Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 03:44:13
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 20 octombrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                        

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 octombrie  2016

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 20 octombrie  2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 1084 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  face referire la evenimentul artistic, care a avut loc înainte de începerea ședinței extraordinare, și anume, inaugurarea expoziției artistului plastic, domnul Garajszki József, intitulată ”Lume Colorată”. Evenimentul a fost inițiat de consiliul local al județului Pesta, județ înfrățit cu județul Harghita. Domnul vicepreședinte invită pe toți cei prezenți, ca după ședință  să viziteze această expoziție.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  salută cu stimă și respect pe invitatul de onoare al acestei ședințe,  pe domnul Szabó István, președintele consiliului local din județul Pesta, și invită  ca în câteva cuvinte să salute Consiliul Județului Harghita.

 

Domnul Szabó István salută pe toți cei prezenți, mulțumește pentru invitație. De doi ani ocupă funcția de președinte al consiliului local al județului Pesta din Ungaria. Înainte își desfășura activitatea ca vicepreședinte, pentru dânsul nu este o noutate noua funcție. Are convingerea că sub președinția sa,  colaborarea dintre cele două județe a devenit mult mai intensivă, și mult mai complexă.  Anul acesta au avut loc expoziții despre valorile județene din Pesta în Municipiile Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. Pe de ală parte, au fost organizate în localitatea Ocsa, județul Pesta conferințe comune cu diferite teme. Tocmai, înainte de începerea ședinței, împreună cu domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond au discutat despre faptul, că anul viitor vor împlini 20 de ani  de la semnarea acordului de colaborare între cele două județe. Și-au exprimat dorința ca în anul 2017,  pe lângă colaborările culturale, să fie și o colaborare economică între cele două județe. Dacă va exista voință din partea celor interesați, atunci, colaborarea economică între cele două județe poate fi realizată și va fi funcțională. Domnul președinte Szabó István mulțumește pentru  atenția acordată, și dorește tuturor sănătate și putere de muncă.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește domnului președinte Szabó István pentru cuvintele călduroase, și împarte cu membrii consiliului discuția pe care a avut-o cu domnul președinte, înainte de deschiderea expoziției. Anul viitor , când se vor împlini 20 de ani de la relația de înfrățire a celor două județe , intenționează să organizeze expoziții , pe teritoriul județului Pesta, cu creațiile artiștilor plastici din județul Harghita. Mai au intenția de a organiza multe evenimente comune de mare amploare. Cele prezentate mai sus arată că relațiile de înfrățire au esență, nu există numai pe hârtia, ci și în viața de zi cu zi, indiferent de trecut sau de viitor. Dorește ședere plăcută delegației din Ungaria. Mulțumește domnului președinte, că a acceptat invitația, și a onorat Consiliul județean  cu prezența lui.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita . Salută pe toți invitații, și dă cuvântul domnului secretar al județului Harghita, dl. Egyed Árpád.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, sunt prezenți 24 de consilieri județeni. Sunt absenți domnii consilieri județeni : Berde László, Bende Sándor, Kolozsvári Tibor, Kolumbán Dávid, Mezei János, Rugină Dan Ciprian și președintele Borboly Csaba.   

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  prezintă Ordinea de zi, care are patru puncte, și întreabă pe domnul secretar al județului  dacă totul este în ordine cu aceste proiecte de hotărâri.

 

Domnul Egyed Árpád  secretarul județului remarcă  următoarele:

-          la punctul 3 de pe Ordinea de zi,  la proiectul de hotărâre nr. 3, Direcția Generală Administrație Publică Locală a solicitat  completarea procesului verbal de predare-primire. Inițiatorul a fost de acord, ca acest proiect de hotărâre să fie retras de pe Ordinea de zi, s-a ajuns la consens, astfel  dezbaterea acestui proiect de hotărâre s-a amânat pentru următoarea ședință.

-          La punctul 4 a sosit și a fost distribuit o completare din partea inițiatorului,  în care fundamentează constatările cu datele corespunzătoare din punct de vedere economic, organizatoric și financiar. Astfel  se poate dezbate și acest punct.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată că în baza celor menționate,  domnul vicepreședinte Barti Tihamér retrage proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, și rămân trei proiecte de hotărâri pentru dezbetere în această ședință extraordinară.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi modificat

 

1.                 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016

 

2.                 Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Municipiul Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

3.                 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 21 DA

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează că modificarea bugetului se datorează în mare parte Guvernului, care la ședința de săptămâna trecută a aprobat pentru județul Harghita 6,7 mil lei, pentru repararea  pagubelor produse de inundații. Înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016.

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016, care prevede includerea a  6.776.000 lei în bugetul propriu  din care 2.560.000 lei pentru întreținere , respectiv 4.215.052 lei pentru investiții.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă: pe lista anexată la Expunerea de motive, pentru reparația drumului 127A, respectiv pentru investiții, în loc de suma solicitată de 14.214.000 lei sunt 3.295.000 lei. Din această sumă ce se poate realiza , cât de funcțional și eficient va fi reabilitarea de după inundații.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, din păcate din suma solicitată de consiliul județean de la Guvern, s-a alocat numai 30%. Acest procent de 30% a fost în așa fel împărțit de către direcții, încât în acest an, în mai multe locații să poate fi efectuate lucrări de reabilitare. Domnul vicepreședinte are încredere în Guvern, și speră, că  nu este singura Hotărâre de Guvern, prin care se dau bani pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații. Oricum în acest an, acești bani trebuie incluși în buget, și acolo unde se poate, trebuie să înceapă în mod eficient reabilitările, ca lucrările să fie finalizate în acest an. Discutând cu domnul președinte, domnii vicepreședinți, directorii direcțiilor au decis împreună, ca acolo unde prin întreținere se pot repara drumurile, vor fi alocați 2.500.000 lei pentru începerea lucrărilor de întreținere, și unde  este nevoie de investiții, vor începe expertizele și proiectarea, ca cât mai repede să fie alocate sumele necesare.

 

Domnul consilier județean Csillag Petru arată : din acest an au mai rămas o lună și jumătate. Iarna a venit, și este imposibil ca banii să fie cheltuiți 100% în acest an. De aceea domnul consilier solicită consiliului județean, să facă demersurile, pentru ca banii necheltuiți să fie transferați pentru anul viitor,  și  lucrările să fie executate anul viitor în mod corespunzător din punct de vedere calitativ.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează: din păcate Consiliul Județean Harghita a primit banii cu o întîrziere de două luni, față de alte consilii județene. Colegii dau toată silința să reușească să cheltuie acești bani cât mai eficient, ținând cont și de interesele populației.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita,pe anul 2016.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului a) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond aduce la cunoștința domnilor consilieri, că Direcția Generale de Investiții, respectiv toate instituțiile subordonate, care au avut investiții, au fost analizate de domnul președinte, împreună cu domnii vicepreședinți cu privire la sumele care pot, și care nu pot fi cheltuite anul acesta. Sumele care nu pot fi cheltuite vor fi regrupate pentru lucrări, care pot fi realizate în acest an. Din aceste considerente, bugetul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc va fi diminuat cu 5.800,00 mii lei.

Rezultatul votului: 22 DA, 1 Abținere, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului b) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că la propunerea Direcției Generale de Investiții, bugetul pentru drumuri și poduri va fi diminuat  cu suma de 4.163,00 mii lei.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă referitor la drumul 123D,  ce înseamnă transferarea pe anul viitor a sumei de 2.000,00  lei , alocate pentru reabilitarea drumului Sântimbru Băi, și când se vor finaliza lucrările pe acest tronson ?

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér arată, că în urma negocierilor cu executantul și cu echipa, care a contractat continuarea lucrării,  s-a luat această decizie de repartizare a acestei sume. Fiind vorba despre a zonă împădurită, unde condițiile meteo în timpul iernii sunt foarte nefavorabile , asfaltarea este aproape imposibilă. De aceea a fost  propus pietruirea drumului până la Sântimbru Băi.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului c) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond afirmă, că se va majora fondul de rezervă cu  suma de 3.135,00 mii lei.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului d) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că Serviciul Public Salvamont și Salvaespo al Consiliului Județean Harghita a solicitat  53.600 lei.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér anunță, că la sfârșitul săptămânii trecute, la Lacul Roșu a avut loc  întâlnirea salvamontiștilor din Ținutul Secuiesc. Aici, domnul vicepreședinte a avut posibilitatea să cunoască problemele cu care se confruntă salvamontiștii. Cu această ocazie a fost inaugurată VIA-FERRATA. Știrea, mulțumită internetului, a fost vizionată de mai mult de 200.000 de oameni. În cadrul acestei întâlniri, s-a depus de către salvamontiști o cerere, prin care solicită 10.000 de lei pentru perfecționare. Domnul vicepreședinte solicită consiliului , aprobarea acestei sume din fondul de rezervă bugetară.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea  modificării propuse  de domnul vicepreședinte Barti Tihamér

Rezultatul votului:  22 DA, 2 Nu au votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea sumei majorate de 63.60 mii lei

Rezultatul votului: 22 DA, 2 Nu au votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului e) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Oltul” a județului Harghita, solicită  suplimentarea bugetului pe anul 2016, necesară pentru onorarea contractelor aflate în derulare, și plata utilităților aferente sediului 2 al ISU Oltul Harghita și P.C.J. HR. , cu suma de 29.50 mii lei.

Rezultatul votului: 22 DA, 2 Abțineri

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea  modificării propuse de domnul vicepreședinte Barti Tihamér la subcapitolul f) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér menționează, că a fost scos de pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre,  care prevedea predarea către Spitalul de Psihiatrie Tulgheș a noii centrale termice. A avut loc o investiție foarte mare, prin care s-a rezolvat problema sistemului de încălzire a spitalului.  Se știe, că este vorba de mai multe clădiri tip cazarmă. Ca acest sistem să fie funcțional, este nevoie de un încărcător frontal cu cupă pentru materiale în vrac – tocătură de lemn, pentru alimentarea centralei termice.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér cu privire la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș mai adaugă, că s-a depus o cerere, prin care se solicită 229.000 lei pentru finalizarea renovării Pavilionului 6 în acest an. Propunerea dânsului este, ca din fondul de rezervă bugetară, unde sunt peste 3.000.000 lei,  să fie transferat suma solicitată de Spitalul de Psihiatrie Tulgheș.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 NU

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului f) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată, că pentru alimentarea  centralei termice a Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, este nevoie de achiziționarea  unui încărcător frontal. Pentru achiziționarea acestui încărcător se propune 71,28 mii lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului g) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Doamna director adjunct Bíró Emese menționează, că pentru proiectarea clădirii policlinicii din Miercurea Ciuc, se solicită 258,00 mii lei.

Rezultatul votului: 22 DA, 1 Abținere, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului h) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că pentru Biblioteca Județeană Kájoni János  se propune  suma de 125,00 mii lei pentru plata chiriei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului i) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  spune, că Școala Populară de Artă a Județului Harghita solicită 49.900 lei pentru programe și întreținere.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului j) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  spune, că Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturi Tradiționale Harghita, solicită pentru programe și întreținere 55,00 mii lei. Propune aprobarea acestei sume.

Rezultatul votului: 22 DA, 2 Abțineri

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului k) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că Centrul Cultural Județean Harghita solicită 13,30 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare. Propune aprobarea sumei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului l) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că Centrul Cultural și de Arte Lăzarea propune 33,27 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor  de întreținere și funcționare  și pentru alte cheltuieli.

Rezultatul votului: 22 DA, 1 Abținere, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului m) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că  pentru proiectarea sistemului de apă potabilă,  rețelei de canalizare, și stației de epurare  la Băile Homorod se propune 84.000 lei.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului n) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că se majorează  bugetul Direcției Generale de Investiții cu 6.000,00 mii lei, pentru  întreținerea drumurilor județene, pentru  lucrări de întreținere de vară,  pentru lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației, lucrări de siguranță rutieră pe drumurile județene, și pentru lucrări de întreținere a covoarelor bituminoase.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită informații cu privire la  suma menționată de 7.270,00 mii lei, necesară pentru lucrările de întreținere de vară din zona Ciuc. Domnul consilier județean întreabă dacă această sumă este accentuată accidental. Dânsul face referire la creșterea cu 6.000.000 lei a capitolului pentru întreținere de drumuri și întreabă dacă aceste lucrări au fost executate deja, sau vor fi executate mai târziu.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată, că aceste lucrări în marea lor majoritate au fost executate, având în vedere că perioada întreținerii de vară se va sfârșii în curând. Au fost depuse facturile, care au așteptat rectificarea bugetului, în vederea alocării resurselor necesare, și pentru achitarea lor.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că pentru  siguranța traficului, în momentul de față, lucrările de așezare (montare) a indicatoarelor  sunt în derulare, și acum se face comanda pentru barele de protecție. Este o lucrare,  care nu s-a realizat în ultimii 10 ani. În acest an, în cadrul  unui contract cadru, și în cadrul unui contract subsecvent, s-a reușit în zona Ciucului vopsirea drumului județean și așezarea indicatoarelor. Acum aceste lucrări se desfășoară în zona Odorhei,  pe drumul spre Liban, respectiv pe drumul DJ137, și dacă vremea va permite, atunci vor fi montate și în alte zone mai multe indicatoare.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán întreabă ce s-a întâmplat cu drumul DJ123 Păuleni Ciuc, deoarece la ședința trecută s-a vorbit de faptul, că se poate face licitație și se poate contracta din nou aceea lucrare.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că nu poate să răspundă la această întrebare. Dânsul nu s-a ocupat cu această problemă, și asigură pe domnul consilier, că la această întrebare va primi răspuns în scris.

Rezultatul votului: 21 DA, 3 Abțineri

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului a) al Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că se modifică  bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016, prin virări de credite bugetare între programe. Instituția care coordonează școlile speciale  regrupează  66,00 mii lei de pe un cont pe altul.

Rezultatul votului: 22 DA, 2 Abțineri

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului b) al Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată, că la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor se regrupează 18,07 mii lei.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului c) al Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că la  Biblioteca Județeană Kájoni János  vor fi virați 3,46 mii lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond prezintă:  Spitalul de Psihiatrie Tulgheș va include în bugetul propriu suma majorată,  care a fost aprobată la propunerea domnului vicepreședinte Barti Tihamér, respectiv  suma de 310,00 mii lei primită de la DSP.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată:  În cazul Școlii Populare de Artă a Județului Harghita  va fi inclusă  suma de 49,90 mii lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond subliniază: la Editura Hargita Népe va fi inclusă suma de 30,00 mii lei.

Rezultatul votului : 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că vor fi alocați la Centrul Cultural Județean Harghita 13,30 mii lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale va include în bugetul propriu suma de 55,00 mii lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că la Centrul Cultural și de Arte Lăzarea se va include include în bugetul propriu suma de 33,27 mii lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Aținere, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului  a) al Art.11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș se va regrupa suma de 310,00 lei.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului  b) al Art.11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că la  Spitalul de Psihiatrie Tulgheș se vor aloca pentru încărcătorul frontal 155,40 mii lei.

Rezultatul votului: 22 DA, 1 Abținere, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea subcapitolului c) al Art.11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  Harghita se vor include în bugetul proipriu 1,00 mii lei, din banii câștigați din proiect.

Rezultatul votului: 22 DA, 1 Abținere, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că la Școala Specială Ocland  vor fi incluși în bugetul propriu cei 3,50 mii lei, bani câștigați din proiect.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea  subcapitolului  a) al Art.13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată, că la lucrările, de unde au fost luate sumele care nu puteau fi folosite în acest an, se va  face credit de angajament, sumele vor fi realocate pentru viabilitatea contractelor. Astfel bugetul Spitalului Județean de Urgență crește cu 5.800,00 mii lei.

Rezultatul votului: 21 DA, 1 Abținere, 2 Nu au votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea  subcapitolului  b) al Art.13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că la drumuri și poduri se vor aloca 4.163,00 lei.

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Nu a votat

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea  Art.14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că în lista de investiții vor fi incluse punctele care au fost votate.

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea  Art.15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Nu a votat

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă dacă acel articol la care s-a votat 3.135 lei, în urma modificărilor n-ar trebui revotat, deoarece s-a redus  fondului de rezervă ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  spune că se va revota fondul de rezervă în forma modificată, cu acele modificări, pe care le-a propus domnul  vicepreședinte Barti Tihamér, și a fost aprobat de consiliu.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la revotare subcapitolului c) al Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Municipiul Miercurea Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată că la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, se va prelungi acest contract.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că data semnării contractului este eronată, în loc de 2011 este scris 2016. Nu este clar dacă este vorba de două, sau de trei încăperi. Din anexă reiese că sunt trei, și din textul hotărârii, că sunt două încăperi. Nu este clar nici faptul, dacă este  centru de permanență, sau locuință de serviciu. Propune clarificarea acestor probleme.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond explică, că respectivele încăperi au fost folosite ca locuință de serviciu, dar recent funcționează o permanență medicală. În legătură cu numărul camerelor, domnul consilier poate primi răspuns de la domnul director general Birta Antal.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Municipiul Miercurea Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 23 DA, 1 Nu a votat.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că este vorba despre modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. Având în vedere că nu au avut loc consultări și nici ședință de fracțiune, invită conducerea Direcției de Management să prezinte modificările.

 

Domnul director general Szőcs Máttyás István prezintă modificările din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. Au fost propuse trei modificări. Serviciul administrare drumuri județene se va împărții în patru zone, și compartimentele de administrare a zonelor vor avea acele sarcini, care au fost în mod unitar repartizate serviciului. La propunerea Direcției Generale de Investiții vor fi comasate  două compartimente. Ceea ce înseamnă  că în afară de investițiile de drumuri, toate investițiile vor aparține de acest nou compartiment, respectiv Compartimentului investiții proprii. A treia modificare va fi crearea unei noi structuri cu activitatea de modernizare a drumurilor. Vor fi patru compartimente pe zone, care pe zone se vor ocupa cu investițiile pe drumuri, în paralel cu administrarea drumurilor.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  menționează, că întru-cât nu au avut loc consultări pe această temă, cere scuze că nu are destule cunoștințe despre aceste modificări. Crede că aceste reorganizări interne pot fi funcționale numai dacă acei vicepreședinți, care vor coordona aceste activități, respectiv cei care se ocupă cu aceste lucrări, vor exprima părerea, și aceste păreri vor fi dezbătute. Dânsul crede, că nu ar trebui defalcat pe zone nici  întreținerea, nici administrarea, și nici investiția. Datorită faptului, că nu au avut loc consultări,  nu vede caracterul de urgență  a acestei hotărâri. De aceea, dezbaterea acestui proiect de hotărâre poate fi amânată pentru viitoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Harghita, pregătit în mod corespunzător, ținând cont de interesele populației, ca să se poate lucra eficient împreună. Astăzi (20 octombrie 2016) au fost semnate 24 de contracte de deszăpezire și speră că acestea vor intra în vigoare deja de la a doua zi de la semnare, vor fi funcționale, ceea ce înseamnă că și în forma actuală se poate lucra eficient. În baza competențelor de înlocuire,  împreună cu colegii de la drumuri, s-a realizat ce s-a putut, ca populația județului să poate circula în condiții de siguranță. Dânsul  este dezamăgit de faptul că  Direcția Generală Management a făcut o inițiativă, și nu a consultat cu colegii vizați de modificare, care împreună trebuie să conducă Consiliul Județean. Din acest motiv, nu poate să sprijine  acest proiect de hotărâre, și nici nu dorește să participe în continuare la dezbaterea acestuia, deoarece, nu este la curent cum, și pe baza a căror calcule s-a realizat studiul de eficiență pentru aceste modificări. Cere scuze tuturor, și de la acest punct părăsește sala. Speră, că în viitor se vor clarifica aceste situații, și orice problemă va fi  gestionată în așa fel, încât  să se țină cont de interesele populației județului Harghita. Roagă colegii, ca în baza celor prezentate mai sus, să ia o decizie isteață.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér luând în considerare, că domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond a părăsit sala, menționează, că în baza dispoziției președintelui, locțitorul președintelui în lunile pare este domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, și în lunile impare domnul vicepreședinte Barti Tihamér. Ținând cont de cele prezentate mai sus, domnul vicepreședinte Barti Tihamér preia conducerea ședinței consiliului, dar  din cauza problemelor  prezentate de domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond și dânsul părăsește sala.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că din cauza faptului că domnii vicepreședinți au părăsit sala, ședința a luat sfârșit.

 

Domnul consilier Ferencz Salamon Alpár este foarte surprins de cele întâmplate. La capitolul Diverse ar fi dorit să clarifice ceva, dar după cele întâmplate adresează o întrebare către Direcția Generală Management. Fondul de salarii la Școala Specială Szent Anna este la 40%, angajații pe luna septembrie au primit 40% din salariile lor. Cunoscut fiind faptul că fondul de salarii provine de la Guvern din banii redistribuiți din TVA,  din punct de vedere a finanțelor județene și naționale, ce măsuri s-a luat pentru rezolvarea acestei probleme ? Dacă cineva se interezează, trebuie dat un răspuns corect în legătură cu fondul de salarii.

 

Doamna director general Bíró Emese  arată, că una dintre școlile speciale se află în situația imposibilității de a plăti 100% salariile profesorilor pe luna septembrie. Această obligație este asigurată de către Guvern din banii redistribuiți din TVA, care pentru nici-o școală nu este suficientă până la sfârșitul anului. În fiecare an la rectificarea națională, banii pentru fondul de salarii vin ulterior. În urma negocierilor cu Inspectoratul Școlar, solicitările au fost transmise către minister, dar numai în luna noiembrie poate fi așteptat o rectificare la nivel national. Speră, că persoanle interesate  vor avea răbdare până atuncia. Din păcate, în luna noiembrie și celelalte două instituții, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, și Școla Specială din Bilbor, vor ajunge în aceeași situație.

 

Domnul consilier județean Csillag  Petru  se adresează domnului secretar al județului, și în numele colegiilor solicită în scris un răspuns despre cele întâmplate în această ședință. Îi este rușine  în fața invitaților din Budapesta din cauza celor întâmlpate. Este profund indignat din cauză, că vin de la 100 de km să participle la ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, și se întâmplă asemenea lucruri. Vor solicita un răspuns  în scris   despre situația creată.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál spune, că nu trebuie să-i  fie frică niciunui consilier să conducă mai departe ședința.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál dorește să primească răspuns de la inițiator. După cum se vede , proiectul Ordinii de zi a fost  inițiat de către domnul președinte, atunci  domnul președinte nu este în relații de serviciu cu cei doi vicepreședinți ? Ce se întâmplă ?  Domnul consilier județean crede că colegii au lucrat, indiferent dacă consiliul este, sau nu este de acord, materialul  fost trimis către cei interesați. Domnul  vicepreședinte foarte sincer, dar într-un stil amator, a recunoscut că nici nu a citit proiectul de hotărâre. Cum poate  veni astfel pentru a conduce o ședință ? Este rușinos. Consilierii județeni au venit la ședință, vor mai venii și altădată, sunt deja obișnuiți cu  faptul că uneori vin degeaba, dar tocmai în fața unui județ înfrățit din străinătate, aceste evenimente nu ar fi trebuit să se întâmple. Dânsul dorește ca toate acestea să fie trecute într-un process – verbal, pentru ca cele întâmplate să nu rămână fără consecințe.

 

Domnul consilier județean Proca Ion este de părere că au participat la un spectacol,  pe care numește ”baletul vicepreședinților”. Este absolut revoltător situația în care s-a ajuns. Este de nepermis. Uneori ajung târziu materialele, sunt într-un volum în care nu se mai pot parcurge. Acum un proiect de hotărâre, care are inițiator, are expunere, nu este susținut în ședință. Nu poate crede, că  s-a întâmplat acest lucru, care lasă impresia că nu există consens în susținerea proiectelor de hotărâri. 

 

Domnul consilier județean Csillag Petru  propune reprezentanților mass media să înregistreze acest eveniment. Să nu plece și ei cu vicepreședinții.

 

Domnul consilier  județean Salamon Zoltán, în numele fracțiunii Partidului Civic Maghiar propune, ca să fie ales  un președinte de ședință, și ședința să continue.  Dacă se vor mai întâmpla asemenea cazuri, se va lua în considerare alegerea a noii vicepreședinți.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád menționează că, pentru  acest lucru dă răspuns art.107 al  Legii nr. 215/2001. În cazul consiliilor județene, cele întâmplate nu întrunesc situația, care motivează acum realegerea președintelui de ședință. Conform legii, deja există președinte, și doi vicepreședinți.

 

Mai mulți consilieri județeni se pronunță împreună, că este o situație de urgență. Așadar Consiliu județean abandonează cetățenii din județul Harghita ?

 

Domnul consilier județan Salamon Zoltán este de părere că trebuie aleși noi vicepreședinți.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár exprimă indignarea față de cele petrecute, este o situație inimaginară pentru dânsul. Această situație  semăna foarte mult cu situația, în care profesorul fuge din clasă din cauza elevilor. Indeferent cine, și în ce culoare politică stă lângă masă, ceea ce s-a întâmplat la această ședință , indiferent de fracțiune, este inimaginabil, într-o ședință publică. Dânsul crede, că are logică, ca drumurile din zonele Ciuc, Odorhei, și Gheorgheni să aibă compartimente responsabile. Acest lucru poate fi argumentat. Personal, dânsul crede, că cea mai mare problemă a drumului  123E Păulni Ciuc este, că nu a avut niciodată un responsabil. În fiecare an de Rusalii, turiștii vin într-un stil ca în serialul de televiziune ”Daktari” spre Șumuleu Ciuc din cauza drumului nereabilitat. Cere scuze pentru asemănarea făcută, dar  indiferent de situație, el poate să sprijine fiecare inițiativă, care dă o șansă eficienței. Faptul, că tot consiliul județean a rămas în derută, și nu știe cum să închidă o ședință, îi pare ceva inexplicabil. Dacă se lucrează astfel, atunci mai bine să rămână cu toții acasă.   

 

Domnul consilier județean Csillag Petru consideră, că în prima parte, și în afară de, 1 sau 2 abțineri, ședința a decurs normal. Fiecare proiect de hotărâre a fost votat, nu au avut loc neînțelegeri între partide, sau între consilieri. Tocmai de aceea, este de neînțeles ceea ce s-a întâmplat mai departe. Toți consilierii au manifestat devotament față de cetățenii județului, mai puțin cei doi vicepreședinți, care au părăsit sala.

 

Domnul consilier județean Becze István cere scuze în numele vicepreședinților, și este convins, că și cei doi se vor pronunța ulterior în acest sens. Ceea ce a fost inițiat, a fost un proiect de hotărâre foarte important, fiindcă foarte multe investiții stagnează din lipsa unor reglementări, care sunt cuprinse în acest proiect de hotărâre, care ar fi fost important să fie votat. Dânsul crede, că săptâmăna viitoare va avea loc o ședința ordinară, și acolo vor reuși  să dezbate acest proiect, și contradicțiile la acest nivel vor lua sfârșit. Speră, că nu o să mai fie astfel de neînțelegeri majore în restul mandatului. Până acum, în decurs de trei mandate, în care era prezent, atmosfera  între colegi era bună. În schimb, procentele arată, că sunt probleme, din a căror cauză investițiile Consiliului Județean Harghita stagnează. Procentele de realizare atestă necesitatea luării unor măsuri. Birocrația e foarte mare, dar trebuie făcut ceva pentru rezolvarea situației. Crede, că această ședință trebuie declarată închisă.  Înainte de ședința ordinară din săptămâna viitoare, acest proiect de hotărâre trebuie dezbătut într-un mediu mai relaxat, și trebuie ajuns la un consens, pentru a evita în viitor asemenea situații.

 

Consilierii județeni părăsesc sala de ședință.

 

Domnul consilier  județean Csillag Petru întreabă, ce s-ar întâmpla, dacă la ședința umărtoare, toți consilieri s-ar ridica și ar părăsii sala,  cum ar reacționa domnii vicepreședinți ?

 

Miercurea Ciuc, la   22 noiembrie 2016

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter