Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 11:37:39
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 14.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 14 august 2018

 

1.     Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 16 martie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

2.     Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 17 mai 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2018

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Centrului Cultural Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din România și județul Tolna din Ungaria

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din România și Regiunea Lori din Republica Armenia

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor educative care însoțesc distribuția de lapte și produse lactate în anul şcolar 2018 – 2019 în cadrul Programului pentru școli al României;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în anul școlar 2018-2019, în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială  în județul Tolna ,Ungaria, în perioada 31 august – 3 septembrie 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2018

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

14.  Salvamont Borsec

15.  Salvamont Borsec

16.  Salvamont Tușnad

17.  Salvamont Tușnad

18.  SF Incubator Miercurea Ciuc

19.  Acord Spital

20.  Acord Spital

21.  Activități Spital

22.  Activități Spital

23.  Cotizație ADI Rural

Diverse

 

Materialul sedinței

Diverse

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 08 august 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba