Szakoktatás
kedd, 2021. november 30., 08:14:06

Levelek

A szakoktatással kapcsolatos fontosabb levelek

 

2016.07.25. – Pozitív válasz érkezett Borboly Csaba megyeelnök Dacian Cioloș miniszterelnöknek címzett levelére, amelyben tájékoztatja kormányfőt a Hargita Megye Tanácsa által tett lépésekről a megye szakoktatását illetően. Monica-Cristina Anisie, az oktatási tárca államtitkára válaszlevelében nagyra értékeli a megyei tanács szerepvállalását a témakörben, a szakoktatásért tett lépéseit, a nyolcadikos diákok érdekében tett pályaorientációs erőfeszítéseit, az érintettek közötti párbeszéd elősegítését a piaci igényeknek megfelelő oktatás érdekében, valamint az oktatási infrastruktúra fejlesztéséért nyújtott támogatásokat. Az államtitkár megjegyzi, hogy a megyei tanács által végzett felmérés következtetései a nyolcadikos diákok és szüleik körében a pályaorientációs szolgáltatásokra vonatkozóan egybecsengenek a minisztérium ez irányú aggodalmaival. A duális szakképzésre vonatkozóan is egyetért az államtitkár abban, hogy reformokra van szükség. Az államtitkár teljes támogatásáról és együttműködéséről biztosította Hargita Megye Tanácsának elnökét.

 

2016.06.30. – Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 13973-as számú átirattal tájékoztatás céljából a szakiskolákat fenntartó polgármesteri hivatalok vezetőinek ajánlotta figyelmébe az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, az oktatási rendszer reformjára és a diákok mobilitásának támogatására  vonatkozó pályázati lehetőségeket, amelyekre  iskolák, szakiskolák, mezőgazdasági szakiskolák is pályázhatnak.

 

2016.06.29. – Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 13973-as számú átirattal tájékoztatás céljából a szakiskolák igazgatóinak ajánlotta figyelmébe az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, az oktatási rendszer reformjára és a diákok mobilitásának támogatására  vonatkozó pályázati lehetőségeket, amelyekre iskolák, szakiskolák, mezőgazdasági szakiskolák is pályázhatnak.

 
2016.06.17. – Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 13285-ös számú átirattal Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökének figyelmébe ajánlotta a megyei tanácsnak a szakoktatás presztízsének visszaállítása, a szakképzésnek a munkaerőpiaci igényekhez történő igazítása, valamint a fiatalokat célzó szakszerű pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció megerősítése terén folyó év májusában foganatosított intézkedéseit.

 

2016.06.13. –  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke levélben tájékoztatta Dacian Cioloș miniszterelnököt a megyei tanács tevékenységéről és megvalósításairól a szakoktatást illetően azt követően, hogy a kormány nyilvánosságra hozta a 2016–2020-as periódusra vonatkozó szakoktatással kapcsolatos terveit.

 

2014.11.04 – az ifjúságot célzó, 2014-2020 időszakra vonatkozó nemzeti stratégia módosítására nyílt lehetőség, amelyre a Hargita Megye Tanácsa egy átiratban reagált. A Romániai Megyei Tanácsok Egyesületének címzett levelében három módosítást javasol, jobban kiemelve az oktatási intézmények és vállalatok kapcsolatának fontosságát a szakképzés fejlesztésében, a jogszabályok módosításának szükségességét annak érdekében, hogy a diákok a privát szférában is gyakorlatozhassanak, illetve a munkapiacon való elhelyezkedést könnyítő, informáló kampányok szervezését.

 

2014.04.18 – Hargita Megye Tanácsának elnöke, Magyarország több megyei önkormányzatának vezetőjét kereste meg, közös együttműködést javasolva az adott megyékkel a szakoktatás fejlesztése, információ és tapasztalatcsere érdekében.

 

2014.04.17 – Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 8392-es számú átirattal, Pănescu Tiberiu, a Megyei Munkaerő Elosztó Ügynökség igazgatójától kért információkat a szakoktatással kapcsolatban, olyan adatokra kérdezve rá, mint: a munkanélküliként bejegyzett frissen végzettek száma évenként, ezek elhelyezkedésének aránya, a kínált illetve elfogadott munkalehetőségek, továbbá részletes információ az inas programról.

 

2014.04.17 – A 8364-es számú átirattal, a megyei tanács, a Hargita Megyei Nevelési- Tanácsadói Erőforrás Központ vezetőjét, Demeter Anna-Mária igazgató asszonyt kérte meg, hogy küldjön egy beszámolót arról, hogy a központ tevékenysége milyen mértékben foglalja magában a pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadást, illetve javaslatokat a szakoktatás fejlesztésére vonatkozóan.