Szakoktatás
péntek, 2022. december 02., 14:54:44

Jelentés

A Hargita megyei szakoktatás helyzete

 

(http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2015/10/Jelentes_szakoktatas_HR_megyeben_Final1.pdf)

A szakképzés a rendszerváltás vesztesei közé tartozik térségünkben, hiszen e terület teljes mértékben háttérbe szorult az átalakult oktatási rendszerben. Magyarországon már látszanak a szakképzés fellendülésének jelei, de vidékünkön a magyar nyelvű szakoktatás továbbra is alulmarad a minőség és a teljesítmény szempontjából.

Amint az a Kárpát-medencei Szakképzési Klaszter nevű kezdeményezés létrehozásának koncepciójából kiderül, „a legfőbb problémát a térségben a szakképzési rendszer alulfinanszírozottságából adódó minőségi lemaradás, a piaci igényekhez rugalmatlanul alkalmazkodó képzési struktúra, a duális képzési módszerek hiánya, valamint a szakképzés alacsony társadalmi presztízse jelenti”. A koncepciót megfogalmazó szakemberek szerint ezek a problémák a Duna-régió egészét jellemzik, és a szakmunkások hiánya, illetve a szakképzetlen munkavállalók nagyarányú munkanélkülisége a régióban a vállalkozások versenyképességére is kedvezőtlen hatással van.

A kettős állampolgársággal járó kedvező körülmények nem csupán a határon túli képzésekhez való hozzáférést tették elérhetőbbé, hanem új kapukat nyitottak meg a külföldi munkavállalás terén is. Az időszakos vagy végleges elvándorlás problémája így még inkább előtérbe került a romániai magyar társadalomban. Napjainkban nem a beolvadás, hanem sokkal inkább az elvándorlás az egyik legjelentősebb probléma.

Ezzel kapcsolatban a sokat hangoztatott dél-tiroli autonómiamodellből mindenképpen megtanulható az, hogyan képes egy térség otthon tartani a fiataljait, foglalkoztatni őket, családi gazdaságokra, kisvállalkozásokra alapozva, s ezáltal autonóm gazdaságot működtetni. Mindez nem valósulhat meg az oktatás piaci igényekhez alakítása, munkahelyek teremtése és a szakképzés presztízsének növelése nélkül. Ezeket a lépéseket kell a megyének is szem előtt tartania az elvándorlás megfékezése érdekében.

Mindezen tevékenységeket, a felmerült problémákat és megoldást jelentő kezdeményezéseket, az erről készült jelentés foglalja össze, amely ide kattintva tölthető le.