Tájgazdálkodás Hargita Megyében
szombat, 2024. április 13., 13:07:22
Ösztöndíj

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával együttműködésben, a 2018-2019-es tanévre kutatói ösztöndíjprogramot (http://hargitamegyeert.ro/hu/fenntarthatosag-kutatasi-osztondijprogram-felhivas/ ) indított a romániai egyetemek szakirányú alapképzésében, vagy mesteri, illetve doktori képzésében résztvevő hallgatói számára. A kiírás egyik kiemelt tematikája a  fenntartható erdő- és vadgazdálkodás. A pályázat célja: környezetvédelem, fenntartható erdő- és vadgazdálkodás, környezeti elemekkel való együttélés ökológiai, társadalmi, gazdasági aspektusainak vizsgálata tudományos módszerekkel. A pályázatot Hargita Megye Tanácsa ifjúsági stratégiájának 5.4.3-as prioritási tengelyének megfelelően dolgoztuk ki, amelynek célja a fiatalok életminőségének javítása, az itthon maradás feltételeinek megteremtése, a munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.

Ebben a témában az ösztöndíprogram keretében három diák részesül anyagi támogatásban a 2018-2019-es tanévben:

Csató Éva Az érdekeltek elképzeléseinek vizsgálata és a helyi-megyei szintű együttműködések lehetőségei a medve-ember konfliktusok enyhítésében Hargita megyében című kutatása során a sajtóban megjelent cikkek elemzésével járja körbe a központosítás problémáját, illetve a helyi szereplők nagyobb mértékű bevonásának szükségességét, azt vetítve előre, hogy kutatása hozzájárul a közigazgatás munkájához és hatékonyságához. - link

Erős Nándor kutatása a Life projektek tanulságai és lehetőségei az ember-medve együttélés elősegítésében Hargita megye kultúrtájain címmel arra is keresi a választ, hogy mit tanulhat Hargita megye az európai nagyragadozós Life projektekből, és elemezni kívánja az ember-nagyragadozó együttélés módozatait Európa-szerte. - link

Ráduly Kinga Vadföldek létrehozásának lehetőségei és előzményei Hargita megyében című elemzése szerint kevesebb ember-medve konfliktus és vadkár lenne, ha sikerülne több vadföldet létesíteni, megfelelő törvényes háttérrel és ezt támogató intézkedésekkel. Ugyanakkor hatékonyabb vadgazdálkodást és elégedettebb társadalmat is eredményezne ez a lépés. - link