Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 11:29:30
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 19.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 19 octombrie 2018

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea materialelor recuperabile rezultate în urma demolării  „Podului peste Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari , comuna Porumbeni, din domeniul public al judeţului Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea, transmiterea fără plată şi/sau valorificarea acestora

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.     Proiect de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2018 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 52.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.     Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, privind investiția ”Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”. pentru proiectul ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

7.     Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

8.     Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

9.     Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 202/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență"

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

10.  Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 200/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna"

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

11.  Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 199/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ” Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna ";

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

12.  Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 201/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență"

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Diverse

 

Materialul sedinței

Diverse

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 18 octombrie 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba