Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 23:36:47
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 13.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 13 noiembrie 2020

 

 

 

1.      Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni declaraţi aleşi ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Harghita.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita,
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare și de validare a voturilor secrete în cadrul Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Diverse

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 09 noiembrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 13 noiembrie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect și al activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare cu titlul ”Dotarea  cu echipamente IT a unităților de învățământ  special prin U.A.T. Județul Harghita” Cod proiect SMIS: 144721,  în cadrul Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (T.I.C.) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor T.I.C. pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE”, Apel 2,
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind revocarea administratorului și numirea unui administrator interimar la societatea “Honline Media” SRL
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Orașul Borsec în vederea finalizării investiției ”Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.      Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate pentru iarna 2020-2021 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2020-2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan situat în comuna Bilbor, str. Centru nr. 121, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita și Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor , înscris în CF nr. 51049, în șase corpuri funciare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 09 noiembrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár