Szakoktatás
péntek, 2022. december 02., 15:43:26
Klaszter

Duna Régió Szakképzési Klaszter

 

Megalakult a Duna Régió Szakképzési Klaszter Hargita Megye Tanácsa és Magyarország Nemzeti Munkaügyi Hivatala Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának kezdeményezésére, annak érdekében, hogy a régió szakképzési rendszereit összehangoltan, a határokon átívelő módon fejlesszék és újítsák meg, kiaknázva az együttműködésekben rejlő sokszorozó hatásokat. Az erről szóló együttműködési megállapodást 2015. március 19-én, csütörtökön írták alá Kecskeméten.

 

A Duna Régió Szakképzési Klaszter leírása

 

Amint a Kárpát-medencei Szakképzési Klaszter nevű kezdeményezés létrehozásának koncepciójából is kiderül, „a legfőbb problémát a térségben a szakképzési rendszer alulfinanszírozottságából adódó minőségi lemaradás, a piaci igényekhez rugalmatlanul alkalmazkodó képzési struktúra, a duális képzési módszerek hiánya, valamint a szakképzés alacsony társadalmi presztízse jelenti”.

A koncepciót megfogalmazó szakemberek szerint ezek a problémák a Duna-régió egészét jellemzik, és a szakmunkások hiánya, illetve a szakképzetlen munkavállalók nagyarányú munkanélkülisége a régióban a vállalkozások versenyképességére is kedvezőtlen hatással van.

Éppen ezért  az intézményes szakoktatás és felnőttképzés fejlesztéséért jelentős lépéseket tettünk, Magyarország Nemzeti Munkaügyi Hivatala Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának, valamint Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére 2015 márciusában megalakult a Duna Régió Szakképzési Klaszter annak érdekében, hogy a régió szakképzési rendszereit összehangoltan, a határokon átívelő módon fejlesszük és újítsuk meg, kiaknázva az együttműködésekben rejlő sokszorozó hatásokat. Közös fellépésre, szakmai tapasztalatcserékre van szükség. Emellett fontos a közös pályázati lehetőségek kiaknázása, partnerségek létrehozása a munkaerőpiaci felmérés megvalósításában, a határon túli ösztöndíjrendszer kialakításában.

Az együttműködési megállapodást Hargita Megye Tanácsa, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a LAM alapítvány, a Probitas civilszervezet, a felvidéki Magán Szakképző Iskola és Szövetség a Közös Célokért, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete, a keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI), a Hétfa Kutatóintézet Kft., az InterRegio Fórum Egyesület, valamint a Bács-Kiskun és Zala megyei önkormányzat képviselői írták alá. Partnerként társult a dévai Szent Ferenc Alapítvány is.

A klaszter a határokon átnyúló szakképzési együttműködést kívánja erősíteni azáltal, hogy emelik a szakképzés társadalmi presztízsét a hazai és a határon túli magyar közösségek körében a pályaorientációs szolgáltatások támogatásával és egyéb eszközökkel, segítik a különböző országokban zajló magyar nyelvű szakképzés területén az innovációs folyamatokat, növelik a magyar nyelvű szakképzés hatékonyságát és versenyképességét a jó gyakorlatok átvételével a határokon innen és túl, erősítik a szakképző intézmények, illetve a diákok és oktatók közötti szakmai kapcsolatokat, fejlesztik a cserekapcsolatokat, főként a duális szakképzés területén, továbbá olyan szakmai anyagokat dolgoznak ki, amelyek támogatják a határon túli szakképzés rendszerszintű reformját, beleértve a módszertani, digitális, informatikai, kommunikációs, konfliktuskezelési, toleranciaerősítő, illetve a környezettudatos gondolkodást fejlesztő elemek kidolgozását. A cél az, hogy a Duna Régió magyar nyelvű szakoktatási rendszereiből kikerülő fiatalok piacképes szakmai tudással jelenjenek meg a munkaerőpiacon.

 

A klaszter az együttműködését kiemelten három területre fókuszálja:

  • Szakmai innovatív gyakorlatok elméletének és tapasztalatainak továbbadása, cseréje – A munka során azokat a szakmai elemeket, tartalmakat, amelyekkel a klasztertagok szakemberei rendelkeznek, tananyagok, jó gyakorlatok, illetve cserekapcsolatok révén megosztják a többi tagintézménnyel. Ezek az anyagok a tradicionális elemeket megtartva és a magyar és európai standarddal összhangba hozva lehetőség szerint beépülnek a különféle szakképzési rendszerekbe, így megvalósul a legjobb gyakorlatok cseréje.
  • A szakképzés elméleti és gyakorlati rendszereinek a piaci igényekhez igazítása, a piaci szereplőkkel való szoros együttműködés megteremtése
  • A szakképzés társadalmi megítélésének, presztízsének javítása

A klaszter többek között célul tűzte ki olyan szakmai anyagok kidolgozását, amelyek támogatják a határon túli szakképzés rendszerszintű reformját (amely módszertani, digitális, informatikai, kommunikációs, konfliktuskezelési, toleranciaerősítő, illetve a környezettudatos gondolkodást fejlesztő elemeket is tartalmaz).

A klaszter a működése során elősegíti a különböző oktatási rendszerek legjobb gyakorlataira épülő elektronikus tananyagok kidolgozását, valamint a modern infokommunikációs eszközök alkalmazását a szakoktatásban.

A Duna Régió Szakképzési Klaszter alapító okiratának tervezete ide kattintva, valamint a Kárpát-medencei Szakképzési Klaszter koncepció javaslata ide kattintva letölthető.