HMT Gyakornoki programja
szombat, 2024. április 13., 12:45:56

Pályázati felhívás szórványban élő fiatalok számára

Domokos Pál Péter Ösztöndíjprogram

(0 Szavazat)59 megjelenítés

Az erdélyi magyarság egészét sújtó súlyos probléma a szórványban − a Székelyföld határain kívül − élők romahos kulturális elszegényedése. Ez a folyamat egyaránt sújtja úgy a felnőtt, mint a fiatalabb lakosságot, s amelynek során egyre több magyar ajkú gyermek és fiatal számára válnak korlátozottá a kulturális és anyanyelvi oktatásbeli lehetőségek. Meggyőződésünk, hogy amennyiben sikerül a szórványban élő fiatalokat tömbmagyar kultúrában iskoláztatni, jelentősen növeljük annak esélyét, hogy megőrizzék magyar identitásukat, ugyanakkor sikerül megerősítenünk a magyar nyelvű egyetemi képzést a Székelyföldön.

A Domokos Pál Péter Ösztöndíprogram elsődleges célja a Romániában szórványban élő- vagy onnan származó, szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges magyar anyanyelvű fiatalok a Sapientia EMTE Műszaki és Társadalomtudományi Karán való egyetemi tanulmányainak anyagi támogatása.
A program keretében folyósított ösztöndíj egyenlő mértékben szociális és tanulmányi ösztöndíj. A Domokos Pál Péter ösztöndíj halmozható más ösztöndíjakkal, például a Sapientia EMTE által folyósított tanulmányi ösztöndíjjal.
A támogatás havi összértéke 80 euró, vagy azzal egyenlő, más pénznemben kifejezett összeg (ez kollégiumi/bentlakási szállást és ebédet biztosít egész hónapra), amiben a hallgató évi 10 hónapon keresztül részesül. Egy hallgató támogatását egy vagy két személy, támogató által biztosított összegből fedezi a Kar.
A sikeres felvételit követően a támogatáshoz a hallgatók pályázati úton juthatnak hozzá. A beérkező pályázatokat a Kar által kinevezett − a Székelyföldön köztiszteletben álló személyekből álló − ösztöndíj bizottsága ítéli oda az ösztöndíj szabályzatnak megfelelően. A pályázatok elbírálásakor az érettségi átlag alapján dönt a bizottság.
A Kar az ösztöndíjassal egy egyévre szóló szerződést köt, amelyben a hallgató vállalja, hogy minden vizsgáját leteszi az adott tanévben, azaz összegyűjti a maximálisan megszerezhető 60 kreditet. Amennyiben ez nem sikerülne a támogatott hallgatónak, akkor a következő tanévtől az ösztöndíj bizottság más személynek ítélheti oda a támogatást, döntéséről pedig tájékoztatja a támogatót/támogatókat és a hallgatót. A támogatók vállalják, hogy az évi 10 hónapra szóló ösztöndíjat egyszerre vagy legtöbb négy részletben felteszik a Műszaki és Társadalomtudományi Kar bankszámlájára (http://mttk.csik.sapientia.ro/hu/hallgatok/osztondijak), amit a Kar ingyenesen adminisztrál és folyósít az „örökbefogadott” ösztöndíjasoknak.

 

A program leirasa megtekinthető itt.


Bővebb információért, kérjük, forduljon a Kar munkatársaihoz:

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Műszaki és Társadalomtudományi Kar
Cím: 530104 Csíkszereda, Szabadság tér, 1. szám, Hargita megye
Tel.: +40 266 317121
Fax: +40 266 372099
Email: dekanihivatal.mttk@sapientia.siculorum.ro