Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 29 mai 2024 05:21:39
Propuneri de modificare a unor hotărâri guvernamentale

2019

27 august: Referitor la proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori


06 iunie: Referitor la proiectul HG privind acordarea de ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2019


04 aprilie: Referitor la proiectul OUG in domeniul transportului de  persoane


03 aprilie: Referitor la proiectul de Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 569/2017


29 martie: Referitor la proiectul de HG pentru completarea și modificarea unor acte normative cu impactul în domeniul achizițiilor publice/sectoriale


19 februarie: Referitor la proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice


13 februarie: Referitor la proiectul de HG privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului în România – context, viziune și obiective – 2018-2027, inițiat de Ministerul turismului


22 ianuarie: Referitor la proiectul de HG privind modificarea și completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul


 

2018

19 decembrie: Referitor la proiectul Hotărârii Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialeor lemnoase


18 decembrie: Referitor la Proiectul de OUG pentru modificarea alin. 1 al art. 38 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene


19 noiembrie: Referitor la Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice


16 noiembrie: Referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale


08 noiembrie: Referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI


02 octombrie: Referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială


26 septembrie: Referitor la proiectul de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale


12 septembrie: Propunere referitor la OUG privind aprobarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii


24 august: Propuneri refereritor la Ordonanta pentru adoptarea unor mascuri fiscal-bugetare


19 iulie: Referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sitem Dual din România


11 iulie: Propunere privind completarea proiectului de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018


25 iunie: Propunere de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 186 din 20 februarie 2008, privind recunoaşterea Statutului Bisericii Reformate din România


13 iunie: Referitor la proiectul de OUG pentru modificarea și completarea OG nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (Proiectul de Lege)


07 mai: Referitor la prevederile OUG nr. 98/2017


27 martie: Referitor la proiectul de hotarare aprobare Regulament cadru stabilirea principii generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant


16 februarie: Referitor la proiectul OUG privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii


30 ianuarie: Referitor la propunerea privind modificarea Ordinului 75/2013 (Anexa ANRE)


05 ianuarie: Referitor la propuneri privind modificarea Ordonanței de Urgență nr. 27/2017 din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare


2017

20 decembrie: Referitor la modificarea si completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor


07 decembrie: Referitor la proiectul OUG privind unele masuri fiscal-bugetare in anul 2018


24 noiembrie: Referitor la proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


24 octombrie: Referitor la proiectul de OUG privind modificarea si completarea Legii apelor


9 octombrie: Referitor la proiectul de Hotărâre pentru reactualizarea Anexelor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice


22 august: Referitor la stadiul intermediar al procesului de descentralizare potrivit prevederilor H.G. nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare


18 august: Referitor la proiectul OUG a Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat


31 iulie: Referitor la proiectul de OG pentru modificarea și completarea OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România


31 iulie: Referitor la proiectul de HG pentru aprobarea participării României la Programul pentru şcoli


11 mai: Referitor la proiectul de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă


4 mai: Referitor la  proiectul de Hotarare privind retransmiterea unor drumuri nationale in domeniul public al CJ.


21 aprilie: Referitor la propunerea Intitulată Lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii


20 aprilie: Referitor la proiectul de  Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal


22 martie: Referitor la proiectul de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


3 martie: Referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea „Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă”


27 februarie: Referitor la OUG 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


8 februarie: Referitor la proiectul de OG pentru modificarea și completarea OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România


8 februarie: Referitor la proiectul de OUG privind asistența medicală comunitară


16 ianuarie: Referitor la proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional


16 ianuarie: Referitor la proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar


 

2016

22 noiembrie: Referitor la proiectul de OUG privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației


27 septembrie: Referitor la proiectul de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura


21 septembrie: Referitor la modificarea si completarea OUG nr. 57/2015


29 august: Referitor la Proiectul de OUG privind aprobarea Programului naţional de acordare a unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru preșcolarii și elevii din învăţământul preuniversitar de stat


1 august: Propunere de modificare al Proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016


7 iunie: Referitor la proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare


 

2015

23 octombrie: Referitor la proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare


16 octombrie: Referitor la propunerea de modificare Ordonanței de Urgență nr. 63/2010  pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare


18 iunie: Referitor la proiectul de HG pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia şi a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială, precum şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea


12 martie: Referitor la Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014


10 martie: Referitor la proiectul de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri, inclusiv art. XXII – nr. 211/2015


6 martie: Referitor la proiect de OUG pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură


16 februarie: Referitor la proiectul HG privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, punctul de vedere și observațiile făcute la analizarea acestei inițiative


27 ianuarie: Referitor la proiectul de OG pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, iniţiat de MMAP


22 ianuarie: Referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.72/2013


13 ianuarie: Referitor la: proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.72/2013


12 ianuarie: Referitor la proiectul de HG privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale


12 ianuarie: Referitor la proiectul de HG privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale


9 ianuarie: Referitor la proiectul de OG pentru modificarea şi completarea OUG nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

 

2014

11 decembrie: Referitor la proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare, si control a ajutorului de stat pentru compensatii reprezentand contravaloarea masei lemnoase


10 noiembrie: Referitor la Ordonanța de urgență a Guvernului privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015


04 noiembrie: Referitor la proiectul de HG privind adoptarea Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2014-2020, inițiat de MTS


30 octombrie: Referitor la proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin HG nr. 1470/2002


24 octombrie: Referitor la proiectul de HG privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016 – o nouă formă a proiectului


21 octombrie: Referitor la proiectul de OUG privind modificarea OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România


01 septembrie: Referitor la proiectul de HG privind Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020


28 august: Referitor la proiectul HG pentru aprobarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020


28 august: Referitor la proiectul de HG privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al municipiul Gheorgheni, județul Harghita și în administrarea consiliului Local al municipiului Gheorgheni


19 august: Referitor la proiectul de OG pentru modificarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, midficat de MMSC


 


[ Propuneri de modificări legislative ]