Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 11:34:17
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 05.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 05 iulie 2018

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 117/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu UAT Municipiul Miercurea Ciuc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 115/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu UAT Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. , Prioritatea de investiție 2.1., Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2., Prioritatea de investiție 2.1. Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare DJ 123 km 7+000 – 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 – 7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”
Inițiator : Borboly Csaba președinte

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 217/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ”Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, ca parte civilă, în procesul penal referitor la unele plăți efectuate în dauna patrimoniului Județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu UAT Miercurea Ciuc, UAT Păuleni Ciuc, UAT Atid, UAT Corund, UAT Voșlăbeni, UAT Suseni, UAT Ciumani ,UAT Joseni, UAT Lăzarea, UAT Bilbor în vederea realizării proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T inclusiv a nodurilor multimodale” PROIECTE NEFINALIZATE
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialul sedinței

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 04 iulie 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba