Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 11:09:01
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 10.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 10 august 2018

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna "
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna"
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ” Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență"
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență"
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 261/2017, privind aprobarea activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Consiliul Local al Orașului Băile Tușnad, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Băile Tușnad" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al Studiului de fezabilitate  aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în Orașul Băile Tuşnad” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 259/2017
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în anul școlar 2018-2019, în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023;
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.     Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

Materialul sedinței

Diverse

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 09 august 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba