Hargita Megye Tanácsa
szombat, 2022. május 28., 04:46:24
Napirend tervezet - 2016.12.06.

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
MEGYEI TANÁCS

Napirend tervezet
Hargita Megye Tanácsa 
2016. december 6-i rendkívüli ülésén megvitatásra és jóváhagyásra kerülő határozattervezetek

 

1. Határozattervezet a hozzáadott értékadó 20%-ának a 2016-os évre vonatkozó, helyi költségvetések kiegyensúlyozására irányuló összegek területi közigazgatási egységek közötti leosztásának kiigazításáról

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

 

2. Határozattervet Hargita megye 2016-os évi költségvetésének kiigazításáról

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

 

3. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa 2016-os évi 303-as számú, a Hargita megye által a Felcsík Kistérségi Társulásnak fizetendő 2016-os évi tagdíj kifizetésének jóváhagyására vonatkozó határozata módosítására

Előterjesztő: Bíró Barna Botond alelnök

 

4. Határozattervezet Hargita megye, Hargita Megye Tanácsa általi, az Európa a polgároknak program Városi hálózatok alprogramja keretében sorra kerülő „Debate on the Future of the Fours Freedoms of the European Union – EU3doms – nemzetközi projektben való részvételének jóváhagyására

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

 

5. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa 2016. évi 153-as számú, a Szentegyháza város tulajdonát képező, a József Attila utcából kezdődő és a szelektív hulladékgyűjtő udvarig tartó bekötőút Hargita megye, Hargita Megye Tanácsa általi ügykezelésbe vételének jóváhagyására vonatkozó határozata és a 12199/2016-os számú, Hargita megye és Szentegyháza városa között létrejött ügykezelési szerződés módosításáról. 

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

 

6. Határozattervezet a kászonaltízi nappali központ működési költségei megállapításáról, a Hargita Megye Tanácsa a működési költségek fedezésére irányuló hozzájárulásának a helyi közigazgatási egységnek történő leutalása céljából

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

 

7. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa, a Hargita megye köztulajdonát képező, orvosi szolgálati lakásként szolgáló, Csíkszereda municípium Pacsirta Sétány 2. szám 13-as lakrész alatti lakás hőszigetelésének korszerűsítésében való részvételének jóváhagyásáról, a 2014-2020 Regionális Operatív Program keretében 

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök


Csíkszereda, 2016. december 6.


Borboly Csaba
elnök