Hargita megyei egyházak
vasárnap, 2024. május 26., 12:26:09
Egyháztámogatási program 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei templomok, egyházi épületek felújításának, építésének támogatására 2020-ban

II. kiírás

 

Azok a munkálatok kerülnek támogatásra amelyek halaszthatatlanok, illetve olyan munkálatok, amelyek folytatásához szükség van egy sürgös beavatkozásra.

 
 
1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703.

2. Pályázhatnak: a Hargita megyei történelmi egyházak
 
3. Jogszabályok:

• a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• a 273/200-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• a 251/2020 - as számú Határozat a Hargita megyében működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról.

Az egyháztámogatási program a következő stratégiai irányvonalak megvalósításához járul hozza:

- Hargita Megye Általános Fejlesztési Stratégiája 2015-2020 - 2.10.2. A kultúra diagnosztikai elemzése,

- Hargita Megye Turizmusfejlesztési Stratégiája 2015-2020 - V.1.3.7. A műemlékek, vártemplomok, régészeti lelőhelyek, kastélyok, várak és kúriák felújítása és körkirándulások szervezése ezek látogatására,

- Hargita megye műemlékvédelemi Stratégiája 2013-2023: III.Integrált fejlesztés: ágazatközi stratégiai tanács, IV. Vonzerőnövelés: desztinációépítés


4. Támogatott tevékenységek:

A 2020-as program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:
 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
 • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
 • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
 • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
 • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
 • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
 • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

5. Részvételi feltételek

 • Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, akik az előző kiírásban letették a pályázatukat egy bizonyos munkálatra,  de az nem volt teljes, és a hiánypótlási időszak alatt nem pótolták ezeket megfelelő, elfogadható dokumentumokkal, ami miatt a pályázatok nem kerültek elbírálásra (csak jövő évben pályázhatnak erre, az 1470/2002 - es Kormányrendelet 14. cikkelyének (2) és (3) pontja értelmében).
 • Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak egyházközségeknek, akik az előző kiírásban sikeresen pályáztak, de nem tettek eleget elszámolási kötelezettségüknek a pályázat leadási határidejéig.
 • A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.
 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.
 • A Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás a kérelmező egyházközség által letett költségelőirányzat teljes értékének maximum 80%-át fogja képezni. A különbségből adódó 20%-ot a kérelmező egyházközség kell biztosítsa.

Figyelem! A kérelmező 20%-os önrészét az egyházközség által benyújtott költségelőirányzat teljes értékére kell számolni és nem a Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás értékére.

Példa: egy 10.000 lejes támogatás esetében az önrész nem 2.000 lej (a Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás értéke alapján számolva), hanem 2.500 lej (figyelembe véve, hogy a 10.000 lejes támogatás 80%-ot jelent és nem 100%-ot).

Az önrész minimum 20%-os értéke változhat a Hargita Megye Tanácsa által nyújtott pénzügyi támogatás értékének függvényében.

 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.
 • Az elszámoló okiratokat a támogatási összeg átutalási dátumától, legfeljebb 180 napig  kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül.
 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!
 
6. A program futamideje: a 2020-as év.

7. A pályázat leadási módja és határideje:

A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni info@hargitamegye.ro , info@județulharghita.ro e-mail címekre.   

Leadási határidő: elektronikus formában  2020. október 22, 12 óra. 


8. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Hargita Megye Tanácsának székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 206-os iroda), illetve a területi irodáknál található meg, valamint letölthető a megyei tanács honlapjáról: egyhazak.hargitamegye.ro. Kapcsolattartó személy: Ferencz Tünde, tel.: 0266-207700 (belső: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro.

 

 

Borboly Csaba
Elnök

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei templomok, egyházi épületek felújításának, építésének támogatására 2020-ban

 
 
 
1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703.

2. Pályázhatnak: a Hargita megyei történelmi egyházak
 
3. Jogszabályok:

• a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• a 273/200-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
• az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Az egyháztámogatási program a következő stratégiai irányvonalak megvalósításához járul hozza:

- Hargita Megye Általános Fejlesztési Stratégiája 2015-2020 - 2.10.2. A kultúra diagnosztikai elemzése,

- Hargita Megye Turizmusfejlesztési Stratégiája 2015-2020 - V.1.3.7. A műemlékek, vártemplomok, régészeti lelőhelyek, kastélyok, várak és kúriák felújítása és körkirándulások szervezése ezek látogatására,

- Hargita megye műemlékvédelemi Stratégiája 2013-2023: III.Integrált fejlesztés: ágazatközi stratégiai tanács, IV. Vonzerőnövelés: desztinációépítés


4. Támogatott tevékenységek:

A 2020-as program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:
 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
 • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
 • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
 • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
 • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
 • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
 • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

5. Részvételi feltételek

 • Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).

 • A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.

 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

 • A Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás a kérelmező egyházközség által letett költségelőirányzat teljes értékének maximum 80%-át fogja képezni. A különbségből adódó 20%-ot a kérelmező egyházközség kell biztosítsa.

 • Figyelem! A kérelmező 20%-os önrészét az egyházközség által benyújtott költségelőirányzat teljes értékére kell számolni és nem a Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás értékére.

  • Példa: egy 10.000 lejes támogatás esetében az önrész nem 2.000 lej (a Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás értéke alapján számolva), hanem 2.500 lej (figyelembe véve, hogy a 10.000 lejes támogatás 80%-ot jelent és nem 100%-ot).

  • Az önrész minimum 20%-os értéke változhat a Hargita Megye Tanácsa által nyújtott pénzügyi támogatás értékének függvényében.

 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.

 • Az elszámoló okiratokat 2020. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2020. december 15.).

 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!

 
6. A program futamideje: a 2020-as év.

7. A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójába, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, vagy a  területi irodák valamelyikéhez lehet benyújtani: Székelyudvarhely, 1918. December 1. út, 9. szám; Székelykeresztúr, Szabadság tér 55. szám, II. emelet; Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 12. szám, 5-ös iroda; Maroshévíz, Nicolae Bălcescu út 14. szám (a városháza épülete), II. emelet, 214-es iroda.


Leadási határidő: Hargita Megye Tanácsának iktatójába 2020. március 10., 12 óra vagy a területi irodákhoz 2020. március 10., 10 óra.

8. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Hargita Megye Tanácsának székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 206-os iroda), illetve a területi irodáknál található meg, valamint letölthető a megyei tanács honlapjáról: egyhazak.hargitamegye.ro. Kapcsolattartó személy: Ferencz Tünde, tel.: 0266-207700 (belső: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro.

 

 

Borboly Csaba
Elnök