Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 03:24:17
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 18.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 18 ianuarie 2021 – 09.00 - ZOOM

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 14 ianuarie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba