Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 05:19:47
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 28 septembrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 28 septembrie 2016

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 28 septembrie 2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Zoltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  988 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita 28 septembrie 2016, ora 12,00 în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita . Salută pe toți invitații.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, 12 consilier judeţeni sunt absenți : Albert Mátyás, Derzsi Zoltán, Kolcsár András, Kolozsvári Tibor, Becică Mihai, Brezovszky Gheorghe Adam, Kolumbán Dávid, Portik Erzsébet Edit, Sándor György, Szentes Antal, Zakariás Zoltán, și Rugină Dan Ciprian.  

Consiliul este legal întrunit cu 18 consilieri județeni, și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința este statutară.

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția că nu funcționează aparatul de vot și se va vota cu ridicarea mâinilor. A trebuit să se țină ședință extraordinară deoarece până la data de 30 trebuie predate hotărârile ședinței de azi și nu s-a putut lăsa până la ședința ordinară din data de 30. Proiectul ordinii de zi are 3 puncte, dintre care două sunt proiecte europene și la programul ”Ziua persoanelor vârstnice” o modificare și întreabă dacă cineva are intervenții sau observații asupra celor trei puncte ale ordinii de zi și caracterul extraordinar al ședinței

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă Ordinea de zi, care are  trei puncte.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea  proiectului  Ordinii de zi :

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 6 /16171/2016 de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 3344/2012, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita - Harghita Business Center - Incubator de afaceri”, cod SMIS 28053

Inițiator: Barti Tihamér vicepreședinte

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.13/2016, de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 2/2008, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Reabilitarea DJ 132”, cod SMIS 1222 și în vederea asigurării funcționalității acestuia

Inițiator: Barti Tihamér vicepreședinte

 

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.217 din 31 august 2016 pentru aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor de integrare socială a persoanelor vârstnice din judeţul Harghita pe anul 2016” şi a colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Harghita  în vederea realizării programului

Inițiator: Borboly Csaba președinte

 

Diverse

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér să spună câteva cuvinte despre cele două proiecte europene

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér prezintă în cazul celor două proiecte trebuie știut faptul că în cazul drumului DJ 132 au fost terminate lucrările, se lucrează la procesul verbal de recepție și a fost o asumare ca până în data de 30 se va lua o hotărâre, așa s-a convenit cu Regiunea Centru că se va prelungi contractul pentru a  realiza recepția. În cazul Incubatorului de afaceri aceeași procedură să fie terminat până la data de 1 noiembrie. Acolo trebuie știut că achiziționarea calculatoarelor și a altor echipamente au fost problematice, a fost anunțat de 4 ori pentru licitația publică până când a fost depus o ofertă normală, pe parcursul zilei a fost finalizat procedura de achiziția publică și se pot anunța câștigătorii, sunt în faza finală urmează livrarea. Din acest motiv a fost o urgență proiectul de hotărâre

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că în principiu acestea au fost motivele ședinței extraordinare ,primul Incubatorul de afaceri și totodată atrage atenția consilierilor la invitația care a fost deja trimisă privind o dezbatere importantă la Primăria din Odorheiu Secuiesc în sala Szent István, tinerii întreprinzători, Incubatorul de afaceri, posibilități de finanțare, în vor fi mai multe subiecte de discuție în cadrul seria programelor Târgului de toamnă poate însemna informații importante pentru tinerii întreprinzători sau pentru acei tineri care cor să devină întreprinzători potențial/posibilități, ce tipuri de proiecte sunt ce fel de consiliere se va desfășura acolo și face un apel la consilieri să propage aceste informații în rândul cunoștințelor, se pot registra online în același timp vrea să mulțumească Primarului din Odorheiu Secuiesc pentru decizia înțeleaptă de nu continua procesul cu Consiliul județean și are intenția de a merge spre colaborare și soluții constructive care duc mai departe și face  la fel la toate problemele care nu au fost rezolvate până acum. Calea procesului ar trebui să fie numai de ”ultima ratio”ultimă instanță înainte de litigiu ar trebui să existe un dialog normal și la Sînsimion o strângere de mână ar trebui să fie suficient pentru rezolvarea problemelor.De asemenea mulțumește lui Gálfi Árpád și consilierilor local din cadrul PCM și din cadrul UDMR că au fost de acord și vor putea lucra împreună fără dezarcorduri

 

Se trece primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 6 /16171/2016 de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 3344/2012, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita - Harghita Business Center - Incubator de afaceri”, cod SMIS 28053

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 6 /16171/2016 de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 3344/2012, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita - Harghita Business Center - Incubator de afaceri”, cod SMIS 28053

Rezultatul votului:  18 Da, 1 Nu a votat

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.13/2016, de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 2/2008, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Reabilitarea DJ 132”, cod SMIS 1222 și în vederea asigurării funcționalității acestuia

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.13/2016, de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 2/2008, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Reabilitarea DJ 132”, cod SMIS 1222 și în vederea asigurării funcționalității acestuia

 

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.217 din 31 august 2016 pentru aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor de integrare socială a persoanelor vârstnice din judeţul Harghita pe anul 2016” şi a colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Harghita  în vederea realizării programului

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 217 din 31 august 2016 pentru aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor de integrare socială a persoanelor vârstnice din judeţul Harghita pe anul 2016” şi a colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Harghita  în vederea realizării programului

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are ceva de spus înainte de a trece la diverse și înainte de a preda cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér și relatează despre deplasarea în Ungaria în județul Pest unde o societate de prelucrarea a legumelor unul dintre cei mai mari este interesat să înființeze o unitate în zona Cristur și reprezentantul societății și discută împreună cu primarul din Cristuru Secuiesc deoarece acea zona este cel mai favorabil pentru cultivarea legumelor și plante. Pe de altă parte vrea să informeze consiliul că ieri a fost ședința de constituire a Regiunii Centru și în consens a fost ales în consens ca președinte domnul Tamás Sándor președintele Consiliului Județean Covasna, asta va fi un real ajutor ca în cadrul Programelor Regional Operativ deciziile să fie și mai transparente și mai eficiente. A fost o deplasare la București, în organizarea domnului președinte Kelemen Hunor, a fost o întâlnire cu viceprim ministru domnul  Vasile Dîncu, o convorbire foarte substanțială și prezintă câteva informații despre această întâlnire. Au fost vești proaste și din această cauză a fost solicitat această întâlnire. Una dintre probleme  care s-a dezbătut a fost despre banii care au fost de la guvern (PNDL) și care au fost oprite dar se pot cheltui din banii Consiliului Județean Harghita și apoi sumele vor fi restituite și în acest fel nu trebuie oprite lucrările de la Atia, Sântimbru Băi și crede că se pot continua achizițiile publice și pentru drumul spre Păuleni Ciuc. A fost început procedura cu proiectul care în termen de 20 de zile se poate finaliza și speră că în noiembrie se poate desfășura procedura de achiziție publică și lucrările propriu zise. Așa cum se poate constata sunt greutăți și merge mai greu și cu podul de la Ciceu, dar nu s-a oprit nimic, totul avansează, dar dacă cineva are o propunere și soluție mai bună este binevenit orice idee. Cel mai important fapt este că  nu trebuie oprite lucrările din cauza banilor. Un alt subiect despre care s-a discutat a fost despre sumele pentru inundații care probabil vor fi alocați prima jumătate în săptămâna viitoare, iar dacă va fi rectificare de buget la nivel național atunci va fi virată și cealaltă parte. Domnul președinte a solicitat colegiilor ca să fie începute evaluările,  efectuate studiile de specialitate, ca utilizarea fondurilor să fie demarată și conform prevederilor legale. A fost discutat cu dl. vicepriministru și faptul că nu pot fi cheltuiți banii până la sfârșitul anului mai ales dacă trebuie urmat procedura de achiziție publică, astfel vor putea fi transferate și pentru anul viitor. De asemenea se va încerca să solicite bani pentru drumul din Sîntimbru Băi pe tot tronsonul, au fost solicitate 3,8 milioane lei, trebuie o propunere,  o soluție ca să fie rezolvat aici în județ ca și această rectificare necesară să fie realizat. Au mai fost discuții despre steag, despre stemă și o serie de subiecte dar cea ce este de fond,  cel mai important este că investițiile pot fi continuate. Dl. președinte a solicitat o ședință cu domnii vicepreședinți pentru a discuta, pe data de 30 se va putea lua niște decizii cu care se poate înlesni investițiile.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are ceva de menționat, și totodată acordă cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér întreabă dacă cineva are ceva de menționat la diverse și acordă cuvântul d-nei consilier județean Lőrincz Csilla

 

Doamna consilier județean Lőrincz Csilla salută pe cei prezenți și informează consiliul și reprezentanții presei cu ocazia ultimei ședinței ordinare, în cadrul Comisiei pentru familie, sănătate, social și culte au fost dezbătute câteva subiecte legate de problematica sănătății și au ajuns la concluzia că pe lângă faptul că Consiliul județean acordă o atenție sporită pentru dezvoltarea infrastructurii au considerat că mai este un domeniu în care de asemenea ar trebui să asume un rol important și anume prevenirea bolilor, în acest sens împreună cu colegul Kolozsvári Tibor și Zakariás Zoltán au inițiat o serie de prezentări. O parte din prezentări să fie despre sănătatea mentală și spirituală,( au fost împărțite pliante) totodată invită la această prezentare pe domnii consilieri și așteaptă propuneri, sugestii, idei ca asemenea manifestări să fie organizate și în alte regiuni ale județului.

 

Domnul consilier județean Mezei János menționează faptul că vrea să aibă o interpelație în legătură cu stemă și drapel, din partea Partidului Civic Maghiar este o inițiativă în legătură cu retragerea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 324/2015, ar dori ca acest proiect de hotărâre să fie evaluat analizat și să fie retras, deoarece a adus multe dileme asemănarea între steagul județului și steagul regiunii și pentru evitarea complicațiilor,  de asemenea având în vedere faptul că hotărârea a fost atacat de Prefectura județului, domnul consilier are în fața lui și va depune la registratură proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație pentru retragerea hotărârii anterior menționate.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba-István spune că pe data de 30 va fi o ședință în legătură cu crearea unei rețea de consultant gospodar comunal și roagă totodată să fie luat ca absență motivată deoarece va fi o dezbatere a Fermierilor maghiari din România, ministrul agriculturii din Ungaria a indicat că ar dori să dea de lucru câtorva specialiști care vor îndeplini rolul consultantului gospodar comunal,( s-a văzut ce s-a întâmplat aici când guvernul a oprit funcționarea acestei rețele care aparținea și de consiliul județean) când funcționa această rețea a fost un real sprijin ca cineva ține legătura între fermieri și autorități, în uniunea europeană 300 de fermier au un consultant, aici speră și ar fi bine ca măcar pentru 40 000 de fermieri din județul Harghita să fie 1-2 consultanți. Dânsul va încerca să obțină cât mai multe locuri /posturi de consultanți și dorește ca absența lui să-i fie motivată.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului solicită ca în câteva cuvinte să notifice despre motivul delegației și că deplasarea este în interes de serviciu

 

Domnul consilier județean Ferencz-Salamon Alpár-László  menționează că nu poate să fie prezent la ședință din ziua de vinerea din motive familiale, nu poate să aducă dovadă în acest sens și totodată dorește să informeze colegii despre faptul că Ministerul Educației și Învățământului a anunțat concursul pentru ocuparea posturilor de directori, director adjuncți pe o platformă online, termenul pentru înscrieri este de 2 octombrie dacă se confruntă cu această problemă în zona lor să fie în cunoștință de cauză. În subordinea consiliului județean Harghita se află Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita și Centrele de incluziune din Bilbor, Ocland și Școala nr. 16 ale căror posturi de conducere deasemenea sunt scoase la concurs. dacă sunt nominalizați în Consiliul de administrație ale acestor instituții trebuie să știe. Informează când vor fi examenele orale cei pentru care au trecut proba scrisă. Toate persoanele toți directorii care vor să participe la acest examen trebuie să fie membrii ai Corpului Național al Experților din Educație, cei care nu au această calitate nu pot participa la concurs. Partea interesantă a acestui concurs este dacă cineva nu reușește la proba de scris sau este director în funcție și  nu se prezintă la concurs nu poate fi numit în funcție. Persoanele care îndeplinesc condițiile și nu participă la concurs nu pot fi numiți. Dar din contră cel care nu este director în funcție și are calitatea de membru sau nu (ai Corpului Național al Experților din Educație) la propunerea corpului didactic pot fi numiți și alte persoane indiferent dacă au această calitate sau nu. Acest proces se va termina în jurul datei de 20 decembrie când Inspectoratul școlar va emite dispozițiile de numire a noiilor directori.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér remarcă faptul că aceste informații prezentate de domnul consilier județean. Ferencz-Salamon Alpár-László sunt foarte importante, un punct de cotitură având în vedere faptul că din anul 2008 nu au fost organizate concursuri pntru ocuparea posturilor de directori. De asemenea mai menționează că nici el nu poate fi prezent la ședința următoare din motive familiale și mai amintește faptul că s-a schimbat locația ședinței, prima dată a fost stabilit Mugeni dar după aceea s-a shimbat și a fost stabilit ca loc de desfășurare Dobeni

 

Domnul vicepreşedinte Barti Tihamér mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 septembrie 2016 cu număr de înregistrare  nr. 21621/04.10.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 14 decembrie 2016

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter