Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 12:34:48
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 20.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 20 iulie 2018

 

1.     Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 28 februarie 2018
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

2.     Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 16 martie 2018
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

3.     Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 28 martie 2018
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

4.     Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 16 aprilie 2018
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

5.     Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 26 aprilie 2018
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea: „TURULUI CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2018”, ediţia a XII-lea
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale  Spitalului de Psihiatrie  Tulgheș
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

8.     Proiect de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Panorama Turist S.R.L.
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic(PT) pentru lucrarea: „Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14"
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita-Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea realizării proiectului de finanțare „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T inclusiv a nodurilor multimodale” PROIECTE NEFINALIZATE
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund”
Inițiator : Borboly Csaba președinte
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului real de folosință gratuită Consiliului Local al Comunei Remetea, a terenului cu suprafața de 11576 mp., situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 153C, partea dreapta, între pozițiile Kilometrice 67+621 - 67+776, partea stânga, între pozițiile Kilometrice 67+029 - 68+211, 68+424 - 68+689, 68+930 - 69+016, 69+036 – 69+424, 69+475 – 70+335 și de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 153D, partea stânga, între pozițiile Kilometrice 0+000 - 1+000, aflat între platforma drumului și zona de protecție, și care se află în domeniul public al județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba președinte

18.  Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba președinte

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 158/2018, privind aprobarea Programului de cooperare  al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba președinte

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 41/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba președinte

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Gheorgheni, zona Toplița și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita doamna Csont Zsuzsanna în vederea votării nivelului cotizației pe anul 2018 aferent membrului Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Harghita Megyéért Egyesület” pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

23.  Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de Investiţii „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialul sedinței

Diverse

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 13 iulie 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba