Munţii Harghita
duminică, 26 mai 2024 21:56:35
ADI Munții Harghita

Prezentare

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita –

Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita –Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás s-a înființat în anul 2013, cu scopul de a contribui prin activitatea sa și prin proiecte la dezvoltarea și promovarea zonei Munţilor Harghita.

Acesastă contribuție se dorește a fi realizată nu doar prin derularea de programe proprii în parteneriat cu CONSILIUL  JUDEȚEAN HARGHITA, ci și prin sprijinirea autorităților locale , comune, sate, composesorate, în vederea realizării unor programe de dezvoltare locale ce contribuie la valorificarea potențialului turistic local și implicit a Munților Harghita, acesta fiind și scopul de bază al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita.

Ca și activitate concretă, asociația a întocmit până în prezent mai multe studii și propuneri de proiecte. Între acestea se numără Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita, Strategia de dezvoltare a Munților Harghita, Plan Urbanistic Zonal Valea Pârâului Brădești, Studiu de Dezvoltare a Localității Băile Homorod, Studiu privind amenajarea de traseu montan pentru biciclete, Dali Vila nr. 6 Băile Homorod 

În 2015, ADI a intrat în posesia Vila 6 din localitatea Homorod Băi. Această vila a fost folosită în trecut pentru cazarea copiilor și tinerilor în cadrul taberelor organizate printre altele de școli, universități. În prezent vila este pregătită din toate punctele de vedere pentru primirea copiilor și tinerilor, locația fiind ideală pentru organizarea taberelor de recreere dar și tematice sau de studii. Vila 6 are 44 locuri și este dotată cu băi corespunzătoare pentru primirea vizitatorilor.

O altă activitate desfășurată  de ADI este realizarea Regiunii Schiabile Harghita, care cuprinde pârtiile de schii Lobogo din Băile Homorod, Havas Bucin și Bogdan din Bucin și Veresvirag din Ciumani, printr-un sistem unitar de acces.

Un proiect important al ADI este unificarea celor două centre de schi, respectiv Băile Harghita și Harghita Mădăraș, prin dezvoltarea și construirea unui sistem de pârtii, și a utilităților necesare.