Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 22:33:24
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 26.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 26 octombrie 2020

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Diverse

Materialul sedinței

 

Miercurea Ciuc, 22 octombrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár