Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 22:41:50
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 18 decembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 18 decembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 18 decembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1575 /  17  noiembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de conferință a Hotelului Parc din Miercurea Ciuc.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți. Motivează caracterul de urgenţă ala acestei şedinţe prin sprijinirea unor localități, care ar mai avea nevoie de bani. Mulțumește colegilor, care au discutat cu primarii din mai multe localități, care au renunțat la fonduri primite, și care acum se pot realoca. Echipa de la achiziții publice, și de la direcția economică au lucrat foarte eficient, și s-a reușit economisirea sumei de 3 milioane de lei.  Totodată, până la 5 ianuarie trebuie să fie semnat și un contract pentru refinanțarea creditului luat în anul 2007. Astfel se poate dispune peste 3.000.000 lei, sumă, care poate fi redistribuită. Pentru încheierea contractului este nevoie de votul Consiliului Județean Harghita. La Serviciul de Protecție Și Pază al Consiliului Județean Harghita trebuie definite noile taxe, ca în afara orelor de serviciu și în sfârșit de săptămână să fie păzită clădirea proprie.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt șapte consilieri judeţeni absenţi : Danguly Ervin, Magyari Vencel, Orosz-Pál Levente, Pálffy Domokos, Salamon Zoltán, Sebestyén Csaba István și Thamó Csaba Zsolt Béla.  Consiliul este legal întrunit cu 22 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă ordinea de zi, care cuprinde patru proiecte de hotărâri.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2015 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

 

2.      Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Harghita în relația cu SC BANC POST SA  privind contractarea refinanţării datoriei publice locale

 

3.      Proiect de hotărâre privind rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

 

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2015 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2015 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

  

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Harghita în relația cu SC BANC POST SA  privind contractarea refinanţării datoriei publice locale

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Harghita în relația cu SC BANC POST SA  privind contractarea refinanţării datoriei publice locale

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile  explică rectificarea bugetului pe articole. Comuna Mihăileni a renunțat la 200.000 lei, care vor fi alocați comunei Siculeni. Din banii pentru întreținerea de vară s-au mai adunat 120.000 lei din  economisiri. Vor fi alocați comunei Ciumani 22.000 lei, pentru drumurile comunale. La comuna Zetea vor fi alocați 70.000 lei pentru drumurile comunale și la comuna Mugeni, tot pentru drumurile comunale 30.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că în total primesc patru localități sumele, pentru care s-au primit solicitări. Astfel toate solicitările au fost onorate.

 

Domnul consilier județean Sorbán Attila  întreabă, de ce a renunțat comuna Mihăileni la suma menționată ?

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile  răspunde, că nu s-a reușit cheltuirea acestei sume din cauza unor neînțelegeri la contracte.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune, ca adresa de renunțare de la comuna Mihăileni să fie trimisă la toți consilierii județeni. Mulțumește domului consilier județean Szentes Antal, care a intervenit în favoarea comunei Siculeni, că altfel acești bani de la comuna Mihăileni s-ar fi întors la București.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da.

 

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal mulțumește tuturor participanților pentru prezența de astăzi, ca acest sprijin pentru comuna Siculeni s-a putut acorda. Speră, că până la sfârșitul mandatului să mai fie ocazii, când consiliul județean să fie oaspetele comunei Siculeni.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 decembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 28614 / 19.12.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  19 ianuarie 2015

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter