Hargita megyei székelykapuk

Hargita Megye Tanácsának Székely Kapu Programja

phoca thumb_l_bogoz 22009 tavaszán Hargita Megye Tanácsa belépik a Kőlik egyesületbe, hogy megyei szintre terjeszthessék ki Kovács Piroska néni több éves "tűzoltó" munkáját, megmentsék az értékes székelykapukat.

2009-ben Udvarhely térségében 5 régi székely kaput sikerült megmenteni a pusztulástól (Fenyéd, Bögöz, Boldogfalva, Máréfalva, Zetelaka).

2010-ben az udvarhelyi térségben egy árvátfalvi (1897) és egy lengyelfalvi (1897) kaput újítottak fel

A csíki zónában 2 műemlék kapu (csíkszentgyörgyi Gál Sándor ház (1824) és a menasági Adorján ház kapuja (1828)) és 2 helyi védettség alatt álló műemlék jellegű kapu (Szépvíz -1799 és Csíkszentgyörgy -1775 ben állított kapuk) számított prioritásnak. A csíkszépvízit sikerült felújítani, a csíkszentgyörgyi és menasági kapuk felújítása zajlik.

2011: Elkezdődött a megye székely kapuinak inventarizációja – adatlapokkal + fotókkal, a megyében működő múzeumok néprajzosainak bevonásával. A leltár elkészülését követően egy prioritási sorrendet állapítanak meg a szakemberek, eszerint kerülnek kiválasztásra a restaurálandó kapuk.

 

Folyamatban: Csíkvacsárcsi – restaurálási terv elkészítése (1815), Csíkmadaras (1896), Gyergyóújfalu – műemlékmalom épületegyüttesének felújítási tervének elkészítése, kivitelezés a lehetőségek mértékében.

Verebes (1847), Csíkszentkirály (d.n.), Kotormány (1806) – felújítási tervek elkészítése és lehetőség szerinti restaurálása.

 

Javaslat: a Fiság mentén megközelítőleg 50 régi székely kapu maradt meg az 1800-as évek első feléből, illetve közepéről. Fontos lenne együttes védelme.

Udvarhely vidékén, Oroszhegyen besegítünk két kőoszlopos kapu újraállításába. Ezek a virágos, indás díszítésű, kőlábas kötött kapuk,– összesen 16 – 1891 és 1898 között készültek, Oroszhegyre jellemzőek. A Máréfalván a Hagyományos falukép, utcakép védelme program keretében ebben az évben 21 nagy kötött kapunál végeztünk valamilyen javítást (tetőzet, zsindelyezés, ráklábazás, festés stb.)

Máréfalván szeretnénk tovább vinni a Hagyományos falukép, utcakép védelme programot. Itt a fő hangsúly nem annyira a faragott kapukon van (ezek nagyjából rendben vannak!), hanem a sok sima kötött kapu, szám szerint 76 feljavításra vár. Ha ebben nem segítünk, fenn áll a veszélye, hogy tulajdonosa, mint régit, ócskát lebontja. A hagyományos, székelykapus, máréfalvi utcakép veszélybe kerül. Ezért van nagy szükség a ráfigyelésre, a támogatásra. Ilyen fontos turisztikai útvonalon erre figyelnünk kell.