek Iskola másként: Tudj többet, légy jobb! programjába, amelyet április 6–10. között tartottak. A Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő agrárkamara projektjének köszönhetően a Hargita megyei iskolások és óvodások lovardákat látogattak meg, lovagoltak, illetve megsimogatták, ismerkedtek a jószágokkal.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/lovas-programok-gyerekeknek.html

 

2015. március 22.

Sebestyén Csaba, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke meghívásának eleget téve Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is részt vett pénteken a hungarikumokkal és az erdélyi értékek népszerűsítésével kapcsolatos megbeszélésen, Kolozsváron, amelyen beszámolt, hogy március 19-én Kecskeméten aláírták a Duna Régió Szakképzési Klaszter alapító okiratát, és örömének adott hangot, hogy az utóbbi időben a szakképzés és a szakoktatás előtérbe kezd kerülni. Éppen ezért a helyi szakoktatási lehetőségeket, képzéseket kihasználva szeretnének Hargita megyében a szakiskolák profiljainak megfelelő tangazdaságokat létrehozni, a gyakorlati tudás elsajátítása érdekében. Jelenleg öt településen zajlik szakiskolai képzés: Gyergyószentmiklóson (állategészségügy), Csíkdánfalván (állattenyésztés), Gyimesfelsőlokon (agróturisztika), Csíkszentmártonban (növénytermesztés) és Székelykeresztúron (zöldség-, gyümölcstermesztés).

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/szekely-termekek-es-hungarikumok.html

 

2015. március 13.

A megyei elöljáró közel húsz helyi projektet mutatott be a megyébe látogató Seszták Miklós, Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma vezetőjének, kiemelten a helyi tej-, hús- vagy burgonyafeldolgozó és -értékesítési szövetkezeteket, köztük a szépvízit, gyimesfelsőlokit, székelykeresztúrit, székelypálfalvit, továbbá a gazdasszonyok közösségi konyháit és a tangazdaságokat. 

http://hargitamegye.ro/hargitahegyseg/hirek/-csikba-latogatott-sesztak-miklos-fejlesztesi-miniszter.html

 

2015. január 14.

A csíkszentsimoni tangazdaság szívesen fogadja a lótartáshoz felhasználható adományokat

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/szukseg-van-jol-kepzett-lovaszokra-szekelyfoldon.html

 

2014. szeptember 18.

Lovászképzést indítana a Hargita Megyei Agrárkamara, amelyet első körben Böjte Csaba ferences szerzetes tangazdaságának és a csíkszentmártoni szakközépiskola bevonásával szeretnék elindítani, és remélhetőleg majd kiterjesztik más iskolákra is.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/lovaszkepzest-inditana-a-hargita-megyei-agrarkamara.html

 

2014. június 13.

Az ifjúság Európája 2014–2020 címmel a Régiók Bizottságának (RB) Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás szakbizottsága, Malopolska Régióval közösen, nemzetközi konferenciát szervezett  Krakkóban. Az oktatásban nagyobb szerepet kell kapnia a gyakorlati képzésnek, és a helyi, illetve regionális hatóságoknak támogatniuk kell a frissen végzett fiatalok elhelyezkedését a munkaerőpiacon – ez volt az egyik fő gondolata Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének a június 13-án elmondott beszédében.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/borboly-csaba-a-fiatalok-inaktivitasanak-ara-van.html

 

2014. április 8.

Egyeztetést folytattak a középiskolai szakoktatás fellendítéséről Hargita Megye Tanácsának székhelyén április 8-án. A jelenlévők arra keresték a választ, hogy milyen módon lehet az oktatást a piaci igényekre formálni, a vállalkozóknak milyen szakemberekre van szüksége, és őket hogyan lehet megfelelően képezni. Felmerült ugyanakkor egy civil szervezet formájában létrejövő székelyföldi szakképzési klaszter létrehozása, amelynek segítségével felnőttképzést indítanának a régióban, illetve feltérképeznék, hogy milyen beruházásokra lenne szükség Hargita megyében (például tangazdaság, minta-feldolgozóállomás stb.)

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/szakemberekre-es-a-szakoktatas-fellenditesere-van-szukseg.html

 

2014. április 3.

A Hargita Megyei Agrárkamara a Lovas értékek támogatása 2014-ben program keretében, a Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel együttműködve szervezi meg az  Iskola másként program részeként április 7-11. között a Hargita megyei kisiskolások lovardalátogatását, ahol lehetőség lesz lovaglásra, lósimogatásra, ismerkedésre a lovakkal.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/kozel-ezer-diak-ismerkedik-a-lovakkal.html

 

2014. január 16.

A Hargita és Pest megyei együttműködésről tárgyalt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa, valamint Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke január 16-án, pénteken Budapesten. A megyeelnök Hargita megyei kezdeményezéseket, közös programlehetőségeket javasolt. Ezek között szerepelt közös projektekben, pályázatokban való részvétel, köztük kiemelten az Európa a polgárokért program. Ugyanakkor szorgalmazza a szakoktatás terén a közös fellépést, mert úgy látja, Magyarország mintaértékűen foglalkozik a témakörrel.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/szorosabbra-fuzi-egyuttmukodeset-hargita-es-pest-megye.html

 

2013. február 17.

Hargita Megye Tanácsa és Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete szakiskolák és szakközépiskolák tangazdaságainak létesítésére hirdet pályázatot, melynek célja, hogy 2-3 éven belül a megyében müködő mezőgazdasági oktatási intézmények jól felszerelt tangazdasággal rendelkezzenek.

http://hargitamegye.ro/hirek/kozeleti/palyazat-szakiskolak-es-szakkozepiskolak-tangazdasagainak-letesitesere.html