Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 12:55:39
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 27.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 27 octombrie 2017

 

1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 25 mai 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

2. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 25 mai 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

3. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 29 iunie 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

4. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 12 iulie 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

5. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 31 iulie 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

6. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 august 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

7. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 august 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 19144/2009 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Inspectoratul de Poliție Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba președinte

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate
Inițiator : Borboly Csaba președinte

10. Proiect de hotărâre privind privind modificarea statul de funcții al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.296/2016
Inițiator : Borboly Csaba președinte

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2017
Inițiator : Borboly Csaba președinte

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2007 ”privind aprobarea dării în administrarea Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, a etajului II al blocului administrativ situat în Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, judeţul Harghita, care face parte din domeniul privat al judeţului Harghita”
Inițiator : Borboly Csaba președinte

13. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local a Sistemului de alimentare cu apă a localităților Bisericani și Bulgăreni, comuna Lupeni, județul Harghita , și trecerea acesteia din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni
Inițiator : Borboly Csaba președinte

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru implementarea prevederilor Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, dintre Consiliul Județean Harghita, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Harghita și Direcția de Sănătate Publică Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din România și județul Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de preluare a drumului forestier Vlăhița – Cabana Mădăraș, respectiv transmiterea acestuia din patrimoniul Orașului Vlăhița în patrimoniul județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba președinte

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017
Inițiator : Borboly Csaba președinte

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către  Asociaţa Microregională “Pogany-havas” pe anul 2017
Inițiator : Borboly Csaba președinte

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor licențe de trasee pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Vandor Trans Tours  S.R.L
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte


 

Materialul sedinței

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 24 octombrie 2017

 

Preşedinte
Borboly Csaba