Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 04:54:15
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 30 septembrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 30 septembrie 2016

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 30 septembrie 2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  985 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Căminul Cultural din comuna Mugeni .

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că a întârziat de la inaugurarea noului drum de la intrarea în comună, dar se bucură, că s-au finalizat lucrările. Deja noua arteră este semnalată și de sistemul GPS. Dacă cineva sosește din direcția Clujului, poate deplasa pe un drum bun la satele comunei Mugeni. Consiliul județean revine cu plăcere în comuna Mugeni, pentru că între satele componente ale acestuia domină un climat de colaborare, solidaritate, și de bună înțelegere exemplară. Salută pe fostul coleg din consiliul județean, domnul Tóásó László, care în trecut, dar și în prezent desfășoară o activitate multiplă în folosul comunității, de unde se trage. Salută primarul, notarul, și consilierii comunei Mugeni, și pe domnii preoți prezenți la ședință. Salută în special pe domnul Ioan Lucian, care este președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român, și pe domnul Nagy György, președintele Asociației Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii din Municipiul Odorheiu Secuiesc. Domnul Ioan Lucian este de câteva zile în zona Odorheiului cu ocazia deschiderii Expoziției de toamnă din Odorheiu Secuiesc, unde a aparticipat la mai multe evenimente. Se pare, că organizațiile antreprenoriale din județul Harghita deja au foarte bune parteneriate cu asociațiile de ramură pe nivel național din București. Este binevenită orice colaborare, pentru că sunt locuri pentru investiții viitoare în județul Harghita. Se pot oferi servicii pentru mai mulți participanți din viața economică a țării. A invitat la ședință pe domnul Ioan Lucian, să vadă, cum ajută consiliul local factorii economici locali prin dezvoltare și oferte de  posibilități prin Agenția Județeană de Dezvoltare și diferite parteneriate. În această idee s-a înființat și Centrul de Incubator din Municipiul Odorheiu Secuiesc, care va atrage mai mulți tineri intreprinzători, care au afaceri inovative.

            Anunță consilierii județeni, că ședința se va desfășura în două părți. În prima parte, se vor vota câteva proiecte de hotărâri, care necesită votul și prezența domnului vicepreședinte Bíró Barna Botond, care are o problemă urgentă, și nu poate să rămână pănă la sfârșitul ședinței. În a doua parte se vor vota și restul proiectelor de hotărâri, se vor ține discursurile, și va fi prezentat situația economică, apoi vine capitolul Diverse, și interpelările.                  

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, sunt prezenți 27 de consilieri județeni și președintele Consiliului Judeţean Harghita. Domnul Ferencz Salamon Alpár  este bolnav, a comunicat și adeverința medicală. Roagă să i se motiveze absența. Domnul Sebestyén Csaba este plecat într-o călătorie, și ulterior va depune actele doveditoare. Domnul Barti Tihamér are o problemă de familie, și nu poate participa la ședință.              

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă noul proiect de Ordine de zi :

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi modificat:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2016;

 

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și  Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: ”Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253)”;

 

3.      Aprobarera scoaterii de pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Județean Harghita în managementul și implementarea proiectului ”Primele stații de alimentare verde în Harghita”, care va fi depus în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice și hibrid - „Infrastructură de alimentare verde” al Administraţiei Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

 

4.      Aprobarera scoaterii de pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a unui teren în suprafața totală de 1221 mp., înscris în C.F. nr. 54789 a localității Joseni, aparținând domeniului public al comunei Joseni, județul Harghita, în vederea construirii de trotuare lângă drumul județean DJ 126;

 

5.      Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr.34/2016 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”;

 

8.      Proiect de hotărâre cu privire la  revocarea Hotărârii nr. 197/2016 a Consiliului Județean Harghita, privind  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;

 

9.      Aprobarera scoaterii de pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind  aprobarea  modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;

 

10. Aprobarera scoaterii de pe pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 109/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás;

 

11. Aprobarera scoaterii de pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 12/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”;

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al “Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respective “Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea judeţului Harghita către Asociaţia pentru Județul Harghita pe anul 2016;

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea programelor sportive de utilitate publică a Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2016;

 

15. Aprobarera scoaterii de pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia Microregională Pogányhavas pe anul 2016;

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2016;

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2016;

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” pe anul 2016;

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia;

 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

 

21. Aprobarera scoaterii de pe proiectul de Ordine de zii a proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás;

 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016;

 

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 196/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 107/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural de Arte  - Lăzarea;

 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 100/2016, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2016;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că era discutabil, dacă să fie convocată  ședința ordinară. Fracțiunea UDMR a considerat, că nu trebuie sărit peste o ședință ordinară. Dacă mai erau câteva zile din lună, poate multe proiecte de hotărâri, care acum se vor scoate, ar fi fost puse la punct. Astfel, ce s-a putut, s-a corectat, iar restul va fi amânat pentru o altă ședință. De altfel, se intenționează ținerea unei alte ședințe extraordinare în cursul săptămânii viitoare. 

 

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuția  financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2016-varianta retrimisă;

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán atrage atenția, că în proiectul de hotărâre este trecut eronat numele comisiilor de specialitate. Roagă să fie corectat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că deja în varianta comunicată a fost corectată această greșeală.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție  financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2016-varianta retrimisă;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și  Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: ”Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253)”;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că sunt trei luni de întârziere cu lucrările la drumul județean de lângă satul Tibod. Deja a apărut și în presă nemulțumirea oamenilor din zonă. Motivul este lipsa numărului necesar de  membri în Comisia CTE din Consiliul Județean Harghita. Luni s-a făcut o înțelegere cu privire la componența noii comiisii, și speră că lucrurile vor avansa. 

                               

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și  Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: ”Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253)”;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.34/2016 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că sunt foarte mulți oameni valoroși în județ, care trebuie apreciați. Prefectul județului a solicitat câteva modificări, care s-au efectuat, și în această formă proiectul de hotărâre se poate aproba.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.34/2016 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a investiţiei „Construire locuințe de serviciu pentru medici”;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii nr. 197/2016 a Consiliului Județean Harghita, privind  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu a sosit avizul necesar al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, din acest motiv se revocă acest proiect de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii nr. 197/2016 a Consiliului Județean Harghita, privind  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al “Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respective “Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare-varianta retrimisă;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al “Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respective “Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare-varianta retrimisă;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind componența nominală a Consiliului de Administrație al ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége”, după cum urmează: 

- Péli Levente   - Rezultatul votului: 28 Da.

            -Barabás Csaba - Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu.

            -Sarossy Botond Kadocsa - Rezultatul votului: 24 Da

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia pentru Județul Harghita pe anul 2016-varianta reformulată;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că era o observație în raportul de spcialitate, conform căreia suma cotizației s-a redus la 90.000 lei. Au fost anexate și explicațiile solicitate de juriști.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia pentru Județul Harghita pe anul 2016-varianta reformulată;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocației bugetare pentru cofinanțarea programelor sportive de utilitate publică a Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2016-varianta retrimisă;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că și în cursul acestei zile au sosit acte necesare la acest proiect de hotărâre. Este de părere, că trebuie aprobat hotărârea, pentru că sezonul sportiv a început, și trebuie alocat suma necesară funcționării.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea alocației bugetare pentru cofinanțarea programelor sportive de utilitate publică a Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2016-varianta retrimisă;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2016-varianta retrimisă;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2016-varianta retrimisă;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendament de Fond al proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2016-varianta distribuită;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba dă citire Articolului 1 din Amendamentul de fond: ”Se interzice utilizarea oricărei sume pentru activitatea prevăzută la punctul 11 din Planul de activitatea asociației pe anul 2016”.  Este vorba despre restricția de a nu finanța proiecte. Să organizeze direct evenimentele. Sumele nu pot ajunge la alte proiecte. Să realizeze împreună cu alte ONG-uri proiectele, nu prin finanțare proiecte.    

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de Fond al proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2016-varianta distribuită;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2016-varianta modificată;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2016-varianta modificată;

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță finalul primei părți a ședinței, și invită pe domnul Barabás Csaba, să prezinte documentarul pregătit.

 

Domnul Barabás Csaba, directorul Agenției de Dezvoltare a Județului Harghita prezintă o analiză economică, o situație statistică, cu privire la numărul locuitorilor și la situația ocupației acestora pe piața muncii. Totodată prezintă și situația totală a cuantumului veniturilor, a pensiilor, a ajutorului de șomaj, și a numărului asigurărilor de sănătate în județul Harghita. Prin compararea profesiilor și a retribuțiilor cu alte județe s-a constatat că nivelul salariilor în domeniul serviciilor este mult inferioară celor din alte județe. Studiul încearcă să găsească răspuns la nivelul foarte scăzut a salariilor față de alte județe ale țării. Prezintă principalele ramuri ale economiei existente în județ și distribuirea ocupațională între aceștia, și posibilitățile tinerilor absolvenți, de a materializa cele învățate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezentarea materialului, care se poate regăsi pe site-ul Consiliului Județean Harghita, și speră, că va fi de folos tuturor, celor care vor face planificare strategică în județul Harghita.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția Generală Economică relatează consilierilor, că a participat la decernarea premiilor de excelență în administrație, ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita, instituție, care a fost premiată pentru proiectul portalului cu privire la achiziții publice directe. La realizarea acestui portal a lucrat domnul Barabás Csaba și echipa dânsului de la Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita. Invită pe dânsul să-i înmâneze diploma de recunoștință.

 

Se procedează la înmânarea diplomei de excelență.

 

Domnul Barabás Csaba, directorul Agenției de Dezvoltare a Județului Harghita spune, că de trei luni este funcțional portalul. Deja s-au efectuat multe tranzacții. Instituțiile, care au participat, au publicat achiziții directe pentru peste 2.000.000 lei. S-au trimis de pe portal peste 17.000 mailuri. 40% dintre participanți este din Municipiul Miercurea Ciuc. Se lucrează la creșterea volumului. A purtat discuții cu consiliul local din  Municipiul Gheorgheni. Va fi primul oraș, care va publica pe acest portal achizițiile directe, și speră, că în timp și alte instituții publice vor deveni parteneri ai acestui portal.

 

Domnul Ioan Lucian, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român salută toți participanții la ședință. Este plăcut surprins de desfășurarea în deplasare a ședinței consiliuli județean, un stil de lucru, ce nu a mai întâlnit în alte județe. I-au plăcut foarte mult peisajele Harghitene, în drum, cât s-a deplasat aici. Vizita dânsului nu este întâmplătoare,  a răspuns la invitația domnului Nagy György, președintele Asociației Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii din Municipiul Odorheiu Secuiesc, cu ocazia deschiderii Târgului anual de toamnă. Împreună au participat la forumul de afaceri româno-polono-maghiare, iar astăzi s-au întâlnit cu Prefectul județului Harghita, și cu  primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc. Dinamismul dezvoltării economice a unei regiuni, sau a unei țări este definită de colaborarea mediului politic cu mediul de afaceri, și cu mediul administrativ. Dânsul provine din județul Bihor. Acolo s-a reușit unirea celor trei forțe de dezvoltare importante. Acest lucru i-a dat curaj să se implice într-un proiect național. Uniunea Națională a Patronatului Român a fost prima confederație patronală, înființată în România în anul 1991. Scopul confederației este de aduce un plus de valoare față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Va veni cu propuneri concrete și partenerilor din Harghita, pentru că oamenii de afaceri au trecut peste o perioadă de dezamăgire până acum. Din punctul de vedere al confederației, vina nu întotdeauna este a intreprinzătorilor. Scopul este dezvoltarea unui mediu de afaceri viabile, competente. Pentru aceasta este nevoie de locații, ca Business Centerul proaspăt inaugurat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, pe care l-a vizitat. Este nevoie de idei, care pot fi concretizate. Dânsul vine cu propunerea accesării unor proiecte Europene. Confederația are experiența din cealaltă sesiune,  unde a reușit derularea unor proiecte în valoarea de 600.000 de euro. Ieri a fost în vizită la Municipiul Miercurea Ciuc, și crede, că rar se mai pot vedea locuri atât de frumoase, ca în munții Harghita, care pot fi foarte atractive pentru investitori. Deschiderea către parteneri este foarte importantă. Anul trecut confederația dânsului a semnat un contract cu cel al Ungariei. De doi ani conduc și camera romăno-polonă, și deja au început să vină investitori în România. Este nevoie de receptivitate din partea participanților, mai ales a instituțiilor publice, care vor fi căutate în scurt timp cu un draft de parteneriat, care deja s-a implementat în mai multe județe, și este inițiat între organizațiile patronale și consiliile județene. Mesajul dânsului este speranța de a materializa un parteneriat, care poate fi fructificat atât de mediul de afaceri, cât și de administrație.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că conducerea județului întotdeauna a susținut ideile bune. Prin Agenția de Dezvoltare a Județului Harghita se pot dezvolta bunele practici în favoarea reușitei proiectelor comune.

  

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” pe anul 2016;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” pe anul 2016;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendament de Fond al proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare-varianta distribuită;

 

Domnul Szőcs Mátyás István, director general la Direcția generală Management spune, că s-au inclus câteva modificări. Primul se referă la răspunderea fiecărui  structuri pentru activitatea unităților subordonate în domeniul de activitate specifică structurilor respective. Cealaltă modificare este comasarea a șase compartimente în trei.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de Fond al proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare-varianta distribuită;

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare-varianta modificată;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare-varianta modificată;

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendament de Fond al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016-varianta distribuită;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că este o preocupare continuă asigurarea posibilităților de avansare a lucrărilor la drumurile județene, și pentru alte investiții în derulare. Are încredere, că domnul viceprimministru se va ține de cuvânt, și vor fi decontate regrupările efectuate acum. Nu a fost refăcut în totalitate lista de investiții, se așteaptă să fie de față și domnul vicepreședinte Barti Tihamér. Sunt propuse numai acele modificări foarte urgente, care sunt coordonate de dânsul, și care asigură continuarea lucrărilor. La ședințele următoare vor mai fi și alte modificări în acest sens. Până la 31 octombrie se pot efectua modificări la lista de investiții a Consiliului Județean Harghita. S-a întocmit un Amendament de fond, pentru că se dorește sprijinirea refacerii bisericii avariate de la satul Atia, dar nu în această formă. Atrage atenția domnului director de la Direcția Generală Economică, că în cazul bisericii de la satul Atia trebuie inițiat un alt proiect de hotărâre. De aceea se va lua acum cei 100.000 lei alocați acolo. Mai este în Amendament o modificare de 20.000 lei referitor la Sport Club.       

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de Fond al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016-varianta distribuită;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată;

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016- varianta modificată;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016 -varianta modificată;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016 -varianta modificată;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; Este vorba despre intenția de a achiziționa un manechin artificial pentru instructajele de resuscitare.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; Școala Populară de Artă și Meserii are nevoie de sume suplimentare pentru achitarea facturilor de utilități.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; La Centrul cultural tot pentru utilități se vor aloca 5.000 lei.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; Se modifică bugetul Spitalului Județean de Urgență cu suma primită.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; La Programul ”Roma for Roma” județul a primit 3.000 de euro completare, care trebuie inclus în buget.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; Deși a fost scos de pe Ordinea de zi problema celor două stații de alimentare electrică în Municipiile Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, ar trebui alocată suma necesară până la formularea unei soluții juridice acceptabile.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; Se modifică Lista de investiții conform celor înșirate anterior.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată; Se modifică lista cu programele.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016-varianta modificată;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abțineri.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 196/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 107/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural de Arte  - Lăzarea;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 196/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 107/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural de Arte  - Lăzarea;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 100/2016, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2016;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 100/2016, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2016;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Scoaterea de pe Ordinea de zii a proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia Microregională Cristur pe anul 2016;

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că nu a fost depus documentația completă necesară până la ședință. Transmite asociației, să continue activitatea, ca și cum astăzi ar fi fost aprobat cotizația. La următoarea ședință cu documentația completată în așa fel, încât să nu mai fie puse obiecții juridice, se va aproba cotizația.

Cu cele menționate de dânsul, propune scoaterea acestui punct de pe Ordinea de zi.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba revine la o modificare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita, care se referă la amplasarea celor două stații de alimentare electrică,  și supune la vot Aprobarea scoaterii sumei de 67,50 mii lei, și a eliminării Art. 10 al hotărârii privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că s-au epuizat punctele de pe Ordinea de zi, și invită pe domnul primar să prezinte comuna și comunitatea Mugeniului, și să dea glas problemelor, greutăților, unde consiliul județean poate interveni.

 

Domnul Farkas Mózes, primarul comunei Mugeni se bucură, că poate fi gazda ședinței. Consideră, că astfel atenția acordată comunei din partea consiliului județean este mai accentuată. Atenția este necesară, pentru că administrarea celor opt sate componente ale comunei Mugeni nu este ușoară. Mai recent s-a reușit câștigarea unui proiect european pentru amplasarea sistemului de apă, și canalizare în trei sate, dar mai trebuie și în restul de cinci. Dacă avansează lucrările, vor solicita sprijin din partea consiliului județean pentru achiziționarea țevilor necesare. Din forțe proprii nu vor reuși. La drumurile de acces din satul Beta spre Dobeni la mai multe tronsoane s-a surpat marginea drumului. Ar trebui refăcute. Solicită sprijin și pentru aceste lucrări. Mai sunt și alte probleme multiple. Pe toate nu poate să le pomenească acum. Din fericire, unitățile de învățământ din comună au fost în mare măsură reabilitate, lucrările au fost sprijinite și de consiliul județean. Întreabă, dacă în cursul acestui an mai poate solicita ajutor, pentru că ar mai avea nevoie de sprijin financiar pentru biserica din satul Dejuțiu și din satul Tăietura. Încă nu s-au finalizat lucrările nici la Casa memorială de pe lângă monumentul comemorării întrunirii secuilor din anul 1848 lângă satul Lutița. Măcar sub acoperiș ar trebui pus construcția. Roagă fracțiunile din consiliul județean să coopereze în interesul dezvoltării zonelor izolate. Investițiile efectuate în oricare zonă a județului, contribuie la dezvoltarea întregului județ. Este dezamăgit, când fracțiunile se ceartă, sunt împotrivă la decizii, care ar trebui să fie la fel de importante pentru toți. Ar trebui să fie mai multe situații, ca acela, când consilierii din fracțiunea PSD au renunțat la o parte din banii pentru reabilitarea unei biserici în favoarea unui altuia din satul Dejuțiu. În urma colaborării și cooperării s-au realizat multe în anii, care au trecut. Imobilele publice și de cult au fost în mare parte reabilitate cu ajutorul Consiliului Județean Harghita. Generațiile, care vin au nevoie de școli, și de locuri de muncă. În viitor poate ar trebui amplasate zone industriale în împrejurime, care să ofere alternative tinerilor absolvenți. Concret, în comuna Mugeni ar dori să se realizeze o zonă industrială, asemănător celui de pe lângă satul Lutița. Acolo o societate a achiziționat un teren, și produce articole din material plastic. Dar sunt probleme la clarificarea proprietății terenurilor. Solicită ajutorul consiliului județean în procesul punerii în posesie, și eliberarea titlurilor de proprietate pentru cazurile, când de exemplu, într-o perioadă mai veche, cineva era trecut în evidențe cu numele de Francisc, și acum nu mai este recunoscut ca proprietar, pentru că are numele trecut corect în acte ca Ferenc. La primărie există vechiul Registru agricol și ar trebui să se intervină pentru acceptarea lui, ca document justificativ.  Însă, nu vrea să vorbească acum despre toate problemele comunei. Vrea, ca toți invitații să se simtă bine în comuna Mugeni, în inima secuimii.

 

Preotul reformat din Dobeni este recunoscător pentru sprijinul acordat de consiliul județean prin Programul de sprijinire a cultelor religioase în anii ce au trecut. Mai sunt câteva probleme, despre care trebuie să vorbească. S-au apucat de reabilitarea bisericii, și au rămas fără fonduri,  cu datorii la lucrările de șarpantă. Și orga din biserică este foarte deteriorată astfel, încât meșterul specialist abia a putut repara. Având datorii, enoriași nu pot suporta aceste cheltuieli, și nu prea vede posibilitatea unei soluții. În măsura posibilităților, solicită sprijinul consiliului județean.

 

Domnul Pitó Zsolt, preot mulțumește pentru sprijinul acordat de consiliul județean în ultimii ani. Amintește, că era pe Ordinea de zi o hotărâre cu privire la Programul de protecție a monumentelor istorice. Biserica din comuna Mugeni este destul de renumită, are foarte mulți vizitatori. Cel mai sigur sprijin, la care pot aștepta, este cel asigurat de consiliul județean prin Programele anuale de sprijinire a cultelor religioase, și cel de protecție a monumetelor. Este foerta recunoscător pentru aceste forme de sprijin din partea consiliului județean. Dar propune, ca în măsura posibilităților să fie acordate aceste sume în perioada verii, când condițiile vremii permit desfășurarea lucrărilor. Ultima dată au solicitat sprijin pentru restaurarea de pietre, și din cauza perioadei avansate, pietrele sunt prea pătrunse de umezeală, și nu știe, dacă se mai pot  efectua lucrările bine din punct de vedere calitativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că în cursul acestei zile s-a întâlnit cu domnul decan reformat Kató Béla, și au discutat despre problemele comunității reformate din județul Harghita. Ar fi nevoie de o mai bună organizare a activității de sprijinire a cultelor. Motivul, pentru care s-a amânat până acum derularea Programului de protecția a monumentelor este simplu. Erau trei proiecte depuse, la care era nevoie de intervenție imediată, și birocrația autorităților de la București a făcut imposibilă derularea acestora. Acum s-au avizat lucrările. Este vorba și despre plebania Sfântu Nicolae din Municipiul Gheorgheni, și alte două obiective. Până nu se eliberează avizele de la Minister, consiliul județean nu poate aloca banii. Și pentru biserica din comuna Feliceni s-a așteptat trei luni, până au venit avizele necesare.

 

Domnul Tóásó László consilier local din comuna Mugeni, fost consilier județean se bucură, că și în calitate de gazdă poate saluta foștii colegi. Oricând este dispus să invite în numele comunei și a domnului primar consiliul județean pentru o ședință deplasată, și cu aceste ocazii speră că vor fi aduse decizii importante pentru această zonă.

 

Domnul Fosztó József, preotul bisericii din satul Lutița este recunoscător pentru sprijinul acordat cultelor de consiliul județean, mai ales bisericii din satul Dejuțiu. O comunitate va avea în sfârșit biserică, și pentru angajamentul consiliului județean în relația cu cultele religioase, arătat în ultimii ani sunt foarte recunoscători.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că în colaborare cu consiliul local, dacă se împart cheltuielile rămase, poate la Crăciun se va putea ruga în noua biserică din satul Dejuțiu. 

 

Domnul Pál Tamás, directorul adjunct al școlii din comuna Mugeni se bucură, că având sprijinul consiliului județean, consiliul local a putut intra în posesia clădirilor în care se desfășoară procesele educaționale din comună. Ce a mai rămasd nefinalizată, este un imobil pentru o grădiniță, la care construcția a fost începută în anii 2008-2009 din fonduri Guvernamentale. Fundația a fost realizată. Și acolo a contribuit consiliul județean.  Părinții, care lucrează în orașele din apropiere și până după masă nu au unde lăsa copii ar avea mare nevoie de o grădiniță, unde ar funcționa și grupuri de cămine. Deocamdată sunt nevoiți să-și ia cu ei în locațiile, unde lucrează. Astfel pierd și copii, și satul pierde pe acești copii. Solicitarea ar fi, de a finaliza acea fundație, într-o astfel de unitate. Este conștient, că nu este vorba despre bani puțini, dar poate în viitor se va ivi o posibilitate. La școala din satul Lutița, care s-a reabilitat în partea exterioară foarte frumos, primind  destul de mulți bani, cu timpul ar trebui reînnoit și amenajarea  interioară. Totul este foarte uzat, la fel și starea sălilor de clase, și ca orice vechitură, totul miroase neplăcut, copii și părinții au sesizat deja de  mai multe ori acest lucru. Încearcă și din posibilități proprii să rezolve câte ceva, dar nu este destul. Dacă nu acum, și în viitor, oricând este binevenit orice sprijin.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  speră, că până la urmă va fi efectuat rectificarea de buget. Marți s-a întâlnit cu domnul viceprimministru, care l-a asigurat în acest sens. Dar dacă nu, atunci la începutul anului 2017 va fi posibil includerea acestor solicitări în planul investițiilor. Deja s-au obișnuit consiliile locale, că niciodată nu are mulți bani consiliul județean, dar și cu puținul acordat în mai multe reprize se pot realiza multe proiecte. Nici acum nu sunt bani, dar se vor evidenția toate solicitările, și  comunitatea comunei Mugeni a dovedit, că și din puțin poate realiza multe, și nu o să fie lăsat afară cu ocazia rectificărilor viitoare.

 

Un consilier din comuna Porumbeni este mulțumit de finalizarea reabilitării drumului spre comună. Nu se mai poate spune, că satul Dobeni este în spatele lui Dumnezeu. Se bucură, că comuna Mugeni este mai apropiat astfel de comuna Porumbeni. Sunt multe familii, care au legături cu familii din comuna Porumbeni, și pe acest drum asfaltat în cinci minute ajung unii la alții, astfel poate să țină mai bine legătura. Pentru cei, care se deplasează, sau fac naveta în direcția orașului Cristuru Secuiesc, Târgu Mureș, sau Cluj s-a redus cu cel puțin 10 Km distanța de parcurs. Dar cel mai important aspect este o alternativă asigurată în locul drumului comunal cu numărul 19, care în afara localității intră în drumul județean DJ 137 între comuna Mugeni și comuna Porumbeni, și care are două treceri de cale ferată, care sunt de foarte multe ori reparate, are două poduri peste râul Târnava Mare, care se află într-o stare asemănătoare, ca cel din comuna Vânători. Propune, ca măcar în anul viitor să fie luat în calcul și reabilitarea tronsonului spre comuna Porumbeni, care a rămas afară în acest an.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că proiectul finanțat din fonduri Europene, care va fi depus în acest an se referă la tronsonul dintre satul Oțeni și orașul Cristuru Secuiesc. Acele lucrări cuprind și podurile, la care s-a făcut referire de vorbitor. De aceea nu s-a aplicat strat de asfalt lângă comuna Porumbeni în acest an. Trebuie să înceapă investiția în care este cuprinsă.

 

Domnul consilier județean Proca Ion salută locuitorii comunei. Fiind mai mulți reprezentanți ai bisericilor prezenți, vrea să asigure pe dânșii, că fracțiunea dânsului va vota mereu alocările destinate cultelor. Consideră, că nu mai există un județ în România, care acordă atât de multă atenție programelor dezvoltate de cultele religioase. Aici este vorba și despre monumentele istorice, și tot ce ține de conservarea identității religioase și etnice a fiecăruia. Referitor la birocrația amintită de domnul președinte, consideră, că ea nu are frontiere. Dânsul a fost directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Harghita și a avut onoarea să coordoneze reabilitarea Curiei din orașul Cristuru Secuiesc. Mai multe obstacole, ca la vremea respectivă la serviciul monumentelor din Miercurea Ciuc nu crede, că se mai poate întâlni undeva. Dar ce ține de competența și votul fracțiunii dânsului, asigură pe toți, că și în viitor vor da acordul.

                

Domnul consilier județean Csillag Péter  felicită pe toți cei, care au contribuit la finalizarea lucrărilor de asfaltare a drumului proaspăt inaugurat. Dânsul trebuie să dea glas nemulțumirii, pentru că la sfârșitul lunii august s-a întâmplat o nenorocire la Bükkhavas. Au încercat să remedieze cumva. Și consiliul județean a oferit ce a putut în acel moment. Măcar oamenii au fost scoșiu din noroiul lăsat de inundație. De atunci s-a finalizat și procedura de achiziție publică, dar cum a auzit, licitația nu a fost adjudecată. Oamenii s-au reîntors de pe munți, și unii peste alții umblă prin curțile tuturor. Situația este și acum catastrofală. Până la urmă și societatea, care s-a oferit la nevoie, a pierdut licitația. A luat și utilajele de acolo. Oamenii sunt foarte disperați, revoltați, se simt a nimănui. Ar fi nevoie de poduri, dar malurile râului s-a deteriorat. Este vorba despre 200 de familii. O altă problemă importantă este drumul spre comuna Coșeni, județul Bacău. Din partea județului Harghita se avansează bine cu reabilitarea. Dar porțiunea de 7 Km, până la satul Coșnea imediat numai cu elicoptere se poate ajunge. Dânsul a purtat discuiții și cu consiliul local din comuna Agăș, județul Bacău, dacă cumva cu contribuția composesoratelor de acolo s-ar putea face ceva. Posibilitate de a da bani de la primărie acum nu au. Satul Coșnea a fost cândva comună, și în momentul de față are în jur de 500 de locuitori. Nu toți locuiesc stabil acasă, în procent de 90% lucrează în Municipiul Miercurea Ciuc, dar se întorc acasă. Ar trebui convocat o ședință cu composesoratele din zonă. Și dânsul va contribui cu ce se poate. Acel tronson de 7 Km trebuie reabilitat cumva, și atunci se poate susține, că satul Coșnea a fost reanexat zonei turistice pe de o parte spre județul Harghita, pe de altă parte spre Agăș, județul Bacau. Nu trebuie asfaltat, măcar să fie un drum forestier bun.  Mai are de semnalat și o altă problemă, care nu este a județului Harghita, dar poate sesiza organele Guvernamentale. Este vorba despre drumul național dintre orașul Comănești, județul bacaă,  și comuna Frumoasa, județul Harghita. Așa pare, parcă din amândouă părți, granița județului ar fi capăt de țară. Nu crede, că există tronson de drum mai deteriorat în județ, ca acela. Ar trebui sesizate autoritățile naționale, măcar să fie atrasă atenția asupra acelui tronson. Din anul 1976 nu s-a făcut nici o îmbunătățire. De fapt acest drum leagă Ardealul de Moldova.

               

Domnul președinte Borboly Csaba  crede, că în cazul câștigării mandatului comun parlamentar cu formațiunea PCM. și o colaborare la nivel înalt se poate face ceva cu acel drum. La votarea bugetului de anul viitor, se pot depune propuneri. Se poate întocmi deja lista cu propunerile pentru bugetul de anul viitor. Până atunci, va întreba președintele Consiliului Județean Bacău, dacă se poate face ceva împreună în acest caz. Eventual poate fi depus o solicitare comună. Cu privire la satul Coșnea, a avut loc o dezbatere în incinta Primăriei comunei Frumoasa, unde toate părțile implicate au fost prezenți, împreună cu composesoratele din zonă. Composesoratele au promis, ca în cazul procurării avizelor necesare de la Guvern de către factorii politici, la primul metru de asfalt depus ei rezolvă drumul spre satul Coșnea. Mai este însă problema vechiului drum, care este mereu luat de ape, trebuie făcut unul nou pe deal. Domnul consilier județean Becze István s-a ocupat de această problemă, și dezbaterea de la Frumoasa a fost organizată de dânsul. Roagă pe domnul Csillag Péter să colaboreze cu domnul Becze István, și împreună să caute soluții. Referitor la potopul din Valea Rece,  adevărul este, că acum este în derulare al doilea procedură de achiziție publică. Și acela s-a dovedit a fi fără rezultat. Societatea în discuție iarăși a greșit la oferte. Propune,  ca în câteva zile, la următoarea licitație să depună corect documentația, pentru că, imediat a fost repus pe SEAP, și va fi relicitat.        

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru invitația comunei Mugeni  și pentru participarea tuturor la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 septembrie 2016 cu număr de înregistrare  nr. 21.756  / 05.10.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, la   10 noiembrie 2016

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter