Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 10:56:44
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 03.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 03 octombrie 2018

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Conferința Digitală IT&C pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional Youth&SPA - Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns din cadrul Programului Erasmus+rivind aprobarea derulării Programului Conferința Digitală IT&C pe anul 2018
Inițiator : Biró Barna Botond vicepreședinte

4. Proiect de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2018
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statutului de funcţii al Editurii Hargita Népe
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ 128 - LOT 4 KM 0+000 - 19+650 INTERSECTIE E578 - KM 20+864”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”,
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Diverse

 

Materialul sedinței

Diverse

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 02 octombrie 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba