Szakoktatás
péntek, 2022. december 02., 15:52:50
Pályaorientáció

Pályaorientáció leírása

 

A fiatalok külföldi munkavállalása, a lesújtó érettségi eredmények, a fiatalok munkanélküli-arányának növekedése egyre aggasztóbb méreteket ölt megyénkben, így a fiatalokat célzó szakszerű pályaválasztási tanácsadás nagyobb prioritást kell, hogy élvezzen térségünkben.

A tanulóknak és a társadalom érdekeinek is a leginkább megfelelő életpálya megtalálásához, az arra való felkészüléshez segítségre van szükség. Ezt a segítséget a diákoknak részint az iskolától, részint pedig iskolán kívüli tanácsadó intézményektől kell megkapniuk, pályaorientációs programok, illetve pályaválasztási és életút-tanácsadásra hivatott szakmai szolgáltatások formájában.

Tudatában vagyunk annak, hogy a pályaorientáció nem egyszeri esemény, hanem egy folyamat, és mint minden tájékozódó jellegű folyamat, a megfelelő döntést készíti elő.

Problémák:

  • Sikertelen érettségik, lesújtó érettségi eredmények; fiatal munkanélküliek, a végzős diákok körében a munkanélküliek aránya még mindig magas.
  • A szakképzés a rendszerváltás vesztesei közé tartozik térségünkben, hiszen ez a terület teljes mértékben háttérbe szorult az átalakult oktatási rendszerben. Az ezredforduló óta a szakképzés megítélése alacsony a tanulók és a többi érintett részéről.
  • Az érdeklődők rendelkezésére álló portálok melyek fontos munkaerőpiaci, képzési/szakképzési, köz- és felnőttképzési információkat nyújtanak, nem tartalmaznak megfelelő mennyiségű és naprakész információkat, itt megemlítenénk az online platformok közül az http://www.via-consiliere.ro/ weboldalt – hiányoznak a kisfilmek, az oktatási minisztérium támogatásával működik a http://3ani.alegetidrumul.ro/ portál, amely a szakoktatásra vonatkozóan sajnos nem tartalmaz naprakész információkat, vagy fizetni kell a Cognitrom Carier Planner online platform szolgáltatásaiért: http://www.ccponline.ro/Login.aspx?loginRedirect=%2fdefault.aspx
  • A pályaorientációs szolgáltatások hiánya, ami nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek.
  • Az V–VIII. osztályosok számára nem létezik kerettanterv, nincs üzemlátogatás. A IX–XII. osztályosok kerettantervében nincs megadva a minimális óraszám, az osztályfőnöki órák keretében tartják a pályatanácsadási órákat.

A fenti adatokból kitűnik, hogy a pályaorientáciaós, pályaválasztási programok fejlesztésére, a pályaorientációs tevékenység megreformálására hangsúlyt kell fektetnünk a továbbiakban. A tanulók tanácstalanságára megoldás találása, a pályaválasztási dilemma eldöntése, a környezet és a diák pályaelképzelésének harmonizálása nem csupán az osztályfőnök, az iskolai tanácsadók munkájához tartozik, hanem valamennyi szaktanár nevelési célkitűzésének is része kell hogy legyen.

 

Rövid összefoglalót a pályaorientáció fejlesztési lehetőségeiről, a Hargita megyei ez irányú javaslatokról, programokról, kezdeményezésekről ide kattintva olvashatnak.

Hasznos link: http://www.hovatovabb.ro/

 

Pályaorientáció – Jó példák Nógrád megyében  

Szakmára fel! –  Pályaválasztási, továbbtanulási, szakmaválasztási napok Nógrád megyében

A Szakmára fel! elnevezésű rendezvényt  az általános iskolák 7–8. osztályos tanulói számára szervezték,  ahol a résztvevők két nagy kiállítási hely­szí­nen ismerkedhettek meg a megyében működő középfokú oktatási intézmények képzési kínálatával, va­lamint a korai pályaorientációs folyamat támogatása érdekében munkáltatók mutatták be szakmai pro­filjukat, a célcsoport korosztályi szintjéhez igazított eszközökkel.

A Nógrád megyében szervezett pályaválasztási kiállításokról készült beszámolók ezen a linken érhetők el.