Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 22:35:55
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 05 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 05 septembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 05 septembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1157 /  04 septembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor anunță, că această ședință extraordinară a fost necesară, deoarece la începutul anului 2014, a fost emis ORDINUL Ministerului Educației nr. 3275/ 10.04.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013, care a stabilit numărul posturilor pedagogice aprobate pentru județul Harghita, și tot acest Ordin a dispus și  asupra faptului, că cei 57 de psihopedagogi angajați în județul Harghita să fie preluate de către Consiliul Județean Harghita. Această preluare nu a fost efectuată până acum, pentru că nu s-a transmis și fondul salarial necesar pentru acești angajați. În 6 august 2014 a fost emis un nou Ordin al Ministrului Educației, în care au fost asigurate fondurile salariale necesare acestei preluări. Includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita al acestor fonduri se poate efectua numai cu aprobarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita, care a trebuit să crească anvelopa salarială atribuită instituției, modificarea fiind efectuată în ziua de 4 septembrie 2014.  Pentru ca acești pedagogi să nu rămâne fără salarii, acesta este motivarea caracterului de urgență a includerii fondurilor lor salariale în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita.      

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna salută pe cei prezenţi, şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt  6 consilieri judeţeni absenţi : Becze István, Bege Károly, Bende Sándor, Burus Siklódi Botond, Danguly Ervin, Sorbán Attila și președintele Borboly Csaba.  Consiliul este legal întrunit cu 23 de membrii prezenți la ședință, și este prezidat de vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, Incze Csongor. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor comunică, că la această ședință, în afara  includerii în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita al acestor fonduri salariale, mai sunt cinci puncte pe ordinea de zi. Propune, ca din cele cinci, ultimul punct, referitor la realizarea proiectului internațional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC să fie scos de pe ordinea de zi, din motivul neatribuirii contribuției proprii al Consiliului Județean Harghita la acest proiect  .

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 223/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abținere.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba propune, ca să fie scoase toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi, care nu au caracter de urgență.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor consideră, că toate punctele puse pe ordinea de zi de astăzi au caracter de urgență.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba amintește, că acum zece minute și la ultimul punct s-a gândit, că are caracter de urgență.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor explică, că suma primită prin proiect, trebuie să fie inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli al județului. Deocamdată numai contribuția proprie nu este alocată, de aceea va fi amânată proiectul de hotărâre pentru următoarea ședință.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba insistă asupra scoaterii proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, care nu au caracter de urgență. În afara proiectului, care se referă la preluarea psihopedagogilor, restul proiectelor de hotărâri să fie scoase de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor nu înțelege obiecția domnului consilier Sebestyén Csaba. Restul proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi conțin modificări ale organigramelor și ale statelor de funcții ale subunităților, unde urmează să fie încadrate acești psihopedagogi. În afară de aceștia, mai este proiectul de hotărâre, care se referă la Raliul Harghitei, care are motivare pentru urgență. Roagă pe domnul consilier, ca să nu vorbească în general, să dea exemple concrete.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba consideră, că în proiectul de hotărâre referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita, sunt multe articole modificate care nu se referă la salariile psihopedagogilor. Cu privire la Raliul Harghitei, probabil cererea pentru susținere a fost depusă la începutul anului 2014.  De ce trebuie acum discutată, într-o ședință extraordinară ? Insistă asupra retragerii acestui proiect de hotărâre.  

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna admite în parte obiecțiile domnului consilier județean Sebestyén Csaba. Colegii au vrut să introducă mai demult Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Maxx Racing în vederea organizării și derulării programului ”Raliul Harghitei, ediția XXII”, pe anul 2014, dar anul trecut a fost modificat art. 7 din Legea numărul 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, conform căruia termenul de afișare a informațiilor de interes public, s-a prelungit la 30 de zile lucrătoare. Colegii au depus proiectul de hotărâre în timp, dar ar mai fi trei sau patru zile din cele 30, și dacă nu intră acum, termenul pentru aprobarea acesteia se va prelungi foarte mult. În data de 24 septembrie va fi evenimentul, iar data preconizată a următoarei ședințe de consiliu în care se va putea introduce iar, este de 22 septembrie. Două zile pentru semnarea contractului, virarea banilor și respectarea tuturor formalităților impuse de legislație pentru ambele părți nu este de ajuns. Dacă se lucrează în alertă, crește probabilitatea de a se omite greșeli. Aceasta este motivația urgenței.     

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor spune, că se va vota pe articole bugetul de venituri și cheltuieli, și dacă cineva are obiecții legate de respectivul articol, poate să voteze cum dorește.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot aprobarea ordini de zi modificate.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abținere.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014.  Aici se introduce în bugetul instituției fondul salarial al psihopedagogilor.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014. La acest articol se introduce în buget suma suplimentară de 3.000 de euro, câștigată și repartizată pentru proiectul ENGAGE.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba nu înțelege, cum apare totuși aici acest program, dacă s-a scos de pe ordinea de zi.

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna explică, că la aceste fonduri nerambursabile câștigate, procedura de alocare a sumelor stă pe tri piloni. Unul este suma, care se acordă pentru proiect de Uniunea Europeană, altul este partea de contribuție proprie din partea Consiliului Județean Harghita, iar al treilea este partea finanțată de Guvernul României. Acest proiect ENGAGE s-a început din 2010. Este urmărit atent de autoritățile europene, ca defalcat pe capitole, să nu se depășească sumele alocate. De aceea, la nevoie, partenerii dintr-un proiect, încearcă să echilibreze între ei cheltuirea sumelor alocate. La noi s-au terminat fondurile pentru costurile de personal. În Slovenia acest program este la final. Au cerut redistribuire prin programul LEADER, și au fost de acord să contribuie și ei la acest capitol. S-a aprobat suplimentarea fondului pentru acest proiect cu 3.000 de euro. Dar această modificare, implică și creșterea contribuțiilor proprii din partea părților implicate. De aceea, pentru că valoarea proiectului a crescut cu 2%,  trebuie suplimentată  și contribuțiile proprii,. Sunt două proceduri separate. Mai întâi se introduce în buget această sumă de 3.000 de euro. Apoi, cu un alt proiect de hotărâre, trebuie aprobat bugetul proiectului respectiv. Acum este supus aprobării, sau neaprobării, și acești 3.000 de euro se introduc în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita, iar într-un alt proiect de hotărâre, care reglementează construcția bugetară a proiectului ENGAGE, și care cuprinde și contribuția proprie,  a fost scos de pe ordinea de zi, din motivul nealocării sumei de 60 de euro, reprezentând suma contribuției proprii.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014. La acest articol se introduce în buget suma suplimentară de 3.000 de euro, câștigată și repartizată pentru proiectul ENGAGE.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014, care se referă la creșterea capitolului de cheltuieli materiale la bugetul Școlii Speciale Szent Anna din Miercurea Ciuc. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a solicitat, ca în cadrul propriului buget, să fie modificări între capitole în interesul finanțării lucrărilor de montare a unor centrale termice în apartamentele, care aparțin acestei instituții. Aceste apartamente sunt în scări de bloc, unde majoritatea locatarilor deja s-a debranșat de la sistemul comun de încălzire.  

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 5  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014, care se referă la modificări cerute de subunități între capitolele bugetare proprii în interesul de a nu rămâne în urmă cu plata facturilor curente.  

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 6 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014, care se referă la obținerea unei finanțări din străinătate de către Centrul Cultural și de Arte de la Lăzarea, și includerea acestor sume în bugetul lor propriu de venituri și cheltuieli. Trebuie aprobat urgent această includere, ca să poată depune decontul, altfel pierd acești bani.  

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 7 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014, care se referă tot la realocări de sume între capitole la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, Centrul Cultural și de Arte din Lăzarea, Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș și Biblioteca ”Kájoni János” din Miercurea Ciuc. 

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 8 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014, care se referă la alocarea unor sume necesare pentru primirea oaspeților din județele înfrățite cu județul Harghita.  Pentru trimestrul III s-a consumat acest fond,  și trebuie suplimentat din cei alocați pentru trimestrul IV.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Art. 9 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014, care se referă la investițiile legate de montarea centralelor termice în apartamentele. Trebuie incluse aceste centrale în lista de investiții al Consiliului Județean Harghita.  

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abț.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abț.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Școlii Gimnaziale Speciale Bilbor aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 314/2013 și a organigramei Școlii Gimnaziale Speciale Bilbor aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 314/ 2013

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Școlii Gimnaziale Speciale Bilbor aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 314/2013 și a organigramei Școlii Gimnaziale Speciale Bilbor aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 314/ 2013

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Școlii Gimnaziale Speciale Ocland aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 125/2012

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Școlii Gimnaziale Speciale Ocland aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 125/2012

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 275/2013 și a organigramei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 75/2012

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 275/2013 și a organigramei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 75/2012

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Maxx Racing în vederea organizării și derulării programului ”Raliul Harghitei, ediția XXII”, pe anul 2014

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Maxx Racing în vederea organizării și derulării programului ”Raliul Harghitei, ediția XXII”, pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba este nemulțumit de apelurile primite prin centrala telefonică a Consiliului Județean Harghita. Dacă nu poate răspunde înainte de întreruperea apelului, nu mai poate reapela acel număr, nu poate afla de ce a fost căutat. Roagă, ca în viitor să fie apelat de pe un telefon mobil de serviciu, care poate fi reapelat.

 

Domnul consilier județean Ambrus Sándor este de acord cu obiecția anterioară.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor spune, că Cancelaria Consiliului Județean Harghita va lua măsuri pentru eliminarea deficiențelor semnalate.

 

Domnul vicepreşedinte Incze Csongor mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 02 septembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 19322 / 10.09.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  17 septembrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter