Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 21:57:03
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 24 noiembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 24 noiembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 24 noiembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

PSD

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

20.

POP ADRIAN

PNL

21.

PROCA ION

PNL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1425 /  20 noiembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Complexul balnear al comunei Praid . Salută pe domnul Bokor Sándor,  primarul comunei Praid, pe domnul Péter Ferencz  primarul stațiunii Sovata, pe domnul Katona Mihály, primarul din comuna Corund, pe domnul Kovács Lehel, primarul comunei Lupeni, și domnul Bálint Elemér, primarul din comuna Dealu. Este mulțumit de prezența dânșilor, deoarece problemele  Regiunii Sării nu pot fi tratate separat, chiar dacă între cele două localități s-a trasat o graniță de județ. În viitor se preconizează, că vor fi și mai multe proiecte comune ale acestei zonei. Salută și pe domnul Kántor Csaba, episcop adjunct reformat,  pe domnul vicar Fehér Márton, reprezentanții consiliului local din Praid,  reprezentanții proiectului ”LEADER”, reprezentanţii presei, şi pe toţi cei prezenţi.   Regretă că nu este sala mai mare,  încăperea este puţin aglomerată.  Şedinţa ordinară a consiliului judeţean Harghita se ţine aici pentru ca acest Complex balnear al comunei Praid să primească sprijinul necesar finalizării şi punerii în funcţiune. Este foarte important din punct de vedere al dezvoltării economice, fluxul turistic fiind în creştere în regiune. Primarul comunei Praid, domnul Bokor Sándor, s-a adresat prin corespondenţă preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita de mai multe ori, dar până astăzi s-a sperat că acest sprijin va veni din bugetul naţional, din fonduri PNDL. Pare, că nu se va materializa această speranţă şi este nevoie de implicarea Consiliului Judeţean Harghita. La începutul lunii noiembrie s-a ţinut o dezbatere aici cu participarea reprezentanţilor comunei Praid, şi de atunci mulţi colegi din consiliu au depus o muncă imensă, care să rezulte descoperirea resurselor pentru a putea oferi sprijinul necesar finalizării acestei Complex balnear.

 

Domnul Bokor Sándor primarul comunei Praid salută pe cei prezenţi. Având în vedere fluxul turistic semnificativ, împreună cu aleşii locali au vrut să pună în funcţiune acest Complex balnear sub conducerea unei management privat, care ar fi contribuit la dezvoltarea comunei. Dar sub influenţa schimbărilor economice, politice şi alte întâmplări neprevăzute, s-a ajuns în situaţia, că acest complex balnear, în loc să producă venituri, deja de trei ani este într-o situaţie de stagnare, din care nu a existat ieşire. Clădirea a fost inaugurată în anul 2012. Licenţa pentru extragerea apei termale s-a obţinut în anul 2013. De atunci se încearcă punerea în funcţiune. În Praid vin 4-5

sute de mii de turişti anual. La mina de sare şi la ştrandul aferent acestuia în două zile au luat bilet aproape 100.000 de turişti. Aceasta este o dovadă incontestabilă a cererii turistice în comună şi Complexul balnear ar completa favorabil oferta turistică a zonei. Nemai având altă idee, a solicitat ajutor de la autorităţile judeţene. Poate la primăvară ar putea pune în funcţiune totuşi Complexul balnear, ca unitate proprie aducătoare de venituri a autorităţii locale. Apelează la înţelegerea consilierilor judeţeni şi mulţumeşte pentru toţi colaboratorii şi angajaţii din cadrul consiliului judeţeni pentru bunăvoinţă.

 

Domnul Kántor Csaba episcop adjunct reformat în calitate de conducător al unei comunităţi religioase, atrage atenţia asupra obligaţiei celor aleşi, faţă de alegătorii, care i-au votat. Dacă această obligaţie este onorată, atunci comunitatea este puternică, strânsă. Consideră, că numai împreună se pot obţine rezultate.

 

Domnul vicar Fehér Márton binecuvântează oamenii cu bunăvoinţă şi se bucură de realizările enoriaşilor.      

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Consiliul este legal întrunit cu 29 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extrordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 14.10.2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extrordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 14.10.2014.

Rezultatul votului: 23 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că Amendamentul de fond se referă la acordarea unei sume de 30.000 lei pentru comuna Mugeni, pentru reabilitarea drumului şi a unui pod spre satul Dobeni, şi reabilitarea şcolii cu 15.000 lei. Este vorba despre un drum comunal şi s-a motivat urgenţa. Tot în acest amendament este vorba şi despre sprijinul acordat comunei Praid pentru punerea în funcțiune a acestui Complex balnear, în care se desfășoară ședința actuală. A treia modificare este o sumă de 25.000 lei, acordat comunei Corbu, pentru reabilitarea sistemului de încălzire a unei şcoli. Aici lipseşte un document, o solicitare din partea primarului din comuna Corbu. Se aşteaptă o completare ulterioară, cu această condiţie se votează această parte a amendamentului.  Se mai alocă o sumă de 30.000 lei tot pentru sistemul de încălzire într-o şcoală din comuna Sântimbru. Mai este alocat o sumă de 15.000 lei tot pentru sistem de încălzire din Şcoala Gimnazială „Szent Erzsébet” din Lunca de Sus. Şi la acest punct trebuie anexat adresa Primăriei din Lunca de Sus, care să ateste urgenţa. Sunt câteva modificări şi la sume alocate reparaţiilor de drumuri. S-a alocat sprijinul necesar şi Patinoarului din municipiul Gheorgheni. Astfel se poate pune în funcţiune în timp util pentru patinatori.  În amendament este cuprinş şi o modificare în cadrul proiectului european CCIC. Pentru Serviciul Public Judetean Salvamont si Salvaspeo se alocă bani pentru achiziţionarea a  trei autoturisme, ca să poată răpunde solicitărilor la nevoie. Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita va primi 15.000 lei. Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş va primi 14.000 lei. Restul modificărilor sunt mişcări interioare la biblioteca „Kájoni János„ , la Spitalul de Urgenţă din Miercurea Ciuc, la Camera Agricolă a judeţului Harghita, unde trebuie inclus în bugetul propriu un venit de 22.000 de lei,  la Agenţia de Management Energetic, la Centrul Cultural Judeţean Harghita, la Editura Harghita a judeţului Harghita, şi la Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Consemnează, ca aceste sume nu se pot folosi pentru mobilier de birotică. În final, şi Şcoala gimnazială „Szent Anna” solicită o modificare interioară. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.14 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.16 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba spune că, conform înţelegerii prealabile, solicită includerea unei propoziţii în ROF la partea cu privire la obligaţiile Compartimentului Cancelaria.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune, ca să fie trecut la obligaţiile Compartimentului Cancelaria, ca să ajute fracţiunile din cadrul consiliului judeţean în cazul, în care, fracţiunile au o propunere, sau o motivare, care trebuie să fie cuprinsă într-un proiect de hotărâre.

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna este  de părere, că nu Cancelaria trebuie să întocmească proiectul de hotărâre, dar eventual ajută la pregătirea acestuia.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea propunerii domnului consilier județean Thamó Csaba vizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea numărului de autovehicule şi a consumului lunar de carburanţi pentru parcul auto al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea numărului de autovehicule şi a consumului lunar de carburanţi pentru parcul auto al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările ulterioare.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi  pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a  organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi  pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a  organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 138 de la Km 47+790 până la km 48+070 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Suseni

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 138 de la Km 47+790 până la km 48+070 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Suseni

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2014

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea  Hotărârii  Consiliului Județean  Harghita nr. 8/ 2013  cu privire  la desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte pentru activitatea depusă de domnul Rácz Árpád, care şi-a dat demisia din această comisie. Astfel trebuie numit o altă persoană în locul lui, dar şi în locul altor doi consilieri, care nu mai fac parte din consiliul ATOP. Există câte o numire şi din partea Partidului Civic Maghiar şi Partidului Popular Maghiar din Transilvania. Domnul Rácz Árpád s-a retras şi din comisia de validare, dar acum încă mai ajută la acest vot secret.   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  Hotărârii  Consiliului Județean  Harghita nr. 8/ 2013  cu privire  la desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  roagă Comisia de validare a voturilor să deruleze acțiunea de vot secret privind numirea domnilor consilieri, în calitate de membrii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita. Persoanele propuse sunt: Bege Károly, Orosz-Pál Levente, Sándor Barna și  Thamó Csaba

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Sănătate Publică Harghita, terenul (parcarea auto) situat între sediul D. S. P. Harghita și Policlinica Miercurea Ciuc, aflat în patrimoniul județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Sănătate Publică Harghita, terenul (parcarea auto) situat între sediul D. S. P. Harghita și Policlinica Miercurea Ciuc, aflat în patrimoniul județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în comodat Direcției de Sănătate Publică Harghita, terenul (parcarea auto) situat între sediul D. S. P. Harghita și Policlinica Miercurea Ciuc, aflat în patrimoniul județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2010 privind înființarea Editurii Harghita a Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul consilier judeţean Ferencz Salamon Alpár declară, că nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2010 privind înființarea Editurii Harghita a Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă Comisia de validare a voturilor să deruleze acțiunea de vot secret privind numirea a celor 2 persoane ca membru în Consiliul de administraţie al „Editurii Hargita” a Consiliului Județean Harghita.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare    

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia Culturală „Kőlik”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează, că acest proiect de hotărâre a fost avizat nefavorabil de către serviciul juridic. Roagă consilierii, să voteze în cunoștință de cauză, după propria convingere. În cazul în care se va vota proiectul de hotărâre, ia angajament, că nu va fi plătit nici un leu, până nu se rezolvă în instanţă  obiecţiile juridice. Consideră, că activitatea doamnei Kovács Piroska, fondatoarea acestei asociaţii nu mai trebuie prezentată.

Dar faptul, că salvarea porților secuiești se datorează activității dânsei, e indiscutabilă. Lasă la decizia fiecăruia susținerea acestui proiect. Nici în fracțiunea UDMR nu există un consens cu privire la acest proiect.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 către Asociaţia Culturală „Kőlik”

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014 – 31 martie 2015.

Domnul consilier judeţean Danguly Ervin este nemulţumit de starea drumurilor judeţene din zona Gheorgheniului în perioada de iarnă.  Oare nu se poate verifica cine şi cum lucrează ? Sau, dacă există un telefon de serviciu pentru astfel de reclamaţii ?

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor întreabă, despre care porţiune de drum este vorba, ca să poată verifica cum decurg lucrările respective. Anunţă, că este un număr de telefon, care se poate apela în aceste cazuri. Trebuie știut, că societatea prestatoare are la dispoziție 6 ore pentru a ajunge la locul semnalat în caz de sesizare. Sunt porțiuni de drum, unde acest termen este și 24 de ore. De obicei utilajele încearcă să ajungă la prima oră după sesizare.  Comunică, că și în această iarnă funcționează telefonul de serviciu la Consiliul Județean Harghita, care se poate apela în caz de urgență. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014 – 31 martie 2015.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de implementare cu privire la „Proiectarea internetului de bandă largă în județul Harghita” elaborat în cadrul proiectului internaţional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de implementare cu privire la „Proiectarea internetului de bandă largă în județul Harghita” elaborat în cadrul proiectului internaţional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul Péter Ferencz  primarul stațiunii Sovata constată cu satisfacție modul exemplar al cooperării între autoritățile locale și județene. Speră, ca în viitor, va fi posibilă participarea comună la proiecte europene a întregii regiuni a sării, indiferent de granițele județelor. Praid, Corund și Sovata mereu au format o unitate comună din punct de vedere istoric, cultural și mai recent, turistic. Praidul este un plus de atracție pentru turiștii, care petrec mai multe zile în Sovata. Din păcate, planurile legate de turismul medical și balneoterapeutic nu mai prezintă interes pentru Guvernul actual. Pentru toate stațiunile balneospecifice din țară s-au alocat în total 90 de milioane de lei. Ceea ce rămâne pentru o stațiune, nu reprezintă o sumă considerabilă din punct de vedere al investițiilor. 

 

Domnul Katona Mihály, primarul comunei Corund are câteva obiecții cu privire la dezăpezirea din această iarnă.  Comuna Corund s-a oferit pentru lucrările de dezăpezire la porțiunea din drumul 13 A, care trece prin comună. Au depus hotărârea consiliului local Corund la Consiliul Județean Harghita, dar nu au primit nici un răspuns. Ulterior au aflat, că s-a prezentat și o altă firmă la licitație, care a câștigat. Cunosc această firmă, care de ani de zile prestează acest serviciu și nu sunt deloc mulțumit de rezultate. Ar dori să primească un număr de telefon al subcontractantului, care poate fi sunat și la ora șapte dimineața, când autobuzul școlar nu poate să iasă din satul Atia, să aducă elevii la școală. În secolul XXI nu se mai acceptă să vină un utilaj, care curăță zăpada cu ajutorul unei lame din lemn. Comuna Corund este dotat cu utilaje performante, cu care toate cele 67 de Km de drumuri comunale pot fi curățate. De ce nu poate curăța și acești 13 Km de drum județean, care trece prin comună ? S-ar putea să coste numai jumătate din prețul lucrării.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord cu domnul primar din Corund, dar atrage atenția asupra restricțiilor legislative în ceea ce privește licitațiile publice. Poate pentru aceea porțiune de drum a rămas fără ofertant. Soluția este, ca consiliul local printr-o societate proprie să participe la licitație.

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor adaugă, că încă nu este finalizat procedura de achiziție publică, de aceea nu s-a dat răspuns pentru primărie. Societățile încă nu au fost anunțate cu privire la câștigători. Legat de obiecțiile domnului primar, transmite, că nu societatea, la care s-a referit a ieșit câștigător la drumul 13 A, și că din partea autorităților județene se efectuează o verificare destul de serioasă asupra desfășurării activității la aceste societăți. 

 

Domnul consilier judeţean Danguly Ervin ar dori să știe mai mult despre activitatea grupului ”LEADER”.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că va fi comunicat prin Cancelarie un raport de activitate mai detaliat către toți cei interesați.

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba consideră un exemplu bun formarea grupului ”LEADER” în sensul că nu trebuie așteptat mereu, ca soluțiile să vină de la București. Este un grup format din intreprinzători particulari locali, autorități locale și persoane fizice, care catalogează necesitățile și posibilitățile regiunii. Sunt și vor fi multe probleme, dar totuți este bine că ceva s-a pus în mișcare.  Planul dezvoltării regiunilor Europene coordonează activitatea proiectului ”LEADER” . România a trimis la 1 iulie 2014  „Programul național de dezvoltare a regiunilor”. S-a primit înapoi la sfârșitul lui septembrie, sau la începutul lui octombrie.  La 340 de puncte au fost făcute obiecții și din acestea sunt cel puțin 50 de puncte, care se referă la programul ”LEADER”. Anunță că,   pentru perioada de după 2015 s-a prevăzut o suplimentare cu 40% a sumelor alocate pentru acest program. Numărul grupurilor ”LEADER” s-a redus de la 163 la 120, astfel vor fi mai mulți bani pentru cei rămași. Declară, că este membru în consiliul de gestionare a sectorului de dezvoltare din cadrul Programului național de dezvoltare regională, care se ocupă în special de programul ”LEADER”. Dacă are cineva propuneri de îmbunătățire legat de acest program, poate să-l caute. Până la sfârșitul lunii noiembrie, când România îl va trimite înapoi,  mai pot fi introduse propuneri.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér amintește, că la ședința anterioară era nemulțumit din cauza situației de la Patinoarul din Gheorgheni. Se bucură, că la  modificarea bugetului de venituri și cheltuieli de astăzi o parte din această problemă a fost inclusă în proiectul de hotărâre. Speră, că întârzierea aceasta de o săptămână să nu afecteze lucrările începute, pentru că acest obiectiv ar trebui să funcționeze în acest sezon de iarnă. 

 

Domnul consilier judeţean Rácz Árpád relatează despre rezultatul voturilor exprimate la hotărârea cu privire la  modificarea  Hotărârii  Consiliului Județean  Harghita nr. 8/ 2013  cu privire  la desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Harghita.

Rezultatul votului secret:

Bege Károly: 24 Da.

Orosz-Pál Levente: 7 Da.

Sándor Barna: 26 Da.

Thamó Csaba: 18 Da.

 

Domnul consilier judeţean Rácz Árpád confirmă rezultatul voturilor secrete exprimate privind numirea domnului Ferencz-Salamon Alpár, consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita.” ca membru în Consiliul de administraţie al „Editurii Hargita” a Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul consilier judeţean Rácz Árpád confirmă rezultatul voturilor secrete exprimate privind numirea domnului Szőcs Mátyás István, în calitate de specialist din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita ca membru în Consiliul de administraţie al „Editurii Hargita” a Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă noua Comisie a Autorității Teritoriale de Ordine Publică  Harghita, ca cât mai urgent să aleagă președintele comisiei.  Adaugă, că în data de 19 noiembrie 2014 a participat la o dezbatere legată de pregătirea profesională, la care au participat reprezentanți din autoritățile specifice acestui domeniu și domnul Dr. Wetzel Tamás, subsecretar de stat în domeniul politicilor naționale.

 

Domnul Bokor Sándor primarul comunei Praid mulțumește pentru sprijinul acordat comunei Praid,  și dorește să transmită în prealabil urările de bine cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru consilierii județeni și pentru toți colegii Consiliului Județean Harghita.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 noiembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 26798 / 03.12.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   10 decembrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter