Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 25 iunie 2024 06:00:18
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 14 octombrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 14 octombrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 14 octombrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

PSD

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

20.

POP ADRIAN

PNL

21.

PROCA ION

PNL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1289 /  10 octombrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședință a Consiliului Local din comuna Sândominic.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba regretă că nu participă la această ședință colegii din fracțiunile Partidului Civic Maghiar și Partidul Popular Maghiar din Transilvania. Se poate constata, că indiferent de apartenența politică a aleșilor locali, solicitările fiecărui localități au fost luate în considerare la Proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, pe anul 2014.  Consideră, că în luna octombrie peste tot sunt investiții foarte serioase, care în pragul iernii sunt foarte urgent de finalizat și repartizarea acestor sume sunt necesare și urgente. De exemplu, nici lucrările de la Stația de epurare a Ciucului de Sus nu suferă amânare, și nici drumurile din Sândominic. Astfel această ședință este foarte importantă.  De altfel, legea obligă Consiliul Județean Harghita, ca sumele alocate din buget pentru consiliile locale, în termen de cinci zile trebuie distribuite. Acest termen expiră astăzi, și nu mai era timp pentru convocarea unei ședințe ordinare. Vremea fiind favorabilă pentru lucrări, nimeni nu vrea să îngreuneze demersul lucrărilor la investiții. Alegerea locului ședinței are mai multe considerente, una dintre acestea este că comuna Sândominic este o comună puternică. Spiritul fostului episcop Márton Áron, care se trage de aici, pătrunde toate inițiativele acestei comune și în urma colaborării și cooperării  locuitorilor se dezvoltă într-un ritm îmbucurător. Beneficiarul principal al aportului pozitiv al acestei ședințe va fi comuna Sândominic, care găzduiește prezenta ședință extraordinară.

 

Domnul Ferencz Alajos primarul comunei Sândominic salută președintele și membrii Consiliului Județean Harghita, pe doamna director Romfeld Mária Magdolna, pe domnul Egyd Árpád, secretarul  județului și pe toți cei prezenți la ședință. Este foarte mulțumit că poate găzdui această ședință extraordinară, și se folosește de ocazie să exprime recunoștința pentru bunăvoința și ajutorul acordat comunei Sândominic din partea Consiliului Județean Harghita în decursul anilor trecuți.  Prezintă câteva date despre comună. Sândominic este comuna cea mai mare și mai populată comună a Ciucului de sus.  Nu dorește, ca și alții,  să se folosească de această ocazie, ca să se plângă de nerealizările localității. Mai bine prezintă realizările comunei într-o perioadă de 24 de ani.  Din 1990, când a preluat conducerea primăriei, au foarte multe realizări din bani Europeni, bani Guvernamentali, ajutoare din partea Consiliului Județean Harghita, și bunăvoința multor întreprinzători.  Sunt foarte multe investiții realizate și speră că și în viitor vor fi. Ca exemplu semnificativ, amintește, că procesul educațional se desfășoară în opt imobile în localitate, în care încălzirea se realizează cu ajutorul centralelor termice cu gaz.  Dar și 70% din populația comunei rezolvă încălzirea cu centralele termice cu gaz, sau sisteme de încălzire mixtă. Aceste realizări au necesitat investiții serioase în anii, care au trecut. Aceste realizări nu sunt terminate, în sensul că imobilele publice solicită întrețineri permanente. Trebuie în continuu reparate, îmbunătățite, dezvoltate. Este și un fapt îmbucurător. Numărul copiilor nu scade, nu trebuie redus numărul cadrelor didactice în școlile comunei și nici nu se pune problema desființării unităților școlare. Este mândru, că 90% din aceste unități școlare au și aviz sanitar de funcționare. Nu este indiferent în ce condiții studiază copii în comună. Este în curs și realizarea sistemului de apă și canalizare, se vor reabilita și drumurile comunei și speră ca până la sfârșitul anului 2015 infrastructura comunei să fie finalizată. După acestea, se pot planta flori și copaci. De când este în această funcție dorește să ajungă în situația, când plantarea florilor și copacilor să fie prima pe lista de priorități ale consiliului local.  Deocamdată însă reabilitarea drumurilor este prioritară. Dacă Guvernul și consiliul județean alocă bani pentru realizarea infrastructurii de dedesubt, atunci consiliul local trebuie să reabiliteze drumurile comunale, și străzile aferente, pe care se poate ajunge la destinație și este foarte important, ca oamenii să beneficieze de condiții corespunzătoare,  să poată circula. Semnificativ este o investiție de anul trecut, legat de reabilitarea unei porțiuni de 4 Km de drum de câmp, și recunoștința oamenilor, care, cu ocazia treburilor zilnice îl traversează. Oamenii, dacă primesc ceva, și oferă. Se poate observa, că micile fâșii de pământ, care sunt cultivate pe acolo sunt foarte frumos curățate, aranjate. Nu există parcele abandonate, nu sunt gunoaie, resturi. Drumul este păstrat curat. De fapt, acesta este rolul autorităților, să creeze condițiile pentru anumite activități ale populației. Atrage atenția asupra altei porțiuni de drum, care are numai 200 de m, dar are 7 străduțe anexe și  90 de gospodării. Acești oameni merită să circule în condiții corespunzătoare. Pentru reabilitarea acelui drum s-a depus solicitarea de ajutor la  Consiliul Județean Harghita.                                     

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt zece consilieri judeţeni absenţi : Ambrus Sándor, Csillag Péter, Danguly Ervin, Orosz Pál Levente, Pálffy Domokos, Rácz Árpád, Salamon Zoltán, Sebestyén Csaba și Sorbán Attila și Thamó Csaba.  Consiliul este legal întrunit cu 19 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă, ca nimeni din consiliu să nu plece în cursul ședinței, deoarece vor fi proiecte de hotărâri, a căror votare necesită prezența a 2/3 din numărul consilierilor județeni. Prezintă ordinea de zi a ședinței :

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

 

2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

3.      Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2014 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață totală de 87.947 mp., aparținând domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivelor de investiții denumite “Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme” respectiv “Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

5.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba ar fi dorit, ca înainte de ședință fracțiunile din consiliu să solicite consultare cu dânsul despre această repartizare, mai ales despre zona nordică a județului cu cei prezenți, din fosta fracțiune USL. La repartizare s-a încercat includerea și acestei zone. Cum nu s-a dorit această consultare, suma s-a distribuit conform solicitărilor primăriilor. De exemplu, din comuna Corbu a fost cerut numai 8.000 de lei. Nu i se poate oferi mai mult de atât. Atrage atenția consilierilor din zonă, asupra rămânerii în urmă a comunei Corbu față de restul localităților din județ la repartizarea sumelor din buget. De ce să nu primească măcar atât, cât ar putea primi și această comună. La comuna Tulgheș a fost prevăzut reabilitarea a unei școli. La comuna Voșlăbeni sunt prevăzute mai multe lucrări la drumuri și dotarea cu utilități a Centrului Multifuncțional din Izvorul Mureșului. La comuna Subcetate se finanțează dotări la Căminul cultural pentru a putea fi pus în funcțiune. La comuna Sărmaș se alocă bani pentru Centrul social de zi și la reparații de drumuri. La Gălăuțaș se amenajează locuri de joacă pentru copii și reabilitarea drumurilor DC 72 și DC 75. La comuna Bilbor se amenajează o fosă septică la locuințe de serviciu, ca să poată fi pus în funcțiune și continuarea covorului asfaltic. La municipiul Toplița se realizează o pistă de alergare la Stadionul Municipal. Cu colegii din Uniunea Democrată a Maghiarilor din România s-a discutat în amănunt distribuirea între zone cu ocazia ședinței fracțiunii, de aceea nu mai prezintă amănunțit concluziile dezbaterii asupra repartizării. Important este, că s-a reușit atragerea unor sume din buget, care trebuie cheltuite în folosul comunităților din județ. Sumele primite au trei feluri de surse:  Programul Naţional de Dezvoltare Locală, bani repartizați pentru drumuri și echilibrarea bugetelor locale. Distribuirea s-a făcut în așa fel, ca lucrările cele mai importante să avanseze. S-au alocat iarăși sume și pentru Programul ”CLACĂ”. La cel puțin 50 de poziții s-a prevăzut alocarea de sume pentru acest program în regiunea de nord a județului, care cuprinde multe reabilitări de imobile publice, școli, Cămine Culturale, incinte pentru Protecția și Stingerea Incendiilor, magazii. S-a mai prevăzut și finanțarea reparării drumurilor afectate de  lucrările de apă și canalizare. Este foarte important, ca drumurile din satele izolate să fie circulabile, pentru ca nivelul de trai să fie măcar asemănătoare cu cel din orașe. Numai astfel se pot păstra și pot fi atractive acele localități pentru locuitori. Face referire la banii alocați pentru comuna Sândominic. Este sprijinită reabilitarea drumului  din ”Felszeg” cu 500 de milioane de lei, și asfaltarea și reabilitarea drumurilor cu 5 miliarde de lei. În total pentru asfaltare, împreună cu propunerea din PNDL, s-ar aloca comunei Sândominic 8,5 miliarde de lei, deci în jur de 200.000 de euro. Speră, că această sumă va avansa lucrările prevăzute. S-a mai propus o sumă de 800.000 lei pentru punerea în funcțiune a Stației de epurare din zona Ciucului de sus, un obiectiv, din activitatea căruia și comuna Sândominic va beneficia.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád menționează că în raportul de specialitate al acestei Proiect de hotărâre, se solicită o completare la expunere, care să conțină și la repartizare, și la drumuri, numerele de înregistrare a solicitărilor de sume depuse de către localitățile beneficiare.       

 

Domnul consilier județean Bende Sándor menționează, că s-a dorit alocarea sumei de 100.000 de lei pentru comuna Suseni pentru reabilitări de drumuri, dar primarul comunei nu a specificat exact porțiunile de drum, pentru care solicită sprijin, și există posibilitatea, ca să nu poată cheltui această sumă acum la sfârșit de an. Nu s-a putut lua legătura cu domnul primar pentru clarificarea acestei situații. De aceea propune ca acea sumă de 100.000 lei să fie redistribuită la comuna Remetea. Acolo s-au finalizat  deja licitațiile și sumele se pot cheltui.  

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér explică, că numai la drumurile de tip DC și DJ s-au putut aloca sume. Au fost solicitări și din partea orașelor, dar neavând aceste tipuri de drumuri în solicitare, au rămas afară din repartizare. Totodată este recunoscător pe lîngă Direcția generală de investiții, pentru sprijinul acordat de către

Serviciul juridic în acest proiect, de colaborarea domnilor consilieri județeni Becze István  și Bíró Botond, și colaborarea doamnei Székely Kinga în această perioadă. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea propunerii domnului consilier județean Bende Sándor asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea formei modificate a proiectului de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că s-au primit bani de la Guvern și pentru bugetul Consiliului Județean Harghita. Nu se vrea cheltuirea totală a acestor sume. O parte vor intra în fondul de rezervă a   Consiliului Județean Harghita, și se vor folosi cu ocazia sprijinirii investițiilor în derulare, și care se vor finaliza în anul 2015. Acum au fost făcute propuneri numai pentru acele puncte, unde era necesară o intervenție rapidă. La Salvamont se dau 50.000 lei pentru repararea parcului auto, la bunuri și servicii 45.000 lei, la personal 5.000 lei, la școala specială din Ocland 25.000 lei, la școala specială din Bilbor 35.000 lei pentru reabilitarea sistemului de încălzire, la școala specială ”Sfântu Ana” 4.000 lei, pentru refacerea acoperișului Spitalului din Tulgheș s-a alocat 118.000 lei, 100.000 lei pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita pentru programe, 63.000 lei se dă pentru sprijinirea cultelor religioase, pentru sprijinirea unor evenimente din Lăzarea se alocă 17.500 lei și trebuie finalizat lucrarea de electrificare din comuna Joseni, satul Borzont. În rest se mai regăsesc ajustări între programe la capitolele bugetului.

   

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

Domnul consilier județean Bende Sándor declară, că nu dorește să participe la votarea articolului 14 din proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor declară, că nu dorește să participe la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2014 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește de discuția de la începutul anului, conform căruia, proiectele, programele unităților de cult vor fi sprijinite de Consiliul Judeţean Harghita. S-a hotărât, ca unde mai sunt câteva completări, ajustări, la sfârșitul anului să se revină asupra acestora. În cursul anului a venit o idee foarte bună din partea unor reprezentanți ai cultelor, realizarea unor centre de documentare de pe lângă biserici. Aceste arhive ale bisericilor să fie arondate la protopopiate și să fie o sursă de informație pentru toți cei interesați. La unele biserici deja s-a prevăzut crearea acestora, și dacă acest proiect va primi astăzi aviz favorabil, deja se pun bazele acestor mini-arhive de informare. Protopopiatul Ortodox a hotărât, ca întreaga sumă alocată lor să fie dusă la Joseni pentru reabilitarea bisericii din localitate. Restul sumelor s-a distribuit conform consultării cu protopopiatele cultelor respective. La articolul 4 din acest proiect de hotărâre s-a omis trecerea unei fraze la sfârșit, și anume : ”coordonarea președintelui și administratorului public al Consiliului Judeţean Harghita.

   

Domnul vicepreședinte Incze Csongor declară, că nu dorește să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2014 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață totală de 87.947 mp., aparținând domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivelor de investiții denumite “Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme” respectiv “Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád propune eliminarea Articolului 4 din textul proiectului de hotărâre, care a rămas acolo din greșeală. Numai după realizarea investițiilor, se va vedea cine va fi operatorul, se va da ori în concesiune, ori în închiriere. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață totală de 87.947 mp., aparținând domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivelor de investiții denumite “Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme” respectiv “Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita” în formă modificată.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că s-au alocat 320.000 lei pentru finalizarea Programului de electrificare din satul Borzont, lucrare, care s-a făcut în colaborare cu Primăria Joseni, care a suportat lucrările de execuție și materialul a fost cumpărat de  Consiliul Judeţean Harghita.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor declară, că nu dorește să participe la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează despre câteva deplasări ale dânsului și a domnului vicepreședinte Barti Tihamér în perioada 27-30 septembrie. A fost în vizită în mai multe județe din Ungaria, înfrățite cu județul Harghita la invitația acestora. Acestea sunt :  Heves, Szabolcs-Szatmár,  Hajdu-Bihar, Bács-Kiskún și Pest, toate din Ungaria. A participat la evenimente organizate de conducătorii acestor județe. Împreună cu domnul vicepreședinte au participat la discuții și dezbateri  privind colaborarea în multe domenii importante în anii ce urmează. Dezvoltarea acestor relații vor avea efecte pozitive asupra promovării și dezvoltării  județului Harghita.  În Budapesta s-a întâlnit cu Ministrul Dezvoltării Naționale din Ungaria, domnul Seszták Miklós. Au discutat despre posibilitatea accesării unor fonduri din Ungaria de către composesoratele din zona Harghitei, care luând exemplul Fabricii de lapte din Cristuru Secuiesc, ar dori să se asocieze în proiecte asemănătoare. Are încredere, că această discuție va avea continuare cu ocazia vizitei planificate a domnului Ministru în cursul lunii noiembrie în județul Harghita.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal vrea să se intereseze asupra două proiecte de hotărâri depuse de luni de zile la Consiliul Judeţean Harghita, referitoare la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, care nu au ajuns să fie votate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că folosindu-se de pretextul înaintării firești în grad  a asistentelor în statele de funcții , s-a încercat în repetate rânduri crearea și includerea unor posturi de conducere inutile din punctul de vedere al Consiliului Judeţean Harghita  prin aceste  proiecte de hotărâri. Ar fi un lux inutil crearea unui post de șef birou pentru programarea și coordonarea activității celor 5 portari existenți. Mai sunt și alte asemenea solicitări în organigrama depusă. Are încredere, că până la ședința ordinară din octombrie se vor corecta aceste proiecte de hotărâri, și prin urmare, se vor putea vota.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal dorește să exprime recunoștința în numele Microregiunii Ciucului de Sus, pentru suma de 800.000 lei, propusă de Consiliul Judeţean Harghita pentru finalizarea lucrărilor de la Stația de Epurare Regională din Ciucul de Sus. Amintește, că, comuna Mădăraș mai are o datorie de 190.000 lei, care ar trebui achitată până la sfârșitul anului 2014. Dacă va mai fi o posibilitate, să fie ajutată cu această sumă. Cu ocazia ședinței consiliului județean delegate, desfășurate în comuna Mădăraș, s-a promis achitarea acestei datorii.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează despre decernarea premiilor ”Orbán Balázs” organizată în Palatul Culturii din Târgu Mureș în cadrul ”Zilelor Secuiești”, festivitate, unde a participat și dânsul în seara precedentă. A participat și domnul Kelemen Hunor, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, cu care a  discutat posibilitatea de a mai primi bani de la Guvern pentru județul Harghita. Astfel s-ar rezolva arieratele existente, respectiv datoriile comunelor Mădăraș, Tușnad și Siculeni.  Solicită ajutorul consilierilor județeni din cele trei regiuni ale județului Harghita, pentru întocmirea unei liste cu necesitățile iminente ale consiliilor locale, care să fie transmisă la Guvern.  Totodată, solicită întocmirea unei noi adrese din partea Direcției Generale Economice, prin care se solicită sume de la Guvern. S-ar putea, ca în următoarele zile Guvernul să decidă asupra altor sume de distribuit și să fie pregătită o listă nouă. 

 

Domnul consilier județean Proca Ion constată, că caracterul extraordinar al acestei ședințe este conferit și de numărul redus de consilieri județeni prezenți. Asigură pe cei prezenți, că fosta fracțiune USL nu a venit la ședință în urma unei invitații speciale. Specifică, că ei nu tratează votul la un proiect atât de important în termen de opoziție. Le votează în felul în care simte fiecare dintre ei. Se consideră parte la hotărârile importante, care nu au un  gust politic. Prezența lor nu trebuie considerată ca rezultatul vreunui înțelegeri, cum și absența de astăzi a fracțiunilor PCM și PPMT este luată ca atare și respectată. Referitor la lipsa solicitării de consultări cu președintele de dinaintea ședințelor consiliului județean, consideră, că se datorează distanței mari, pe care colegii dânsului parcurg, ca să ajungă la ședință și nu se pot corela între ei. Acceptă însă, că deciziile, care s-au luat cu privire la sumele distribuite în unitățile administrativ-teritoriale sunt corecte, și că s-a procedat în spiritul unei corectitudini, de care și până acum s-a dat dovadă.  Roagă pe domnul președinte, să se gândească la posibilitățile de ajutorare a publicației ”Informația Harghitei”. Totodată se folosește de ocazie, să felicite reprezentanții comunei Sândominic, care sunt gazdele ședinței.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că în drum spre ședință a aflat că   fracțiunile P.C.M. și P.P.M.T. vor lipsi astăzi. Pentru restul proiectelor ar fi fost de ajuns și fracțiunea U.D.M.R., dar având și proiecte de hotărâri, care necesită 2/3 din numărul consilierilor județeni, era necesară și prezența altor fracțiuni. Dezbaterile de dinaintea ședințelor ar rezulta votarea mai multor proiecte de hotărâri în unanimitate. Nu consideră lipsa de astăzi a colegilor din cele două fracțiuni absente din rea-voință. Poate sunt concedii și alte motive. La repartizarea sumelor au fost prevăzute toate regiunile județului, indiferent de culoarea politică a reprezentanților. Speră, că și în restul mandatului, lucrările pot continua în aceeași spirit de bună colegialitate.

 

Domnul consilier județean Proca Ion dorește să transmită în mod public, că nu mai există fracțiunea Uniunea Social Liberală, și  în continuare există în Consiliul Județean Harghita un consilier al  Partidului Social Democrat și doi consilieri al Partidului Național Liberal.          

 

Domnul Ferencz Alajos primarul comunei Sândominic mulțumește pentru sprijinul acordat comunei Sândominic, și spune, că nu numai investițiile sprijinite sunt  derulate în comună. De exemplu, mai este și lucrarea de reabilitare a Căminului Comunitar în valoare de 300.000 de lei și amenajarea unui parc central, care deja este în curs de finalizare. Dar s-a gândit, că fiind interesul lor, comunitatea trebuie să realizeze această lucrare din propriile forțe. Există o regulă de casă. În toate cazurile se încearcă economisirea din bugetul propriu al comunei o  parte din suma necesară pentru o investiție și lângă acesta a mai solicitat sprijin pentru completare, lucru ce poate fi confirmat și de domnul președinte. Contează, ca toți cei interesați să pună osul la o treabă. Promite, ca toți banii primiți vor fi cheltuiți în folosul comunității.

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 octombrie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 23228 / 22.10.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   26 octombrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter