Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 21 mai 2024 12:40:00
Propuneri trimise către instituțiile centrale

2019

20 august: Adresa către Departamentul pentru Relații Interetnice-Recomandări și propuneri despre prev. referitor la utilizarea limbilor minorităților naționale


02 mai: Adresa către Ministerul Muncii


16 aprilie: Adresa către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice


04 aprilie: Adresa catre Minsiterul Mediului


04 aprilie: Adresa in atentia doamnei ministru Gratiela Leocadia Gavrilescu


2018

17 octombrie: Adresa catre Ministerul FInantelor Publice


11 octombrie: Adresa Necesarului de fonduri pentru funcționarea serviciilor DGASPC Harghita 


11 octombrie: Adresa Activitate de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman


27 septembrie: Referitor la criterii de repartizare pe judet


17 iulie: Referitor la analiza de impact, cu privire la transferul de competențe de la nivel central la nivel local în domeniile sănătate, educație și cultură


13 iunie: Revenire la adresa privind propunerea procesul de descentralizare in domeniul turismului


30 mai: Referitor la continuarea procesului de descentralizare în domeniul turism,în forma propusă de Ministerul Turismului


23 mai: Referitor la proiectul de cod administrativ


15 mai: Solicititare de sprijin în vederea transpunerii în legislația actuală a unor propuneri de modificare a actelor normative din domeniul cadastrului și a publicității imobiliare


06 martie: Referitor la Analiza de impact asupra oportunității transferului de competențe de la nivelul central la nivel local în domeniul turismului


31 ianuarie: Referitor la necesar fonduri suplimentare pentru echilibrare bugete locale 2018


31 ianuarie: Referitor la Chestionarul privind modificarea şi completarea OSGG nr. 400/2015


30 ianuarie: Referitor la propunerea privind modificarea Ordinului 75/2013 (Anexa ANRE)


 

2017

28 noiembrie: Referitor la Programul Operational Capacitate Administrativa


24 octombrie: Referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție ale acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice


14 iulie: Referitor la proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului administratieisi internelor nr.697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurareacontinuitatii asistentei medicale primare prin centrle de permanente


5 mai: Referitor la retransmiterea unor drumuri Naționale către Consiliile Județene.


24 aprilie: Propunerea Primăriei Zetea în legătură cu modificarea procedurilor de gestionare a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră


 

2016

13 decembrie: Referitor la modelul cadru al contractului de management a managerului spitalului public


26 octombrie: Solicitare sprijin referitor la Programul Casa Verde


7 octombrie: Minuta întâlnirii tip Focus grup cu tema „Turismul Balnear” organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în 4 octombrie 2016, la sediul Consiliului Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc

noiembrie: Adresa transmisa de catre  Autoritatea  Nationala pentru Turism referitoare la observatiile facute de UNCJR la Master Planul pentru dezvoltarea turismului balnear


14 octombrie: Referitoare la consultarea publică deschisă de Comisia Europeana privind evaluarea în domeniul politicii de tineret în UE, având în vedere documentele „Strategia europeană pentru tineret" (2010-2018) şi „Recomandarea Consiliului din 2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în UE"


16 august: Referitor la proiectul HG pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii


7 iulie: Scrisoare adresată domnului prim-ministru Dacian Cioloș în tematica daune cauzate de animalele sălbatice


13 iunie: Scrisoare adresată domnului prim-ministru Dacian Cioloș în tematica învățământului profesional

25 iulie: Răspuns de la Ministerul Educației și Cercetării Ștințiifice în tematica învățământului profesional


15 aprilie: Propuneri privind programul Cornul și laptele


 

2015

28 august: Referitor la majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru Consiliul Judeţean Harghita cu suma de 6.862 mii lei


24 iulie: Adresă privind situația cu necesarul de fonduri al Consiliului Județean Harghita pe anul 2015, precum și a primăriilor: Bălan, Ciumani, JoseniSuseni, Corund és Praid


26 iunie: Referitor la Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023, lista aferentă județului Harghita completată în ordinea prioritizărilor


10 martie: Referitor la inadvertenţe ale legislaţiei actuale care vizează acordarea serviciilor sociale prin Direcţiile de Asistență Socială și Protecția Copilului și finanţarea acestora în anul 2015


28 ianuarie: Propunere de proiect elaborată în scopul obținerii de finanțare în cadrul programului Orizont 2020, tema majoră Politici publice în eficiența energetică


20 ianuarie: Referitor la Documentul de consultare cu privire la procesul de transpunere a noilor directive europene în materie de achiziții publice, inițiat de MDRAP


 

2014

10 decembrie: Referitor la planul de acţiuni care stă la baza Infogramei care conţine întrebări şi răspunsuri la materialul final EU Pilot nr. 4210/12/SNCO privind colectarea, transportul, eliminarea subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei din România, transmis Comisiei Europene, iniţiat de ANSVSA


25 noiembrie: Referitor la proiectul de Ordin MADR + MDRAP pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol


 


[ Propuneri de modificări legislative ]