Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 22:40:57
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 16.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 16 februarie 2021

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2021 și estimări 2022 - 2024
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind numirea domnului Bidermann András în funcția de administrator al Societății “Întreținere Drumuri Harghita SRL”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la serviciile publice de transport județean pentru elevii din județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea „Editurii Hargita” al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Consiliul Județean Harghita în Societatea Comercială Honline Media S.R.L.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Supliment la proiectul ordinii de zi


7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita
Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte


8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, terenul în suprafața de 3.500,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Extindere-modernizare și dotare UPU la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte


  Diverse
 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 15 februarie 2021

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba c.j. Antal Renáta