Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 23:12:31
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 30 octombrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 30 octombrie 2014

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 30 octombrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

PSD

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

20.

POP ADRIAN

PNL

21.

PROCA ION

PNL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1324 /  23 octombrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Căminul cultural al comunei Tușnad.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută reprezentanții comunei Tușnad și a celor trei sate afiliate, Vrabia, Tușnad Nou și Tușnad, și mulțumește pentru   posibilitatea de a ține aici această ședință ordinară a Consiliului Județean Harghita.  Salută și pe domnul vicar din localitate, care a venit să participe la ședință. Speră, că ora înaintată nu va fi în detrimentul deciziilor, care vor fi luate astăzi, și care influențează favorabil soarta locuitorilor din județ. Rolul acestor ședințe în teritoriu este, ca lucrările consiliului județean să fie mai transparente și locuitorii să fie la curent cu investițiile planificate, și cu ce se întâmplă în alte părți ale județului. Totodată, dacă sunt propuneri, sau probleme de discutat, în care consiliul județean poate interveni, oricine poate să ia cuvântul după încheierea ședinței. În prima parte a ședinței vor fi parcurse cele 25, sau 26  proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi. În a doua parte a ședinței așteaptă interpelările reprezentanților locali, la care se va răspunde din partea consiliului.

 

Domnul Rafain Endre, primarul comunei Tușnad  salută pe toți cei prezenți din partea Consiliului Județean Harghita și reprezentanții comunei Tușnad. Exprimă recunoștința pentru sprijinul acordat în cursul anilor trecuți pentru investițiile derulate  în comună. Comuna Tușnad are trei sate : Vrabia, Tușnad Nou și Tușnad. Astfel, are trei Cămine culturale, trei biserici, trei poduri peste râul Olt și foarte multe drumuri comunale. Este semnificativă locația ședinței, deoarece se derulează în Căminul Cultural al comunei Tușnad, care este foarte frumos reabilitat pe dinăuntru, dar total dezafectat în partea exterioară. Nici pe dinăuntru nu este complet finalizat, sistemul de termoficare nu este instalat. Astfel, clădirea se poate folosi numai vara. Imobilul a fost construit în perioada 1928-1931 de către Composesoratul din Tușnad. În  2002 cererea de retrocedare a composesoratului a fost respinsă și de atunci, clădirea se află în posesia Consiliului local din Tușnad. De atunci s-au efectuat multiple lucrări de reabilitare a structurii și a acoperișului. În prezent poate găzdui în jur de 250 de oameni cu ocazia unor festivități. În momentul de față conducerea comunei Tușnad solicită sprijin din partea Consiliului Județean Harghita pentru amenajarea sistemului de termoficare, ca imobilul să poată fi folosit și în perioadă de iarnă.

 

Domnul Csont Ede vicarul comunei Tușnad  salută și binecuvântează lucrările ședinței și pe toți participanții acestuia prin câteva rugăciuni.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt patru consilieri judeţeni absenţi : Burus Siklódi Botond este la o conferință la Cluj, Bende Sándor, Proca Ion și Orosz Pál Levente au anunțat că sunt în delegație și vor depune ulterior adeverință. Consiliul este legal întrunit cu 25 de consilieri județeni prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita din cei 30 de membrii în funcție. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba afirmă, că absența domnului consilier județean  Burus Siklódi Botond se poate considera motivată, au participat astăzi împreună la o conferință cu tema dezvoltării formării profesionale maghiare din Transilvania, organizat la Cluj, unde au participat : domnul Potápi Árpád, secretarul de stat în domeniul politicilor naționale din Ungaria și domnul Odrobina László, asistentul Secretarului de Stat pentru Formare Profesională și Formare Profesională a Adulților din Ungaria și  secretari de stat pentru învățământ și formare profesională din partea Guvernului României. Era o dezbatere necesară și importantă, de la care dânsul a plecat mai devreme, dar la care domnul consilier Burus Siklódi Botond  încă participă. 
 
 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Județean  Harghita nr. 8/2013  cu privire  la desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Harghita , din motivul inexistenței unei înțelegeri din partea conducătorilor fracțiunilor componente ale Consiliului Județean Harghita. Cu ocazia ședinței de consiliu din luna noiembrie va fi iarăși pus pe ordinea de zi, până se va ajunge la un  consens între fracţiuni.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, care încă nu este finalizat, şi va fi pregătit cum trebuie pentru şedinţa ordinară din noiembrie.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociației pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület, la care s-a găsit persoana potrivită să reprezinte Consiliul Județean Harghita, şi care trebuie numită în această calitate.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la Programului Erasmus+  proiectul Programul de instruire în domeniul antreprenoriatului agricol bazat pe ECVET adresat tinerilor romi și alte grupuri vulnerabile, șomeri

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la Programului Erasmus+ proiectul CareComp – Dezvoltarea competenţelor din cadrul sistemului protecţiei copilului în contextul tranziţiei de la îngrijirea bazată pe instituţie la cea bazată pe comunitate.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Vandor Trans Tours S.R.L.

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare a activităţilor care vizează reducerea abandonului şcolar din rândul copiilor de etnie rromă, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii nr. 199/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita  la derularea  proiectului internaţional „CCIC”, finanţat din cadrul programului INTERREG IV C  şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare  ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune aprobarea ordinii de zii modificate.

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba informează localnicii asupra componenţei  Consiliului Judeţean Harghita. 2/3 din consilierii judeţeni sunt din Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Sunt patru consilieri judeţeni din Partidul Civic Maghiar. Trei consilieri judeţeni sunt din partea Partidului Popular Maghiar din Transilvania. Sunt doi consilieri judeţeni din Partidul Naţional Liberal şi unu din Partidul Social Democrat din România. Deci sunt prezenţi cinci partide politice în Consiliul Judeţean Harghita.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 23.09.2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 23.09.2014.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 26.09.2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 26.09.2014.

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba solicită informaţii cu privire la raportul de activitate al asociaţiilor, unde Consiliul Judeţean Harghita este membru, mai ales în aceste cazuri, în care se suplimentează la cerere contribuţia anuală.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă pe domnul secretar al judeţului, ca prin Compartimentul Cancelaria să distribuie aceste rapoarte de activitate către consilierii judeţeni.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă, că s-au reluat lucrările acestui asociaţii împreună cu judeţul Covasna. Speră că planul de dezvoltare a acestei regiuni va fi realizată prin activitatea acestui  Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”.

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba repetă solicitarea cu privire la comunicarea raportului de activitate şi al acestei asociaţii. Nu vrea să apară ca o piedică la toate iniţiativele, dar consideră că ar trebui să fie conştient cu activitatea subunităților, înainte de a vota aceste contribuţii. În altă ordine de idei, nu este de acord cu prezentarea forţelor politice din consiliul judeţean. Consideră, că în cazul în care cineva ajunge să fie membru în consiliul judeţean, ar trebui să conteze mai mult interesul populaţiei, nu al partidelor. El nu se consideră un politician la lucrările consiliului judeţean, şi nici nu votează ca atare. Cetăţeanul din  comuna Tuşnad, de exemplu, este interesat, ca votul să fie în beneficiul lui, nu conform apartenenţei politice a consilierului.

 

Domnul consilier judeţean Becze István consideră important acest proiect de hotărâre, care va fi o realizare comună a județelor Covasna și Harghita în interesul dezvoltării regiunii Ciomad – Bálványos - Lacul Sf.Ana. Susţine sprijinirea acestei asociaţii.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are aceeaşi obiecţie referitoare la publicarea raportului de activitate al acestei asociaţii pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita, ca să-l poată studia înainte de a vota cotizaţia.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba informează consilierii, că este în curs înfiinţarea unei site propriu al acestei asociaţii, şi costul realizării va fi suportat din cotizaţia, care va fi votată astăzi. Acest site va fi  inclus în site-ul oficial al Consiliului Judeţean Harghita, şi astfel va putea fi studiat. Atrage atenţia directorului general în  cadrul Direcţiei Generale Management, că site-ul  Consiliului Judeţean Harghita are deficienţe în ceea ce priveşte existenţa pe site al  tuturor subunităţilor, asociațiilor, în care este membru  şi informaţiile privind activitatea lor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind acordării subvenției pentru cofinanțarea activităților Clubului Sportiv ”Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că este vorba despre subvenţia acordată Clubului Sportiv „Sport Club” Miercurea Ciuc, unde sunt două sume : 20.000 lei pentru biatlon, și 50.000 lei pentru hochei. Documentația este completată conform solicitărilor secretarului județului.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind acordării subvenției pentru cofinanțarea activităților Clubului Sportiv Sport Club Miercurea Ciuc pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2015, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că la fel, ca și anul trecut, este vorba despre asumare de responsabilitate comună în interesul producătorilor agricoli. Se poate verifica, că la nivel de țară, în județul Harghita se practică cel mai mic preț mediu la produsele agricole.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2015, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 167/2014 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Zetea a cotei părţi de 38,5 % din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiţiei „Electrificare Șicasău de jos, comuna Zetea”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare proiectul de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 167/2014 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Zetea a cotei părţi de 38,5 % din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiţiei „Electrificare Șicasău de jos, comuna Zetea”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 165/2014 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Sărmaș a cotei părţi de 62 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare zona Hodoșa Gară, comuna Sărmaș”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 165/2014 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Sărmaș a cotei părţi de 62 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare zona Hodoșa Gară, comuna Sărmaș”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2014 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Suseni a cotei părţi de 74 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare satului Liban, comuna Suseni etapa III”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2014 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Suseni a cotei părţi de 74 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare satului Liban, comuna Suseni etapa III”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că se majorează cu două posturi componența acestui compartiment. Meritul se datorează domnului Nagy Tamás,  Secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Solicitarea pentru aceste posturi este motivată prin acordarea de consultanță legislativă și informații în domeniu pentru cele 150 de composesorate, mai multe asociații vânătorești și forestiere, sau chiar și bisericilor şi primăriilor din județul Harghita, la nevoie. Ar trebui să se ajungă în situația, când materialul lemnos să fie prelucrat aici în județ, asigurând astfel multe locuri de muncă.

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba are obiecții cu privire la locul de desfășurare a activității celor două persoane. De ce să fie la comuna Cârța, și nu în Avrămești, sau Mujna de exemplu, unde ar fi mai mare nevoie de un specialist, și se află la o distanță considerabilă de un centru administrativ. Nu este de acord, ca să fie create posturi în anumite locații, preferențial pentru anumite persoane.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că nu este decis deocamdată locul de desfășurare a activităţilor aferente acestor posturi.

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba ar dori, ca funcția și rolul Camerei Agricole să fie  existența unei autorități publice a agricultorilor și producătorilor agricoli, unde nu persoane numite să desfășoare activitate. Persoanele numite să presteze munca operativă, tehnică. Camera Agricolă este forul ales al agricultorilor și ar trebui să funcționeze ca atare. Este nevoie de voință politică în acest sens. Fiecare asociație în domeniu ar trebui să aibă reprezentant în Camera Agricolă, și nu un colectiv numit pe criterii politice.  Este de părere, că în prezent sunt câțiva specialiști acolo, care fac treabă vizibilă, și rostul la ceilalți nu se justifică.  Ar trebui organizate alegeri, la care organizaţiile gospodarilor ar numi reprezentanți în acest aparat. Județul ar putea găsi soluția legală să susțină în continuare activitatea acestora. Astfel ar putea fi o organizație reală de consultanță pentru gospodarii din județ, le-ar apăra drepturile și le-ar furniza informații.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că în multe județe s-au organizat gospodarii în asociații. Nu este nici o piedică legală în acest sens. Și în Harghita se pot organiza, dacă doresc acest lucru. Consiliul județean sprijină aceste inițiative, dacă este solicitat.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică suprafeței de 105,10 mp din imobilul situat în clădirea principală corp D al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2 în vederea amplasării unui aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN)

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică suprafeței de 105,10 mp din imobilul situat în clădirea principală corp D al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2 în vederea amplasării unui aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN)

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociației Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociației Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Nyirő Ágnes pentru a reprezenta Judeţul Harghita - Consiliul Judeţean Harghita în „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la Programului Erasmus+  proiectul Programul de instruire în domeniul antreprenoriatului agricol bazat pe ECVET adresat tinerilor romi și alte grupuri vulnerabile, șomeri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la Programului Erasmus+  proiectul Programul de instruire în domeniul antreprenoriatului agricol bazat pe ECVET adresat tinerilor romi și alte grupuri vulnerabile, șomeri

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la Programului Erasmus+ proiectul CareComp – Dezvoltarea competenţelor din cadrul sistemului protecţiei copilului în contextul tranziţiei de la îngrijirea bazată pe instituţie la cea bazată pe comunitate

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la Programului Erasmus+ proiectul CareComp – Dezvoltarea competenţelor din cadrul sistemului protecţiei copilului în contextul tranziţiei de la îngrijirea bazată pe instituţie la cea bazată pe comunitate

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că la această temă nu există un consens nici în cadrul fracțiunii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Decizia votării acestei hotărâri este răspunderea fiecărei consilier județean, deoarece există un raport de specialitate nefavorabil referitor la acest proiect de hotărâre, care este parte din documentație. Motivul avizului negativ este inexistența dovezii utilității publice a  Asociaţiei Crescătorilor de Bovine Harghita. În decursul anilor această asociație a fost sprijinită de Consiliul Județean Harghita, neacordând semnificație acestui impediment. Au fost discuții și cu ocazia verificării efectuate de Curtea de Conturi, și cauza a fost câștigată în instanță. Consideră, că utilitatea publică a acestui asociații ar trebui conferită. În județul Harghita funcționează 37 de centre colective  de colectare a laptelui. Prin activitatea acestora, gospodarii pot valorifica mai avantajos laptele produs, decât să fie dependente de bunăvoința unor fabrici.  S-au finalizat mai multe investiții prin această asociație, prin care în afară de producția de produse lactate, și creșterea de taurine a început să fie o afacere serioasă. În ședința fracțiunii UDMR s-a stabilit, că nu se acordă acest sprijin, până nu se ajunge la un consens din punct de vedere juridic. Deci nu este vorba despre constrângerea consiliului pentru luarea  unei decizii incorecte, până nu se rezolvă acest impediment juridic. În cunoștință de cele prezentate, să-și dea votul fiecare consilier județean. Este convins, că în cazul unui litigiu, consiliul județean va putea motiva această decizie, precum și suma acordată prin acesta. În anumite cauze, Consiliul Județean Harghita trebuie să se folosească de autonomia instituției în asumarea unor decizii.

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba consideră, că utilitatea publică a acestor asociații nu trebuie contestată. Cum s-a și menționat, utilitatea publică este de multe ori o eschivare juridică. Obținerea acestei calități are mai multe efecte negative, care nu este dorit de asociațiile respective. Atrage însă atenția consilierilor, că în afara Asociaţiei Crescătorilor de Bovine sunt multe asociații în județul Harghita, a căror importanță și utilitate este la fel de semnificativă. Poate ar trebui evidențiate acestea, consiliul judeţean să participe în egală măsură ca partener fondator la toţi, și în egală măsură să sprijine activitatea acestora, fără considerente politice. Gospodarii nu sunt adepţii unor partide şi au drepturi egale de a beneficia de sprijinul consiliului judeţean. În judeţul Harghita creşterea ovinelor, sau producerea cartofilor, sunt ramuri economice la fel - , sau mai importante, decât creşterea taurinelor. În cazul de faţă, este de părere, că având în vedere, prevederea legală cu privire la calitatea de utilitate publică, votul acordat pentru sprijinirea  Asociaţiei Crescătorilor de Bovine să fie acordat cu precauție.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord cu prima parte a interpelării domnului consilier Sebestyén Csaba, dar consideră, că uneori omul trebuie să-şi urmeze convingerile. Dacă consiliul judeţean este convins, că Asociaţia Crescătorilor de Bovine desfăşoară activitate în folosul comunităţii, atunci trebuie să sprijine acea activitate. De fapt consiliul judeţean este membru şi în : Asociaţia Crescătorilor de Ovine Harghita, Asociaţia Producătorilor de Cartofi din Ciucul de Jos şi în multe alte asociaţii agricole existente. Dânsul nu ştie de nici o cerere de sprijin respinsă din  partea unei astfel de asociaţii. Dar mai întâi trebuie să fie depusă o solicitare din partea lor, împreună cu o documentaţie serioasă, după care va fi luată o decizie. În fine, fiecare consilier judeţean decide, după propria lui convingere.   

Domnul consilier judeţean Becze István adaugă, că prin acest vot s-ar putea porni o procedură juridică, care ar clarifica această situaţie. Sunt două aspecte de luat în considerare în cazul Asociaţiei Crescătorilor de Bovine din judeţul Harghita. Unul ar fi, că numărul asociaţiilor afiliate în această asociaţie, este cea mai are din judeţ. Astfel raza de activitate a asociaţiei este cea mai întinsă în judeţul Harghita, faţă de alte asociaţii asemănătoare. Aproape în toate comunele are asociaţi membrii. Această poziţie le conferă o legitimitate, prin care merită să fie sprijiniţi de consiliul judeţean. Dacă contextul economic în situaţia actuală înclină producătorii de cartof să se asocieze, şi vor veni cu solicitare de colaborare cu autorităţile judeţene, sigur nu vor fi respinşi. Dar în timp ar trebui să se facă demersuri, ca  legislaţia să fie mai permisivă şi să nu îngrădească sprijinirea acestora. Ar fi bine, ca secretarul judeţului să se implice în soluţionarea acestui conflict juridic. Dacă se votează acum această hotărâre şi se naşte un litigiu, dar nu se fac viramente până la comunicarea unei sentinţe favorabile, care să protejeze decidenţii din acest consiliu, ar fi o soluţie ideală pentru măsurile viitoare. Sprijinul consiliului judeţean este o garanţie de calificare a activităţii  asociaţiilor, care au un rol important în viaţa economică a judeţului. Speră, că în viitor să nu mai fie nevoie de sprijinirea acestor asociaţii, dar deocamdată au nevoie de ajutor. Din aceste considerente dânsul va vota acest proiect de hotărâre.

           

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că proiectul de hotărâre mai conţine şi o anexă cu o adresă de răspuns al Asociaţiei Crescătorilor de Bovine din judeţul Harghita. Raportul juridic nefavorabil a fost distribuit pentru toţi consilierii judeţeni, împreună cu adresa de răspuns a asociației.

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád declară, că susține în întregime avizul juridic nefavorabil pe baza argumentelor cuprinse în raportul juridic nefavorabil. 

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba declară, că fracţiunea Partidului Civic Maghiar nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul consilier judeţean Benyovszky Lajos declară, că nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2014

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Vandor Trans Tours S.R.L.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Vandor Trans Tours S.R.L.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare a activităţilor care vizează reducerea abandonului şcolar din rândul copiilor de etnie rromă, pe anul 2014

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare a activităţilor care vizează reducerea abandonului şcolar din rândul copiilor de etnie rromă, pe anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă modificările în articolele bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita. La articolul 2, suma alocată reabilitării drumului județean 132A şi a podului de la Mereşti se diminuează cu 60.000 lei, economisire, care nu afectează lucrările în derulare. Cu suma aceasta se va suplimenta fondul destinat bugetelor locale. Suma de 60.000 lei se va aloca pentru comuna Suseni în scopul reabilitării unor drumuri comunale. Documentaţia referitoare la Suseni a fost prezentat şi fracţiunii Partidului Civic Maghiar, cu explicaţia, că la Sândominic, cu ocazia şedinţei consiliului judeţean, nu era posibilă alocarea banilor. Nu erau specificate porţiunile de drum şi numerele acestora, pentru care se solicita ajutor. În ziua de ieri a  participat la discuţii cu primarul din comuna Suseni cu privire la posibilităţile atragerii unor sume din fonduri europene, din proiecte AFN (Alocaţii Financiare Nerambursabile), în interesul reabilitării a două drumuri comunale foarte deteriorate. La articolul 3 este vorba despre suma alocată pentru comuna Tuşnad. Cum se poate vedea, pentru organizarea acestei şedinţe au fost aduse calorifere mobile din proprietatea Consiliului Judeţean Harghita.  Este instalată deja sistemul de apă şi canalizare în acest Cămin cultural, care fără sistem de termoficare, până la primăvară se deteriorează. Pentru realizarea acestei lucrări se va aloca comunei Tuşnad 150.000 lei. La articolul 4 sunt regrupări de fonduri, la Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  o sumă de 25.000 lei şi la Centrul Cultural Judeţean Harghita o sumă de 38.000 lei. La articolul 5 se reflectă modificările prezentate până acum. La articolul 7 se poate vedea o sumă de 6.000 lei, economisire de la Centrul de zi din Bălan, care va fi folosit cu ocazia contractării unui împrumut. La articolul 8 s-a realocat o sumă de 80.000 lei, economisit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, şi care vor fi folosiţi la întreţinerea persoanelor vârstnice. La articolul 9 este o modificare internă de 13.000 lei la  aparatul propriu şi regrupări de sume la biblioteca „Kájoni János”. La articolul 10 se diminuează suma alocată proiectului „BIODIVERSITATE” şi se alocă cele 359.086 lei pentru proiectul SMURD 2, ca contribuţie proprie. La articolul 11 sunt modificări interioare de sume la Evidenţa Populaţiei şi la Şcoala Populară de Arte şi Meserii,  tot o modificare interioară de 46.780 lei. La articolul 12 se reflectă modificările înșirate. La Centrul Cultural de la Lăzarea este o majorare de 7.000 lei pentru  programele din sfârşitul anului şi pentru Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita 3.000 lei. La fel și pentru Biblioteca „Kájoni János” şi pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că  votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.1 al Proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.13 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Art.14 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii nr. 199/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita  la derularea  proiectului internaţional „CCIC”, finanţat din cadrul programului INTERREG IV C  şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare  ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii nr. 199/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita  la derularea  proiectului internaţional „CCIC”, finanţat din cadrul programului INTERREG IV C  şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare  ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abţinere.

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Domnul Rafain Zoltán, localnic  salută pe domnul preşedinte şi membrii Consiliului Judeţean Harghita. Este recunoscător pentru sprijinul acordat comunei Tuşnad, şi se bucură, că măcar pe dinăuntru va fi total funcţională acest Cămin Cultural.

 

Domnul Bíró Zsolt, consilier local exprimă recunoştinţa pentru sprijinul acordat comunei, şi invită  Consiliul Judeţean Harghita, ca în fiecare lună să ţină şedinţele de consiliu în comuna Tuşnad. Este de acord cu principiul depolitizării deciziilor, care privesc soarta cetăţenilor, gospodarilor, întreprinzătorilor, a localităţilor după terminarea alegerilor. Dânsul este un ales independent în consiliul comunei şi consideră, că este important, ca deciziile să nu fie luate în interesul oamenilor, nu a partidelor politice.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba la capitolul Diverse relatează despre o deplasare a dânsului în data de  22 octombrie 2014 la Budapesta. S-a întâlnit cu reprezentanţi al  Guvernului Ungariei care se ocupă cu pregătirea profesională a tinerilor, întâlnire care a avut continuare astăzi la Conferinţa organizată la Cluj. Speră, că începând de la fermele de învăţământ,  la atelierele şcolare, laboratoare, manuale profesionale, toată pregătirea profesională va putea avansa prin colaborarea cu Guvernul  Ungariei. În acest sens s-au purtat discuţii importante.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba aminteşte de o situaţie gravă din Odorheiu Secuiesc, unde câțiva localnici ţin sub teroare o zonă a oraşului şi nu se poate rezolva pe cale paşnică această situaţie. Întreabă, dacă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Harghita, prin membrii, care sunt  din Odorheiun Secuiesc ar putea lua măsuri în acest caz.  Întreabă consilierii judeţeni din zona Odorheiului, dacă s-au ocupat de acest caz, dacă au luat măsuri cu implicarea Poliţiei din oraş pentru remedierea situaţiei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că lipseşte un membru din componenţa ATOP, dar restul membrilor există. Nu există nici o piedică, ca membrii acestei organizaţii să lucreze, să iniţieze acţiuni.  Dar în situaţia de faţă nu există preşedinte la această autoritate şi la şedinţa din noiembrie va fi iarăşi pusă pe ordinea de zi   problema ATOP-ului.

Domnul consilier judeţean Salamon Zoltán  relatează despre două deplasări în cadrul Comisiei pentru realţii externe. În data de 18 septembrie, a participat la Genova, Italia la întâlnirea partenerilor participanți în proiectul  CCIC – provocări complexe, orașe inovatoare.  La întâlnire judeţul Harghita a participat ca partener elev. În proiect au participat 14 reprezentanţi din 10 ţări. Partenerul conducător era primarul din Sofia, Bulgaria. S-au purtat discuţii importante despre teme interesante. Ar dori, ca aceste proiecte să aibă continuare, să nu se oprească la idei. 

Între 22-25 octombrie a participat la festivalul cârnaţului de la Csaba, Ungaria. A fost o experienţă culinară de nedescris. Au amenajat un stand mic pentru judeţul Harghita, folosind embleme şi simboluri secuieşti şi au discutat cu organizatorii. S-a întâlnit şi cu mulţi cunoscuţi din municipiul Gheorgheni, care au participat într-un număr de 100 de persoane la festivitate. Gheorgheniul era prezent ca oraş gazdă la festivitate. Pe lângă discuții și întâlniri cu reprezentanții regiunii Békés din Ungaria, a avut multiple experienţe, începând de la umplerea cârnaţului, la folosirea şi servirea acestuia.   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere, că participarea la evenimente festive este un bun prilej de a întări relaţiile, chiar şi relaţiile internaţionale. Este foarte important prezenţa reciprocă a partenerilor localităţilor înfrăţite la evenimentele culturale, populare, sau de orice fel. În afară de proiectele comune, din aceste participări, uneori poate rezulta de exemplu o utilitară de stingerea focului, sau orice altceva.

 

Domnul Rafain Endre, primarul comunei Tușnad  este mulţumit de desfăşurarea şedinţei. În numele localnicilor şi a consiliului local mulţumeşte pentru sprijinul acordat.  

   

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de  30 octombrie 2014, cu număr de înregistrare  nr.  24422  / 07.11 .2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   19 noiembrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter