Hargita megyei székelykapuk

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

KolikElnöke: Kovács Piroska. Máréfalván elsőként jegyzett civil szervezet, 1993-ban alakult 21 alapító taggal, a székelyudvarhelyi Bíróságon bejegyzett jogi személy.

Célját így fogalmazta meg: „Az egyetemes magyar kultúra, hagyományaink, szellemi és anyagi műveltségünk ápolása. Megyőződésünk, hogy nemzeti, keresztény alapokon álló kultúránk jelenti kissebségi sorsunkban a megtartó erőt. A népi kultúra ismerete, a hagyományok ápolása nemzeti tudatunk éltetésének egyik eszköze."

Tagjait elsősorban a faluban dolgozó, valamint a faluban született, elszármazott egyházi és világi értelmiség soraiból toborozza, akik vállalják az egyesület célkitűzéseit.

Munkája első eredményének a tekinthető az I. és II. Világháborús hősük emléművének feléllítása 1997-ben. Az alkotás a hősökhöz méltó mementó, ugyanakkor szimbólum értéket is képvisel. A Hargitán termett, vulkanikus eredetű faragatlan kőtömb és a mellette magasló kőkereszt keménysége jelképes: egyrészt a háború okozta borzalom és fájdalom kifejezője, másrészt e szigorú tájba beleszületett, a történelem viharaiban megedződött emberi közösségnek szülőföldjéhez való kötődést szimbolizálja.

Máréfalván a műkedvelő színjátszás 100 éves múltra tekint vissza (1899-1999). Az Egyesület gondoskodott arról, hogy ezt a kulturális eseményt méltóképpen ünnepelje meg a falu. 1999-2000 februárja közötti időszakot centenáriumi évvé nyilvánította. Ez idő alatt 5 színmű került bemutatásra. Az ünnepi esemény Tóth Ede: A falu rossza című népszínmű jubileumei előadásával zárult.

Az egyesület 2000-ben, a Millennium évében MÁRÉFALVÁÉRT díjat hozott létre. Alapítói máréfalvi származású fiatal értelmiségiek: Dávid Balázs, Dávid Emil, Dávid Lajos.

Szándékuk szerint ösztönözni szeretnék a falu érdekében végzett önzetlen, áldozatos tevékenységet. Elismerés és köszönet illeti mindazokat, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak Máréfalva művelődési életének felpezsdítéséhez, oktatási színvonalának emeléséhez, hagyományai ápolásához-megőrzéséhez, gazdasági életének fellendítéséhez, környezetének védelméhez.

A díjat évente egyszer osztják ki, odaítélésében a Kuratórium dönt. 2000-ben díjazottak: József Veronika, Kovács Piroska, Szép Gyula; 2001-ben díjazottak Szász Gábor és Bogos István; 2002-ben Post mortem díjat adtak Dávid Lajosnak, aki tragikus hirtelenséggel elhalálozott.

Az Egyesület 2001-ben is megszervezte a Székelykapuk Napja néprajzi tanácskozását. A jelenlévők Kovács Piroska javaslatára elfogadták, hogy kétévenként, minden páratlan évben kerüljön sor a Kapufórumra.

 

Kolik1Kolik2

2012. június 01.