Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 22:03:51
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 16 decembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 16 decembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 16 decembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1523 /  9 decembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți, şi exprimă consternarea cu privire la moartea bruscă a managerului de la Editura Harghita, a domnului Zári Zsolt, a cărui înmormântare a fost astăzi. Roagă pe toţi cei prezenţi, ca să se ţină un moment de reculegere în amintirea dânsului.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Un consilier judeţean este absent, domnul Burus Siklódi Botond, cine îşi va motiva absenţa. Consiliul este legal întrunit cu 28 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă punerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri apărute după comunicare, şi care au fost puse pe ordinea de zi ca să nu mai fie nevoie de convocarea unei alte şedinţe extraordinare. Şi aşa a mai rămas o problemă nerezolvată, o solicitare de la comuna Siculeni. Prezintă proiectele de hotărâri, care au fost puse ulterior pe proiectul ordinii de zi :

 

1.Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba comunică, că s-a completat echipa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita cu noi membrii. Felicită pe domnul Thamó Csaba pentru numirea dânsului la conducerea acestui autorităţi. Ca să poată funcţiona Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Harghita, trebuie votat acest proiect de hotărâre. Ieri a discutat cu doamna director general Romfeld Mária Magdolna, că hotărârea se va vota în lipsa raportului de specialitate, care va fi întocmit ulterior și comunicat consilierilor județeni.

           

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Joseni a cotei părţi de 40,64 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că cablurile au fost duse la faţa locului şi neapărat ar trebui să fie inaugurată această lucrare. De aceea trebuie votat astăzi.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că de mai mult timp stagnează activitatea acestei asociaţii, din cauză, că nu s-a găsit omul potrivit la conducerea acesteia. Acum

s-a prezentat o persoană, dar nici acum nu există un consens în privinţa lui. Problema este, că volumul activităţii de derulat la acest proiect este enorm, şi dacă se aşteaptă încă o lună, s-ar putea acumula pierderi însemnate. Propune ca să se voteze acum acest proiect de hotărâre, având ca responsabil desemnat pe domnul Molnár Gábor, coleg din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca să se pornească măcar lucrările şi premeditând în viitorul apropiat o schimbare, pentru că acest coleg, din cauza complexităţii activităţii,  nu îndrăzneşte să semneze documentele. Este închidere de an la această asociaţie de utilitate publică, trebuie semnate documentele de închidere ale asociaţiei, deci se necesită urgent o schimbare de reprezentant.       

 

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.291/2014 privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba afirmă, că acest proiect de hotărâre a fost votat în şedinţa anterioară în necunoştinţă de cauză, în sensul, că proiectul de hotărâre pregătit în mapa şedinţei era un material depus de mai mult timp la Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita pentru şedinţa consiliului judeţean din noiembrie, nu ultimul depus de către Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita, pentru şedinţa consiliului judeţean din decembrie. Trebuie respectat legalitatea procedurilor, dânsul nu-şi asumă responsabilitatea pentru pregătirea necorespunzătoare a documentelor pentru şedinţă. Nu i-a fost atrasă atenţia asupra acestui fapt. Astfel, propune ca acest proiect de hotărâre să fie retrasă, şi să nu fie efectuate plăţi din banii publici în condiţii incerte.    

  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că aici este vorba despre o transformare de post, care se va efectua în cursul lunii decembrie.

 

6. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Nr. 285/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014-31 martie 2015

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă, că s-a reuşit semnarea contractului cu comuna Sâncrăieni, ca să accepte deszăpezirea drumului către Băile Sântimbru în această iarnă. De aceea este necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre.

 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință de la Fundația Județeană pentru Tineret Harghita asupra imobilului Vila nr.6 din localitatea Homorod Băi aflat în domeniul public al județului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba exprimă nemulţumirea faţă de împotrivirea repetată a mai multor persoane faţă de sprijinirea Fundației Județene pentru Tineret Harghita în acest an,  având ca rezultat imposibilitatea menţinerii activităţii în Vila nr.6 din Homorod, neavând fonduri suficiente pentru încălzirea imobilului în timp de iarnă. Acum trebuie să revină acest imobil în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, ca să poată fi încălzit în condiţii legale, să nu se distrugă instalaţia de thermoficare. 

  

8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Bilbor

 

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Ocland

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor realizate în cadrul „Drumul apelor minerale – Lot 2” cod PHARE RO2006/018-147.04.01.01.01.03.13

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu la toate proiectele de hotărâri este alăturat raportul de specialitate din cauza urgenţei, dar se va alătura ulterior, aşa cum va fi, favorabil, sau nefavorabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea noii ordinii de zi.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30.10.2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30.10.2014

Rezultatul votului: 28 Da.

  

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17.11.2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 17.11.2014.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24.11.2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24.11.2014, cu menţiunea, ca cele spuse la tema cu Asociaţia „KŐLIK” să fie literalmente redate.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prevesteşte câteva modifări în bugetul de venituri şi cheltuieli, dintre care cele mai importante sunt la salarizarea Spitalelor, şi s-au primit nişte sume din buget pentru unităţile deconcentrate, pentru pregătirea profesională şi pentru pregătirea specială. Se mai fac câteva schimbări minore la subunităţi.

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile prezintă sumele primite din buget.  S-a primit la rectificarea de buget sume defalcate din TVA. În afara cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului de 562.000 lei,  pentru învăţământul special, şi au fost repartizate pentru Ocland, la şcoala specială 179.000 lei, pentru Şcoala Gimnazială Specială Bilbor 70.000 lei, la Şcoala Specială Sfânta Ana din Miercurea Ciuc 915.000 lei, şi pentru Centrul Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională 98.000 lei. S-a rectificat bugetul  Spitalului Judeţean de Urgenţă, şi s-a majorat partea de venituri cu 2.457.000 lei. Au primit banii pentru venituri proprii de la Casele de Asigurări de Sănătate ce au avut de încasat, dar nu au avut plafon pentru salarizare. S-a făcut rectificare la toate unităţile subordonate. S-a alocat din fondul de rezervă pentru Şcoala Populară de Artă şi Meserii din Miercurea Ciuc suma de 80.000 lei. La editura „Hargita Népe”, pentru funcţionare 128.500 lei. S-a alocat pentru protecţia copilului cota parte a Consiliului Judeţean Harghita pentru finanţare de 25%, 90.000 lei. S-a mai acordat un levirer de credite pentru funcţionarea unităţilor subordonate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că mai întâi se vor vota Amendamentele de fond, pentru că în aceste zile s-au finalizat. Mai multe localiltăţi au primit bani pentru măsurătorile cadastrale. Au venit şi în această săptămână bani şi trebuia întocmit Amendamentul de fond pentru articolul 2. După  2 vine articolul 3, unde se clarifică că au intrat 202.089 lei, aproape 203.000 lei. Din articolul 6 va fi articol 7, care se referă la spitale, ca să fie bani pentru salarii. Protecţia copilului în loc de articolul 15 va fi articol 16. În loc de articolul 16 va fi noul articolul 18, care vor fi banii intraţi din străinătate. Acesta este conţinutul Amendamentului de fond.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la votul pe articole.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, care vorbeşte despre structura hotărârii, anexa 1, unde sunt detaliate modificările.

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, unde se include în buget suma de 562.000 lei, pentru şcoli şi pentru Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, unde se includ banii primiţi pentru PUG-uri şi măsurătorile cadastrale, care vor fi date mai departe localităţilor.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, aici sunt micile modificări solicitate de instituţiile subordonate.

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, sume transferate între capitole la instituţiile subordonate.

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, care este esenţa acestei şedinţe, cei 25 de miliarde de lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, din care se dau salariile şi ca să poată plăti tot ce au nevoie la sfârşitul anului. Mulţumeşte domnului vicepreşedinte Barti Tihamér şi echipei lui, şi tuturor, care au colaborat pentru reluarea lucrărilor, care s-au oprit în iulie 2013. A fost depus un efort semnificativ, ca să fie reluate aceste lucrări din cauza neputinţei  şi reavoinţei mai multor persoane.  

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, care se referă la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, se referă la Şcoala Populară de Artă şi Meserii, pentru salariile profesorilor.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014,  cei 128.000 lei pentru Editura „Hargita Népe”, ocazie, cu care această unitate a ajuns la linia de plutire. Fracţiunilor din opoziţie comunică, că din iulie până la sfârşitul anului domnul Zári a pus la punct această instituţie, aşa cum a fost prezentat de dânsul la şedinţa trecută.

Rezultatul votului: 22 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, care se referă la cei 38.000 lei pentru Centrul Cultural.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, care conţine regruparea de la Centrul Cultural de la Lăzarea.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, care se referă la Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, regrupările de la alte instituţii. La Evidenţa Persoanelor, la Pază şi Protecţie, ş.a.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, se pune la loc tot ce s-a modificat la instituţii subordonate.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, aici sunt cei 273.000 lei pentru Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului, care vor fi incluşi în buget, şi puşi la loc.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, aici sunt programele şi investiţiile proprii.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.18 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, aici sunt fonduri externe pentru proiectele câştigate.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2015, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba comunică, că toţi au lucrat în frunte cu Arhitectul Şef, ca taxele de construcţii să scadă, şi s-a reuşit acest lucru într-o măsură de 20%. Speră, că această scădere contribuie la dezvoltarea judeţului. Cei, care vor construi, măcar să scape de o povară pentru că nu va fi un an uşor.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád adaugă, că raportul de specialitate a fost completat cu procesul verbal privind cerinţele transparenţei decizionale.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2015, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că în acest proiect de hotărâre este vorba despre stabilirea unei cotizaţii. În această toamnă a apărut o lege, care se referă la sprijinirea asociaţiilor sportive, şi înainte de iniţierea acestei hotărâri  nimeni nu i-a sesizat de modificările intervenite. După trimiterea proiectului de hotărâre a observat, că raportul de specialitate este nefavorabil. Din acest motiv, în viitor ar trebui evitate cazurile, în care dânsul în calitate de iniţiator, să afle ulterior trimiterii proiectului de hotărâre consilierilor judeţeni de constatările raportului de specialitate. Acum există un raport nefavorabil, din cauza unei legi apărute în septembrie, şi care spune, că nu se poate sprijini sportul local, numai prin proiecte deschise. În fracţiunea UDMR nu s-a luat o decizie unanimă. Cine vrea, poate să voteze, sau poate să abţină. Dânsul personal se va abţine de la vot.

 

Domnul consilier judeţean Danguly Ervin înainte să fie supus votului acest proiect de hotărâre doreşte să afle părerea domnului vicepreşedinte Barti Tihamér, despre care se ştie, că s-a implicat foarte activ în această problemă.

 

Domnul consilier judeţean Szentes Antal consideră, că este vorba despre două probleme. Unul este raportul juridic nefavorabil şi utilitatea publică, iar cealaltă problemă este suma cotizaţiei. Dânsul este consilier judeţean din 2008 şi încă de atunci se practică un echilibru în volumul sumelor de sprijin între cele trei regiuni, Odorheiu Secuiesc, Ciuc şi Gheorgheni. După cum se ştie, anul acesta Ciucul pentru hochei a primit 50.000 lei, dar acolo s-a dat pentru un ADI de utilitate publică, handbalul de la Odorheiu Secuiesc nu a primit nimic, iar acum Gheorgheniului este propus 100.000 lei. Nu are nimic împotriva Gheorgheniului, şi nici împotriva hocheiului, dar crede, că  nu este cinstit faţă de celelalte regiuni această propunere, şi nici cu suma propusă nu este de acord. Dacă la începutul anului s-a stabilit 50.000 lei pentru fiecare regiune, atunci să se menţină acest echilibru. Dacă se dă 100.000 lei pentru unul, atunci atât să primească fiecare. În rest, îi pare rău, că aceşti bani, din cauza modificării legii, şi a raportului de specialitate nu se pot oferi.

 

 Secretarul județului, domnul Egyed Árpád explică, că raportul juridic nu este un obstacol. Raportul juridic, sau raportul secretarului judeţului are numai caracter  consultativ. Exprimă numai o părere. Din acest punct de vedere, ceea ce priveşte aplicarea legii la acest proiect de hotărâre, este următoarea problemă. Fiind vorba despre reglementări în domeniul finanţelor publice, şi care au intrat în vigoare în septembrie  prin OUG nr. 58 / 2014, s-a modificat modalitatea finanţării din banii publici a unor asociaţii sportive private. Se ştie, se poate vedea prin media, că în ultima vreme la nivel înalt au fost multe probleme cu finanţările asociaţiilor sportive private. Se poate da cu părerea, dar dacă legal numai într-un fel se poate, atunci numai aşa se poate. Acest OUG a modificat art. 18, al.1 din Legea sportului nr.69 / 2000, şi este cunoscut în dreptul public, că în cea ce priveşte competenţa legală, cum s-a şi scris, raportul juridic  serveşte ca lucrurile să fie clare. Legea oricum trebuie respectată. Nimeni să nu creadă, că raportul juridic este mai mult, decât un act consultativ. Nu în baza acestuia se aplică legea. A fost comunicat tuturor în format electronic acest act, în care serviciul juridic a explicat foarte clar cerinţele acestei legi.

 

Domnul vicepreşedinte Barti Tihamér îşi spune părerea cu privire la spijinul pentru hocheiul din Gheorgheni. Nu a discutat cu nimeni această problemă, că nu el a fost iniţiatorul, dar este de acord cu păstrarea echilibrului între regiuni la acordarea sprijinului. Dar trebuie să spună, că acest an în viaţa hocheiului din Gheorgheni a fost unul foarte greu. Se ştie că echipa de hochei PROGYM GHEORGHENI a fost al treilea în clasamentului naţional în împrejurările în care nu au putut antrena pe patinoarul propriu şi zilnic trebuiau să se deplaseze cu autobuzul la Patinoarul din Cârţa. Necazurile au pus amprenta şi pe echipă, şi pe jucători. Din acest punct de vedere, el personal o să voteze acest proiect de hotărâre. Îndeamnă, ca fiecare consilier să voteze după conştinţa proprie.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune, să nu se intre într-un război al regiunilor. Este important pentru toţi sprijinirea sportului în judeţ. Dacă s-a pus deja 29 de miliarde de lei în reabilitarea Patinoarului din Gheorgheni, atunci acei 50 de mii nu mai contează. Mai ales, că sunt bani în acest scop. La cotizaţii încă mai sunt bani. Nu este vorba despre cuantumul sumei, şi nu este un război între regiuni. De fapt, legea din septembrie este o problemă, despre care a aflat după iniţierea proiectului de hotărâre. Nimeni nu are nimic cu echipa PROGYM GHEORGHENI.  Dar dacă s-ar fi ştiut de modificarea legislaţiei, atunci s-ar fi făcut un program de finanţare, nu ar fi lucrat colegii, cu întocmirea proiectului de hotărâre. Şi oricine poate vota, dar nu este o bază legală de a plăti aceşti bani. Nici nu ar fi trebuit să se pună pe ordinea de zi, dar a fost deja trimis.  Această modificare legislativă îşi pune amprenta la toate cotizaţiile plătite de Consiliul Judeţean Harghita. Au avut noroc cei, care au cerut la începutul anului, şi până în septembrie au şi primit banii. Cei, care au rămas în urmă, nu mai primesc.

 

Domnul consilier judeţean Ambrus Sándor confirmă faptul, că nu este neînţelegere între regiuni în ceea ce priveşte distribuţia sprijinului acordat sportului din judeţ.  Fiecare membru al consiliul iubeşte şi sprijină sportul. Tocmai de accea, la începutul anului, când s-a modificat programul cu sprijinirea sportului, dânsul a făcut o propunere, ca şi organizaţiile sportive profesioniste să beneficieze de sprijin, şi chiar ar trebui să primească mai mulţi bani ca finanţare. Atunci ar putea depune şi proiecte acele asociaţii, care în afară de faptul, că aduc rezultate, mai sunt şi un exemplu pentru tineri. Propune, ca din anul 2015 să fie reanalizat programul privind finanţarea sportului din judeţ, ca să nu mai fie astfel de probleme.

 

 Domnul consilier judeţean Danguly Ervin consideră, că domnul vicepreşedinte Barti Tihamér are dreptate cu volumul mare al cheltuielilor efectuate de Clubul din Gheorgheni. Totuşi, dacă oricum nu se poate plăti, nu înţelege de ce nu se poate scoate de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre ? Propune, ca să fie scoasă de pe ordinea de zi.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune, ca în viitor consilierii să se adune pentru o dezbatere cu privire la problema achitării cotizaţiilor la asociaţiile, în care Consiliul Judeţean Harghita este membru. Trebuie găsite formele legale, ca fiecare să poată vota liniştit acordarea acestor sume. Sumele, rămase din cotizațiile la asociațiile sportive, ce nu pot fi distribuite în acest an, vor suplimenta fondul de sprijin din anul viitor. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 28572/2010 încheiat cu Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă, a expirat contractul încheiat cu Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. Ca să fie continuă activitatea acestei instituţii până la mutarea efectivă, trebuie să se desfăşoare într-un cadru legal.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 28572/2010 încheiat cu Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexei nr. 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexei nr. 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 152/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita    

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că trebuie propus un membru în comisia de numărare a voturilor a consiliului Judeţean Harghita în locul domnului Rácz Árpád.  Prin vot deschis s-a propus domnul consilier judeţean Ferencz Salamon Alpár.

 

Votul privind numirea domnului Ferencz Salamon Alpár în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Harghita    

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 152/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita    

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 129/2014. privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014 - forma modificată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 129/2014. privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Departamentul pentru Relații Interetnice și Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale în anul 2014 în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește, că este vorba despre codul de conviețuire în interesul bunei înțelegeri reciproce. Este foarte important dezvoltarea bunei relații între români și maghiari în acest județ, ca să nu se ajungă la conflicte, la neînțelegeri. Trebuie conștientizat, că fiecare naționalitate are valori proprii, care trebuie respectate de ambele părți. S-a înlăturat și ultimul impediment juridic în calea finalizării acestui document de către agenția guvernamentală de specialitate. În urma acestei decizii Consiliul Județean Harghita ar fi de acord, ca Departamentul pentru Relații Interetnice să pregătească acest material.       

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Departamentul pentru Relații Interetnice și Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale în anul 2014 în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii al Liceului Tehnologic Special ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 767/15.01.2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că trebuie schimbat urgent şi aici statul de funcţii.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii al Liceului Tehnologic Special ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 767/15.01.2013

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Liceului Tehnologic Special „Szent Anna”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că trebuie schimbat şi Consiliul de Administraţie. Au fost desemnaţi consilierii judeţeni Salamon Zoltán şi Ványolós István Albert.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Liceului Tehnologic Special „Szent Anna”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier Ványolos István Albert ca membru în Consiliul de administrație din cadrul Liceului Tehnologic Special „Szent Anna”

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier Salamon Zoltán ca membru în Consiliul de administrație din cadrul Liceului Tehnologic Special „Szent Anna”

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Nu, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a  imobilului Centru Multifuncțional Șumuleu, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, județul Harghita, precum și a bunurilor din dotarea acestuia    

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că a trimis două email-uri, ca să nu fie pus această temă pe ordinea de zi.   Încă sunt în curs negocierile cu mai multe organizaţii caritative, şi nu vrea să ajungă acest imobil la cineva, care să nu-l poată administra.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a  imobilului Centru Multifuncțional Șumuleu, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, județul Harghita, precum și a bunurilor din dotarea acestuia    

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 142/2011 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 142/2011 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Joseni a cotei părţi de 40,64 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Joseni a cotei părţi de 40,64 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I”

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Votul privind numirea domnului Eigel Tibor ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”.

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Nu, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.291/2014 privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.291/2014 privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Nr. 285/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014-31 martie 2015

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Nr. 285/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014-31 martie 2015

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință de la Fundația Județeană pentru Tineret Harghita asupra imobilului Vila nr.6 din localitatea Homorod Băi aflat în domeniul public al județului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință de la Fundația Județeană pentru Tineret Harghita asupra imobilului Vila nr.6 din localitatea Homorod Băi aflat în domeniul public al județului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Bilbor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Bilbor.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier Marcu Răducu Ioan, ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Bilbor.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Ocland.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Ocland.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier Ványolós István Albert ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Gimnazială Specială Ocland.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă, că va mai fi un proiect european, despre care va trebui să voteze consiliul. Eventual, va fi şi o scurtă prezentare. S-a pregătit în ultimul moment şi este urgent în sensul, că trebuie închis acest program. Tocmai despre ce s-a votat în ultima şedinţă, că s-au mai obţinut bani cu care trebuie încheiat proiectul.  Azi trebuie decis şi despre studiul, care s-a folosit la activitatea din Bruxelles.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád sesizează lipsa raportului de specialitate al acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  spune, că în cazul unui raport de specialitate nefavorabil, se va mai dezbate situaţia. Între timp va fi distribuit ca consilierii judeţeni să-l parcurgă şi domnul Csák László va ţine prezentarea.  Dar mai întâi să se voteze următorul proiect de pe ordinea de zi.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor realizate în cadrul „Drumul apelor minerale – Lot 2” cod PHARE RO2006/018-147.04.01.01.01.03.13

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează, că este vorba despre sprijinirea celor şase localităţi în programul Drumul apei minerale. Aceştia au fost antrenaţi în acest proiect de către Consiliul Judeţean Harghita şi acum au nevoie de bani pentru partea proprie în acest proiect. În loc să fie date în judecată localităţile, s-a găsit o formă juridică potrivită de a-i ajuta. Totodată se şi închide programul „Drumul apelor minerale”, ca în viitor să nu se mai ajungă în această situaţie cu localităţile din judeţ.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor realizate în cadrul „Drumul apelor minerale – Lot 2” cod PHARE RO2006/018-147.04.01.01.01.03.13

Rezultatul votului: 28 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Votul secret privind numirea membrilor Comisiei  tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism:

 

 

-            Albert Homonnai Márton – Arhitect

Rezultatul votului: 25 Da

 

-            Albert Márton – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da

 

-            Bogos Ernő – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

 

-            Márton Ildiko – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

 

-            Jakab Mária –  Arhitect

Rezultatul votului: 26 Da.

 

-            Köllő Miklós – Arhitect

Rezultatul votului: 26 Da

 

-            Korodi Szabolcs – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da

 

-            Máté Zoltán – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da

 

-            Mirk Lilla – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da

 

-            Várday Zsolt – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da

 

-            Tövissi Zsolt – Arhitect

Rezultatul votului: 27 Da

 

-            Lukács Péter– Inginer proiectant drumuri şi poduri

Rezultatul votului: 26 Da

 

-            Zsombori László   – Director general, Direcţia generală investiţii, Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da

 

Votul secret privind numirea secretarului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism:

-          Chiorean Adrian - Inspector Compartiment amenajarea teritoriului şi disciplina în construcții

Rezultatul votului: 26 Da

 

Votul secret privind numirea membrilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita:

 

Bicăjanu Vasile – director general la Direcţia generală economică – membru

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Zsombori László – director general la Direcția generală investiții– membru

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Fülöp Otilia – arhitect şef – membru

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Bara Lenke – consilier în cadrul Direcţiei patrimoniului – membru

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Votul privind validarea desemnări nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică al județului Harghita:

 

Andrei Jean–Adrian – Subprefect al județului Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Nu.

 

Bege Károly – consilier județean

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Sándor Barna – consilier județean

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Thamó Csaba – consilier județean, președintele A.T.O.P. Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Rafain Zoltán – reprezentant al comunității

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului regional de implementare elaborat în cadrul proiectului internațional CCIC –– Complex Challenges, Innovative Cities -  Provocări complexe – Orașe inovatoare”– din cadrul Programului INTERREG IVC

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului regional de implementare elaborat în cadrul proiectului internațional CCIC –– Complex Challenges, Innovative Cities -  Provocări complexe – Orașe inovatoare”– din cadrul Programului INTERREG IVC

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă pe Csák László, să ţină prezentarea cu privire la oraşele inovatoare. Între timp dânsul aşteaptă întocmirea raportului de specialitate pentru acest proiect, şi nu închide şedinţa până nu se redactează şi se înregistrează acest raport. Dacă trebuie, stă şi până dimineaţă. Anunţă, că de la ora optesprezece este programat un vernisaj de comemorare a celui de al doilea război mondial în această sală festivă. De la ora nouăsprezece, în Restaurantul „Fenyő” este o prezentare a Serviciului Public Salvamont al judeţului Harghita. Dacă cineva doreşte să participe, la aceste evenimente, este binevenit.

Domnul  Csák László prezintă pe scurt programul  INTERREG IVC. Unul dintre axele acestui program este un plan de fezabilitate regională, şi este analizat cum s-ar putea face o inovaţie în sfera publică. Acest document este de asemenea o încercare de inovaţie, şi ţinând cont de faptul, că momentan eficienţa energetică, şi eficienţa energetică a clădirilor publice, şi sustenabilitatea acestora este un subiect de importanţă majoră în Uniunea Europeană, ceea ce arată sensul viitoarelor investiţii în mai multe domenii. Situaţia energetică în judeţul Harghita, în baza acestor analize înseamnă  măsurători, ca Graficul privind încălzirea clădirilor şi arată necesarul de încălzire în următorii trei ani. Arată date statistice, ca de exemplu, o clădire construită în aceeaşi condiţii la Bucureşti, necesită cu 58% mai puţină încălzire, decât unul în Miercurea Ciuc. Această situaţie generează o supra cheltuială a consiliilor locale în zonel mai reci, astfel şi investiţii mai mari. Concluzia este, că cele mai sustenabile sunt clădirile din lemn. Judeţul Harghita trebuie să fie fruntaş în implementarea noilor energii şi a clădirilor inovatoare, dat fiind împrejurimile climatice.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră semnificative şi importante cele prezentate în perspectiva preluării și aplicării acestor tehnologii în viitor.  De obicei studiile inovatoare preluate, sunt analizele făcute, cu timpul îşi dovedesc importanţa. De exemplu, s-a lucrat la finanţarea universităţilor din bani europeni, şi nu demult a apărut pachetul de proiecte europene destinat şcolilor superioare din zonele defavorizate. Scopul este influențarea politicilor europene în interesul accesului la cât mai multe proiecte europene în orice domeniu în regiunile proprii. aplicarea noilor  tehnologii aduce beneficii instituțiilor. De exemplu, ca soluție inovatoare, clădirea Consiliului Județean Harghita ar putea refolosi pentru necesarul propriu apa de ploaie, fiind pionier în aplicarea acestor tehnologii. Astfel, s-ar îmbunătății și   sustenabilitatea altor imobile publice. Cu sistemele termice vechi, cu izolațiile uzate, parcă s-ar arunca banii pe fereastră. În viitorul apropiat urmează anunțarea proiectelor europene alocate acestor soluții inovatoare. Consiliul Județean Harghita s-a implicat în acest proiect cu intenția de a familiariza cu aceste soluții inovatoare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba în cadrul capitolului Diverse felicită pe domnul Thamó Csaba în noua funcţie, ca preşedintele ATOP, și este mulțumit, că s-a reluat activitatea acestei autorități. Speră, că activitățile suspendate din lipsă de personal să fie continuate. Trebuie luat exemplu de la alte județe, ca și Harghita, care a fost codaș mai ales în ultima perioadă, să se alinieze la realizările autorităților asemănătoare din țară. Chiar dacă votul a fost mai constrâns, speră, că până la urmă s-a format o echipă de lucru.   Domnul consilier judeţean Thamó Csaba va avea ocazia să convoace ședințele de lucru ori de câte ori va considera necesar, în interesul soluționării problemelor și cerințelor locuitorilor, mai ales în zona Odorheiu Secuiesc, unde activitatea Poliției a fost mult obiectată. În perspectiva pregătirii bugetului pentru anul viitor, așteaptă propuneri cu privire la, proiectele care pot avea temei legal pentru anul 2015. Propune, ca autoritatea să se întrunească în cursul anului curent, pentru clarificarea activității în anul viitor.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba este mulţumit de faptul, că s-a ales în fruntea unei comisii a Consiliului Judeţean Harghita un consilier dintr-o fracţiune minoritară. Consideră o dovadă de normalitate. Totodată, ca să poată lucra eficient Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, speră că majoritatea UDMR din această comisie îl va susţine în iniţiative.

Domnul consilier judeţean Szentes Antal aminteşte consiliul de problemele Staţiei de epurare din zona Ciucului de Sus, şi de o promisiune cu privire la cei 925.000 lei promişi comunei Mădăraş, care este dator cu această sumă. Astăzi această datorie, cu sprijin acordat de Consiliul Judeţean Harghita în mai multe tranşe în cursul anului,  este restituit. Dar şi Siculeni-ul are datorii din cauze asemănătoare, pe care nu le poate achita.  Propune, ca în interesul srijinirii acestei comune, să mai fie convocaţi consilierii judeţeni pentru o şedinţă extraordinară în acest an. A şi trimis solicitare la data de 10 noiembrie, comunicând, că are aproape 200.000 lei datorie la arierate. Din acest motiv i-au fost blocate şi conturile. La începutul anului comuna Siculeni a primit mai puţin cu 400.000 lei la repartizare din cauza achitării unor despăgubiri pentru salariaţii demişi de la Poşta Română. Până la sfârşitul anului, aceste datorii s-au mai acumulat şi roagă pe domnul preşedinte, ca înainte de sfârşitul anului cumva să ajute această comună.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează, că chiar în această zi a primit înştiinţare din partea comunei Mihăileni. Banii alocaţi pentru drumul de la Racu nu le mai poate cheltui în acest an. Ar fi o soluţie, ca acea sumă să fie transferată la comuna Siculeni. Dacă există solidaritate din partea consilierilor, atunci această problemă poate fi rezolvată. Bani sunt, dacă nu sunt folosiţi în cursul acestui an, trebuie restituiţi pentru Bucureşti. Eventual joi s-ar putea convoca o şedinţă extraordinară la ora şaisprezece fără cinci minute.

 

 Domnul consilier judeţean Danguly Ervin revine la problema cotizaţiei pentru PROGYM GHEORGHENI. Doreşte să fie menţionat în procesul verbal al şedinţei, că propunerea cu privire la scoaterea de pe ordinea de zi a hotărârii, cu privire la cotizaţie, nu era în interesul de a nu primi banii menţionaţi. Chiar susţine să fie sprijinit hocheiul din Gheorgheni. Dar ar trebui găsită nişte metode mai operative. Propune, ca cât mai urgent, cu prima ocazie să fie rezolvat această problemă.  În calitate de membru în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural şi de Arte din Lăzarea, atrage  atenţia asupra calendarului primit de fiecare consilier, care conţine lucrări din colecţia de picturi aflate în posesia centrului. Anunţă, că colectivul acestui centru, în frunte cu managerul desemnat, în acest an au organizat şapte expoziţii de pictură, ceea ce şi în timpul, când se aflau în incinta Castelului ar fi fost o realizare importantă. În afară de acestea, au mai organizat trei expoziţii şi în regiune. Transmite mesajul domnului manager Czimbalmas Attila, că oriunde se doreşte expunerea pe orice temă a unor picturi din colecţia centrului, să solicite, şi gratis se pune la dispoziţia organizatorilor, suportând şi transportul acestora. La expoziţiile organizate s-a constatat că sunt nişte lucrări foarte valoroase în colecţie, care nu sunt cunoscute.

Domnul consilier judeţean Salamon Zoltán doreşte să ureze sărbători fericite pentru toţi cei prezenţi. Mulţumeşte pentru sprijinul acordat în cursul anului de către toţi colegii din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, pentru toate direcţiile şi în special Cancelariei pentru efortul depus într-un ritm alert continuu.

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba citeşte partea de concluzii din raportul de specialitate întocmit recent, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

regional de implementare elaborat în cadrul proiectului internațional CCIC –– Complex Challenges, Innovative Cities -  Provocări complexe – Orașe inovatoare”– din cadrul Programului INTERREG IVC. Solicită explicaţii cu privire la acordarea avizului negativ.

 

 Doamna director general Romfeld Mária Magdolna răspunde la solicitare. Spune, că nu s-au luat în considerare problemele de formă, neînregistrarea documentelor, şi faptul, că nu i-a fost înmânat juriştilor spre studiere în timp util documentaţia. Este vorba despre 24.000 lei, şi nu se cunoaşte materialul. De aceea nu s-a putut forma o opinie, şi nu se putea decide, că este conform proiectului, sau nu. Dânsa nici acum nu a văzut cum arată materialul, nu are cum să tragă concluziile. Este conştientă, că sunt bani europeni la mijloc la un proiect european. Mâine se va citi materialul, şi cu condiţia, ca totul să fie legal şi potrivit cerinţelor, se va acorda avizul favorabil, dacă domnul secretar de judeţ nu are obiecţii. La un material neparcurs nu poate da aviz juridic favorabil.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád  consideră, că de fapt există raportul de specialitate. Că este nefavorabil, asta nu afectează legalitatea hotărârii şi de fapt s-a şi votat această hotărâre. Dacă nu ar fi raport de specialitate, atunci ar fi o problemă. În momentul de faţă nu este mai mult de spus, că lipseşte documentaţia. Dar tocmai astfel este bine, că de fapt nu a primit un aviz nefavorabil. Aşa şi este întocmit, că până la parcurgerea documentaţiei nu se poate acorda avizul favorabil. Deocamdată nu este nici favorabil, nici nefavorabil, dar există.

 

Domnul consilier judeţean Proca Ion felicită pe domnul Thamó Csaba pentru numirea în funcţie la preşedinţia ATOP-ului. Exprimă totuşi mirarea, că are dubii, că a fost ales pentru alte motive, decât pentru calităţile personale. Urează La mulţi ani, şi Sărbători fericite pentru toţi cei prezenţi.

 

  

 Domnul preşedinte Borboly Csaba comunică, că ieri s-a transmis presei informaţia privind împrumutul contractat de Consiliul Judeţean Harghita. Direcţia economică şi Direcţia achiziţii publice s-au chinuit jumătate de an la achiziţia publică  pentru împrumut. La acel împrumut, care s-a luat în 2007, când dânsul nu era preşedinte,  prin noua negociere s-a reuşit economisirea a sumei de 1 milion de dolari. De aceea nu consideră adevărate părerile conform cărora dânsul ar îndatora judeţul. Important este, că trebuie restituit cu 3 milioane de lei mai puţin. Roagă fracţiunea UDMR, să mai rămâne câteva minute la sala 19.

Urează tuturor Sărbători fericite şi La mulţi ani !       

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 decembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr.  28829 / 22.12.2014  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  16 ianuarie 2015

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter