Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 22:28:25
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 23 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 23 septembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 23 septembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1209 /  10 septembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă obținerea unor sume din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2014, pentru reabilitarea celor 11 drumuri județene afectate de inundații.  Încă nu se știe suma exactă. Este o cursă contra cronometru, dacă se dorește cheltuirea în mod legal a acestor sume. De exemplu, suma de 1,2 milioane lei, alocată reabilitării celor trei poduri afectate de inundații din Lunca de Jos, trebuie să urmeze procedura de achiziție publică, care, cu semnarea contractelor, ține cel puțin o lună. Dacă nu se rezolvă în acest an, banii se întorc în bugetul central. De aceea, trebuia să fie adusă astăzi o hotărâre, dar nu a apărut suma alocată în Monitorul Oficial.  În concluzie, când va apare, se va ține o ședință de îndată, pentru urgentarea lucrărilor. Este vorba despre 2,8 milioane de lei, din care o parte este peste suma de 100.000 euro, care se pot cheltui legal numai prin procedură de achiziție publică. Pentru informare, anunță, că județul Harghita a obținut 7,6 milioane lei. Localitățile din județ, care au fost afectați de inundații, beneficiază din această sumă. Obținerea acestor sume se datorează și intervenției reprezentanților  comunității maghiare în Guvern,  a domnului președinte UDMR, Kelemen Hunor și a domnului deputat Korodi Attila. Timp de două luni se tot încearcă obținerea acestor sume din fondul de rezervă bugetară. Totodată, s-a reuși și finalizarea discuțiilor cu reprezentanții locali al localităților beneficiare. Astfel s-a reușit și includerea comunei Căpâlnița în listă. Se pare, că mai sunt alte 7 localități, despre care ulterior s-a aflat, că au suferit calamități în urma inundațiilor: Casin, Sâncrăieni, Remetea, Voșlobeni, Suseni, Sântimbru și Feliceni.  Astăzi va fi semnat propunerea pentru acestea, și trimisă la Guvern.  Bugetul Consiliului Județean Harghita tocmai din aceste considerente s-ar fi modificat, cuprinzând și aceste sume.

 

Director general adjunct domnul Vágássy Alpár salută pe cei prezenţi, şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Un consilier judeţean este absent : domnul Pálffy Domokos.  Consiliul este legal întrunit cu 28 de membrii prezenți la ședință, și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă modificările de pe ordinea de zi. Se pun pe ordiena de zi următoarele proiecte de hotărâri :

Față de cel comunicat acum 5 zile, s-au pus pe ordinea de zi cele 9 proiecte de hotărâri, care se referă la managementului deșeurilor din județul Harghita. Au mai fost puse pe ordinea de zi cu ocazia altor ședințe, dar din cauza neclarificării proprietății terenurilor, au fost scoase. Acum s-au alăturat documentele lipsă și proiectele se pot supune votării. Acestea sunt :

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.754 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 2.000 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.000 mp., aparținând domeniului public al orașului Borsec, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1500 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 16814 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 21.907 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 3000 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 7884 mp., aparținând domeniului public al comunei Corund, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

În această săptămână s-a finalizat și documentația tehnică a Patinoarului din Gheorgheni, astfel s-a pus pe ordinea de zi :

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: “Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții , refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita ” 

 

S-a mai pus pe ordinea de zi :

 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2014 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 42.210 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare.

Este vorba despre desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Harghita în consiliul de administrație.

 

Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de  transformare a  Şcolii Gimnaziale Speciale Bilbor în centru şcolar pentru educaţie incluzivă

 

Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de transformare a Școlii Gimnaziale Speciale Ocland în centru școlar pentru educație incluzivă

 

Proiectul de hotărâre privind delegarea unei reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba se interesează dacă se pot cheltui în anul acesta banii primiți de la Guvern pentru atenuarea calamităților suferite în urma inundațiilor. Întreabă, dacă a înțeles bine situația, conform căreia, destinația sumelor primite este deja definit, dacă studiile s-au efectuat.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér comunică, că pentru toate porțiunile de drum, unde se vor efectua lucrări din sumele primite recent, există studii și proiecte pregătite, dar aceste cheltuieli trebuie cuprinse în bugetul Consiliului Județean Harghita, pentru începerea procedurii de achiziție publică. Există proiecte, la care deja este anunțat procedura de achiziție publică. Acest lucru înseamnă, că au fost bani și mai înainte pentru acea lucrare.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă noua ordine de zii modificată după cum urmează:

1.      Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30.07.2014

 

2.      Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 13.08.2014;

 

3.      Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29.08.2014;

 

4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2014

 

6.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 57/2014 privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2014 din cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene, în perioada 2013-2016„

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentare cu apă în localitatea Ghipeș, comuna Mărtiniş, Alimentare cu apă în localitatea Păuleni, comuna Lupeni, Extinderea rețelei de apă potabilă în satul Zetea, zona Gátmege”

 

8.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a investiţiei  „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani”

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a investiţiei  „Extinderea LES 20 kV în zona extravilan Mădăraș spre vârful Harghita Mădăraș”

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor spații care aparţin patrimoniului judeţului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a construcțiilor care au fost realizate în cadrul proiectului intitulat ”Centru social cu destinație multifuncțională” și construite pe terenul intravilan de 2111 mp. situată în comuna Sânmartin aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repoziționării imobilelor situate în comuna Tulgheș str. Principală nr. 342 înscrise în CF nr. 50766, 50778și 50139, care aparțin domeniului public al județului Harghita aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Kájoni János”

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului privind sprijinirea activităților de integrare socială a persoanelor vârstnice din județul Harghita pe anul 2014, și colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita cu Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Harghita în vederea realizării programului.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.71/2014 privind aprobarea derulării programului Academia al Consiliului Județean Harghita pe anul 2014.

 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita

 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 21/2014 privind punerea la disponibilitatea proiectului Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească, a unei părți din imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2 județul Harghita, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită (comodat) a unor spații din Palatul administrativ al județului Harghita pentru Universitatea ,,Sapientia”

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 223/2012 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 10 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România

 

24. Proiect de hotărâre privind delegarea unei reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: “Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții , refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita ” 

 

26. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de  transformare a  Şcolii Gimnaziale Speciale Bilbor în centru şcolar pentru educaţie incluzivă

 

27. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transformare a Școlii Gimnaziale Speciale Ocland în centru școlar pentru educație incluzivă

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.754 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 2.000 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.000 mp., aparținând domeniului public al orașului Borsec, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

 

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1500 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 16814 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 21.907 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 3000 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 7884 mp., aparținând domeniului public al comunei Corund, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Diverse

 

37. Proiect de hotărâre privind stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2014 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 42.210 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”

 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate. Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30.07.2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30.07.2014

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 13.08.2014;

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 13.08.2014;

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29.08.2014;

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29.08.2014;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că se așteaptă sume de la bugetul central pentru reabilitarea drumurilor afectate de inundații. Astfel rămân numai câteva modificări minore în bugetul Consiliului Județean Harghita. Urmează, ca în momentul apariției în Monitorul Oficial a sumelor acordate, să se țină o ședință extraordinară. Se mai așteaptă și o altă rectificare bugetară, în urma căreia vor mai veni sume pentru echilibrarea bugetelor locale. Au fost în județ domnul Premier Victor Ponta și viceprimminiștrii săi și s-au semnat contracte din cadrul Programului Național de Dezvoltate Locală, astfel sumele primite vor fi mai semnificative. Conform promisiunilor, se mai acordă 100.000 lei comunei Mădăraș, pentru finanțarea lucrărilor de la Stația de Epurare.  În trei subunități ale Consiliului Județean Harghita se face rectificare bugetară. La Biblioteca ”Kájoni János” din Miercurea Ciuc se pun sume pentru dezvoltarea secției române. 5.000 lei merg la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Odorheiu Secuiesc, pentru finanțarea unei deplasări a unei formațiuni de dans popular în județul Caraș Severin și 150.000 lei la Editura Harghita, pentru suportarea unei părți din datoriile existente, problemă mult discutată, dar încă nerealizată. Mai sunt 10.000 lei destinate reparațiilor de echipamente. Tot 10.000 lei sunt destinate Programului Turistic al județului Harghita, pentru participarea la expoziția Romexpo din această toamnă. S-au pus cele 60 de euro pentru contribuția proprie în proiectul ENGAGE și mai sunt câteva rectificări între capitole. 

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba nu dorește să repete părerea dânsului cu privire la Editura Hargita Népe, dar conform informațiilor primite, acolo s-a angajat un jurist pentru recuperarea datoriilor. Acum iarăși se alocă 160.000 lei. Întreabă, dacă s-a angajat acel jurist și în ce măsură s-a reușit recuperarea creanțelor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  afirmă, că sunt pe rol mai multe procese. Era un jurist angajat cu două ore, la care s-a renunțat din cauza completării postului la normă întreagă. În momentul de față nu au jurist angajat, și din cauza procesului îndelungat de angajare a unui astfel de specialist, s-a recurs la soluția acordării consultanței juridice din partea juriștilor existenți la Consiliul Județean Harghita. Recuperarea creanțelor este în derulare la mai multe nivele. Sunt mai ușoare situațiile, în care nu se ajunge la proces. Noul manager de la Editura Hargita Népe se ocupă zilnic de acestă problemă. Dacă se dorește, se poate oferi de către dânsul o situație actuală în orice moment. De fapt, și procedura angajării juristului este deja în derulare. În viitor este  prevăzut o discuție cu reprezentanții consiliului de presă  despre colaborarea cu Consiliul Județean Harghita. 

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba întreabă despre destinația acestor 160.000 lei. La ce va fi cheltuit această sumă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că sunt datoriil acumulate în urma creanțelor încă din anul 2007. Trebuie achitate o parte din ele. În totalitate, suma datoriilor este mult mai mare, dar managerul județului a decis, ca acum numai această sumă se poate aloca.      

 

Managerul județului, domnul Szabó Barna reflectă asupra reducerii cheltuielilor, și eficientizarea activității la editură. Deja încep să intre sume din creanțele existente. Nu trebuie uitat nici faptul, că numai în anul 2013 s-au adunat 300.000 lei datorii neachitate. Editura are un manager nou foarte activ și competent. A adus mai mulți parteneri în scopul creșterii veniturilor. Scopul este, ca până la 31 decembrie să fie toate creanțele recuperate. Invită pe cei interesați la o discuție cu managerul editurii, ca toate aspectele acestei probleme să fie elucidate. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  solicită întocmirea unei raport cu descrierea problemelor de la  Editura Hargita Népe, care să fie distribuită consilierilor județeni pentru informare. Roagă Cancelaria să treacă în calendar ocazia unei întrevederi pe această temă cu cei interesați în luna octombrie 2014.

  

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 1 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 2 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 3 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 4 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 5 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 6 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 7 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 8 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 9 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 10 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 11 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 12 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 13 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 14 din Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune că este vorba despre cei 50.000 lei, cotizație din partea Consiliului Județean Harghita pentru Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2014

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 57/2014 privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2014 din cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene, în perioada 2013-2016„

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 57/2014 privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2014 din cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene, în perioada 2013-2016„

Rezultatul votului: 27 Da 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentare cu apă în localitatea Ghipeș, comuna Mărtiniş, Alimentare cu apă în localitatea Păuleni, comuna Lupeni, Extinderea rețelei de apă potabilă în satul Zetea, zona Gátmege”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentare cu apă în localitatea Ghipeș, comuna Mărtiniş, Alimentare cu apă în localitatea Păuleni, comuna Lupeni, Extinderea rețelei de apă potabilă în satul Zetea, zona Gátmege”

Rezultatul votului: 28 Da 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani”

Rezultatul votului: 28 Da 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a investiţiei „Extinderea LES 20 kV în zona extravilan Mădăraș spre vârful Harghita Mădăraș”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a investiţiei „Extinderea LES 20 kV în zona extravilan Mădăraș spre vârful Harghita Mădăraș”

Rezultatul votului: 28 Da 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor spații care aparţin patrimoniului judeţului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor spații care aparţin patrimoniului judeţului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a construcțiilor care au fost realizate în cadrul proiectului intitulat ”Centru social cu destinație multifuncțională” și construite pe terenul intravilan de 2111 mp. situată în comuna Sânmartin aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a construcțiilor care au fost realizate în cadrul proiectului intitulat ”Centru social cu destinație multifuncțională” și construite pe terenul intravilan de 2111 mp. situată în comuna Sânmartin aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea repoziționării imobilelor situate în comuna Tulgheș str. Principală nr. 342 înscrise în CF nr. 50766, 50778și 50139, care aparțin domeniului public al județului Harghita aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea repoziționării imobilelor situate în comuna Tulgheș str. Principală nr. 342 înscrise în CF nr. 50766, 50778și 50139, care aparțin domeniului public al județului Harghita aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Kájoni János”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că este vorba despre transformarea unui post de studii medii într-un post cu  studii superioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Kájoni János”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului privind sprijinirea activităților de integrare socială a persoanelor vârstnice din județul Harghita pe anul 2014, și colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita cu Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Harghita în vederea realizării programului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului privind sprijinirea activităților de integrare socială a persoanelor vârstnice din județul Harghita pe anul 2014, și colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita cu Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Harghita în vederea realizării programului.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.71/2014 privind aprobarea derulării programului Academia al Consiliului Județean Harghita pe anul 2014.

 

Domnul președinte Borboly Csaba   reflectă asupra discuției cu Domnul Szabó Barna,  Managerul județului Harghita și cu Doamna director general Zonda Erika, conform căreia, se scoate partea referitoare la organizarea unor evernimente cu teme economice, în interesul obținerii avizului favorabil din partea juriștilor, deși Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prevede, că Consiliul Județean Harghita răspunde pentru dezvoltarea economică a județului. Proiectul de hotărâre s-a modificat astfel, ca să primească aviz juridic favorabil.

 

 Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.71/2014 privind aprobarea derulării programului Academia al Consiliului Județean Harghita pe anul 2014.

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că este vorba despre transformarea unui post de studii medii într-un post cu  studii superioare. De pe acest post va fi supravegheat strategia culturală a județului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 21/2014 privind punerea la disponibilitatea proiectului Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească, a unei părți din imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2 județul Harghita, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 21/2014 privind punerea la disponibilitatea proiectului Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească, a unei părți din imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2 județul Harghita, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță inițierea unui traseu între Odorheiu Secuiesc – Sâncrăieni – Cozmeni  și înapoi, efectuat de societatea SCORPION TRANS SRL.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că acest material încă nu este finalizat și va fi readus în viitorul apropiat cu ocazia unei alte ședințe. Ar trebui acceptat totuși în prealabil, ca să poată lucra colegii în cadru legal. În cursul verii au fost aduse modificări de structură în componența Consiliului Județean Harghita. Au fost efectuate fuzionări, în urma cărora s-au format aceste noi structuri. Pentru ca acestea să poată funcționa legal, să știe fiecare direcție cu ce se ocupă, trebuie modificat și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. Mai sunt teme în discuție, de exemplu, dacă Cancelaria trebuie să se implice în organizarea ședințelor de fracțiune.

 

Director general adjunct domnul Vágássy Alpár adaugă, că din cauza depunerii întârziate a acestui material, nu era posibil parcurgerea lui detaliată, și aparatul de specialitate nu poate să-și asume răspunderea pentru acordarea avizului favorabil la acest proiect de hotărâre. Întocmirea raportului de specialitate este în curs, și urmează, ca pînă la următoarea ședință să fie comunicate observațiile și propunerile în acest sens.

   

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 24 Da, 4 Nu, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită (comodat) a unor spații din Palatul administrativ al județului Harghita pentru Universitatea ,,Sapientia”

 

Domnul președinte Borboly Csaba   anunță, că s-au început lucrările de reabilitare și izolare la clădirea Universității ”Sapientia”, împreună cu începerea anului universitar. Din cauza acestor lucrări, sunt în impas cu suprafețele necesare derulării procesului de învățământ. Ca în toate cazurile, când este vorba despre o activitate de utilitate publică, Consiliul Județean Harghita pune la dispoziția solicitanților gratuit  săli în clădirea proprie. Se poate acorda legal acest sprijin. Astfel mai multe sute de copii  încep școala în condiții potrivite.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită (comodat) a unor spații din Palatul administrativ al județului Harghita pentru Universitatea ,,Sapientia”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 223/2012 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC

 

Domnul președinte Borboly Csaba  afirmă, că în cazul proiectului, care se referă  la  conexiunea pe bandă largă la rețeaua de Internet a zonelor rurale, s-au mai obținut bani pentru realizarea studiilor și documentațiilor necesare. Acești bani trebuie incluse în bugetul instituției.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 223/2012 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 10 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică necesitatea împărțirii celor 10 posturi neclericale astfel : 5 posturi pentru catolici, 3 pentru reformați și 2 pentru unitarieni. Se va face și un  studiu în baza răspunsului la solicitarea instituției cu privire la situața referitoare la proporționalitatea numerică a adepților acestor culte, de la Secretariatul de Stat al Cultelor.  Ortodocșii nu intră în această împărțire, deoarece ei nu primesc aceste posturi prin Consiliul Județean Harghita. După primirea acestui răspuns, eventual va fi reluată această împărțire.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 10 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind delegarea unei reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind delegarea unei reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot numirea domnului consilier județean Proca Ion ca reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: “Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții , refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita ” 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă pe domnul vicepreședinte Barti Tihamér, când se dă startul pentru această lucrare.

 

Domnul director general Zsombori László  spune, că luni sau marți încep lucrările.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  întreabă, dacă nu s-au inversat lucrurile, pentru că caietul de sarcini se face în baza proiectului tehnic, și numai după aceea se începe procedura de achiziție publică, care la această lucrare deja este finalizată. Dacă nu erau finalizate detaliile de execuție, cum s-a făcut procedura de achiziție publică.

 

Domnul Szabó Barna managerul județului explică, că s-au respectat toate formalitățile legislative.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: “Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții , refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita ” 

Rezultatul votului: 29 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de  transformare a  Şcolii Gimnaziale Speciale Bilbor în centru şcolar pentru educaţie incluzivă

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de  transformare a  Şcolii Gimnaziale Speciale Bilbor în centru şcolar pentru educaţie incluzivă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transformare a Școlii Gimnaziale Speciale Ocland în centru școlar pentru educație incluzivă

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de transformare a Școlii Gimnaziale Speciale Ocland în centru școlar pentru educație incluzivă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.754 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.754 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 2.000 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 2.000 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.000 mp., aparținând domeniului public al orașului Borsec, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.000 mp., aparținând domeniului public al orașului Borsec, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1500 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1500 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 16814 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 16814 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 21.907 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 21.907 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 3000 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 3000 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 7884 mp., aparținând domeniului public al comunei Corund, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 7884 mp., aparținând domeniului public al comunei Corund, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2014 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 42.210 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2014 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 42.210 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că raportul juridic încă nu s-a întocmit din cauza depunerii în ultimul moment al acestui proiect de hotărâre. Roagă aparatul de specialitate, ca să nu avizeze nefavorabil proiectul din aceste considerente. Este vorba despre bani, care intră în județ din fonduri Europene. Dacă sunt obiecții din punct de vedere legislativ, acestea vor fi remediate până la următoarea ședință de consiliu. Dar proiectul trebuie să avanseze.

 

Domnul consilier județean Becze István arată, că a parcurs în detaliu acest proiect. Este vorba despre 80.000 euro, destinat amenajării unei sisteme de apă și canalizare performante pe întreg teritoriul județului. Județul Harghita este puțin codașă din punct de vedere al prevederilor proiectului, de aceea ar trebui votată. Totodată, societatea Harviz SA, prin care este derulat acest proiect, ar trebui să țină o prezentare detaliată în acestă temă, ca toți consilierii județeni să fie la curent. Eventual se mai pot efectua modificări, dar dânsul consideră că studiile au fost pregătite foarte amănunțit și detaliat, cuprind totul în acest domeniu. Propune să fie aprobată.

         

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér adaugă, că au fost discuții multiple cu primăriile vizate în sensul că parteneriatul în acest proiect creează și obligații. Astfel, acest proiect de hotărâre conține și poziția părților implicate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune, ca acest proiect de hotărâre să fie scos de pe ordinea de zi, pentru că domnul vicepreședinte Barti Tihamér susține, că desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna” să mai fie amânată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește tuturor pentru operativitatea cu care s-a derulat acesastă ședință. Următoarea ședință ordinară va fi la sfârșitul lunii octombrie. Va mai fi o ședință extraordinară în momentul apariției în Monitorul Oficial al sumelor repartizate județelor, pentru remedierea calamităților suferite din cauza inundațiilor din această vară. Aceste sume trebuie incluse în bugetul Consiliului Județean Harghita. Se mai așteaptă și alte sume în urma rectificării bugetare următoare.

 

Domnul consilier județean Becze István relatează despre o deplasare în orașul  Túrkeve din Ungaria, la deschiderea primului magazin al Asociației Europene ”HANGYA”. A constatat cu satisfacție existența și dominația pe rafturile acestui magazin a produselor tradiționale secuiești. Consideră o oportunitate importantă, având în vedere, că mulți producători autohtoni beneficiază în urma susținerii proiectelor prin Asociația de Dezvoltare Rurală  din partea  Consiliului Județean Harghita. Prezența la astfel de evenimente favorizează valorificarea produselor tradiționale, astfel activitatea atelierelor mici, a bucătăriilor comune, devine sustenabilă. După lansarea acestui lanț de magazine, ar trebui efectuată  un studiu din partea Consiliului Județean Harghita, în interesul promovării a cât mai multe astfel de produse, care să ajungă în distribuția acestor magazine.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter aduce în discuție o problemă anuală și regulată a producătorilor de cartofi din această zonă.  Din cauza blocajului comercial către Rusia, producătorii de cartofi din țările europene, care și în condiții normale pot produce mult mai ieftin, decât cei din România, au primit compensări consistente din bugetul Uniunii Europene. Astfel își permit, ca, aproape gratis să furnizeze cartofi de calitate. Comercianții profită în urma acestor măsuri, și producătorii din Harghita nu au nici o șansă să valorifice producția proprie. Propune o acțiune comună cu mai multe județe, să se facă o propunere comună către Guvern, ca în condițiile liberului acces pe piețe, și cu păstrarea legalității, totuși să fie depistate soluțiile prin care producătorii autohtoni să fie avantajați. Mai ales în condițiile, în care anul acesta s-a făcut producție record la această cultură. Prețul de 30 bani/Kg oferit de comercianți, este ridicol, dar la această valoare se importă acum și din străinătate.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal revine la suma de 100.000 lei oferite comunei Mădăraș pentru lucrările de la Stația de Epurare în construcție. În numele localnicilor și a primăriilor din zonă, exprimă recunoștința pentru această susținere. Dar atrage atenția domnului președinte și a domnilor vicepreședinți, că acolo este o cheltuială de 290.000 lei, și cu ocazia unei rectificări următoare, să fie luat în calcul punerea la dispoziția comunei Mădăraș a sumei de 190.000 lei din partea  Consiliului Județean Harghita, ca lucrarea să fie finalizată.

 

Domnul consilier județean Becze István, în calitate de președinte al Comisiei pentru agricultură, turism, resurse naturale, protecția mediului înconjurător și dezvoltare rurală, adaugă, că a participat la mai multe discuții cu producătorii de cartofi din zonă.  Cu ocazia vizitei delegației din China s-a încercat aducerea în discuție a unei eventuale exporturi de produse agricole din zonă. La aceste întruniri a aflat, că și producția de cherestea s-ar orienta spre piețele din China. De aceea, pentru că are mai multă experiență în acest domeniu, atrage atenția domnului  consilier Csillag Péter, ca eventualele relații comerciale, s-ar putea fi folosite și în domeniul pieții de produse agricole. Dacă există preocupare, vor fi și soluții. Recent și producătorii mari de cartofi din zona Harghitei s-au alăturat Asociației Europene ”HANGYA”, și astfel, măcar o parte din producție își va găsi cumpărătorul. Face apel la toți consilierii, ca să se folosească de orice fel de realții pentru ca acești producători să  găsească piețe de desfacere.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter apreciază propunerile domnului consilier județean  Becze István, și consideră un export de cartofi spre China o posibilitate de luat în seamă, dar procesele birocratice existente, în urma cărora s-ar putea primi aviz favorabil în această inițiativă sunt îndelungate. Dacă se ia în considerare și perioada  de transport și termenul de livrare, deja din punct de vedere calitativ produsul nu ar mai fi acceptat. Chinezii pun mare accent la calitatea alimentelor. S-a interesat asupra criteriilor calitative solicitate și este convins, că nici 10% din producătorii autohtoni nu ar putea respecta condițiile de calitate impuse. În anul acesta, astfel de tranzacții nu se mai pot realiza. Ar trebui găsite soluții interne, dar din păcate cartoful ciucan nu mai are căutare din cauza importurilor ieftine.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér exprimă recunoștința față de domnul consilier județean Szentes Antal, care a intervenit în interesul punerii la dispoziția micilor hocheiști din Gheorgheni a Patinoarului din comuna Cârța, la un preț acceptabil, până la finalizarea reabilitării Patinoarului din Gheorgheni.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin întreabă, dacă există la nivel de județ informații cu privire la situația foștilor Cooperative meșteșugărești. Sunt clădiri nefolosite în mai multe localități din județ, care sunt în proprietatea acestora, în care s-ar putea desfășura activități publice și evenimente organizate. Nu sunt întreținute și se dezafectează. Dânsul a aflat, că în condiții legale nici nu se pot vinde acestea. Și în comuna Lăzarea există un astfel de imobil, care este pe punctul de a se dărâma. Știe, că autoritățile locale ar trebui să vină cu inițiativa, dar poate Consiliul Județean Harghita vine cu o idee în cazul acestora. De fapt, multe din aceste imobile au fost construite de conducerea autorităților locale, și în urma naționalizării au ajuns în proprietatea acestor cooperative, care pe nedrept se consideră și acum proprietari. La Lăzarea de exemplu ar fi binevenită un imobil pentru extinderea activității Centrului Cultural și de Arte, unde s-ar putea organiza expoziții și alte evenimente. 

                  

Domnul președinte Borboly Csaba constată cu regret faptul, că autoritățile locale și Consiliul Județean Harghita nu au competențe în a rezolva situația acestor imobile. Singura soluție ar fi contactarea prin presă, sau personal, și convingerea membrilor, ca printr-o hotărâre a Adunării Generale să fie puse la dispoziție aceste clădiri pentru activități publice. Propune, ca să fie întrebat domnul consilier județean Tóásó László, care în circumscripția de alegere a dânsului a reușit să rezolve această problemă.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin știe, că nu sunt competențe. Ar fi dorit, ca consiliului județean să fie preocupat de această problemă, și nu ar dori să ajute activitatea acestor cooperative, din contră.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră, că  singura opțiune legală este convingerea majorității membrilor să ia măsuri prin hotărârea Adunării Generale.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 septembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr.             / 02.10.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

Miercurea Ciuc,  03 octombrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter