Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 04:56:48
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 13 septembrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 13 septembrie 2016

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 13 septembrie 2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  929 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita. Propune, ca mai întâi să discute despre probleme diverse și  întreabă dacă cineva are ceva de spus  înainte să fie votat proiectul Ordinii de zi.  Cu privire la orașul Bălan, spune că ieri a avut o discuție cu societatea Harviz SA și ADI Harghita Viz, și vor proceda în așa fel, ca orașul să revină în asociație, și divergențele care s-au ivit în ultimii ani să fie soluționate în această toamnă. Consiliul județean va ajuta orașul Bălan să revină ca membru în ADI Harghita Viz. Necesitățile de dezvoltare și finanțare pot fi finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare în cursul anului 2016. Trebuie să fie o înțelegere, un comun-acord. Speră, că municipiul Miercurea Ciuc va fi de acord cu reintrarea orașului Bălan în asociație, soluție, care va fi bună pentru viitorul zonei Ciucului de Sus, având în vedere, că apa, care vine cu cădere liberă este mai ieftină. Astfel, se va putea realiza investiția cu costuri mai avantajoase.

Dânsul dorește să prezinte câteva aspecte asupra vizitei ambasadorului SUA. Au reușit să parcurgă mai multe subiecte, au vizitat Biblioteca județeană ”Kájoni János”. În urma discuțiilor au fost atinse teme ca sistemul repartizării banilor europeni, care în forma actuală nu este favorabil județului Harghita. Atragerea, și  utilizarea  resurselor europene trebuie să fie mai eficientă,  în cazul regiunilor, ca județul Harghita. Domnul ambasador a fost informat și despre cauza drapelului județului. A fost foarte surprins că nu poate decide un consiliu local, sau județean, ce  fel de steag folosește. Dacă există autonomie locală nu ar trebui să existe asemenea probleme. A fost informat că doar 2 județe sunt în această situație de a avea hotărâre judecătorească  împotriva arborării unui steag propriu. Domnul președinte speră că domnul ambasador, în mediul în care își desfășoară activitatea, va fi în favoarea soluționării celor arătate, cu ocazia discuțiilor despre autonomia locală. Despre alegerea și amplasarea unui steag local, sau regional, numai consiliul local ar trebui să decidă. De asemenea, domnul ambasador a fost informat și de faptul, că copii de naționalitate maghiară din județul Harghita ar dori să vorbească în limba română, dar sistemul de învățământ nu sprijină această voință. Până în clasa a III-a este material didactic, care ajută copii de naționalitate maghiară, după aceea este aceeași material comun cu copii de naționalitate română. Astfel, mai mult de 50% din absolvenții maghiari nu reușesc să obțină notă de trecere la bacalaureat, cea ce este un dezavantaj considerabil la căutarea unui loc de muncă. Până la urmă mulți tineri ajung, să părăsească județul. Domnul ambasador a fost surprins de aceste lucruri, și domnul președinte speră că va aduce acest subiect în discuție unde trebuie, dacă va fi cazul. S-au purtat discuții și despre Codul de conviețuire româno-maghiară. Problema punerii în practică a acestuia se tot amână în labirintul procedural judecătoresc. În acest județ, românii și maghiarii vor să conviețuiască bine, găsind numitorul comun   în viața de zi cu zi, și s-ar putea trăi fără conflict. Sunt foarte multe căsătorii mixte, prietenii mixte și nu este bine ca cineva să fie dezavantajat în anumite situații, din cauza, că aparține la o naționalitate sau alta. Au fost prezentate domnului ambasador posibilitățile de investiții în județul Harghita, o statistică, din care reiese faptul, că investițiile americane sunt nesemnificative, sunt pe locul al 11-12-lea în județul Harghita, deși sunt binevenite. Au fost prezentate demersurile  efectuate în domeniul învățământului profesional, împreună cu Inspectoratului școlar și Agenția de Dezvoltare Județeană, aceasta fiind o oportunitate pentru investitori.  Domnul  ambasador a felicitat conducerea județului pentru efortul depus în problemele menționate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferencz, cu mai mulți primari și viceprimari din județul Mureș, săptămâna trecută. Și domnul vicepreședinte Barti Tihamér a avut o întâlnire cu conducerea județului Neamț, pentru că trebuie reclădite relațiile de bună vecinătate. Cu președintele Consiliului județean Mureș au discutat despre cele 6 drumuri, care sunt între județul Mureș și județul Harghita, și sunt impracticabile, sau traficul e îngreunat din alte motive. Pentru reabilitarea acestora, trebuie făcut un efort comun, pentru că aceste drumuri despart familii, rude, prieteni și împiedică conviețuirea normală între localitățile învecinate.

Mulțumește domnilor consilieri Rátz István, Kolumbán Dávid, și vicepreședintelui Bíró Barna Botond, că l-au însoțit la aceste întâlniri, și l-au ajutat.  Au fost discutate foarte multe lucruri, la care Comisia pentru dezvoltare rurală, agricultură va lucra.

A fost în vizită în comuna Sântimbru, unde consiliul local a reușit să construiască un pod peste râul Olt în două luni, și deja era pus și covorul asfaltic. La Ciceu nu s-a reușit acest lucru nici în patru ani, dar lucrările totuși vor fi continuate. Chiar mâine se va lua o decizie în sensul rezilierii/nerezilierii contractului.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, sunt prezenți 22 de consilieri județeni. Absentează domnii consilieri județeni: Berde László, Csillag Petru, Derzsi Zoltán, Incze Csongor, Mezei János, Nagy Pál, Salamon Zoltán, și Sebestyén Csaba.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă Ordinea de zi, care are  trei puncte.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016

Inițiator: Borboly Csaba președinte

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2016  privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator: Borboly Csaba președinte

 

3.      Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială la Hajdúnánás, Ungaria în perioada 16-18 septembrie 2016

Inițiator: Borboly Csaba președinte

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că referitor la buget, plata facturilor la utilități, și la lucrările în cadrul întreținerii de vară sunt cele mai urgente probleme de rezolvat în această ședință. Va trebui reflectat asupra investițiilor, care nu se pot finaliza în acest an. Invită pe domnul Bicăjanu Vasile, Directorul general al Direcției Generale Economice, să prezinte situația. Proiectul de hotărâre a fost întocmit în această zi, de aceea a fost distribuit în format hârtie înainte de ședință.

 

Domnul Bicăjanu Vasile spune, că de la capitolul Drumuri și poduri din bugetul Consiliului Județean Harghita 2 milioane lei din trimestrul II se vor transfera în trimestrul III. Astfel se vor putea achita facturile restante. La ultima ședință s-au primit de la Guvern bani prin rectificare pentru personalul neclerical. Și acei bani se vor transfera în trimestrul IV. Mai sunt virări de credite la Spitalul de Psihiatrie din comuna Tulgheș. Au de executat câteva reparații.  La Școala Populară de Artă și Meserii  se suplimentează bugetul din cauză, că au primit somație, și se va opri furnizarea de gaze, dacă nu plătesc facturile.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că a semnalat și consilierilor județeni prevederile Legii nr. 500/2002, care permite redistribuirea fondurilor la acele programe, și proiecte de investiții, care nu se pot realiza în timp util, și se pot redistribui către alte investiții. Întreabă, dacă sunt investiții, de la care trebuie redirecționate fondurile.

 

Domnul director general economic Bicăjanu Vasile răspunde, că trebuie să  primească lista investițiilor de la Direcția generală investiții. Până atunci, nu se poate pronunța.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, este nevoie de investiții. La drumul județean DJ 123D sunt necesari încă cel puțin 3 milioane lei, ca să poată fi finalizat investiția în acest an. De asemenea, la  drumul județean DJ 135 sunt necesare sume suplimentare, pentru că au rămas numai 5 mii de  lei, și întreabă în mod repetat dacă sunt investiții, care nu pot fi finalizate în cursul acestui an. Ar fi benefic, ca acele sume să fie redistribuite conform unei decizii luate în această ședință. De la investițiile, pentru care nu există nici o șansă să fie finalizate până la sfârșitul anului 2016, sumele alocate ar trebui să fie redistribuite la altele, la care sunt șanse de finalizare până la sfârșitul anului. Aceasta a fost principalul motiv de a convoca ședința de astăzi. De fapt, a fost amânat această decizie în ședința din 31 august până la următoarea ședință. Propune, să fie luat pe rând. Dacă nu este nimeni de la Direcția generală de Investiții, ca să ofere informații, este de acord și cu amânarea, dar amânarea trebuyie asumată. Au trecut deja două săptămâni din 31 august. Întreabă, dacă este o Listă de investiții la dispoziție. Spune, ca cu toții să urmărească anexa 4. Roagă Cancelaria, să copieze, și să distribuie  pentru consilierii județeni cei 8 pagini cu investițiile în curs, și să analizeze împreună Anexa 4.

La dotări independente, este trecut ”mașini, echipamente de sport” cu suma de 200 de mii lei.

Solicită încă o dată invitarea directorilor responsabili de aceste investiții, ca să poată lămuri situația actuală a acestora.

La punctul ”Laptop, videoproiector, imprimantă multifuncțională, sistem de vot, software” este trecut 30 mii lei.

Punctul ”software turistic”, să fie explicat de către cineva de la Direcția Generală Programe, Proiecte în ce constă, pentru că nu înțelege, și să spună, dacă se va materializa.

Punctele ”platforma online”, ”gestionarea investițiilor”, să fie informat, dacă se va realiza.

Creșterea eficienței energetice a palatului administrativ” să se clarifice, dacă se va realiza. Întreabă, cine este răspunzător pentru realizarea acestor investiții.

Pentru Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita este pus suma de 31 mii lei. Întreabă, dacă s-a reușit cheltuirea acestei sume. Sunt incluse imprimante, calculatoare.

Aceeași întrebare este și cu privire la punctul ”protecția civilă”, cu suma de 157.000 lei.

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile spune, că s-au cheltuit aceste sume.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  continuă parcurgerea listei de investiții.

La Învățământ special este suma de 28.000 lei.

La capitolul Sănătate sunt sume mici.

Întreabă pe domnul vicepreședinte, dacă la capitolul Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului  Harghita este totul în ordine ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă la ”drumuri și poduri” și la ”supraveghere sisteme rutiere” va fi cheltuit suma propusă ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond confirmă, că sumele alocate vor fi cheltuite.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că podul provizoriu de pe râul Olt a fost luat de ape.

Propune, ca până se va copia și se va aduce Lista de investiții cu completarea mențiunii stadiului de realizare a fiecărei poziții,  să fie aprobate restul punctelor de pe Ordinea de zi. Este de părere, că se pot amâna deciziile, dar fiecare amânare are efectul de a întârzia semnificativ realizarea lucrărilor. Iarna se apropie, și după 20 noiembrie nu se mai poate lucra la reabilitări.  Sunt opt pagini, și vor parcurge împreună cu consilierii județeni. După cunoștințele dânsului, sunt mai multe proiecte, la care sunt alocate sume importante, care nu se vor realiza în acest an, și sumele se pot redistribui. Trebuie asigurat șansa de a realiza la cele, care merg, și pot fi finalizate în acest an. Legea menționată scrie clar, că sumele alocate la capitole de investiții, și care nu se realizează, se pot redistribui la alte capitole de investiții.  Deocamdată, să fie considerat, că încă nu a prezentat această temă, și să fie parcurs Ordinea de zi.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2016  privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că după modificarea legii achizițiilor publice, trebuie gestionat împreună taxa de formare cu cheltuielile de cazare, de aceea este nevoie de comasarea acestor cheltuieli.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2016  privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială la Hajdúnánás, Ungaria în perioada 16-18 septembrie 2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează despre faptul, că conducerea județului Hajdú Bihar a fost aici la invitația conducerii județului Harghita. Este un județ înfrățit al județului Harghita. Mulțumește domnului vicepreședinte Biró Barna Botond, că a întâmpinat delegația oficială, și au reușit să aibă discuții asupra mai multor subiecte. Conducerea județului Hajdú Bihar așteaptă în vizită o delegație mai numeroasă din partea județului Harghita, în vederea unui schimb de experiență în perioada 16-18 septembrie. Vor participa în jur de 10 persoane. Solicita fracțiunilor să propună  participanți la această delegație. Se vor purta discuții despre mai multe subiecte, care se referă la viața celor două județe.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială la Hajdúnánás, Ungaria în perioada 16-18 septembrie 2016

Rezultatul votului:  21 Da, 1 Abținere

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are ceva de spus la capitolul diverse, dacă sunt propuneri.  Acordă cuvântul mai întâi d-lui consilier județean Albert Mátyás

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás are obiecții la modul de organizare a  ședințelor. Crede, că poate vorbi și în numele colegilor în problemele prezentate. De prea multe ori se ajunge în situații de impas, se uită unii la alții, nu știu despre ce este vorba. Unii colegi nu primesc invitația la ședință, și  pleacă din localitate, alți colegi   nu pleacă știind că va fi ședință, dar până la urmă nu se ține. Personal, dânsul a primit invitația,  dar s-a abținut de la vot, deoarece nu a primit materiale.

Are a rugămintea, ca și ședințele extraordinare să fie mai bine organizate. Sunt consilieri județeni, dar nu sunt politicieni, sunt întreprizători, și majoritatea au loc de muncă. Trebuie să întrerupă activitatea, ca să vină la ședință. Din acest motiv, solicită ca ședințele să fie mai bine organizate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că având adresa de email electronică al fiecărui consilier județean, este exclus, ca cineva să nu fi primit invitația, se poate dovedi că invitația a fost trimisă. Roagă Cancelaria, și pe domnul secretar să facă dovada, că a fost trimisă invitația. Domnului consilier Mezei János comunică, că  caracterul de urgență al ședinței este datorat faptului, că trebuie convocat în decurs de  unu- până la trei zile, de aceea este ședință extraordinară nu ”De îndată”.  Această ședință a fost convocată conform prevederilor legale. Consilierii  județeni trebuie să participe la discuțiile despre investițiile județene, și despre gestionarea   eficientă a fondurilor. Face apel către consilierii județeni, să semnaleze dacă nu  primesc invitație la ședințe, și roagă Cancelaria să verifice, dacă adresele de email sunt corecte.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016

Domnul preşedinte Borboly Csaba înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizat, votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

A sosit domnul Péli Levente, director adjunct la Direcția Generală Investiții cu Lista de investiții.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că trebuie redistribuite sumele de la investițiile, care nu pot fi realizate în acest an. Întreabă, despre primul punct de pe

 

listă, referitoare la platforma online de gestionare a investițiilor din județul Harghita.   

Spune domnului Péli Leventepornească un microfon, și să ofere informațiile necesare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba parcurge pagina doi, și întreabă, dacă este ceva pe această pagină, care nu se va realiza.

 

Domnul Péli Levente spune, că  din această pagină totul se va realiza în  acest an.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă pe pagina doi, sau trei este ceva pe această pagină, care nu se va realiza ? Investițiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se vor realiza ? Mai este aici domnul director general Elekes Zoltán ? Cei 633 mii lei pentru Studii de fezabilitate oare vor fi cheltuiți în acest an ?

 

Domnul Péli Levente propune, ca să fie luat lista în ordinea numerotării. Este o sumă mai mare la ”Studii privind construirea patrimoniului tradițional localităților din județul Harghita”. Este la doamna Arhitect Șef, și nu știe în ce măsură va fi cheltuit. Mai departe sunt câteva proiectări mici începute. La Spitalul județean de urgență sunt programe Guvernamentale în curs, și finanțarea trebuie asigurată.  Se vor realiza și investițiile de la pagina 5, și 6, și cele de la Tulgheș. La pagina 8 acum este solicitat o modificare de virări de credite la Spitalul Tulgheș. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă cum stau proiectele, cu privire la sistemul de apă potabilă la Tulgheș menționat pe pagina 8 ? 

 

Domnul Péli Levente spune, că se așteaptă depunerea proiectului tehnic. O sumă mai mare este prevăzută pentru  incubatorul de afaceri de la Odorheiu Secuiesc. Achiziția publică este în faza de evaluare. În rest, la pagina zece, la ultima poziție, imobilul menționat a fost achiziționat, și birotica este  în curs de achiziționare, ca și  echipamentele IT.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba concluzionează, și întreabă, dacă chiar nu este nimic în lista de investiții, care se poate redistribui astăzi în afară de cele 200 mii lei de la platforma online?

Întreabă pe domnul director general Bicăjanu Vasile, dacă aceasta este lista completă de investiții a Consiliului Județean Harghita ?

Este convins, că sunt investiții la care nu au fost efectuate plăți deloc în acest an. De exemplu, la Păuleni, la drumul județean DJ123 E, care acum este în curs de a fi licitat din nou. La Șoimușu Mic acum se lucrează. La Atia, (menționează că a fost acolo) se va încerca săptămâna viitoare încheierea unui contract adițional în vederea cheltuirii sumelor primite de la Guvern. La drumul județean DJ 153D este o sumă de 660 mii lei.  Întreabă, dacă este contractat și întreabă dacă va fi cheltuit sau nu?

 

Domnul director general adjunct Péli Levente răspunde, că este contractat suma menționată, s-a solicitat o revizuire de către un expert tehnic. Dacă firma va realiza revizuirea, vor fi cheltuite în mare parte sumele alocate, mai ales cele aferente primului contract. Sunt 2 contracte acolo, și până la sfârșitul lunii septembrie se va clarifica dacă pot fi cheltuite.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă cei 660 mii lei și 2 milioane lei, care de fapt sunt banii Consiliului județean până la 30 septembrie vor fi cheltuiți?

 

Domnul director general Péli Levente răspunde că nu este sigur. Numai la data de 30 septembrie se va clarifica, dacă vor fi cheltuite.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă de Programul cu trotuare, unde sunt alocați  1.750.000 lei,  dacă va fi realizat sau se pot lua sumele de acolo ?

 

Domnul director general Péli Levente răspunde, că și sumele de la acest program sunt în mare majoritate contractate deja.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că nu știe despre nici o lucrare la trotuare.

 

Domnul director general Péli Levente spune că au fost depuse solicitările, și se așteaptă proiectele. Dacă se vor lua banii și vor fi depuse proiectele, nu se mai pot finanța.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă de la domnul vicepreședinte Barti Tihamér, până când se pot depune proiecte ?

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că, consiliul județean a votat o anexă, în care a inclus două investiții, la care s-au trecut și sumele, și când totul va fi în ordine din punct de vedere juridic, atunci vor avansa lucrările.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu a văzut achiziție publică în curs, și dacă mai trebuie așteptat?

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că până la finalizarea procedurii de achiziție publică trebuie așteptat.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  întreabă, dacă se va face în acest an, sau în anul viitor?

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér  speră că anul acesta se va realiza.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere, că ținerea banilor la investiția cu trotuare nu este o soluție bună. Crede că în decembrie nu vor fi construite trotuare, și întreabă când se va lua o decizie, dacă se construiesc sau nu în acest an ? Dacă nu, atunci banii trebuie redistribuiți.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că dacă domnul președinte vrea să redistribuie, atunci să facă o propunere. Dânsul consideră că nu trebuie redirecționat acum.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba ar fi inaugurat cu bucurie trotuarele realizate, dar nici nu au fost depuse documentațiile pentru achiziție publică. Solicită, ca până la data de 30 septembrie să se decidă dacă vor fi utilizați banii sau nu, mai mult nu se poate aștepta.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că este de acord.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că la drumul DJ 127A sunt intervenții, și sunt alocate 1,6 milioane  lei.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér răspunde că sunt bani pentru inundații, și sunt contractați, nu se pot lua. Contractele au fost semnate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba Întreabă, dacă la ”drenaj și hidroizolații bază salvamont”, cei  70 mii lei vor fi cheltuiți ? Întreabă cine se ocupă de această investiție, dacă se va realiza ceva și când?

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba arată, că la Spitalul Județean de Urgență  sunt 2 milioane lei, și întreabă dacă vor fi cheltuiți în acest an? Mai exact, la Spitalul Județean de Urgență sunt alocați 2.208.060 lei.

 

Domnul director general Péli Levente spune, că este contractat suma, și conform discuțiilor cu colegii juriști, în cazul în care este semnat un contract, nu crede, că este posibil redistribuirea sumei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă pe domnul Péli Levente dacă a citit legea?

 

Domnul director general Péli Levente răspunde că a citit e-mail-ul, a discutat și cu domnul secretar al județului, și dacă dânsul va fi de acord, și va da un răspuns concret, se poate redistribui suma. Mai concret, este de competența Direcției generale economice să declare, că pot fi luați banii de acolo.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba arată, că conform legii există posibilitatea redistribuirii fondurilor între proiecte, și termenul este de  31 octombrie, deci nu mai este timp de gândire.

 

Domnul director general Péli Levente menționează, că , dacă este posibil redistribuirea, sunt pregătiți alte investiții unde se pot cheltui banii.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba îndeamnă să fie depuse documentațiile pentru  investiții, unde se poate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș se vor cheltui banii?

 

Domnul consilier județean Szentes Antal întreabă, dacă la Spitalul Județean de Urgență consiliul județean trebuie să efectueze procedura de achiziție publică pentru dotări echipamente/aparatură medicală, sau spitalul ? Dacă există un raport în ce măsură au fost realizate acestea ? Se poate solicita o astfel de situație de la spital.  Propune, să nu fie redirecționate sumele alocate, dacă este vorba de achiziția aparaturilor medicale, deoarece aceste achiziții nu depind de starea vremii.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că este vorba despre construcții, dacă se vor realiza sau nu. Va fi convocat și ședința ordinară în curând, și solicită direcțiile și domnii vicepreședinți, că la acele proiecte pe care le coordonează, să afle ce se va cheltui, și ce nu. Speră că în curs de o săptămână când se vor revedea în cadrul unei ședințe ordinare se vor clarifica cele discutate astăzi. Este bine că s-a parcurs lista investițiilor, pentru că nu sunt bani pentru toate necesitățile, și sunt câteva sume enorme date din buget, care se pare, că nu vor fi folosiți. Dânsul nu vrea, ca la finele  anului numai să se ridice din umeri, și anul viitor să fie început cu excedent. Sumele,  care sunt pentru investiții trebuie utilizate. Ani la rând, la Consiliul județean Harghita,  la final de an, au rămas sume enorme necheltuite. Menționează, că în cadrul prezidiului s-au împărțit proiectele de investiții de urmărit, iar dacă nu se pot realiza, sumele trebuie realocate pentru alte investiții. Nu vrea în luna noiembrie să afle, că nu se pot cheltui banii, mai ales, având în vedere, că redirecționarea se poate face numai până la data de 31 octombrie. Dacă se calculează și durata procedurii de  achiziție publică, și dacă în următoarele 10 zile nu se vor redirecționa sumele de la proiectele, care stagnează, nu sunt șanse de a cheltui disponibilitățile. De 8 ani la Consiliul Județean Harghita, se confruntă cu situația că o mare parte din lista de investiții nu se realizează. Ar dori, ca acest an să fie primul, în care banii se redirecționează la acele investiții, care se pot realiza, și nu să se dea cu explicații,  din ce motiv nu s-a reușit. Aceasta este solicitarea dânsului către domnii vicepreședinți și directorii direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Harghita. În această săptămână să analizeze investițiile, pe care le coordonează și să informeze pe dânsul. Cere scuze,  dacă parcurgerea listei de investiții a durat cam mult, dar a vrut, ca consilierii județeni  să afle, că sunt bani pentru investiții, și să nu se ajungă în situația, ca banii să nu fie utilizați până la sfârșitul anului. Nu servește interesului județului, să rămână banii pentru investiții neutilizați.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită ca până la sfârșitul săptămânii să fie clarificate cele discutate, și acordă cuvântul d-nei consilier județean Lőrincz Csilla.

 

Doamna consilier județean Lőrincz Csilla propune, ca până la ședința viitoare, când se  poate lua a decizie în fond la lista investițiilor, documentul să fie completat cu 2 coloane, care reflectă, în ce fază este investiția, dacă este contractat, dacă au fost deja cheltuite sume, și atunci colegii pot judeca și decide în fond.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că se va completa lista cu rubricile și datele propuse, și atunci săptămâna viitoare se poate decide cum se vor realoca sumele.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului:  18 Da, 3 Abțineri, 1 Nu a votat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016. 

 

Rezultatul votului:  18 Da,  3 Abțineri, 1 Nu a  votat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016;

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Abțineri, 1 Nu a votat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016;

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Abțineri, 1 Nu a votat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016;

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Abțineri, 1 Nu a votat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă ca fiecare comisie de specialitate să țină ședință.

Invită consilierii județeni la un eveniment organizat la Direcția Județeană de Sport Harghita, unde Asociația județeană de fotbal o să țină o festivitate de decernare de la ora 18,00. Vor fi prezenți mai multe echipe de fotbal din județ.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér relatează că a fost în deplasare în Ungaria, la Zilele județului Békés, la festivalul de deschidere,  și în localitatea Dobogókő, Ungaria, unde a participat la un curs de depunere a proiectelor europene. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează că s-a deplasat pentru o zi și jumătate Republica populară China, județul Ning Xia, județ înfrățit cu județul Harghita. Crede că în multe domenii vor fi colaborări, vor fi schimburi culturale, și  va fi posibilă și pornirea facultății de limba chineză la Universitatea Sapientia. La reîntoarcere a vizitat un centru de reabilitare din Franța.

 

Domnul consilier județean Becze István face un apel la domnul președinte, domnii vicepreședinți, și la aparatul de specialitate, ca la următoarea ședință ar trebui să fie pregătite proiectele de hotărâri referitoare la cotizații. Să nu lase, ca aceste asociații să ajungă într-o situație dificilă, deoarece sunt oameni care deja de 3-4 luni nu au primit salarii, și  au muncit.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond explică, că au trebuit să lucreze foarte mult cu cotizațiile pentru microregiuni, și solicită domnului consilier județean Becze István, să ajute acele asociații, unde cunoaște conducerea, să intervină ca actele să fie corect pregătite, și din punct de vedere juridic, să poată fi semnate. Atunci nu va fi nici o piedică în alocarea cotizației.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 septembrie 2016 cu număr de înregistrare  nr. 21506/ 03.10.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 06 decembrie 2016

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter