Munţii Harghita
miercuri, 29 mai 2024 04:55:22

S-a întocmit noua hartã a Muntilor Harghita

(0 Votări)192 vizualizări

Serviciul Public Salvamont si Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Asociatia Pentru Dezvoltarea Muntilor Harghita, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Harghita, cu sprijinul Consiliului Judetean Harghita, au redactat noua hartã a Muntilor Harghita. ,,Harta este un ghid care oferã informatii complete, iar hãrtile de pânã acum nu contineau toate informatiile necesare", a afirmat conducãtorul serviciului de salvamont Fekete Örs.

Acesta a mai adãugat faptul cã în elaborarea noii hãrti turistice s-a pus accent pe evaluarea temeinicã a terenului, fiecare potecã fiind strãbãtutã la pas. Cu aceastã ocazie s-a fãcut si o clasificare a traseelor, întocmindu-se o listã cu traseele a cãror reabilitare este prioritarã. Harta s-a întocmit ca urmare a initiativei cartografului Kovács Csongor si a consultãrilor care au avut loc cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Harghita. La sondarea traseelor turistice, la elaborarea si reproducerea reliefului si bazinelor hidrografice, dar si a designului hãrtii a contribuit Asociatia Pentru Dezvoltarea Muntilor Harghita . Pe hartã au fost marcate bazele de salvamont, refugiile montane, izvoarele si stânile. Traseele turistice sunt numerotate si este mentionat gradul lor de dificultate, lungimea si perioada în care sunt practicabile, dar si starea acestora, respectiv anotimpul în care traseul este practicabil. Fekete Örs a afirmat cã harta se va expune la toate refugiile montane. Harta se bucurã de un interes mare si deocamdatã se poate accesa pe siteul http://www.salvamontharghita.ro si pe cea a Asociatiei Pentru Dezvoltarea Muntilor Harghita http://muntiiharghita.judetulharghita.ro/images/map/hrtrail_map.png . În spiritul strategiei de dezvoltare a judetului Harghita, scopul declarat al Consiliului Judetean Harghita este acela de dezvoltare a zonelor turistice cu potential de atragere a turistilor din zonã. Strategia turisticã a judetului poate fi consultatã pe urmãtorul link: http://hargitamegye.ro/_user/browser/File/turizmus/HMTS%20lektoralva%2021.pdf

Pentru dezvoltarea uniformã, Consiliul Judetean Harghita a dispus întocmirea unui plan de reglementare al cãrui scop este analizarea zonei montane, care poate asigura dezvoltarea durabilã a turismului si elaborarea unui pachet de servicii turistice specific. În conformitate cu planul de dezvoltare se doreste elaborarea unui cadru legal care sã stopeze activitãtile ilegale care au provocat deja daune semnificative zonei montane si care astfel au redus capacitatea de atragere a turistilor în aceste zone. Pe baza planului pot fi controlate investitiile, asigurând dezvoltarea în comun a zonelor implicate.

Miercurea-Ciuc, 25 martie 2014