Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 25 iunie 2024 04:46:04
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 26 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 26 septembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 26 septembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1238 / 24  septembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Casa de cultură din municipiul Odorheiu Secuiesc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă apariția în Monitorul Oficial nr.  698 / 23.09.2014 a Hotărârii de Guvern nr. 805 / 2014 cu privire la  obținerea unor sume din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2014, pentru reabilitarea celor 11 drumuri județene afectate de inundații, care trebuie inclusă în bugetul Consiliului Județean Harghita. Acesta este motivul convocării acestei ședințe extraordinare.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt unsprezece consilieri judeţeni absenţi : Barti Tihamér, Bege Károly, Burus Siklódi Botond, Danguly Ervin, Pop Adrian, Proca Ion, Pálffy Domokos, Rácz Árpád, Salamon Zoltán, Sebestyén Csaba și Sorbán Attila  Consiliul este legal întrunit cu 18 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 septembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr.             / 03.10.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  03 octombrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter