Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 22:52:27
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 28.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 28 ianuarie 2021

 

 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean Incze Csongor a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita,
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 octombrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

4. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

5. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 15.00
Inițiator : Secretarul general al județului

6. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 16.00
Inițiator : Secretarul general al județului

7. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 noiembrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

8. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 02 decembrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

9. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

10. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

11. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 decembrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

12. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 decembrie 2020
Inițiator : Secretarul general al județului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 2020 – 2021 în cadrul Programului pentru școli al României
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 11 FND, aflat în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,S.I.M.D.”Harghita, pe o perioadă de 2 ani
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071"
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Lăzărești, comuna Cozmeni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Cozmeni, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Firtănuș, comuna Avrămești din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Avrămești, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna ianuarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2020-2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2020– 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2020-2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Diverse

23. Training CAF2013 (cele 9 capitole și 28 subcriterii) pentru consilieri județeni. Se vor prezenta elementele de bază ale metodologiei CAF

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 22 ianuarie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba c.j. Antal Renáta