Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 22:20:40
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 29.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 29 octombrie 2020

 

 

1.      Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 septembrie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

2.      Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 septembrie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

3.      Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 septembrie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

4.      Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 septembrie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

5.      Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 octombrie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

6.      Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 octombrie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

7.      Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 154/2005 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Județean Harghita la capitalul social al S.C. HARGITA GAZ S.A. cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

10.  Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei Microregională Sóvidék, pe anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna octombrie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

12.  Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 136/2020 privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local al imobilului Vila nr. 24 situată în localitatea Băile Homorod și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Orașului Vlăhița

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

13.  Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 150/2020 privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local al Sistemului de alimentare cu apă a localității Ditrău, comuna Ditrău, județul Harghita și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Ditrău, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

14.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 19144/2009 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Inspectoratul de Poliție Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse

Materialul sedinței

 

Miercurea Ciuc, 23 octombrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár