Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 22:15:10
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 18.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 18 decembrie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Prelungirea aplicabilității până la 31 decembrie 2021 a ”Strategiei de sport a județului Harghita pe perioada 2010-2020”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 290/2010”
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societății HONLINE MEDIA S.R.L. pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA S.R.L. pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2021 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2021 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
     


Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 11 decembrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba  

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 18 decembrie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2021 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2021 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru realizarea colaborării instituționale și științifice pentru dezvoltarea regională
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita al imobilului compus din construcții și teren aferent având suprafața de 3.765 mp., situat în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, înscris în CF nr. 50394 - Porumbeni, și completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 32/2020 cu privire la aprobarea derulării programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2020 privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

17.  Proiect de hotărâre privind  începerea procedurii de selecție a administratorului la societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, și aprobarea componenței comisiei de recrutare pentru ocuparea postului de administrator, precum și aprobarea scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la Administratorul unic neasociat al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 14 decembrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba