Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 30 septembrie 2023 22:10:30
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 02 decembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 02 decembrie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 02 decembrie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1487 /  28  noiembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți. Motivează caracterul de urgenţă ala acestei şedinţe prin semnalarea din partea mai multor localităţi a faptului, că nu au suficiente fonduri pentru deszăpezire, şi cu existența unor fonduri disponibile, cu care se pot ajuta câteva localități din județul Harghita la reabilitarea unor drumuri comunale. Conform materialului transmis consilierilor județeni, câteva localități vor beneficia din aceste fonduri pentru reabilitări de drumuri comunale și deszăpezire. Caracterul de urgență este conferit de solicitarea unor localități, care nu au reușit să finalizeze lucrările mai sus menționate, și sunt cazuri, unde, dacă vremea permite, se mai pot efectua lucrări de îmbunătățire. Ieri a participat la o întrevedere cu specialiștii de la Situații de urgență, unde s-a discutat, că în momentul de față nu există probleme privind deszăpezirea pe drumurile județene. Acest lucru se datorează și domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita și direcției responsabile cu această sarcină, și a domnului manager de județ, că s-a grăbit derularea achizițiilor publice necesare, astfel pentru majoritatea drumurilor județene s-au semnat  contractele  pentru o perioadă de trei ani, 2014,  2015 și 2016. Sunt câteva tronsoane, la care s-au reluat procedurile de achiziție publică și între timp consiliile locale din zonă execută temporar lucrările necesare. Dacă nu vor fi candidați, poate aceste localități vor putea executa lucrările pentru toată perioada rămasă. Deocamdată se poate spune, că cerințele legale cu privire la procedurile privind achizițiile publice  au fost respectate.  Sunt și dezamăgiri legate de decizii iraționale. De exemplu drumul județean spre Băile Harghita, unde față de restul drumurilor, a fost votat și alocat un preț de 1,5 ori mai mare, și totuși, din nu se știe ce cauză, societatea ECO-CSIK SRL și-a retras în ultimul moment oferta din competiție. Este de neînțeles această decizie, pentru că suma inițială s-a suplimentat cu 1,5 ori, deci lucrarea s-ar fi putut executa din această sumă. Ar fi fost binevenită această colaborare, mai ales, că în localitatea Băile Harghita această societate execută deszăpezirea și se află în permanență la fața locului cu utilajele și oamenii proprii. Deocamdată se folosește tractorul propriu al Consiliului Județean Harghita în colaborare cu Consiliul Local din comuna Ciceu. Scopul acestei ședințe este, ca în fiecare localitate din județ să fie rezolvată și situația deszăpezirilor. Sumele distribuite provin din banii rămași din cazurile litigioase, de la facturile neachitate din cauze motivate către executanți, sumele alocate proceselor, care nu se finalizează în anul 2014, sume primite înapoi de la consiliile locale, care nu au reușit să le folosească în acest an, și au mai rămas economisiri din întreținerea de vară a drumurilor județene. În concluzie, caracterul de urgență al acestei ședințe se datorează condiţiilor meteo  din această perioadă, care necesită soluții urgente.        

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt șapte consilieri judeţeni absenţi : Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpár, Orosz-Pál Levente, Pálffy Domokos, Sebestyén Csaba István, Pop Adrian și Sorbán Attila.  Consiliul este legal întrunit cu 22 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă ordinea de zi, care cuprinde cinci proiecte de hotărâri. Primul este alegerea noilor membrii al Consiliului de Administraţie la Fundația Județeană pentru Tineret Harghita. Punctele doi şi trei este o rectificare de buget, în care se repartizează sumele economisite. La punctul patru se încheie contract de deszăpezire cu două localităţi, cu comuna Cozmeni şi cu comuna Ciceu, până când  va fi un câştigător la procesul de achiziţie publică.  Iar la punctul cinci, se va aproba cotizaţia către Fundația Județeană pentru Tineret Harghita.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 379/2011 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de conducere al Fundației Județene pentru Tineret Harghita și finanțarea unor programe de utilitate publică pentru tineret.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Dobos Erika şi a domnului Dobos István în Consiliul de Administraţie al Fundației Județene pentru Tineret Harghita, în locul celor două persoane, care au demisionat din această funcţie.  Până când se dezbat celelalte proiecte, ei vor ţine şedinţa, şi întocmesc actele necesare pentru proiectul de hotărâre privind  acordarea cotizaţiei din partea Consiliului Judeţean Harghita.

 

Votul secret privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de conducere al Fundației Județene pentru Tineret Harghita:

Rezultatul votului secret: 

Dobos Erika: 22 Da, 1 Nu

Dobos István: 22 Da, 1 Nu

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 379/2011 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de conducere al Fundației Județene pentru Tineret Harghita și finanțarea unor programe de utilitate publică pentru tineret.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  roagă noul Consiliu de conducere al Fundației Județene pentru Tineret Harghita, ca să se întrunească imediat în interesul luării deciziei necesare, care trebuie alăturat la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Să întocmească și procesul verbal, care să fie înregistrat la Registratura Consiliului Județean Harghita.

  

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba aminteşte, că se rectifică sumele rămase din cazurile litigioase nefinalizate în anul acesta, sumele rămase din întreţinerea drumurilor în perioada de vară, şi sumele rămase la localităţile, care nu le-au putut cheltui.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014, din care rezultă, că bugetul se modifică conform Anexei 1.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014, care arată sursa sumelor economisite. Aici sumele mari vin din cazurile litigioase nefinalizate.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014, la care se modifică lista de investiții.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2014.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că la acest punct se rerepartizează sumele economisite, care nu acoperă toate solicitările, dar totuși multe localități vor putea beneficia de ajutor pentru lucrări la şanţuri, datorii, reparații la drumuri, şi deszăpezire. În data de 28 noiembrie s-a trimis o adresă de la Consiliul Judeţean Harghita către toate localităţile judeţului, în care s-a interesat asupra acestor necesităţi. Este îmbucurător faptul, că la cele mai multe solicitări s-a putut răspunde.

 

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád adaugă, că raportul de specialitate propune o modificare în sensul, că localităţile Cristuru Secuiesc, Filiaş, Secuieni, Bodogaia,  Mărtiniş,  Şimoneşti, Zetea, Ulchia, Mereşti, Ciceu şi Dăneşti, au solicitat sume pentru lucrări de reabilitare, asfaltare şi alte astfel de lucrări. Formularea nu este corespunzătoare. Trebuie să-şi corecteze solicitările, pentru că în perioada de iarnă unele lucrări nu se pot executa.

 

 Domnul preşedinte Borboly Csaba ca şi iniţiator, este de acord cu observaţiile menţionate şi va face demersuri să se remedieze aceste greşeli, ca înainte de comunicarea către finanţe, să fie corectate. Unde sunt lucrări, va fi solicitat o explicaţie, că se utilizează tehnologie specifică perioadei de iarnă.  În scrisoarea de comunicare  o să fie inclus acest lucru. O să fie cuprins în expunerea de motive, că vor primi bani, ca să poată lucra în cursul lunii decembrie şi să utilizeze tehnologie adecvată condiţiilor de iarnă. Propune, ca să fie incluse aceste aspecte în proiectul de hotărâre. Menţionează, că la articolul 1 trebuie modificată scopul alocării. Să fie pentru lucrări, şi acţiuni, care se pot efectua în această perioadă, sunt autorizate, şi sunt posibile, sunt pentru drumuri şi nu pentru altceva.  

 

Domnul consilier judeţean Becze István  întreabă secretarul judeţului, dacă acele lucrări, cu caracter de urgenţă, care au fost efetuate, dar nu au fost plătite, se pot deconta din aceste sume ?

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád susţine, că acele solicitări, care se referă la lucrări la drumuri se pot plăti. Dar trebuie să existe o solicitare şi o documentaţie, din care să rezulte, că într-adevăr s-au efectuat lucrările la drumurile respective.

 

Domnul consilier judeţean Sándor Barna crede, că şi deszăpezirea de la Mădăraş Harghita este de interes judeţean.  Din localitatea Ivo, până la Mădăraş Harghita, din criză de timp, şi negăsind forma juridică corespunzătoare, nu s-a reuşit depunerea unei solicitări. Mereu se vorbeşte despre turism, dar când este momentul prielnic, tocmai la aceste locaţii importante sunt cele mai multe probleme. Staţiunea aparţine de comuna Zetea, dar care, este cel mai puţin competent în acest subiect, trebuie să efectueze deszăpezirea, dar toate construcţiile şi interesele de acolo sunt din comuna Căpâlniţa şi Vlăhiţa. Circulaţia este foarte mare, şi se crează ambuteiaje, care provoacă ecouri negative. Ar trebui găsită o soluţie înainte de ninsorile mai importante, că nu prea există resurse materiale la comuna Zetea pentru întreţinerea acestui drum.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba de dragul procesului verbal, propune domnului vicepreşedinte şi domnului director, ca să schimbe cumva sistemul, care nu deserveşte mulţumitor problemele acestei zone.  La cazul comunei Zetea ar fi o soluţie. Acum, Guvernul are mulţi bani neutilizaţi, şi ar fi nevoie de un proiect de  hotărâre de Guvern. Aceasta ar fi soluţia cea mai apropiată. Altă soluţie momentan nu este. Şi Harghita Băi este în aceeaşi situaţie. Cu tractorul propriu curăţă Consiliul Judeţean Harghita drumul de acces la Harghita Băi şi spre Valea Uzului, la Eghersec, şi lucrează zi şi noapte, până se găseşte o altă soluţie. Problema este, că acestea sunt drumuri forestiere, nu comunale şi nu s-au putut include în proiectul de hotărâre de astăzi.

 

Domnul consilier judeţean Csillag Péter aminteşte, că există un drum din localiltatea Trei Sate spre Lunca de Jos, care necesită reparaţii continue. Comuna Poiana Fagului a reparat de câteva ori această porţiune şi ar fi timpul, ca şi judeţul Harhita să efectueze lucrări de reabilitare acolo. Întreabă, dacă există un fond special, din care se pot aloca bani, pentru că nu este nici drum judeţean, nici drum comunal. Sunt 24 de Km peste munte. Anul trecut nu au fost probleme, că nu era o iarnă grea.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este conştient cu problemele acestui drum. Din păcate, judeţul Harghita nu are competenţe să efectueze lucrări acolo. Ca să fie totul în ordine, se mai aşteaptă o scrisoare de renunţare de la Mereşti, care se alătură acestui proiect de hotărâre. Eventual domnul consilier din această zonă ar putea da un telefon în interesul de a grăbi acest lucru.

 

Domnul consilier judeţean Csillag Péter propune să fie dat comunei Lunca de Jos mai mulţi bani, că au foarte mult drum de întreţinut.     

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că numai prin renunţarea la partea proprie a localităţilor din zonă, prin solidaritate ar reveni mai mult comunei Lunca de Jos.

     

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2014 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2014 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cu modificările și completările ulterioare, în formă reformulată.    

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba doreşte să expună situaţia de la Homorod. Astăzi a mai fost o consfătuire şi în cadrul instituţiei. Domnul secretar de judeţ spune, că în mod direct, Fundaţiei Sfântul Francisc nu se pot acorda bani. Din acest motiv se va alege o altă metodă în cazul lor şi în cazul altor solicitări asemănătoare. În şedinţa din decembrie va fi dat anunţul, şi oricine se poate prezenta pentru reabilitarea şi utilizarea vilelor din Homorod. Vor fi separate sala de mese şi restul clădirilor, care sunt funcţionale. Sunt câteva grupuri, care se vor anunţa.  ceea ce înseamnă, că obligaţia, care s-a asumat, reabilitarea vilelor din tabăra Homorod, va fi accelerată. S-au primit oferte de la Căpâlniţa, Primăria din Municipiul Odorheiu Secuiesc, Asociaţia Persoanelor cu Handicap, dar când s-a solicitat în scris că ar prelua, ar băga în uz, acest lucru nu s-a materalizat. Asociaţiile de interes public nu ar trebui să treacă prin licitaţie. Fundaţia Sfântul Francisc este singurul, care a depus hârtiedar nu este de utilitate publică şi nu i se poate da nimic în mod direct. Roagă colegii să găsească o soluţie, şi să depună în scris, pentru ca această fundaţie să poată prelua imobilele . Domnul vicepreşedinte a acceptat să facă caietul de sarcini, studiul, care cuprinde amplasamentul întregii văi, lucrările de electrificare, canalizare, drumuri, poteci, baza sportivă, etc. Se ştie, că tot sistemul de apă este amortizată, nu există canalizare, apele reziduale intră direct în pârâu. Oricine va prelua, amplasamentul va funcţiona în scop de turism, pentru tineret. 

 

Domnul consilier judeţean Salamon Zoltán întreabă, dacă domnul primar din Căpâlniţa s-ar putea implica şi cu capital privat. Mai sunt şi localităţile înfrăţite, care nu sunt în ţară, care şi-ar asuma reabilitarea unor vile.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că cei interesaţi ar trebui să depună câz mai urgent solicitările, că atunci nu se mai dă anunţul public. Poată să vină și comuna Căpâlnița cu o solicitare concretă, cu privire la unele dintre imobile. Consiliul judeţean ia o decizie, şi se face un studiu de oportunitate numai pentru restul, anunţă numai ce a mai rămas, și numai pentru organizații de utilitate publică. Şi localităţile înfrăţite poată să vină.

                   

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Nr. 285/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014-31 martie 2015

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Nr. 285/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 25 noiembrie 2014-31 martie 2015

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă, că există toate documentele lipsă şi o să fie câteva modificări în proiectul de hotărâre. Faţă de proiectul de hotărâre iniţială, la poziţia 3, unde scrie, că 25 noiembrie, se va trece 3 decembrie. Se va trece, că nu se pot sprijini activităţi retroactiv. Va fi scos de la poziţia 2 Asociaţia Club Sportiv al Consiliului Judeţean Harghita, ca să nu fie intermediar. Poziţia 6, alte programe neprevăzute se va scoate.  

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2014, în formă reformulată

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul Zári Zsolt, managerul Editurii Harghita Népe prezintă un raport de activitate al editurii pe anul 2014.     

 

Domnul vicepreşedinte Barti Tihamér este mulţumit de scăderea numărului de datornici către editură, şi de evoluţia economică şi din perspectiva, că este o

 subunitate a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 02 decembrie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 27000 / 05.12.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  08 ianuarie 2015

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter