Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 22:47:24
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 17 noiembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 17 noiembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 17 noiembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

PSD

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

20.

POP ADRIAN

PNL

21.

PROCA ION

PNL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1416 /  14 noiembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord, că pare nesemnificativ motivul convocării acestei ședințe, dar sunt câteva probleme de rezolvat. S-a reușit atragerea unei sume de 3000 euro la finalizarea unor proiecte europene, care ar completa  fondul de salarizare proprie. Totodată, este foarte important sprijinirea Fundației de Tineret din județul Harghita. S-a putut constata că la alegerea de președinte de ieri, tinerii au participat într-un număr foarte mare, ca urmare, nu se poate neglija implicarea lor în viața publică. De aceea este foarte important să se acorde atenția  cuvenită activității acestei categorii. Următoarea ședință ordinară de consiliu este programată la 24 noiembrie 2014 și sprijinul acordat pentru Fundația de Tineret din județul Harghita nu poate să întârzie până la această dată. Programele prevăzute pentru luna noiembrie nu se pot desfășura fără suma prevăzută.  Pe ordinea de zi  mai sunt trei proiecte de hotărâri referitoare la Micul program de electrificare, care implică lucrări în trei comune : Joseni, Borzont și Mădăraș. S-a depus de către Spitalul de Urgență din Miercurea Ciuc un amendament, în care se solicită regruparea unor sume economisite la aparatul de Computertomograf, și care vor fi folosite pentru instalarea unor mese de operație, și unui aparat de dedurizare a apei. La Spitalul de Psihiatrie Tulgheș trebuie alocat o sumă pentru achiziționarea unor piese de mobilier speciale pentru a putea primi aviz de funcționare. 

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt șapte consilieri judeţeni absenţi : Csillag Péter, Danguly Ervin, Magyari Vencel, Proca Ion, Rácz Árpád, Sorbán Attila și Thamó Csaba.  Consiliul este legal întrunit cu 22 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond la Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014, care se va regăsi în articolul 4 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita. În urma acestei modificări, din articolul 4 va fi articol 5, din articolul 5 va fi articol 6, și din articolul 6 va fi articol 7.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii nr. 228/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita  la derularea  proiectului internaţional „SEEMIG”, finanţat din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sed Estul Europei  şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare  ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră acest proiect foarte important. Acum este în desfășurare un studiu privind pregătirea profesională și migrația populației, și mai ales a tinerilor. Se cercetează cauzele provocatoare ale acestui fenomen. Acesta este proiectul, din care rezultă cele 3000 euro, care vor fi redistribuite în fondul de salarizare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii nr. 228/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita  la derularea  proiectului internaţional „SEEMIG”, finanţat din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sed Estul Europei  şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare  ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță că lipsește o hotărâre a consiliului de conducere a fundației, care este necesară ca acest proiect de hotărâre să fie votat. Este vorba despre o sumă de 55.000 lei. Mai sunt și câteva aspecte semnalate de serviciul juridic, care vor fi corectate în proiectul de hotărâre depus. Este important acordarea acestui sprijin pentru desfășurarea programelor de la sfârșitul anului.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Joseni a 4.455 ml cablu torsadat pentru linii electrice de medie tensiune TA2X(FL)2Y 3x1x50 mmp , un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA și un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 160 kVA

 

Domnul consilier județean Bende Sándor declară, că nu participă la lucrările acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér explică caracterul de urgență al proiectelor în cadrul Micului program de electrificare. Deja se instalează iarna, și sistemul de alimentare electrică în satele comunelor menționate este foarte important. Trebuie  depuse documentele necesare pentru avizare la Societatea Electrica de către primării. Aceste sisteme de electrificare vor deservi și alte obiective, de exemplu funcționarea unor pârtii de schi în timp de iarnă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Joseni a 4.455 ml cablu torsadat pentru linii electrice de medie tensiune TA2X(FL)2Y 3x1x50 mmp , un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA și un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 160 kVA

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Mădăraş a 1.200 ml cablu subteran de 20 kV de tip A2X(FL) 2SY 1X 120 rmc/16

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Mădăraş a 1.200 ml cablu subteran de 20 kV de tip A2X(FL) 2SY 1X 120 rmc/16

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrarea Consiliului local al comunei Ciumani a 1.962 ml conductor preizolat cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 20 KV de tip OAC2x 50/8 mmp, 8 bucăți stâlpi de beton de susținere tip SC 15006 și 4 bucăți stâlpi de beton de întindere tip SC 15014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrarea Consiliului local al comunei Ciumani a 1.962 ml conductor preizolat cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 20 KV de tip OAC2x 50/8 mmp, 8 bucăți stâlpi de beton de susținere tip SC 15006 și 4 bucăți stâlpi de beton de întindere tip SC 15014

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba La capitolul Diverse anunță, că data ședinței ordinare următoare va fi la 24 noiembrie 2014 și se va desfășura în comuna Praid. Totodată, mulțumește consilierilor județeni, care au fost prezenți la discutarea problemei Complexului balnear din Praid. Ar fi fost de dorit, ca acest obiectiv să fie terminat din sume alocate din buget prin Programul Național de Dezvoltare Locală, dar dacă nu se realizează, atunci județul trebuie să intervină.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán obiectează modul în care unii politicieni din cadrul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România s-au manifestat cu ocazia alegerii președintelui țării, și mai ales implicarea unui consilier județean în influențarea deciziei de vot a tinerilor din zona de alegere. Solicită o declarație de scuză din partea dânsului. Ar dori, ca implicarea generației tinere în prima linie a organizației UDMR să rezulte și schimbarea mentalității, nu numai schimbarea unor persoane.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră, că disputele politice nu au loc în ședința consiliului județean, unde este nevoie de consens în scopul luării deciziilor, care servesc binele județului. Se poate constata, că competiția între mai multe formațiuni politice în cadrul etnicilor maghiari nu a dat și nu va da rezultate.

 

Domnul consilier județean Bíró Barna Botond nu crede, că decizia de vot  din ziua de ieri a fost influențată de implicarea partidelor politice. A fost o ședință a primarilor din zona Odorheiului, unde a participat și un primar din partea Partidului Civic Maghiar, care a avut o propunere, și care nu a fost împărtășită de ceilalți participanți, rezultându-se câteva remarci mai aprinse. Dar această problemă nu trebuia discutată în ședința de astăzi. Referitor la schimbarea conducătorilor de partid, consideră, că este nevoie de conducători, care sunt fideli propriilor convingeri, chiar și atunci, când opinia publică are altă părere.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán  nu consideră explicațiile domnului consilier ca suficiente pentru o părere de rău, dar afirmă, că răspunsul la acțiunile de partid a fost dat de alegători.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér exprimă nemulțumirea față de imposibilitatea includerii temei cu privire la Patinoarul din municipiul Gheorgheni. Ar fi trebuit să funcționeze acest obiectiv din decembrie. Era foarte așteptat de patinatorii din zonă. Din cauza unor aspecte juridice, lucrările de acolo vor fi întârziate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune ținerea unei pauze de 10 minute, ca documentul lipsă de la Fundația pentru Tineret să sosească.

 

PAUZĂ

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád lămurește anumite aspecte juridice legate de inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014, aflat pe ordinea de zi la punctul 3. Acest proiect de hotărâre a fost pus pe ordinea de zi și supus la vot cu condiția respectării aspectelor semnalate în raportul de specialitate, și conducerea acestei fundații să prezinte hotărârea Consiliului de Conducere a Fundației Județene pentru Tineret.  Din motivul că o persoană din conducere este în concediu de odihnă,

și celălalt ar fi în stare de incompatibilitate, dacă ar participa la lucrările hotărârii și ar semna procesul verbal, astăzi acest act nu poate fi alăturat la documentație. De aceea, proiectul de hotărâre până la urmă nu se consideră ca fiind votat. Proiectul de hotărâre va fi introdus iarăși la ședința ordinară următoare și completat cu toate actele, care lipsesc.

    

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba întreabă, dacă există în legislație prevedere, care anulează un vot aprobat de consiliul județean. 

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád amintește, că proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu condiția anexării documentelor lipsă. Cu această condiție a fost supus la vot. Dacă nu a fost îndeplinită condiția, atunci votul nu este valabil. Legislația prevede că în această situație,  condiția rezolutorie în cazul neîndeplinirii condiției, nu se naște actul.

 

  

Domnul vicepreşedinte Barti Tihamér mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 noiembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 26069 / 26.11.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   05 decembrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter