Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 23:00:03
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 25 februarie 2021

 

 

 

1.      Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 ianuarie 2021
Inițiator : Secretarul general al județului

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.730,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 09 CEB pentru Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita și a autovehiculului HR 09 NZI pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza, aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita, pe o perioadă de 3 ani
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.      Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2021-2022
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții noi în domeniul public al județului Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I ” S.I.M.D.,, Harghita cu scopul gestionării acestora
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200 (SF)”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

13.  Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004, privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

16.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Direcţia Judeţeană de Statistică respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

17.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziționare a unui imobil prin licitație publică precum și împuternicirea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru mandatarea reprezentanților județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificări ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21.  Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de Sortare și a terenului aferent acesteia, situat în Comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I. ”S.M.I.D.” Harghita cu scopul gestionării acestora
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Miko nr. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 5.564 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705 și 52224, liber de orice sarcini și al clădirii  Policlinică din Miercurea-Ciuc identificat potrivit Cărții funciare nr. nr. 55705-C1  în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”,
Inițiator : vicepreşedinte Biró Barna Botond


Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 19 februarie 2021

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba c.j. Antal Renáta